Документ v1182734-12, поточна редакція — Прийняття від 23.10.2012

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.10.2012  № 1182

Про проведення інвентаризації державного майна та надання відомостей до Єдиного реєстру об'єктів державної власності

Відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності", Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 467, Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 р. № 1121, з метою впорядкування обліку юридичних осіб, проведення інвентаризації державного майна та за їх результатами формування та надання відомостей до Єдиного реєстру об'єктів державної власності НАКАЗУЮ:

1. Керівникам державних підприємств, установ, організацій, на балансі яких обліковується державне майно, функції з управління яким здійснює Міністерство культури України, забезпечити:

1.1. Здійснення інвентаризації об'єктів державної власності щорічне (станом на 31 грудня), щоквартальне та позапланове у процесі:

приватизації (корпоратизації) державних підприємств;

• передачі майна державних підприємств та організацій в оренду, повернення такого майна після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання;

• передачі державного майна у концесію;

• повернення у державну власність об'єктів приватизації у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу;

• передачі державного майна до сфери управління іншого органу державної влади.

1.2. Складання відомостей про державне майно за формою 2б (додається) відповідно до Класифікатора державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 15.03.2006 р. № 461 (далі - Фонд) (зі змінами і доповненнями), та внесення цих відомостей до автоматизованої системи "Юридичні особи" (далі - АС).

1.3. Подання відомостей про державне майно у паперовому та електронному вигляді (сформованих за допомогою АС) до 1 лютого року, що настає за звітним та протягом 15 днів після закінчення кварталу.

2. Управлінню матеріально-ресурсного забезпечення Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення (Мироненко Д.М.) щороку не пізніше 1 квітня, що настає за звітним роком, та щоквартально протягом 35 днів після закінчення відповідного звітного кварталу, подавати Фонду інформацію стосовно державного майна і майна, відносно якого прийнято управлінське рішення, а також змін у відомостях про державні підприємства, їх об'єднання, установи та організації, інші господарські організації, щодо яких здійснюються корпоративні права держави, та/або господарських організацій, на балансі яких перебуває державне майно за формами, визначеними Фондом.

3. Взяти до відома, що інвентаризація державного майна, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку оренди або дострокового розірвання договору оренди), проводиться з урахуванням особливостей, визначених Положенням про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.93 р. № 158 (зі змінами).

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства культури і туризму України від 01.12.2009 р. № 1066/0/16-09 "Про проведення інвентаризації об'єктів державної власності".

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра культури - керівника апарату О.О. Губіну.

Міністр

М.А. КулинякДодаток
до наказу Міністерства
культури України
23.10.2012 № 1182

Відомості про державне майновгору