Документ v119p299-14, поточна редакція — Прийняття від 27.06.2014

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27.06.2014  № 119-р

Про реєстрацію колективного трудового спору (конфлікту) між найманими працівниками публічного акціонерного товариства "Арселор Міттал Кривий Ріг" міста Кривого Рогу Дніпропетровської області та публічним акціонерним товариством "Арселор Міттал Кривий Ріг" міста Кривого Рогу Дніпропетровської області

Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", розділу 3 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 25.03.2014 № 21:

1. Зареєструвати колективний трудовий спір (конфлікт) між найманими працівниками публічного акціонерного товариства "Арселор Міттал Кривий Ріг" міста Кривого Рогу Дніпропетровської області та публічним акціонерним товариством "Арселор Міттал Кривий Ріг" міста Кривого Рогу Дніпропетровської області з 20.06.2014 і присвоїти йому реєстраційний номер 032-14/04-В.

Підстава: подання відділення Національної служби посередництва і примирення в Дніпропетровській області від 25.06.2014 № 01-02/03-43/94.

2. Зареєструвати такі вимоги найманих працівників:

"1. Першу вимогу у частині: "Підвищити тарифи і оклади всім працівникам ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг" з 1 травня 2014 року не менше, ніж на 20%, про що видати відповідний наказ по підприємству..., попередньо погодивши його з профспілковим комітетом ПО ПМГУ ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг.".

2. Скасувати дію на підприємстві системи фіксованої оплати праці, введеної в односторонньому порядку роботодавцем для окремих працівників в порушення п. 2.4 колективного договору ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг", і відновити для цих працівників оплату праці за діючою на підприємстві системою оплати праці і преміювання.

3. До 01.10.2014 довести частку основної заробітної плати до розміру не менше 60% згідно з п. 3.5 Галузевої угоди гірничо-металургійного комплексу України на 2011 - 2012 роки та Спільної заяви про приєднання ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг" до Галузевої угоди гірничо-металургійного комплексу України на 2011 - 2012 роки від 24.11.2011.

4. Неухильно виконувати п. 2.15 Галузевої угоди гірничо-металургійного комплексу України на 2011 - 2012 роки щодо недопущення необґрунтованого скорочення робочих місць.

5. В строк до 31.12.2014 розробити і впровадити норми праці - норми виробітку, часу, обслуговування, чисельності для працівників підприємства і погодити їх з профспілковими комітетами первинних профспілкових організацій підприємства у відповідності до ст.ст. 85 - 88 Кодексу законів про працю України, п. 3.13 Галузевої угоди гірничо-металургійного комплексу України на 2011 - 2012 роки і п. 1.10 колективного договору ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг".

6. В строк до 11.07.2014 укомплектувати персонал електротехнічних працівників, які виконують роботи з оперативного обслуговування закріплених електроустановок в структурних підрозділах підприємства у відповідності з вимогами діючих нормативних документів. Не допускати виконання працівниками підприємства одноособово робіт, зазначених в "Переліку видів робіт ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг", виконання яких не допускається одноособово", погодженому роботодавцем з профкомом ПО ПМГУ ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг" в 2010 році.

7. До 26.06.2014 погодити з профспілковим комітетом ПО ПМГУ ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг" і підписати в двосторонньому порядку кошториси, передбачені пунктами 6.2.7, 9.7 колективного договору ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг", які є невід'ємною частиною колективного договору і містять обсяг гарантій і структуру витрат не нижче, ніж в кошторисах на 2012 рік.

8. На виконання п. 2.20 колективного договору ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг" погоджувати з профспілковим комітетом ПО ПМГУ ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг" витрати на оплату праці, соціальний розвиток, матеріальне заохочення персоналу з урахуванням результатів виробничо-фінансової діяльності.

9. Не допускати здійснення продажу, передання, закриття, перепрофілювання, здачу в оренду об'єктів соціально-культурного і побутового призначення, які знаходяться у складі підприємства, без згоди на це профспілкового комітету ПО ПМГУ ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг", що передбачено п. 9.12 колективного договору ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг".

10. Припинити порушення п. 6.1.5 колективного договору ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг": своєчасно переказувати первинним профспілковим організаціям підприємства фінансові кошти для придбання путівок на санаторно-курортне лікування і відпочинок, припинити намагання змінити в односторонньому порядку процедури придбання, розподілу і реалізації путівок. Не допускати зниження суми фінансових коштів, які переказуються підприємством первинним профспілковим організаціям для придбання путівок на санаторно-курортне лікування і відпочинок в порівнянні з попереднім звітним роком.

11. Неухильно виконувати вимоги ст. 204 Кодексу законів про працю України - виконувати виробниче навчання в робочий час. Порядок організації виробничого навчання і його оплати зафіксувати в Положенні, погодженому з первинними профспілковими організаціями підприємства.

12. Забезпечувати молодих громадян - випускників професійно-технічних і вищих навчальних закладів міста Кривого Рогу першим робочим місцем відповідно до вимог законів України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" та "Про зайнятість населення".

13. На виконання п. 6.22 Галузевої угоди гірничо-металургійного комплексу України на 2011 - 2012 роки в строк до 01.08.2014 спільно з первинними профспілковими організаціями підприємства розглянути розміри відрахувань на будівництво, придбання житла, умови надання і розміри пільгових позик для покращення житлових умов працівників підприємства, які мають в цьому потребу, утримання і ремонту житла, надання інших житлово-комунальних пільг за рахунок коштів підприємства і передбачити відповідні зобов'язання в колективному договорі, шляхом внесення до нього доповнень.

14. Усунути порушення п. 6.2.5 колективного договору ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг": погодити з профспілковим комітетом ПО ПМГУ ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг" ціноутворення в їдальнях і буфетах".

3. Відмовити в реєстрації першої вимоги найманих працівників в частині: "…не пізніше 18.06.2014", оскільки на момент звернення найманих працівників до відділення Національної служби посередництва і примирення в Дніпропетровській області (лист від 20.06.2014) термін, вказаний в даній вимозі, минув.

4. Відділу правового забезпечення Національної служби посередництва і примирення внести відповідні записи в Книгу реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів).

5. Відділенню Національної служби посередництва і примирення в Дніпропетровській області забезпечити сприяння вирішенню зазначеного колективного трудового спору (конфлікту) в межах повноважень, визначених Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98, із змінами.

6. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому представляти інтереси найманих працівників публічного акціонерного товариства "Арселор Міттал Кривий Ріг" міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, публічному акціонерному товариству "АрселорМіттал Кривий Ріг" міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, Криворізькому міському голові Дніпропетровської області, Дніпропетровській обласній державній адміністрації, відділенню Національної служби посередництва і примирення в Дніпропетровській області.

Голова

О. Окіс

{Текст взято з сайту НСПП http://www.nspp.gov.ua/}вгору