Документ v1180227-01, поточна редакція — Редакція від 25.12.2001, підстава - v1257227-01

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 1180 від 30.11.2001

Про затвердження Положення про порядок компенсації
втрат енергопостачальним компаніям від впровадження
тимчасового регулювання роздрібних тарифів на
електроенергію
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ
N 1257 ( v1257227-01 ) від 25.12.2001 )

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21 квітня 1998 року
N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України", розпорядження Кабінету Міністрів
України від 16.11.2001 N 514-р ( 514-2001-р ) "Про регулювання
тарифів на електроенергію", згідно з Умовами та Правилами
здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом ( z0433-96 ), з метою забезпечення
відшкодування ліцензіатам з постачання електричної енергії втрат
від впровадження тимчасового регулювання роздрібних тарифів на
електроенергію Національна комісія регулювання електроенергетики
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Положення про порядок компенсації втрат
енергопостачальним компаніям від впровадження тимчасового
регулювання роздрібних тарифів на електроенергію (додається).
Голова Комісії Ю.Продан
Затверджено
постанова НКРЕ
від 30.11.2001 N 1180
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок компенсації втрат енергопостачальним
компаніям від впровадження тимчасового
регулювання роздрібних тарифів на електроенергію
1. Це Положення розроблене відповідно до Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом ( z0433-96 ) (далі - Умови та
Правила), Договору між членами Оптового ринку електричної енергії
України ( n0001227-96 ) і встановлює порядок компенсації втрат
енергопостачальним компаніям від впровадження тимчасового
регулювання роздрібних тарифів на електроенергію (далі -
компенсація втрат). 2. Прогнозована сума компенсації втрат від постачання
електроенергії споживачам в розрахунковому місяці визначається
виходячи з прогнозованих обсягів споживання електричної енергії.
р
(Т - Т ) x Е
пр гр пр
i i i
К = -----------------------, iпр 100
де: К - прогнозована сума компенсації втрат ліцензіата по
iпр i-тому споживачу в розрахунковому місяці, грн.;
р Т - роздрібний тариф на електричну енергію для i-того пр
i споживача, розрахований енергопостачальною компанією на
розрахунковий місяць (місяць, в якому буде здійснена компенсація
втрат) згідно з формулою, наведеною в Умовах та Правилах
( z0433-96 ) (без ПДВ), коп./кВт x год.;
Т - роздрібний тариф на електричну енергію на гр
i розрахунковий місяць (місяць, в якому буде здійснена компенсація
втрат) для i-того споживача, обмежений граничним рівнем,
затверджений постановою НКРЕ (без ПДВ), коп./кВт x год.;
Е - прогнозований обсяг споживання електричної енергії пр
i i-тим споживачем у розрахунковому місяці (місяці, в якому буде
здійснена компенсація втрат), кВт x год.
У разі відхилення прогнозованих обсягів споживання
електричної енергії від фактичних обсягів прогнозована сума
компенсації втрат має бути скоригована на величину дельта К ,
i-3
яка визначається за формулою:
дельта К = К - К ,
i-3 iпр-3 iф-3
де: К - прогнозована сума компенсації втрат, яка iпр-3 розраховувалася виходячи з прогнозованого обсягу споживання
електричної енергії i-тим споживачем у місяці, що був за два
місяці перед розрахунковим, грн.; К - сума компенсації втрат, яка розраховувалася виходячи iф-3 з фактичного обсягу споживання електричної енергії i-тим
споживачем у місяці, що був за два місяці перед розрахунковим,
грн.
р
(Т - Т ) x Е
пр i-3 гр i-3 пр i-3
К = _______________________________,
iпр-3 100
де: р Т - роздрібний тариф на електричну енергію для i-того пр i-3 споживача, розрахований енергопостачальною компанією згідно з
формулою, наведеною в Умовах та Правилах ( z0433-96 ) на місяць,
що був за два місяці перед розрахунковим (без ПДВ),
коп./кВт x год.; Т - роздрібний тариф на електричну енергію для i-того гр i-3 споживача, обмежений граничним рівнем, затверджений постановою
НКРЕ, який діяв у місяці, що був за два місяці перед
розрахунковим, без ПДВ, коп./кВт x год.; Е - прогнозований обсяг споживання електричної енергії пр i-3 i-тим споживачем на місяць, що був за два місяці перед
розрахунковим, кВт x год.; Е - фактичний обсяг споживання електричної енергії i-тим ф i-3 споживачем у місяці, що був за два місяці перед розрахунковим,
кВт x год.
Таким чином, кінцева сума компенсації втрат по i-тому
споживачу розраховується за формулою:
р
(Т - Т ) x Е
прi грi прi
К = ----------------------- - дельта К . i 100 i-3
Загальна сума компенсації втрат, становить:
К = S К
i
де S - це сума.
Компенсація втрат здійснюється на всіх споживачів крім
населення та населених пунктів. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 1257
( v1257227-01 ) від 25.12.2001 )
3. Сума компенсації втрат розраховується Національною
комісією регулювання електроенергетики України виходячи з обсягів
споживання електричної енергії та прогнозованої середньої
закупівельної ціни, що подаються до НКРЕ.
4. Розрахунок прогнозованої середньої закупівельної ціни
подається ліцензіатами з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом до НКРЕ не пізніше 25 числа місяця, що йде
перед місяцем, в якому буде здійснена компенсація втрат. Якщо
ліцензіат не надав НКРЕ необхідні для розрахунку дані у зазначений
термін, Комісія може позбавити ліцензіата права отримання
компенсації втрат у поточному місяці.
5. Компенсація втрат надається щомісяця в разі прийняття
відповідного рішення НКРЕ.
6. Рішення НКРЕ щодо надання компенсації втрат оформлюється
постановою та надсилається: - ліцензіатам; - ДП "Енергоринок"; - територіальним представництвам НКРЕ.
7. Розпорядник системи розрахунків ОРЕ враховує розмір суми
компенсації втрат при визначенні оптової ціни в розрахунковому
місяці.
8. Розпорядник системи розрахунків ОРЕ в розрахунковому
місяці щоденно зменшує ліцензіатам з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом розмір платежу за куповану
електроенергію на 1/30 частину (1/28, 1/29, 1/31 - в залежності
від кількості днів у місяці) місячного обсягу дотацій для
компенсації втрат. У разі надходження до Розпорядника системи
розрахунків постанови НКРЕ, якою встановлюється розмір компенсації
втрат після початку розрахункового місяця, сума цієї компенсації
розподіляється на відповідну кількість днів розрахункового місяця.
Начальник управління
цінової політики Р.Лагодюквгору