Документ v1164650-07, поточна редакція — Редакція від 23.03.2011, підстава - v0020733-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.12.2007 N 1164

Про затвердження нормативного документа
"Спільноканальна сигналізації N 7.
Національна версія України. Правила
використання у телефонній мережі
загального користування. Версія 3.0"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури
N 20 ( v0020733-11 ) від 23.03.2011 }

З метою встановлення вимог до міжстанційної системи спільно
канальної сигналізації N 7 (далі - СКС-7) для телефонної мережі
загального користування України, уточнення параметрів, які
використовуються в мережі, та приведення у відповідність із
міжнародними вимогами на підставі останніх редакцій Рекомендацій
МСЕ Н А К А З У Ю:
1. Затвердити нормативний документ "Спільноканальна
сигналізація N 7. Національна версія України. Правила використання
у телефонній мережі загального користування. Версія 3.0" (далі -
Версія 3.0), що додається.
2. Установити, що перехід від вимог, встановлених нормативним
документом "Спільноканальна сигналізація N 7. Національна версія
України. Правила використання у телефонній мережі загального
користування. Версія 2.0", до вимог, встановлених нормативним
документом "Спільноканальна сигналізація N 7. Національна версія
України. Правила використання у телефонній мережі загального
користування. Версія 3.0", здійснюється: - виробниками технічних засобів для мереж СКС-7 України
шляхом розробки нових технічних засобів та, при необхідності,
дообладнання діючих до затвердження цього наказу технічних засобів
згідно з Версією 3.0 до 01.01.2009; - операторами телекомунікацій, які експлуатують технічні
засоби для мереж СКС-7, шляхом дообладнання технічних засобів, при
необхідності, згідно з Версією 3.0 до 01.01.2010.
3. Державному підприємству "Український науково-дослідний
інститут зв'язку" (Хиленко В.В.) включити цей нормативний документ
до Інформаційного покажчика нормативних документів галузі зв'язку.
4. Державному департаменту з питань зв'язку та інформатизації
(Баранов О.А.) забезпечити розміщення цього наказу на Web-сайті
Держзв'язку.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
міністра відповідно до розподілу обов'язків.
Міністр М.Рудьковський
{ Нормативний документ не наводиться }
{ Зміну N 1 до нормативного документа див. в Наказі Міністерства
інфраструктури N 20 ( v0020733-11 ) від 23.03.2011 }
вгору