Документ v119p299-13, дію зупинено, поточна редакція — Зупинення дії від 28.05.2013, підстава - v137p299-13

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

30.04.2013  № 119-р

Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками публічного акціонерного товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг" міста Кривого Рогу Дніпропетровської області та публічним акціонерним товариством "АрселорМіттал Кривий Ріг" міста Кривого Рогу Дніпропетровської області

{Дію Розпорядження призупинено на період судового розгляду  згідно з
Розпорядженням  Національної  служби  посередництва  і   примирення
№ 137-р від 28.05.2013}

Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", підпункту 5.1 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 10.07.2007 № 47, Положення про порядок формування і затвердження вимог найманих працівників, профспілок, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 07.07.2008 № 84, Положення про порядок перевірки повноважень представників сторін колективного трудового спору (конфлікту), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 31.05.2000 № 41, за результатами проведеної на виконання розпорядження Національної служби посередництва і примирення від 26.04.2013 № 118-р відділом правового забезпечення Національної служби посередництва і примирення спільно з відділенням Національної служби посередництва і примирення в Дніпропетровській області перевірки повноважень представників сторін та дотримання процедури формування і затвердження вимог найманих працівників у колективному трудовому спорі між найманими працівниками публічного акціонерного товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг" міста Кривого Рогу Дніпропетровської області та публічним акціонерним товариством "АрселорМіттал Кривий Ріг" міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, на підставі рішення Національної служби посередництва і примирення від 30.04.2013 № 03-00/2013:

1. Зареєструвати колективний трудовий спір між найманими працівниками публічного акціонерного товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг" міста Кривого Рогу Дніпропетровської області та публічним акціонерним товариством "АрселорМіттал Кривий Ріг" міста Кривого Рогу Дніпропетровської області з 15.04.2013 і присвоїти йому реєстраційний номер 052-13/04-В.

2. Зареєструвати третю, четверту, п'яту, шосту, сьому, дев'яту, десяту, одинадцяту, дванадцяту та тринадцяту вимоги найманих працівників публічного акціонерного товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг" міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

"3) Виконати у найкоротший термін комплексні заходи з покращення умов праці на робочих місцях, попередження виробничого травматизму та професійних захворювань, яких не було виконано у 2012 році, що спричинило порушення п. 5.2 колективного договору ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг";

4) Протягом тримісячного строку укомплектувати штат у тих структурних підрозділах, де надурочні роботи перебільшили 120 годин за рік, що є грубим порушенням ст. 65 Кодексу законів про працю України та може призвести до таких незворотних наслідків, як професійні захворювання та виробничий травматизм;

5) Неухильно виконувати вимоги ст. 204 Кодексу законів про працю України - здійснювати виробниче навчання в робочий час;

6) Проводити в робочий час періодичні медичні огляди, як це передбачено п. 5.11 колективного договору ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг";

7) Виконувати гарантії, передбачені п. 5.12 колективного договору ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Забезпечити проведення працівникам попереднього та періодичного спеціального навчання з питань охорони праці та усіх видів інструктажів у відповідності з вимогами нормативно-правових актів з охорони праці. Інструктажі на робочому місці проводити у робочий час, а якщо інструктаж проводиться у неробочий час - здійснювати оплату;

9) Не допускати здійснення продажу, передачі, закриття, перепрофілювання, здачі в оренду об'єктів соціально-культурного та побутового призначення, які знаходяться у складі підприємства, без згоди на це профспілкового комітету ПО ПМГУ ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", що передбачено п. 9.12 колективного договору ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг";

10) Розробити норми праці - норми виробітку, часу, обслуговування, чисельності для працівників підприємства та погодити їх з профспілковим комітетом у порядку, передбаченому ст.ст. 85 - 88 Кодексу законів про працю України;

11) У тижневий термін погодити з профспілковим комітетом ПО ПМГУ ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" та підписати у двосторонньому порядку кошториси, які є невід'ємною частиною колективного договору ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", та містять об'єм гарантій не нижче за об'єм, закладений у кошторисах на 2012 рік. Непідписання даних кошторисів є порушенням пунктів 5.2, 6.2.7 колективного договору ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг";

12) Дотримуватись п. 6.1.5 колективного договору ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", припинити спроби змін в односторонньому порядку процедури придбання, розподілу та реалізації путівок;

13) Підвищити заробітну плату працівникам підприємства з 01.12.2012 року на 5,45%, у 2013 році не нижче ніж на 18%, як передбачено п. 3.6 Галузевої угоди гірничо-металургійного комплексу України на 2011 - 2012 рр.".

3. Відмовити у реєстрації першої, другої та восьмої вимог найманих працівників публічного акціонерного товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг" міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

"1) Скасувати накази, розпорядження про ліквідацію, перепрофілювання, реорганізацію структурних підрозділів підприємства, а також інші накази та розпорядження, які призвели до безпідставного скорочення робочих місць, прийняті без погодження з профспілковим комітетом, як такі, що порушують пп. 4.1, 9.6 колективного договору ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", ст. 18 Кодексу законів про працю України, ст. 9 Закону України "Про колективні договори та угоди".

2) Скасувати наказ № 401 від 26.03.2013 "Про внесення змін в організаційну структуру управління підприємства", у відповідності з яким послуги з забезпечення та організації громадського харчування було передано компанії ТОВ "КорпусГруп Комтек". Цей наказ порушує пункти 4.1, 6.2.5, 9.6, 9.12 колективного договору ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", п. 9 ст. 65 Господарського кодексу України, ст. 39 Закону України "Про зайнятість населення", не містить обґрунтування, якими викликано необхідність передання УГХіТ в аутсорсінг, не спрямований на збереження соціальних гарантій для працівників, посади та професії яких виключено зі штатного розпису.

8) Виконати у повному обсязі гарантії, закладені у п. 5.8 колективного договору ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", забезпечити працівників підприємства водою, яка відповідає усім необхідним санітарно-гігієнічним вимогам. Відмовитись від поставки на підприємство води "Слобідська", яка не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам", оскільки, відповідно до частини шостої підпункту 5.1 пункту 5 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 10.07.2007 № 47, реєстрація або наступний розгляд та вирішення зазначених вимог неможливі до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи іншого адміністративного судочинства.".

4. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому представляти інтереси найманих працівників публічного акціонерного товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг" міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, публічному акціонерному товариству "АрселорМіттал Кривий Ріг" міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, Криворізькому міському голові Дніпропетровської області, Дніпропетровській обласній державній адміністрації, відділенню Національної служби посередництва і примирення в Дніпропетровській області.

Голова

О. Окіс

{Текст взято з сайту НСПП http://www.nspp.gov.ua/}вгору