Документ v1210227-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.07.2005, підстава - v0551227-05

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 1210 від 15.12.2000
м.Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії регулювання
електроенергетики
N 551 ( v0551227-05 ) від 22.07.2005 )
Про порядок надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від
здійснення постачання електроенергії за пільговими тарифами
споживачам, які здійснили попередню оплату

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21 квітня 1998 року
N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України", згідно з Умовами та Правилами
здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом ( z0433-96 ), з метою забезпечення
відшкодування ліцензіатам з постачання електричної енергії втрат
від здійснення постачання електроенергії за пільговими тарифами
споживачам, які здійснили попередню оплату згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 05.05.2000 N 755 ( 755-2000-п ) (із
змінами та доповненнями), Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Положення про порядок надання ліцензіатам з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації
втрат від здійснення постачання електроенергії за пільговими
тарифами споживачам, які здійснили попередню оплату згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.2000 N 755
( 755-2000-п ) (із змінами та доповненнями) (додається). 2. За період з 1 серпня по 30 листопада компенсацію втрат
ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом від постачання електроенергії за пільговими тарифами
споживачам, які здійснили попередню оплату згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 05.05.2000 N 755 ( 755-2000-п ),
проводити наступним чином: - у разі надання Національній комісії регулювання
електроенергетики України до 18 грудня 2000 року ліцензіатами з
постачання електричної енергії заяви на отримання компенсації
втрат за вказаний період врахування суми компенсації втрат
здійснюється з 20 по 31 грудня 2000 року і оформлюється окремою
постановою НКРЕ; - у разі надання заяви після 18 грудня 2000 року врахування
суми компенсації втрат здійснюється в місяці, наступному після
місяця подання інформації.
Голова Комісії О.Гридасов
Затверджено
постанова НКРЕ
від 15.12.2000 N 1210
Положення
про порядок надання ліцензіатам з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від
здійснення постачання електроенергії за пільговими тарифами
споживачам, які здійснили попередню оплату згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 05.05.2000 N 755 ( 755-2000-п )
(із змінами та доповненнями)
1. Це Положення розроблене відповідно до Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом ( z0433-96 ) (далі Умови та
Правила), Договору між членами Оптового ринку електричної енергії
України ( n0001227-96 ) і встановлює порядок надання компенсації
втрат від здійснення ліцензіатом постачання електричної енергії за
пільговими тарифами споживачам, які здійснили попередню оплату
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.2000
N 755 ( 755-2000-п ) (із змінами та доповненнями) (далі
компенсація втрат). 2. Загальна сума, на яку надається компенсація втрат,
розраховується згідно з фактичним споживанням електричної енергії
споживачами, які здійснили попередню оплату, за звітний місяць. 2.1. Сума компенсації втрат ліцензіата по і-тому споживачу,
який розраховується за спожиту електроенергію за одноставочним
тарифом і здійснив попередню оплату, становить:
n
(T - T ) x E
k j ij ij
K = S ( ----------------- ), i j=1 100
де:
S - сума;
K - сума компенсації втрат ліцензіата по і-тому споживачу, i який розраховується за спожиту електроенергію за одноставочним
тарифом і здійснив попередню оплату, грн.; j - кількість тарифних груп споживача; T - роздрібний тариф на електричну енергію у звітному j місяці, розрахований для j-тої тарифної групи і-того споживача
електричної енергії, коп./кВт/год.; n T - пільговий тариф на електричну енергію для j-тої ij тарифної групи i-того споживача, який розраховується за спожиту
електроенергію за одноставочним тарифом і здійснив попередню
оплату, згідно із додатковою угодою енергопостачальної компанії із
споживачем (без врахування ПДВ та з врахуванням екологічної
складової), коп./кВт/год; E - обсяг електричної енергії, спожитої за звітний місяць ij j-тою тарифною групою i-того споживача, який розраховується за
спожиту електроенергію за одноставочним тарифом і здійснив
попередню оплату, кВт/год. 2.2. Сума компенсації втрат ліцензіата по i-тому споживачу,
який розраховується за спожиту електроенергію за тарифами,
диференційованими за періодами часу, і здійснив попередню оплату,
становить:
K = K + K + K ,
iД iН iНП iП
де К - сума компенсації втрат ліцензіата по i-тому споживачу, який розраховується за спожиту електроенергію за
тарифами, диференційованими за періодами часу, і здійснив
попередню оплату, грн.; K , K , K - суми компенсації втрат ліцензіату по і-тому iН iНП iП споживачу, що здійснив попередню оплату, у нічний, напівпіковий та
піковий періоди часу відповідно, грн. Ці суми розраховуються за такими формулами:
E
k n ij
K = S ( (T - T ) x ------ ) ijН j=1 ijН ijН 100 ,
E
k n ij
K = S ( (T - T ) x ------ ) ijНП j=1 ijНП ijНП 100 ,
E
k n ij
K = S ( (T - T ) x ------ ) ijП j=1 ijП ijП 100 ,
де: S - сума; j - кількість тарифних груп споживача; T , T , T - ставки тарифу j-тої тарифної групи ijH ijНП ijП i-того споживача відповідно для нічного, напівпікового та пікового
періодів часу (без врахування ПДВ та з врахуванням екологічної
складової), коп./кВт/год. n n n T , T , T - ставки пільгового тарифу відповідно для ijH ijНП ijП
нічного, напівпікового та пікового періодів часу j-тої тарифної
групи i-того споживача, згідно із додатковою угодою
енергопостачальної компанії із споживачем (без врахування ПДВ та з
врахуванням екологічної складової), коп./кВт/год.
Е - обсяг електричної енергії, спожитої за звітний місяць ij j-тою тарифною групою i-того споживача, який розраховується за
спожиту електроенергію за тарифами, диференційованими за періодами
часу, і здійснив попередню оплату, кВт/год. Ставка тарифу для кожного періоду часу визначається шляхом
множення розрахованого роздрібного (одноставочного) тарифу (Тj)
j-тої тарифної групи i-того споживача на відповідний тарифний
коефіцієнт. Тарифні коефіцієнти для кожного періоду часу визначені
постановою НКРЕ від 29.12.98 N 1676 ( v1676227-98 ). 3. Компенсація втрат надається щомісяця, за умови звернення
ліцензіата і прийняття відповідного рішення НКРЕ. 4. Заява на отримання компенсації втрат (додаток 1) подається
ліцензіатом до територіального представництва НКРЕ не пізніше 10
числа місяця, наступного після звітного. До заяви додається: - розрахунок суми компенсації втрат від здійснення постачання
електричної енергії за пільговими тарифами споживачам, які
розраховуються за спожиту електроенергію за одноставочним тарифом
і здійснили попередню оплату згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 05.05.2000 N 755 ( 755-2000-п ) (із змінами
та доповненнями), в ____________ місяці _____ року (додаток 2); - розрахунок суми компенсації втрат від здійснення постачання
електричної енергії за пільговими тарифами споживачам, які
розраховуються за спожиту електроенергію за тарифами,
диференційованими за періодами часу, і здійснили попередню оплату
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.2000
N 755 ( 755-2000-п ) (із змінами та доповненнями), в ______ місяці _____ року (додаток 3);
- копії додаткових угод енергопостачальних компаній із
споживачами на постачання електроенергії за пільговим тарифом; - копії платіжних документів про проведення попередньої
оплати; У випадках укладання додаткових угод енергопостачальними
компаніями із споживачами після затвердження цього положення до
заяви необхідно додавати акти звірки із споживачами, які
підтверджують відсутність заборгованості на момент здійснення
попередньої оплати. 5. Територіальне представництво НКРЕ розглядає заяву і
розрахунок суми компенсації втрат, за необхідності з виїздом на
місце, та перевіряє достовірність наданих матеріалів. За
результатами перевірки складає акт з висновками і пропозиціями
щодо доцільності надання ліцензіату компенсації втрат і передає
ліцензіату, залишаючи собі копію. Отриманий акт, заяву, розрахунки
суми компенсації втрат та підтверджуючі матеріали ліцензіат подає
до НКРЕ не пізніше 25 числа місяця, наступного після звітного. У разі, якщо подана заява не відповідає типовій формі, або
документи не містять всієї інформації, що вимагається, заява на
отримання компенсації втрат відхиляється з можливістю повторного
її подання після відповідного переоформлення в указаний термін. 6. У випадку виявлення, що ліцензіатом для отримання
компенсації втрат була надана НКРЕ недостовірна інформація і це
призвело до завищення суми компенсації втрат, НКРЕ може позбавити
ліцензіата права отримання компенсації втрат. 7. Рішення НКРЕ щодо надання ліцензіатам компенсації втрат та
зниження платежу НАЕК "Енергоатом" за відпущену в ОРЕ
електроенергію оформлюється постановою та надсилається не пізніше,
ніж за 3 робочих дні до початку розрахункового періоду, в якому
буде врахована відповідна сума: - ліцензіатам; - ДП "Енергоринок"; - НАЕК "Енергоатом"; - територіальним представництвам НКРЕ. 8. Розпорядник системи розрахунків Оптового ринку електричної
енергії України (ОРЕ) у наступному розрахунковому місяці щоденно
зменшує ліцензіатам з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом і НАЕК "Енергоатом" розмір платежу за
куповану-продану на ОРЕ електроенергію на 1/30 частину (1/28,
1/29, 1/31 - в залежності від кількості днів у місяці) місячного
обсягу дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання
електричної енергії за пільговим тарифом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 05.05.2000 N 755 ( 755-2000-п ) (із
змінами та доповненнями). У разі надходження інформації щодо надання дотації для
компенсації втрат після початку розрахункового місяця ця сума
розподіляється на відповідну кількість днів, що залишилася у
розрахунковому місяці після дати прийняття відповідної постанови
НКРЕ. 9. Розпорядник системи розрахунків після закінчення
розрахункового місяця надає НКРЕ для затвердження середню ціну
відпуску електричної енергії НАЕК "Енергоатом" в ОРЕ, яка склалася
при щоденних розрахунках купленої-проданої в ОРЕ електричної
енергії (за формою згідно з додатком 4). 10. НКРЕ затверджує середню ціну продажу електроенергії НАЕК
"Енергоатом" в ОРЕ в розрахунковому місяці і надає Розпоряднику
системи розрахунків відповідну постанову не пізніше ніж через 3
робочих дні після початку місяця, що слідує за розрахунковим. Розпорядник системи розрахунків проводить остаточні
розрахунки платежів за продану НАЕК "Енергоатом" електричну
енергію в ОРЕ, виходячи з фактичних обсягів електричної енергії,
що відпускається в ОРЕ, і затвердженої НКРЕ середньої ціни, та
відображає вартість цієї електроенергії в розрахунках балансу
купівлі-продажу електричної енергії за місяць.
Начальник управління цінової політики Р.Лагодюк
Додаток 1
Заява
ліцензіата з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом на отримання компенсації втрат від здійснення
постачання електричної енергії за пільговими тарифами
споживачам, які здійснили попередню оплату згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 05.05.2000
N 755 ( 755-2000-п ) (із змінами та доповненнями)

_______________________________________________________
(назва заявника - ліцензіата з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом)
просить надати компенсацію втрат від здійснення постачання
електричної енергії за пільговими тарифами споживачам, які
здійснили попередню оплату згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 05.05.2000 N 755 (із змінами та
доповненнями), в ___________ місяці _____ року на загальну суму _____________________________________ грн. (цифрами і прописом)
Зобов'язуємось: - вести детальний облік фактичного споживання електричної
енергії споживачами, які здійснили попередню оплату згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.2000 N 755
(із змінами та доповненнями); - надавати на вимогу НКРЕ додаткову інформацію і
документацію.

М.П. _______________________________
(підпис)
"____" ______________ ______ року.
Додаток 2
Назва ліцензіата

Розрахунок
суми компенсації втрат від здійснення постачання
електричної енергії за пільговими тарифами споживачам,
які розраховуються за спожиту електроенергію за
одноставочним тарифом і здійснили попередню оплату
згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 05.05.2000 N 755 ( 755-2000-п )
(із змінами та доповненнями),
в ___________ _____ року
------------------------------------------------------------------------------- | Найменування |Тарифна| Клас | Обсяг | Роздрібний | Пільговий | Сума | | споживачів | група |спожи-| спожи- | тариф, що |тариф, згідно|компенсації| | | | вача |вання у | діяв у |із додатковою| втрат | | | | |звітному| звітному | угодою* |(кол.2 - | | | | | місяці | місяці, | | кол.3) х | | | | | |розрахований| |кол.1 / 100| | | | | |за формулою*| | | | | | |--------+------------+-------------+-----------| | | | |кВт/год.| коп./кВт/ | коп./кВт/ | грн. | | | | | | год. | год. | | |--------------+-------+------+--------+------------+-------------+-----------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------+-------+------+--------+------------+-------------+-----------| |Споживач 1 ...|1 група|1 клас| | | | | | | |------+--------+------------+-------------+-----------| | | |2 клас| | | | | | |-------+------+--------+------------+-------------+-----------| | |2 група|1 клас| | | | | | | |------+--------+------------+-------------+-----------| | | |2 клас| | | | | | |-------+------+--------+------------+-------------+-----------| | |... | | | | | | | |-------+------+--------+------------+-------------+-----------| | |k група|1 клас| | | | | | | |------+--------+------------+-------------+-----------| | | |2 клас| | | | | |--------------+-------+------+--------+------------+-------------+-----------| |... | | | | | | | |--------------+-------+------+--------+------------+-------------+-----------| |Споживач n ...|1 група|1 клас| | | | | | | |------+--------+------------+-------------+-----------| | | |2 клас| | | | | | |-------+------+--------+------------+-------------+-----------| | |... | | | | | | | |-------+------+--------+------------+-------------+-----------| | |k група|1 клас| | | | | | | |------+--------+------------+-------------+-----------| | | |2 клас| | | | | |--------------+-------+------+--------+------------+-------------+-----------| |Всього: | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------- Примітка: * - без врахування ПДВ та з врахуванням екологічної складової

Керівник організації
"___" ________ 200__ р. ____________________ __________________ (прізвище) (підпис) ___________________________________________
(прізвище виконавця і телефон)
___________________________________________
(прізвище контролюючого виконавця ТП НКРЕ і
телефон)
Додаток 3
Назва ліцензіата

Розрахунок
суми компенсації втрат від здійснення постачання електричної
енергії за пільговими тарифами споживачам, які розраховуються
за тарифами, диференційованими за періодами часу,
і здійснили попередню оплату згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 05.05.2000 N 755 ( 755-2000-п )
(із змінами та доповненнями),
в ___________ _____ року
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Наймену-|Тариф-|Клас| Обсяг споживання у |Роздріб-| Ставки тарифу по | Ставки пільгового | Сума компенсації втрат | |вання | на |спо | звітному місяці по | ний | періодах часу |тарифу по періодах | | |спожи- |група |жи- | періодах часу |тариф, | | часу, згідно із | | |вачів | |вача| |що діяв | | додатковою угодою*| | | | | |-----------------------|у звіт- |--------------------+-------------------+--------------------------| | | | |Всьо-| у | у | у |ному мі-| у | у | у | у | у | у | у | у | у |Всього| | | | | го |ніч-|напів-|піко-|сяці, |ніч- |напів-|піко- |ніч- |напів-|піко- |ніч- |напів-|піко-|(кол. | | | | | |ний |піко- |вий |розра- | ний |піко- |вий |ний |піко- |вий |ний |піко- |вий | 12 + | | | | | |пе- |вий | пе- |хований | пе- |вий |пе- |пе- |вий | пе- |пе- |вий | пе- |кол.1 | | | | | |ріод| пе- |ріод |за фор- | ріо | пе- |ріод |ріод | пе- |ріод |ріод |пе- |ріод | 3 + | | | | | | |ріод | |мулою* |(кол.5|ріод |(кол.5| | ріод | |(кол. |ріод |(кол.| кол. | | | | | | | | | | х |(кол.5| х1,8)| | | |6 - |(кол. | 8 - | 14) | | | | | | | | | | 0,25)| х | | | | |кол.9)| 7 - |кол. | | | | | | | | | | | | 1,02)| | | | | х |кол. |11) х| | | | | | | | | | | | | | | | |кол.2 |10) х |кол.4| | | | | | | | | | | | | | | | |/100 |кол.3 | /100| | | | | | | | | | | | | | | | | | /100 | | | | | | |-----+----+------+-----+--------+------+------+------+-----+------+------+------+------+-----+------| | | | |кВт/ |кВт/|кВт/ |кВт/ |коп./кВт|коп./ | коп./|коп./ |коп./|коп./ |коп./ |грн. | грн. | грн.| грн. | | | | |год. |год.|год. |год. | /год. |кВт/ | кВт/ |кВт/ |кВт/ |кВт/ |кВт/ | | | | | | | | | | | | | |год. | год. |год. |год. |год. |год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+------+----+-----+----+------+-----+--------+------+------+------+-----+------+------+------+------+-----+------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |--------+------+----+-----+----+------+-----+--------+------+------+------+-----+------+------+------+------+-----+------| |Споживач|1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |1 ... |група |клас| | | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----+----+------+-----+--------+------+------+------+-----+------+------+------+------+-----+------| | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |клас| | | | | | | | | | | | | | | | | |------+----+-----+----+------+-----+--------+------+------+------+-----+------+------+------+------+-----+------| | |2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |група |клас| | | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----+----+------+-----+--------+------+------+------+-----+------+------+------+------+-----+------| | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |клас| | | | | | | | | | | | | | | | | |------+----+-----+----+------+-----+--------+------+------+------+-----+------+------+------+------+-----+------| | |... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+----+-----+----+------+-----+--------+------+------+------+-----+------+------+------+------+-----+------| | |k | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |група |клас| | | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----+----+------+-----+--------+------+------+------+-----+------+------+------+------+-----+------| | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |клас| | | | | | | | | | | | | | | | |--------+------+----+-----+----+------+-----+--------+------+------+------+-----+------+------+------+------+-----+------| |... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----+----+------+-----+--------+------+------+------+-----+------+------+------+------+-----+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----+----+------+-----+--------+------+------+------+-----+------+------+------+------+-----+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+------+----+-----+----+------+-----+--------+------+------+------+-----+------+------+------+------+-----+------| |Споживач|1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |і ... |група |клас| | | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----+----+------+-----+--------+------+------+------+-----+------+------+------+------+-----+------| | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |клас| | | | | | | | | | | | | | | | | |------+----+-----+----+------+-----+--------+------+------+------+-----+------+------+------+------+-----+------| | |------+----+-----+----+------+-----+--------+------+------+------+-----+------+------+------+------+-----+------| | |k | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |група |клас| | | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----+----+------+-----+--------+------+------+------+-----+------+------+------+------+-----+------| | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |клас| | | | | | | | | | | | | | | | |--------+------+----+-----+----+------+-----+--------+------+------+------+-----+------+------+------+------+-----+------| |Всього: | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примітка: * - без врахування ПДВ та з врахуванням екологічної складової

Керівник організації
"____" __________ 200__ р. _____________________ _________________ (прізвище) (підпис) ___________________________________________
(прізвище виконавця і телефон)
___________________________________________
(прізвище контролюючого виконавця ТП НКРЕ і
телефон)
Додаток 4
Розрахунок
середньої ціни продажу електроенергії НАЕК "Енергоатом" в ОРЕ
за _________ ______ року
---------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування| Обсяг ел. | Платіж за ел. ен. |Сума компенсації втрат| Платіж з |Середня ціна,| | компанії | ен., що |відповідно до діючого| відповідно до |урахуванням| грн./МВтг | | |продана в ОРЕ|тарифу на відпуск ел.| постанови НКРЕ |компенсації| (кол.4 / | | | у звітному | ен. для НАЕК | від________ N_____, | втрат, | кол.1) | | | місяці, | "Енергоатом", | грн. | грн. | | | | тис. кВтг | грн. | |(кол.2 - | | | | | | | кол.3) | | |-------------+-------------+---------------------+----------------------+-----------+-------------| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-------------+-------------+---------------------+----------------------+-----------+-------------| |НАЕК | | | | | | |"Енергоатом" | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник організації

"____" __________ 200__ р. ___________________ __________________ (прізвище) (підпис)вгору