Документ v1171225-01, поточна редакція — Прийняття від 30.08.2001

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
N 11715/7/17-0517 від 30.08.2001
АКБ "Форум"
02100, м. Київ,
бульвар Верховної Ради, 7

Щодо порядку оподаткування вартості навчання
(підвищення кваліфікації) спеціаліста у вищому учбовому
закладі та віднесення цих коштів на валові витрати

Державна податкова України розглянула ваш лист щодо порядку
оподаткування вартості навчання (підвищення кваліфікації)
спеціаліста у вищому учбовому закладі та віднесення цих коштів на
валові витрати, і повідомляє. Порядок оподаткування доходів громадян регулюється Декретом
Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92
( 13-92 ) "Про прибутковий податок з громадян" із змінами і
доповненнями (далі - Декрет), а механізм застосування положень
цього Декрету визначено Інструкцією про прибутковий податок з
громадян, затвердженої наказом Головної державної податкової
інспекції від 21.04.1993 р. N 12 ( z0064-93 ) і зареєстровано в
Міністерстві юстиції 09.06.93 р. за N 64 (з відповідними змінами і
доповненнями). Відповідно до Декрету платниками прибуткового податку
(суб'єктами оподаткування) є громадяни України, іноземні громадяни
та особи без громадянства, а об'єктом оподаткування у громадян,
які мають постійне місце проживання в Україні, є сукупний
оподатковуваний доход за календарний рік (що складається з
місячних сукупних оподатковуваних доходів), одержаний з різних
джерел. До сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянами
протягом календарного року включаються доходи, одержані ними в
будь-якій формі, в тому числі доходи, що утворилися в результаті
надання за рахунок коштів підприємств, установ, організацій,
фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності своїм
працівникам матеріальних і соціальних благ у грошовій і
натуральній формі, крім сум виплат, що не включаються до сукупного
оподатковуваного доходу, визначених у статті 5 цього Декрету. Відповідно до підпункту "с" пункту 1 статті 5 Декрету до
сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянами в
період, за який здійснюється оподаткування, не включаються лише
суми плати за утримання та навчання дітей у дошкільних виховних
закладах, закладах загальної середньої, професійно-технічної
освіти, розташованих на території України, за рахунок фізичних або
юридичних осіб (незалежно від трудових відносин). Суми плати за навчання дітей та за утримання в дошкільних
виховних закладах не включаються до сукупного оподатковуваного
доходу тих осіб, на користь яких юридичною або фізичною особою
були проведені такі виплати. При цьому, для надання цієї пільги у
період навчання дітей, зокрема у державних вищих учбових закладах
освіти, слід дотримуватися обмеження віку дітей до 23 років. Підпунктом 5.4.2 пункту 5.4 статті 5 Закону України від 22
травня 1997 р. N 283/97-ВР ( 283/97-ВР ) "Про оподаткування
прибутку підприємств" (із змінами і доповненнями) визначено, що
витрати платника податку на прибуток, пов'язані з професійною
підготовкою або перепідготовкою за профілем такого платника
податку фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з
таким платником податку, в українських закладах освіти, за
винятком фізичних осіб, пов'язаних з таким платником податку,
включаються до складу валових витрат у порядку, передбаченому цим
пунктом, як витрати, понесені у зв'язку з підготовкою кадрів за
профілем такого працівника. Тому такі витрати підприємства також
не є особистим доходом зазначених працівників і, відповідно, не
включатимуться до їхнього сукупного оподатковуваного доходу Згідно
з пунктом 12.2.3 статті 12 вказаного Закону ( 283/97-ВР ) під терміном "основна діяльність слід розуміти
операції, визначені статтею 3 Закону України "Про банки і
банківську діяльність", а з прийняттям нової редакції однойменного
Закону України від 07.12.00 р. N 2121-III ( 2121-14 ) - статтею
47.
Крім того порядок професійної підготовки і перепідготовки та
розміри витрат на такі цілі встановлюються Кабінетом Міністрів
України. Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України від
24.12.97 р. N 1461 ( 1461-97-п ) "Про розмір витрат платника
податку на професійну підготовку або перепідготовку" визначено, що
платник податку на прибуток підприємств може включати до валових
витрат виробництва та обігу звітного періоду витрати на професійну
підготовку або перепідготовку за профілем такого платника фізичних
осіб, які перебувають у трудових відносинах з ним, в українських
закладах освіти, за винятком фізичних осіб, пов'язаних з таким
платником податку, в розмірі 2 відсотків фонду оплати праці
звітного періоду. Таким чином, банківська установа може включати витрати,
пов'язані з професійною підготовкою або перепідготовкою своїх
працівників до складу валових витрат у разі якщо: банком укладено
контракт з українським закладом освіти на підготовку спеціалістів
з банківської справи; фізична особа не відноситься до категорії
пов'язаних осіб (підпункт 1.26 статті 1 Закону про оподаткування
прибутку підприємств). При цьому розмір витрат на навчання, що
включаються до складу валових витрат, не повинен перевищувати 2
відсотків фонду оплати праці звітного періоду. Одночасно повідомляємо, що програми і напрями діяльності
підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації різного
освітньо-кваліфікаційного рівня працівників та спеціалістів
визначені Законом України від 23.03.96 р. N 100/96-ВР
( 100/96-ВР ) "Про освіту" (із змінами і доповненнями) та
Положенням "Про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)",
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня
1998 р. N 65 ( 65-98-п ).
Заступник Голови О.І.Шитрявгору