Документ v12-1150-16, поточна редакція — Прийняття від 16.06.2016

РАХУНКОВА ПАЛАТА

РІШЕННЯ

16.06.2016  № 12-1

Про результати аудиту здійснення державних закупівель Державною науковою установою "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами

Відповідно до статті 98 Конституції України, статей 7, 25, 26, 35 і 36 Закону України "Про Рахункову палату" розглянуто Звіт про результати аудиту здійснення державних закупівель Державною науковою установою "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами. За результатами розгляду Рахункова палата ВСТАНОВИЛА:

1. В системі організації державних закупівель, що проводила ДНУ "НПЦ ПКМ" ДУС, мають місце порушення норм діючого законодавства у цій сфері.

Протягом 2014-2015 років процедури закупівлі на загальну суму 21631,1 тис. грн. проведені ДНУ "НПЦ ПКМ" ДУС із значними порушеннями законодавства у сфері державних закупівель, через які мали бути відмінені торги і які суттєво впливали на законність під час здійснення 6 процедур, за якими укладено договори на загальну суму 5564,6 тис. гривень. Неекономні витрати бюджетних коштів становили 583,0 тис. грн. - різниця між запланованим розміром коштів Державного бюджету України та сумою укладених і виконаних з порушенням законодавства про закупівлю договорів.

2. За неналежного внутрішнього контролю майже половина укладених ДНУ "НПЦ ПКМ" ДУС договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг припадає на одні й ті самі компанії, з якими укладаються високовартісні договори. Зокрема, у 2014 році 12 найбільших суб'єктів господарювання реалізували ДНУ "НПЦ ПКМ" ДУС 41,24 відс. вартості всієї закупленої продукції за рік (96 договорів на загальну суму 6333945,03 гривні). У 2015 році 8 найбільших суб'єктів господарювання реалізували 35,1 відс. вартості всієї закупленої продукції (107 договорів на загальну суму 5635310,65 гривні).

Такий стан справ свідчить про обмеження конкуренції на ринку медичних товарів і послуг керівництвом ДНУ "НПЦ ПКМ" ДУС, що є порушенням статті 6 Закону України від 11.01.2001 № 2210 "Про захист економічної конкуренції".

3. Всупереч статтям 2, 3 і 40 Закону України від 10.04.2014 № 1197 "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон 1197) ДНУ "НПЦ ПКМ"ДУС не дотримувалася вимог законодавства щодо застосування процедур, визначених цим Законом. Так, у 2014 році із затвердженої кошторисом суми 20973579,58 грн., визначеної на закупівлю товарів, робіт, послуг, ДНУ "НПЦ ПКМ" ДУС передбачено річним планом закупівель 9304144,54 грн., або лише 44 відс. бюджетних коштів. У 2015 році з 25603291,24 грн., визначених кошторисом на закупівлю товарів, робіт і послуг, річним планом закупівель передбачено за процедурами державних закупівель 14096399,45 грн., або 55 відс. бюджетних коштів. Решта договорів з державних закупівель укладалася без дотримання процедур, передбачених Законом 1197.

4. Перевіркою відповідності затверджених кошторисних призначень на 2014-2015 роки за кожним кодом економічної класифікації видатків бюджету Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 (далі - Інструкція 333), встановлено, що за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" і КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" планувалися видатки, які за своєю економічною характеристикою є капітальними і мають плануватися за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування". Загалом видатки становили 673126,00 грн., з них за загальним фондом - 511471,00 грн. та за спеціальним фондом - 161655,00 грн., у т. ч. у 2014 році - 501626,00 грн., з них за загальним фондом - 415821,00 грн. і за спеціальним фондом - 85805,00 грн.; у 2015 році - 171500,00 грн., з них за загальним фондом - 95650,00 грн. і за спеціальним фондом - 75850,00 гривні. Загальна сума неправомірно запланованих на 2014-2015 роки призначень, які надалі призвели до неефективного використання коштів у ДНУ "НПЦ ПКМ" ДУС, становила 679696,00 гривні.

5. Всупереч пункту 8 частини 1 статті 7 Бюджетного кодексу України, статті 9 Закону України від 16.07.99 № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Інструкції 333, Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 "Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ", ДНУ "НПЦ ПКМ" ДУС протягом 2014-2015 років придбано за КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" матеріальних цінностей, оплата яких має здійснюватися за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування", на загальну суму 627928,35 грн., у т. ч. у 2014 році за загальним фондом - 488895,35 грн., за спеціальним - 59449,34 грн.; у 2015 році за спеціальним фондом - 79583,66 гривні. Загальна сума використаних із порушенням бюджетного законодавства бюджетних коштів у 2014 - 2015 рр. становить 654237,51 гривні.

6. Всупереч частині п'ятій статті 2 Закону 1197, відповідно до якої замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів, протягом 2014-2015 років ДНУ "НПЦ ПКМ" ДУС здійснювала поділ предметів закупівлі за різними кодами на загальну суму 1473949,88 грн.: у 2014 році - 854196,44 грн., у 2015 році - 619753,44 гривні.

7. Законодавство у сфері державних закупівель потребує вдосконалення, зокрема, питання перевірки визначених замовником предметів закупівлі згідно з кодами Державного класифікатора; обов'язковості закупівлі безпосередньо комп'ютерної програми, а не права на її користування, з передачею авторського права на цю програму (ліцензії) у власність державного замовника; встановлення кримінальної відповідальності у разі незастосування тендерного (конкурентного) законодавства тощо. Аудитом встановлено, що у ДНУ "НПЦ ПКМ" ДУС понад 50 відс. у вартісному виразі укладених договорів протягом 2014-2015 років виконувалися без застосування норм Закону 1197.

За результатами обговорення та на підставі викладеного Рахункова палата ВИРІШИЛА:

1. Звіт про результати аудиту здійснення державних закупівель Державною науковою установою "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами затвердити.

2. Поінформувати Верховну Раду України про результати аудиту здійснення державних закупівель Державною науковою установою "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами.

3. Відомості у формі рішення Рахункової палати про результати аудиту здійснення державних закупівель Державною науковою установою "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами надіслати Кабінету Міністрів України та рекомендувати вжити заходів щодо:

- вдосконалення законодавства з питань державних закупівель, зокрема, питань перевірки визначених замовником предметів закупівлі згідно з кодами Державного класифікатора; обов'язковості закупівлі безпосередньо комп'ютерної програми, а не права на її користування, з передачею авторського права на цю програму (ліцензії) у власність державного замовника; встановлення кримінальної відповідальності у разі незастосування тендерного (конкурентного) законодавства тощо;

- вдосконалення законодавства щодо визначення кримінальної відповідальності за планування використання коштів з порушенням вимог бюджетного законодавства;

- врегулювання питання щодо застосування постанов Кабінету Міністрів України від 05.09.96 № 1071 "Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету" та від 02.07.2014 № 240 "Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення" під час закупівлі ліків державними замовниками.

4. Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту здійснення державних закупівель Державною науковою установою "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами надіслати Державному управлінню справами і запропонувати:

- при формуванні проекту бюджету на наступний 2017 рік вжити заходів щодо розмежування видатків ДНУ "НПЦ ПКМ" ДУС за функціональною класифікацією;

- при погодженні розрахунків до проектів кошторисів контролювати їх законність і правильність відповідно до бюджетного законодавства;

- провести внутрішній аудит фінансово-господарської діяльності ДНУ "НПЦ ПКМ" ДУС;

- вдосконалити систему внутрішнього контролю, у тому числі щодо закупівель ДНУ "НПЦ ПКМ" ДУС товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти.

5. Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту здійснення державних закупівель Державною науковою установою "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами надіслати ДНУ "НПЦ ПКМ" ДУС і запропонувати:

- усунути виявлені Рахунковою палатою порушення бюджетного законодавства та у сфері державних закупівель;

- забезпечити неухильне дотримання законодавства про державні закупівлі, зокрема, зупинити практику поділу предмета закупівлі під час укладання договорів на закупівлю ліків тощо;

- вжити заходів дисциплінарного впливу до осіб, які допустили порушення.

6. Оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті Рахункової палати.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Рахункової палати Пилипенка В.П.

Голова

Р.М. Магута

{Текст взято з сайту Рахункової Палати http://www.ac-rada.gov.ua}вгору