Про надання роз'яснень
Держкомпідприємництво; Лист від 01.03.20041186
Документ v1186563-04, поточна редакція — Прийняття від 01.03.2004

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Л И С Т
01.03.2004 N 1186

Про надання роз'яснень

Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва розглянув лист від 10.02.2004 N 854 про
необхідність ліцензування діяльності щодо підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників та
повідомляє.
Відповідно до прикінцевих положень Господарського кодексу
України ( 436-15 ) Закон України "Про підприємництво" ( 698-12 ) з
наступними змінами, крім статті 4 Закону, визнано таким, що
втратив чинність з 1 січня 2004 року.
Статтею 14 цього Кодексу ( 436-15 ) передбачено, що
відносини, пов'язані з ліцензуванням певних видів господарської
діяльності, регулюються законом.
Відповідно статті 1 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) господарська
діяльність - будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька,
юридичних осіб, а також фізичних осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності, пов'язана з виробництвом (виготовленням) продукції,
торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт.
Статтями 2 та 9 цього Закону ( 1775-14 ) визначені види
господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.
Статтею 2 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) (із змінами, внесеними
Законом України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) передбачено, що
ліцензування у сфері освіти здійснюється згідно з законами, що
регулюють відносини у цій сфері, тобто законами "Про освіту"
( 1060-12 ), "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), "Про
професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ), "Про загальну середню
освіту" ( 651-14 ), "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ), "Про
позашкільну освіту" ( 1841-14 ).
Статтею 3 Закону України "Про професійно-технічну освіту"
( 103/98-ВР ) встановлено, що професійно-технічна освіта
забезпечує здобуття громадянами професії відповідно до їх
покликань, інтересів, здібностей, а також допрофесійну підготовку,
перепідготовку, підвищення їх кваліфікації.
Професійно-технічне навчання - складова професійно-технічної
освіти. Професійно-технічне навчання передбачає формування у
громадян професійних умінь і навичок, необхідних для виконання
певної роботи чи групи робіт, і може здійснюватися у
професійно-технічних навчальних закладах, а також шляхом
індивідуального чи курсового навчання на виробництві, у сфері
послуг.
Статтею 19 Закону України "Про професійно-технічну освіту"
( 103/98-ВР ) передбачено, що професійно-технічні навчальні
заклади незалежно від форм власності та підпорядкування
розпочинають діяльність, пов'язану з підготовкою кваліфікованих
робітників та наданням інших освітніх послуг, після отримання
ліцензії. Ліцензія видається у порядку, що встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
Порядок ліцензування освітніх послуг, який затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 року
N 1380 ( 1380-2003-п ) "Про ліцензування освітніх послуг",
встановлює єдині вимоги до ліцензування освітніх послуг.
Відповідно до підпункту 4 пункту 3 даного Порядку
( 1380-2003-п ) ліцензуванню у сфері професійно-технічної освіти
підлягає, зокрема, первинна професійна підготовка, перепідготовка
робітників, підвищення кваліфікації робітників.
Послуги щодо курсового професійно-технічного навчання
підлягають ліцензуванню за умови, що відповідні професії включено
до Державного класифікатора професій ДК 003-95, затвердженого
наказом Держстандарту від 27 липня 1995 р. N 257 ( v0257217-95 ).
Ліцензування підприємств, установ та організацій, що надають
послуги у сфері професійно-технічної освіти, проводиться з
урахуванням специфіки навчання та за умови видачі особам, що
навчаються, документа про освіту державного зразка (пункт 5
Порядку ( 1380-2003-п ).
Враховуючи зазначене, повідомляємо, що при розгляді питання
про необхідність ліцензування діяльності щодо підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників необхідно
керуватися вищезазначеними нормативно-правовими актами.
Заступник Голови С.І.Третьяковвгору