Document v1190201-12, current version — Adoption on November 9, 2012

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.11.2012  № 1190

Про затвердження Змін до Плану діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік

Відповідно до статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Плану діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15 грудня 2011 року № 1634 (далі - Зміни), що додаються.

2. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) забезпечити оприлюднення Змін на веб-сайті Міністерства в мережі Інтернет.

3. Юридичному департаменту (Матузка Я.В.) довести Зміни до відома Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра

А. Мярковський



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
09.11.2012 № 1190

ЗМІНИ
до Плану діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік

1. Доповнити План діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік новими пунктами такого змісту:


з/п

Мета прийняття регуляторного акта

Вид і назва проекту нормативно-правового акта (законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства та інших)

Термін виконання

Центральний орган виконавчої влади / структурні підрозділи Міністерства, відповідальні за розробку нормативно-правового акта

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

251.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форм Розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу надасть можливість врегулювати правове поле України в частині затвердження форм Розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів шляхом приведення нормативно-правових актів у відповідність із актами законодавства

252.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми Квитанції про прийняття податків і зборів"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу надасть можливість врегулювати правове поле України в частині затвердження форми Квитанції про прийняття податків і зборів шляхом приведення нормативно-правових актів у відповідність із актами законодавства

253.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу надасть можливість врегулювати правове поле України в частині затвердження форми податкового розрахунку 1ДФ шляхом приведення нормативно-правових актів у відповідність із актами законодавства

254.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, платниками податків - фізичними особами"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу надасть можливість врегулювати правове поле України в частині затвердження порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, платниками податків - фізичними особами

255.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу та форми Повідомлення про наявність порушень"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу надасть можливість врегулювати правове поле України в частині затвердження порядку інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу та форми Повідомлення про наявність порушень

256.

Визначення процедур казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету, в тому числі: надходжень від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу забезпечить визначення порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету

257.

Усунення правової колізії між Указом Президента України від 14.07.95 № 614/95 "Про заходи щодо забезпечення контролю за переміщенням транзитом товарів через територію України" та Митним кодексом України в частині застосування заходів гарантування доставки товарів до митного органу призначення

Проект Указу Президента України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством

258.

Реалізація пункту 3 статті 326 глави 47 розділу XI "Організація митного контролю" та пункту 5 статті 31 глави 5 розділу I "Загальні положення" Митного кодексу України

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження порядку використання електронних замків з функцією GPS-GSM" навігації"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством

259.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форм податкових декларацій збору за спеціальне використання води"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу надасть можливість платникам збору за спеціальне використання води подавати відповідному органу державної податкової служби податкові декларації за затвердженою Міністерством фінансів України формою, а органам державної податкової служби - здійснювати належний контроль за поданням декларацій та правильністю обчислення збору за спеціальне використання води

260.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форм та Порядку заповнення торгових патентів, форми заявки на придбання торгового патенту"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу надасть можливість платникам податків сплачувати збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності відповідно до підпункту 265.7.5 статті 267 розділу XII Податкового кодексу України

261.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу надасть можливість платникам збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору подавати відповідному органу державної податкової служби податкові декларації за затвердженою Міністерством фінансів України формою, а органам державної податкової служби - здійснювати належний контроль за поданням декларацій та правильністю обчислення за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору

262.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми Податкового розрахунку збору за користування радіочастотним ресурсом України"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу надасть можливість платникам збору за користування радіочастотним ресурсом України подавати відповідному органу державної податкової служби податкові декларації за затвердженою Міністерством фінансів України формою, а органам державної податкової служби - здійснювати належний контроль за поданням декларацій та правильністю обчислення збору за користування радіочастотним ресурсом України

263.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми Податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу надасть можливість платникам збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності подавати відповідному органу державної податкової служби податкові декларації за затвердженою Міністерством фінансів України формою, а органам державної податкової служби - здійснювати належний контроль за поданням декларацій та правильністю обчислення збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

264.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми Податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу надасть можливість платникам збору за спеціальне використання лісових ресурсів подавати відповідному органу державної податкової служби податкові декларації за затвердженою Міністерством фінансів України формою, а органам державної податкової служби - здійснювати належний контроль за поданням декларацій та правильністю обчислення збору за спеціальне використання лісових ресурсів

265.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми Податкової декларації з екологічного податку"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу надасть можливість платникам екологічного податку подавати відповідному органу державної податкової служби податкові декларації за затвердженою Міністерством фінансів України формою, а органам державної податкової служби - здійснювати належний контроль за поданням декларацій та правильністю обчислення екологічного податку

266.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу надасть можливість платникам податків подавати відповідному органу державної податкової служби податкові декларації з плати за землю за затвердженою Міністерством фінансів України формою, а органам державної податкової служби - здійснювати належний контроль за поданням декларацій та правильністю обчислення плати за землю

267.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форм податкових розрахунків з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу надасть можливість платникам рентної плати подавати відповідному органу державної податкової служби податкові декларації за затвердженою Міністерством фінансів України формою, а органам державної податкової служби - здійснювати належний контроль за поданням декларацій та правильністю обчислення рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України

268.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми Податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу надасть можливість платникам фіксованого сільськогосподарського податку подавати відповідному органу державної податкової служби податкові декларації за затвердженою Міністерством фінансів України формою, а органам державної податкової служби - здійснювати належний контроль за поданням декларацій та правильністю обчислення фіксованого сільськогосподарського податку

269.

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 2 та абзацу двадцятого пункту 1 частини першої статті 20 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" приведення у відповідність до Митного кодексу України

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством

270.

Виконання пункту 84.1.2 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012 № 187/2012

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Ліцензійних умов здійснення митної брокерської діяльності та Порядку контролю за додержанням митними брокерами Ліцензійних умов здійснення митної брокерської діяльності"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Реалізація Національної програми щодо розвитку підприємництва та прозорість здійснення митної брокерської діяльності, контроль за якою покладено на митні органи

271.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження форми Акта про встановлення факту ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу надасть можливість врегулювати правове поле України шляхом приведення нормативно-правових актів у відповідність із актами законодавства

2. Пункт 220 Плану діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік викласти у такій редакції:

220.

Спрощення процедури декларування резидентами валютних цінностей та іншого майна, яке перебуває за межами України

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Удосконалення законодавчої бази, спрощення процедури декларування резидентами валютних цінностей та іншого майна, яке перебуває за межами України, усунення дублювання функцій різними державними органами

Директор Департаменту
податкової, митної
політики та методології
бухгалтерського обліку




М.О. Чмерук



on top