Документ v1197290-10, поточна редакція — Прийняття від 02.12.2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.12.2010 N 1197

Про призначення академічної стипендії
імені М.С.Грушевського студентам вищих
навчальних закладів на I семестр
2010/11 навчального року

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
22 лютого 2006 р. N 209 ( 209-2006-п ) "Про академічну стипендію
імені М.С.Грушевського для студентів та аспірантів вищих
навчальних закладів" Н А К А З У Ю:
1. Призначити на I семестр 2010/11 навчального року
академічну стипендію імені М.С.Грушевського студентам вищих
навчальних закладів згідно з додатком.
2. Керівникам вищих навчальних закладів забезпечити виплату
академічної стипендії імені М.С.Грушевського.
3. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.)
передбачити на 2010/11 навчальний рік кошти для виплати зазначеної
стипендії.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Суліму М.С
Т.в.о. Міністра Б.М.Жебровський

Додаток
до наказу Міністерства
освіти і науки України
02.12.2010 N 1197

СПИСОК
студентів, яким призначено академічну
стипендію імені М.С.Грушевського на I семестр
2010/11 навчального року

------------------------------------------------------------------ | N | Прізвище, ім'я, | Назва вищого навчального | | п/п | по батькові | закладу | |------+-------------------------+-------------------------------| | 1. |Берднікова |студентка 3 курсу Таврійського | | |Анастасія Аркадіївна |національного університету | | | |імені В.І.Вернадського | |------+-------------------------+-------------------------------| | 2. |Гайкалова |студентка 3 курсу Луганського | | |Наталія Володимирівна |національного університету | | | |імені Тараса Шевченка | |------+-------------------------+-------------------------------| | 3. |Глібович |студентка 4 курсу Національного| | |Наталія Анатоліївна |університету "Острозька | | | |академія" | |------+-------------------------+-------------------------------| | 4. |Губаренко |студентка 3 курсу Херсонського | | |Олена Геннадіївна |національного технічного | | | |університету | |------+-------------------------+-------------------------------| | 5. |Гузь |студентка 4 курсу Ніжинського | | |Ольга Євгенівна |державного університету імені | | | |Миколи Гоголя | |------+-------------------------+-------------------------------| | 6. |Дрючкова |студентка 4 курсу Сумського | | |Уляна Миколаївна |державного університету | |------+-------------------------+-------------------------------| | 7. |Затуловський |студент 3 курсу Чернівецького | | |Дмитро Володимирович |торговельно-економічного | | | |інституту Київського | | | |національного | | | |торговельно-економічного | | | |університету | |------+-------------------------+-------------------------------| | 8. |Зілінський |студент 3 курсу Львівського | | |Володимир Тарасович |національного університету | | | |імені Івана Франка | |------+-------------------------+-------------------------------| | 9. |Котенко |студентка 6 курсу Національного| | |Вікторія Володимирівна |університету "Києво-Могилянська| | | |академія" | |------+-------------------------+-------------------------------| | 10. |Мазурок |студентка 3 курсу Київського | | |Анастасія Ігорівна |національного університету | | | |імені Тараса Шевченка | |------+-------------------------+-------------------------------| | 11. |Медвідь |студентка 3 курсу | | |Тетяна Іванівна |Тернопільського національного | | | |технічного університету імені | | | |Івана Пулюя | |------+-------------------------+-------------------------------| | 12. |Моргун |студент 3 курсу Харківського | | |Олег Володимирович |національного університету | | | |імені В.Н.Каразіна | |------+-------------------------+-------------------------------| | 13. |Невдаха |студентка 4 курсу | | |Ольга Юріївна |Кіровоградського національного | | | |технічного університету | |------+-------------------------+-------------------------------| | 14. |Рейтер |студент 4 курсу Київського | | |Даніїл Юлійович |національного університету | | | |імені Тараса Шевченка | |------+-------------------------+-------------------------------| | 15. |Нещадим |студентка 2 курсу Уманського | | |Інна Сергіївна |державного педагогічного | | | |університету імені Павла Тичини| |------+-------------------------+-------------------------------| | 16. |Оленченко |студентка 3 курсу Луцького | | |Ірина Анатоліївна |національного технічного | | | |університету | |------+-------------------------+-------------------------------| | 17. |Профорук |студентка 4 курсу Національного| | |Тетяна Вячеславівна |університету водного | | | |господарства та | | | |природокористування | |------+-------------------------+-------------------------------| | 18. |Радченко |студент 4 курсу Київського | | |Данило Віталійович |національного університету | | | |імені Тараса Шевченка | |------+-------------------------+-------------------------------| | 19. |Селіна |студентка 3 курсу Одеського | | |Ксенія Андріївна |національного університету | | | |імені П.Мечникова | |------+-------------------------+-------------------------------| | 20. |Сердуніч |студентка 3 курсу Хмельницького| | |Наталія Вікторівна |національного університету | |------+-------------------------+-------------------------------| | 21. |Синишин |студент 4 курсу | | |Петро Михайлович |Івано-Франківського | | | |національного технічного | | | |університету нафти і газу | |------+-------------------------+-------------------------------| | 22. |Степанова |студентка 3 курсу Національного| | |Анна Григорівна |університету "Києво-Могилянська| | | |академія" | |------+-------------------------+-------------------------------| | 23. |Степова |студентка 4 курсу Національного| | |Марина Володимирівна |транспортного університету | |------+-------------------------+-------------------------------| | 24. |Ткаченко |студентка 4 курсу | | |Тетяна Володимирівна |Чернігівського національного | | | |педагогічного університету | | | |імені Т.Г.Шевченка | |------+-------------------------+-------------------------------| | 25. |Токарський |студент 3 курсу Київського | | |Богдан Ігорович |національного університету | | | |імені Тараса Шевченка | |------+-------------------------+-------------------------------| | 26. |Третьяков |студент 4 курсу | | |Сергій Володимирович |Дніпропетровського | | | |національного університету | | | |імені Олеся Гончара | |------+-------------------------+-------------------------------| | 27. |Тростенюк |студент 4 курсу Житомирського | | |Юрій Валерійович |державного технологічного | | | |університету | |------+-------------------------+-------------------------------| | 28. |Трусова |студентка 2 курсу Запорізького | | |Катерина Анатоліївна |національного технічного | | | |університету | |------+-------------------------+-------------------------------| | 29. |Хворостяна |студентка 4 курсу | | |Наталія Василівна |Переяслав-Хмельницького | | | |державного педагогічного | | | |університету імені Григорія | | | |Сковороди | |------+-------------------------+-------------------------------| | 30. |Шарко |студентка 4 курсу Вінницького | | |Анна Олександрівна |державного педагогічного | | | |університету імені Михайла | | | |Коцюбинського | |------+-------------------------+-------------------------------| | 31. |Шкрабій |студентка 4 курсу Донецького | | |Ольга Ігорівна |національного університету | |------+-------------------------+-------------------------------| | 32. |Шульга |студентка 3 курсу Полтавського | | |Ірина Анатоліївна |національного педагогічного | | | |університету імені | | | |В.Г.Короленка | |------+-------------------------+-------------------------------| | 33. |Щепанський |студент 4 курсу Національного | | |Юрій Володимирович |університету кораблебудування | | | |імені адмірала Макарова | ------------------------------------------------------------------
Директор
департаменту вищої освіти Я.Я.Болюбашвгору