Про постанову КМУ від 26.05.2005 р. N 395
ДПА України; Лист від 09.06.200511446/7/11-1217
Документ v1144225-05, поточна редакція — Прийняття від 09.06.2005

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
Л И С Т
09.06.2005 N 11446/7/11-1217

Про постанову КМУ від 26.05.2005 р. N 395

Державна податкова адміністрація України надсилає до відома
та керівництва в роботі постанову Кабінету Міністрів України від
26 травня 2005 р. N 395 ( 395-2005-п ) "Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 1997 р. N 1104"
і повідомляє наступне.
Відповідно до Указу Президента України від 10 червня 1997 р.
N 503/97 ( 503/97 ) "Про порядок офіційного оприлюднення
нормативно-правових актів та набрання ними чинності" постанова
Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. N 395
( 395-2005-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 1 жовтня 1997 р. N 1104" набрала чинності з моменту її
прийняття, тобто з 26 травня 2005 року.
Вказана постанова ( 395-2005-п ) прийнята Кабінетом Міністрів
України з метою приведення постанови Кабінету Міністрів України
від 1 жовтня 1997 р. N 1104 ( 1104-97-п ) "Про затвердження
Порядку випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на
суму податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів
на митну територію України " (далі - Порядок) у відповідність до
нової редакції пункту 11.5 статті 11 Закону України "Про податок
на додану вартість" ( 168/97-ВР ), затвердженої Законом України
"Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України
на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" від
25.03.2005 р. N 2505-IV ( 2505-15 ) (далі - Закон N 2505).
Внесені зміни до абзацу другого пункту 2 Порядку
( 1104-97-п ) щодо визначення "податкового векселя" в новій
редакції відповідно до пункту 1.16 статті 1 Закону України "Про
податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ), згідно з якою
податковий вексель - це письмове безумовне грошове зобов'язання
платника податку сплатити до бюджету відповідну суму коштів у
порядку та терміни, визначені Законом, яке підтверджене
комерційним банком шляхом авалю, яке видається платником на
відстрочення сплати податку на додану вартість, що справляється
при імпорті товарів на митну територію України.
Враховуючи, що новою редакцією пункту 11.5 статті 11 Закону
України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР )
передбачено, що податковий вексель підлягає обов'язковому
підтвердженню комерційними банками шляхом авалю, вказаною
постановою виключено пункт 13, розділ IV, додатки N 1 і N 2 до
вказаного Порядку ( 1104-97-п ), норми яких стосуються податкових
векселів, що не підлягають забезпеченню, та порядку надання
довідки про відповідність статусу імпортера вимогам Закону.
Доцільно зазначити, що ні пунктом 11.5 статті 11 Закону
України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ), ні Законом
України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 ), з
урахуванням змін, внесених Законом N 2505 ( 2505-15 ), не
передбачені вимоги щодо ввезення товарів за прямими договорами для
власних виробничих потреб та стосовно права на відшкодування
податку на додану вартість з бюджету за результатами попереднього
звітного періоду, якщо така заборгованість з відшкодування податку
на додану вартість на день видачі податкового векселя не погашена,
до платників податку, які можуть використовувати вексельну форму
сплати податку на додану вартість при імпорті товарів на митну
територію України.
У зв'язку з наведеним, виключено абзаци п'ятий, шостий та
восьмий пункту 4 Порядку ( 1104-97-п ), що передбачали вказані
вимоги до імпортерів.
Обмеження на застосування податкових векселів при імпорті на
митну територію України збереглося для підакцизних товарів та
товарів, які належать до товарних груп 1-24 Української
класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), та розповсюджено на
операції з імпорту на митну територію України будь-яких товарів,
що здійснюються особами, що були зареєстровані як платники цього
податку менш ніж за дванадцять календарних місяців до місяця, у
якому здійснюється такий імпорт, чи тих, які є суб'єктами
оподаткування за правилами, встановленими законодавством з питань
спрощених систем оподаткування, які передбачають сплату цього
податку за ставками іншими, ніж встановлені пунктами 6.1 статті 6
та 8-1.2 статті 8-1 Закону України "Про податок на додану
вартість" ( 168/97-ВР ), в зв'язку з чим викладено в новій
редакції абзаци перший та третій пункту 5 Порядку ( 1104-97-п ).
Згідно з пунктом 11.5 статті 11 Закону України "Про податок
на додану вартість" ( 168/97-ВР ) в новій редакції заборонено
надавати податковий вексель у сплату податку на додану вартість
при імпорті товарів на митну територію України при умові
оформлення тимчасової чи неповної, періодичної чи попередньої
декларацій.
З огляду на це, внесено відповідні зміни в абзаци другий
пункту 1, пункт 3 та друге речення абзацу другого пункту 7 Порядку
( 1104-97-п ).
Також внесені зміни у розділ V щодо порядку погашення
податкових векселів.
Зокрема, виключено норми стосовно обов'язкового погашення
податкових векселів шляхом оплати коштами (пункт 18 Порядку
( 1104-97-п ).
Крім того, пункт 19 Порядку ( 1104-97-п ) викладено в новій
редакції, якою передбачено, що сума, зазначена у податковому
векселі, включається до суми податкових зобов'язань платника
податку в податковому періоді, на який припадає тридцятий
календарний день з дня надання такого податкового векселя органу
митного контролю. При цьому податковий вексель вважається
погашеним, а сума податку, визначена у векселі, окремо до бюджету
не сплачується та враховується у розрахунках податкових
зобов'язань за результатами податкового періоду, в якому
податковий вексель погашено. Сума податку на додану вартість,
зазначена в податковому векселі, відображається в податковій
декларації окремим рядком.
Водночас слід наголосити, що абзацом другим пункту 19 Порядку
( 1104-97-п ) передбачено, що платник податку може за самостійним
рішенням достроково погасити податковий вексель шляхом
перерахування коштів до бюджету або шляхом заліку суми бюджетного
відшкодування відповідно до поданої ним письмової заяви.
Комерційні банки зобов'язані оплатити податковий вексель у
разі його неоплати платником у строк.
Пунктом 19 Порядку ( 1104-97-п ) визначено, що до податкової
декларації платник податку додає перелік та копії погашених у
звітному (податковому) періоді, за який подається декларація,
векселів, суми яких включено до податкових зобов'язань цього
звітного періоду.
Необхідно відмітити, що Порядок ( 1104-97-п ) доповнено
новими пунктами 20-1 і 20-2, які передбачають наступне.
Так, відповідно до пункту 20-1 Порядку ( 1104-97-п ) у разі
наявності податкового боргу за податковими деклараціями, до яких
включено податкові зобов'язання, визначені у податкових векселях,
стягнення такого податкового боргу проводиться відповідно до
Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"
( 2181-14 ).
Пунктом 20-2 Порядку ( 1104-97-п ) передбачено механізм
погашення податкових векселів, виданих у 2004 році для підприємств
суднобудівної промисловості, визначених відповідно до статті 1
Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної
промисловості в Україні" ( 1242-14 ), підприємств з виготовлення
боєприпасів, їх елементів та виробів спецхімії, підприємств з
виробництва броньованих бойових машин, підприємств концерну
"Бронетехніка України", підприємств літакобудівної промисловості,
визначених статтею 2 Закону України "Про державну підтримку
літакобудівної промисловості в Україні" ( 2660-14 ), суб'єктів,
які здійснюють операції з ввезення на митну територію України
товарів морського промислу (риба, ссавці, мушлі, ракоподібні,
водні рослини тощо, охолоджені, солоні, морожені, консервовані,
перероблені в борошно або в іншу продукцію), видобутих
(виловлених, вироблених) суднами, внесеними до Державного
суднового реєстру України або Суднової книги України
( 1069-97-п ).
Погашення зазначених податкових векселів здійснюється шляхом
включення суми, зазначеної у податковому векселі, до суми
податкових зобов'язань платника податку в податковому періоді, на
який припадає останній календарний день дворічного терміну з дня
надання такого податкового векселя органу митного контролю.
Слід також зазначити, що оскільки у тексті Закону України
"Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) відповідно до змін,
внесених Законом N 2505 ( 2505-15 ), слова "ввезення
(імпортування) товарів (послуг) на митну територію України" або
"ввезення (пересилання) товарів (послуг) на митну територію
України" у будь-яких комбінаціях замінено словом "імпорт" у
відповідному відмінку та числі, тому такі зміни внесено у назву,
пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 1997 р.
N 1104 ( 1104-97-п ) та назву і текст Порядку.
Повідомляючи наведене, Державна податкова адміністрація
України зобов'язує довести постанову Кабінету Міністрів України
від 26 травня 2005 р. N 395 ( 395-2005-п ) "Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 1997 р. N 1104"
до відома підпорядкованих органів державної податкової служби та
встановити контроль за її дотриманням.
Додаток: постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня
2005 р. N 395 ( 395-2005-п ) "Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 1997 р. N 1104".
Заступник Голови С.І.Лекарьвгору