Документ v117p299-13, поточна редакція — Редакція від 30.09.2013, підстава - v228p299-13

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24.04.2013  № 117-р

Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками бригади монтажників та бригади зварювальників спільного підприємства "Житомир-Агробудсервіс" села Вереси Житомирського району Житомирської області та спільним підприємством "Житомир-Агробудсервіс" села Вереси Житомирського району Житомирської області

{Про зняття з реєстрації колективного трудового спору див. Розпорядження Національної служби посередництва і примирення
№ 228-р від 30.09.2013}

Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", пункту 3 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 10.07.2007 № 47:

1. Зареєструвати колективний трудовий спір між найманими працівниками бригади монтажників та бригади зварювальників спільного підприємства "Житомир-Агробудсервіс" села Вереси Житомирського району Житомирської області та спільним підприємством "Житомир-Агробудсервіс" села Вереси Житомирського району Житомирської області з 18.04.2013 і присвоїти йому реєстраційний номер 051-13/06-В.

2. Зареєструвати таку вимогу найманих працівників:

"1. Забезпечити працівників бригад монтажників і зварювальників підприємства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту".

3. Відмовити в реєстрації другої вимоги найманих працівників:

"Забезпечити працівників бригад монтажників і зварювальників підприємства продуктивною зайнятістю протягом 8-годинного робочого дня", оскільки зазначена вимога згідно зі статтею 13 Кодексу законів про працю України та статтею 7 Закону України "Про колективні договори і угоди" має бути визначена колективним договором. Зазначена вимога не врегульована у колективному договорі і тому не може бути предметом даного колективного трудового спору.

4. Відділенню Національної служби посередництва і примирення в Житомирській області забезпечити сприяння вирішенню зазначеного колективного трудового спору в межах повноважень, визначених Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17.11.98 № 1258/98, із наступними змінами та доповненнями.

5. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому представляти інтереси найманих працівників бригади монтажників та бригади зварювальників спільного підприємства "Житомир-Агробудсервіс" села Вереси Житомирського району Житомирської області, спільному підприємству "Житомир-Агробудсервіс" села Вереси Житомирського району Житомирської області, голові Вересівської сільської ради Житомирського району Житомирської області, Житомирській районній державній адміністрації Житомирської області, Житомирській обласній державній адміністрації, відділенню Національної служби посередництва і примирення в Житомирській області.

Голова

О. Окіс

{Текст взято з сайту НСПП http://www.nspp.gov.ua/}вгору