Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

15.11.2012  № 1154/13/84-12

Щодо оплати праці працівників установ соціального захисту

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист і повідомляє.

На даний час умови оплати праці працівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями та соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, визначаються наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 15.03.2006 р. № 794 "Про впорядкування умов оплати праці працівників притулків для неповнолітніх служб у справах неповнолітніх, центрів соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків, соціальних центрів матері та дитини", розробленим на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".

Відповідно до підпункту 7 пункту 2 цього наказу для педагогічних та медичних працівників застосовуються умови оплати праці відповідних працівників навчальних закладів, установ освіти та закладів охорони здоров'я.

Перелік посад педагогічних працівників затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963.

Працівники, які займають посади "соціальний педагог", "вихователь", "соціальний педагог по роботі з дітьми-інвалідами", "логопед", належать до педагогічних працівників і на них поширюються умови оплати праці працівників навчальних закладів і установ освіти.

Оплата праці педагогічних працівників проводиться відповідно до наказів Міносвіти від 15.04.93 р. № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (із змінами) та від 26.09.2005 р. № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (із змінами).

Крім виплат, передбачених зазначеними наказами, педагогічні працівники мають право на виплату надбавки за вислугу років від 10 до 30 відсотків посадового окладу залежно від стажу роботи та матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 р. № 78 "Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту".

Також вони мають право на надбавку за престижність праці у розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати), установлену постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 р. № 373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів I - II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування".

Згідно з цією постановою така надбавка установлюється з 1 вересня 2011 року всім категоріям педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації, інших установ і закладів незалежно від відомчого підпорядкування.

Зазначена надбавка установлюється до посадового окладу (ставки заробітної плати), визначеного з урахуванням підвищень, передбачених нормативно-правовими актами з оплати праці.

Підвищення посадових окладів педагогічних працівників здійснюється згідно з положеннями розділу V вищезазначеної Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти та постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 р. № 643 "Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки".

Що стосується поширення норм наказу Міністерства соціальної політики України від 15.06.2011 р. № 239 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення" на завідувача соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Перелік посад працівників, які мають право на встановлення надбавки за вислугу років, визначено пунктом 3 зазначеного Порядку.

Це керівники установ соціального захисту населення та їх заступники з основного виду діяльності, керівники структурних підрозділів та їх заступники із соціальної, психологічної, педагогічної, фізичної, медичної, трудової, професійної реабілітації, надання соціальних (соціально-медичних) послуг (допомог), соціального обслуговування, медичного супроводу, спостереження, забезпечення стаціонарного проживання тощо, крім тих, що мають право на виплату надбавки (доплати) за стаж роботи (вислугу років) на інших підставах, інструктори з трудової адаптації, методисти з професійної реабілітації, організатори культурно-дозвіллєвої діяльності, фахівці із соціальної роботи (із соціальної допомоги вдома, з фізичної реабілітації), соціальні працівники.

Відповідно до п. 4 Порядку до стажу роботи, що дає право на встановлення надбавки за вислугу років, уключається час роботи у державних та комунальних установах, закладах та організаціях, незалежно від підпорядкування, на посадах, визначених у пункті 3 цього Порядку, за умови, що оплата праці таких працівників здійснюється відповідно до умов оплати праці працівників державних та комунальних установ соціального захисту населення.

Умови оплати праці працівників державних та комунальних установ соціального захисту населення визначено спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення".

Умови оплати праці завідувача соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, цим наказом не регулюються, отже права на надбавку за вислугу років за Порядком, установленим наказом Мінсоцполітики від 15.06.2011 р. № 239, він не має.

Директор Департаменту

О. Товстенко


Публікації документа