Документ v1202874-16, поточна редакція — Прийняття від 30.06.2016

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

30.06.2016  № 1202

Про накладення штрафу на ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних умов з передачі електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії, ухилення від виконання рішення Комісії та необхідність усунення порушень Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та Ліцензійних умов з передачі електричної енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 30 червня 2016 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, акта планової перевірки дотримання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами і Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом від 23 червня 2016 року № 89, проведеної сектором НКРЕКП у Рівненській області на підставі Плану заходів зі здійснення державного контролю ліцензіатів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2016 рік, затвердженого наказом НКРЕКП від 23 листопада 2015 року № 317 (зі змінами), наказу НКРЕКП від 04 травня 2016 року № 86 та посвідчення на перевірку від 04 травня 2016 року № 77, установлено, що ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (місто Рівне, вулиця Князя Володимира, будинок 71, код ЄДРПОУ 05424874, р/р № 26001301879704 у філії РОУ АТ «Ощадбанк», МФО 333368, Голова правління - Невмержицький Сергій Миколайович):

1. Порушило Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, затверджені постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року № 15 (далі - Ліцензійні умови з передачі електричної енергії), і Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджені постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року № 15/1 (далі - Ліцензійні умови з постачання електричної енергії), а саме:

пункт 2.7 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії в частині безпідставної протидії суб’єкту підприємницької діяльності займатись ліцензованою діяльністю з постачання електричної енергії;

пункт 2.10 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії в частині зловживання своїм монопольним становищем;

підпункт 3.1.1 пункту 3.1 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії щодо надання Комісії звітності, передбаченої нормативно-правовими актами Мінфіну та Держкомстату України, і додаткової звітності з ліцензованої діяльності, визначеної Комісією в установленому порядку, а саме звітності, передбаченої пунктом 6.1 розділу VI Порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженого постановою НКРЕ від 21 листопада 2013 року № 1467;

підпункт 3.4.1 пункту 3.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та підпункт 3.5.1 пункту 3.5 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно із законодавством України та іншими нормативними документами, а саме:

абзацом другим частини другої статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», яким встановлено, що технічні умови надаються протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви,

пунктом 3.4 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31 липня 1996 року № 28, яким встановлено, що у разі відмови представника власника засобу обліку від підпису в акті робиться відповідний запис. У цьому випадку акт вважається дійсним, якщо він підписаний не менш ніж трьома уповноваженими представниками сторони, що складає акт,

пунктом 4.1 розділу IV Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року № 1627, в частині виконання в повному обсязі інвестиційної програми, схваленої постановою НКРЕКП від 18 грудня 2014 року № 866 (зі змінами) «Про встановлення тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ «Рівнеобленерго», відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пунктом 6.1 розділу VI Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженої постановою НКРЕ від 12 лютого 2013 року № 115, яким встановлено, що для забезпечення єдиного підходу при визначенні типу приєднання (стандартне/нестандартне) електропередавальна організація за кожною з територіальних одиниць, на якій здійснює ліцензовану діяльність з передачі електричної енергії, веде перелік об’єктів електроенергетики, на основі якого створює геодезичну інформаційно-технічну систему об’єктів електроенергетики;

пунктом 7 Порядку доступу постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом до місцевих (локальних) електричних мереж, затвердженого постановою НКРЕ від 29 жовтня 2010 року № 1421, щодо надання упродовж 15 робочих днів з дня отримання від постачальника електричної енергії за нерегульованим тарифом усіх документів, передбачених пунктом 5 цього Порядку, двох примірників підписаного та скріпленого печаткою (за наявності) договору про передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами.

2. Не виконало рішення НКРЕКП, а саме постанову НКРЕКП від 18 грудня 2014 року № 866 (зі змінами) «Про встановлення тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ «Рівнеобленерго», в частині дотримання встановленої структури тарифів на передачу і постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

Відповідно до статті 27 Закону України «Про електроенергетику», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Положення про порядок накладення на суб’єктів господарювання штрафів за порушення законодавства в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 1999 року № 1312, та Порядку застосування санкцій за порушення законодавства про електроенергетику, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2000 року № 1139, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Накласти штраф у розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (місто Рівне, вулиця Князя Володимира, будинок 71, код ЄДРПОУ 05424874, р/р № 26001301879704 у філії РОУ АТ «Ощадбанк», МФО 333368, Голова правління - Невмержицький Сергій Миколайович) за:

порушення пункту 2.7 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії в частині безпідставної протидії суб’єкту підприємницької діяльності займатись ліцензованою діяльністю з постачання електричної енергії;

порушення пункту 2.10 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії в частині зловживання своїм монопольним становищем;

порушення підпункту 3.1.1 пункту 3.1 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії щодо надання Комісії звітності, передбаченої нормативно-правовими актами Мінфіну та Держкомстату України, і додаткової звітності з ліцензованої діяльності, визначеної Комісією в установленому порядку, а саме звітності, передбаченої пунктом 6.1 розділу VI Порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженого постановою НКРЕ від 21 листопада 2013 року № 1467;

порушення підпункту 3.4.1 пункту 3.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та підпункту 3.5.1 пункту 3.5 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно із законодавством України та іншими нормативними документами, а саме:

абзацом другим частини другої статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», яким встановлено, що технічні умови надаються протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви,

пунктом 4.1 розділу IV Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року № 1627, в частині виконання в повному обсязі інвестиційної програми, схваленої постановою НКРЕКП від 18 грудня 2014 року № 866 (зі змінами) «Про встановлення тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ «Рівнеобленерго», відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пунктом 7 Порядку доступу постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом до місцевих (локальних) електричних мереж, затвердженого постановою НКРЕ від 29 жовтня 2010 року № 1421, щодо надання упродовж 15 робочих днів з дня отримання від постачальника електричної енергії за нерегульованим тарифом усіх документів, передбачених пунктом 5 цього Порядку, двох примірників підписаного та скріпленого печаткою (за наявності) договору про передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами;

ухилення від виконання рішення НКРЕКП, а саме постанови від 18 грудня 2014 року № 866 (зі змінами) «Про встановлення тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ «Рівнеобленерго», в частині дотримання встановленої структури тарифів на передачу і постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України протягом 30 днів з дня прийняття постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Зобов’язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»:

у термін до 01 серпня 2016 року усунути порушення підпункту 3.4.1 пункту 3.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за регульованим тарифом щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно із законодавством України та нормативними документами, а саме пунктом 3.4 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31 липня 1996 року № 28, шляхом скасування Акта-вимоги щодо приведення вузла обліку у відповідність до нормативно-технічних документів, складеного на ТОВ фірма «Захист-сервіс» без дотримання положень пункту 3.4 Правил користування електричною енергією, про що письмово повідомити (з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів) НКРЕКП та сектор НКРЕКП у Рівненській області;

у термін до 31 грудня 2016 року усунути порушення підпункту 3.5.1 пункту 3.5 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно із законодавством України та нормативними документами, а саме пунктом 6.1 розділу VI Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженої постановою НКРЕ від 12 лютого 2013 року № 115, шляхом створення та забезпечення функціонування геодезичної інформаційно-технічної системи об’єктів електроенергетики.

3. ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» надалі не допускати порушень Ліцензійних умов з передачі електричної енергії та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії, а також ухилення від виконання рішень Комісії.

Голова Комісії

Д. Вовквгору