Документ v1226224-11, поточна редакція — Прийняття від 17.08.2011

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
17.08.2011 N 1226

Про затвердження уточненого плану розміщення акцій
ПАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Кіндратівська"
(код за ЄДРПОУ 36898904)

На виконання частини третьої статті 7 Закону України "Про
приватизацію державного майна" від 04.03.92 N 2163-XII
( 2163-12 ), з метою реалізації Помісячного пооб'єктного
плану-графіка виставлення на продаж у II-IV кварталах 2011 року
пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній,
затвердженого наказом ФДМУ від 18.04.2011 N 567 ( v0567224-11 ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити уточнений план розміщення акцій ПАТ "Центральна
збагачувальна фабрика "Кіндратівська" згідно з додатком.
2. Департаменту оціночної діяльності забезпечити проведення
оцінки пакета акцій ПАТ "Центральна збагачувальна фабрика
"Кіндратівська", який підлягає продажу на фондових біржах.
3. Департаменту продажу акцій на фондових ринках
та проведення аукціонів забезпечити організацію продажу пакета
акцій ПАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Кіндратівська" згідно
з уточненим планом розміщення акцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту оперативного планування.
Заступник Голови Фонду А.Мангул

Додаток
до наказу ФДМУ
17.08.2011 N 1226
ЗАТВЕРДЖУЮ
А.Мангул
"___" __________ 2011

УТОЧНЕНИЙ ПЛАН
розміщення акцій (підприємства групи В)
ПУБЛІЧНЕ АТ "ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА
"КІНДРАТІВСЬКА", створеного шляхом
перетворення державного підприємства
ЦМК "ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА
"КІНДРАТІВСЬКА", взятого в оренду
ТОВ "КОНДРАТЬЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА"

Код за ЄДРПОУ 36898904 Загальна 34436000 шт.
кількість акцій
Статутний 34436000.00 грн. Номінальна 1 грн.
капітал вартість акції
--------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Спосіб | Термін розміщення | Акції |Частка | Не реалізовано | |продажу| розміщення | |-------------------|в СК, %|-----------------| | | |----------------------|Кількість| Сумарна | |Кількість|Частка | | | | початок |закінчення| штук |вартість,| | штук |в СК, %| | | | | | | тис.грн.| | | | |-------+--------------+-----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------| | 2. |Власність |Реалізовано| |19338000 | 19338.0 |56.156 | | | | |організації | | | | | | | | | |орендарів | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------| | 4. |Пільговий |Реалізовано| | 230265 | 230.265 | 0.669 | | | | |продаж акцій | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------| | 4.1. |Працівникам |Реалізовано| | 228735 | 228.735 | 0.664 | | | | |підприємства, | | | | | | | | | |майно якого | | | | | | | | | |приватизується| | | | | | | | |-------+--------------+-----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------| |4.1.3. |- за власні |Реалізовано| | 228735 | 228.735 | 0.664 | | | | |кошти | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------| | 4.2. |Іншим |Реалізовано| | 1530 | 1.53 | 0.004 | | | | |громадянам, | | | | | | | | | |які мають | | | | | | | | | |право на | | | | | | | | | |пільгове | | | | | | | | | |придбання | | | | | | | | | |акцій | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------| |4.2.3. |- за власні |Реалізовано| | 1530 | 1.53 | 0.004 | | | | |кошти | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------| | 5.4. |Продаж акцій | | | 360315 | 360315 | 1.046 | 360315 |1.046 | | |через | | | | | | | | | |організаторів | | | | | | | | | |торгівлі | | | | | | | | | |цінними | | | | | | | | | |паперами | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------| |5.4.1. |- на фондових |31.08.2011 |31.03.2012| 360315 | 360.315 | 1.046 | 360315 |1.046 | | |біржах | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------| | 5.9. |Продаж пакетів|Реалізовано| |14507420 |14507.42 |42.129 | | | | |акцій за | | | | | | | | | |конкурсом | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------| | |РАЗОМ | Х | Х |34436000 | 34436.0 |100.000| 360315 |1.046 | ---------------------------------------------------------------------------------------------
Заст. директора Департаменту
оперативного планування В.Зіненко
Виконавець Н.Казаковавгору