Про склад інвентаризаційної комісії
Фонд державного майна; Наказ від 29.07.20091193
Документ v1193224-09, поточна редакція — Редакція від 22.09.2009, підстава - v1483224-09

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
29.07.2009 N 1193

Про склад інвентаризаційної комісії
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного
майна
N 1483 ( v1483224-09 ) від 22.09.2009 }

Відповідно до Положення про інвентаризацію майна державних
підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна
державних підприємств та організацій, яке передається в оренду
(повертається після закінчення строку дії договору оренди або його
розірвання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 02.03.93 N 158 ( 158-93-п ), зі змінами і доповненнями,
Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 10.12.2003 N 1891 ( 1891-2003-п ), наказу ФДМУ від
27.07.2009 N 1176 ( v1176224-09 ) та наказу ТОВ "Форум-Чайка" від
28.07.2009 N 1п Н А К А З У Ю:
1. Затвердити інвентаризаційну комісію цілісного майнового
комплексу дитячого оздоровчого табору "Чайка" (АРК, м. Судак, вул.
Набережна, 75), що орендується ТОВ "Форум-Чайка" та знаходиться на
його балансі, у складі: голова комісії - Вовченко А.Ф. - директор; члени комісії - Авер'янова І.М. - старший бухгалтер,
Семенова Л.К. - зав. господарством. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного
майна N 1483 ( v1483224-09 ) від 22.09.2009 }
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. заступника
Голови Фонду О.Шмулярвгору