Документ v1134203-09, поточна редакція — Прийняття від 18.02.2009

        МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
Л И С Т
18.02.2009 N ДЦ-03-1134/0/06-09

Щодо обов'язку сплати
страхових внесків на випадок безробіття
із грошового забезпечення осіб рядового
і начальницького складу органів і підрозділів
цивільного захисту МНС

Міністерство праці та соціальної політики України розглянуло
лист МНС щодо поширення дії Закону України "Про внесення змін до
деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової
кризи на сферу зайнятості населення" ( 799-17 ) (далі -
антикризовий закон) на осіб рядового і начальницького складу
органів і підрозділів цивільного захисту МНС у частині обов'язку
сплати страхових внесків на випадок безробіття із грошового
забезпечення таких осіб та повідомляє наступне.
Відповідно до пункту третього статті 1 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ) військовослужбовці Збройних Сил України,
Державної прикордонної служби України, внутрішніх військ, військ
цивільної оборони, інших військових формувань, утворених
відповідно до законів України, Служби безпеки України, Служби
зовнішньої розвідки України, Державної спеціальної служби
транспорту, особи рядового і начальницького складу Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, органів
внутрішніх справ, особи начальницького складу податкової міліції,
а також особовий склад воєнізованих аварійно-рятувальних служб
(формувань), створених відповідно до законодавства на постійній
основі (далі - військовослужбовці), крім військовослужбовців
строкової служби, є застрахованими особами, на користь яких
здійснюється страхування на випадок безробіття.
Страхувальники, на яких не поширюється дія Закону України
"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців" ( 755-15 ), беруться на облік у робочих органах
виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття (далі -
Фонд) за своїм місцезнаходженням не пізніше наступного робочого
дня з дня отримання від них заяви. Тобто страхувальники, які
виплачують грошове забезпечення вищезазначеним особам, якщо вони
не знаходяться на обліку у відповідних центрах зайнятості та не
проходять процедуру державної реєстрації в Державного реєстратора,
повинні самостійно зареєструватися як платники страхових внесків
до Фонду.
Нарахування та сплата страхових внесків здійснюється
відповідно до законів України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ) (далі -
Закон) та "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового
державного соціального страхування" ( 2213-14 ).
Об'єктом для нарахування та утримання страхових внесків
визначено грошове забезпечення вищезазначених осіб.
Нарахування страхових внесків здійснюється на підставі
бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться
нарахування або які підтверджують нарахування грошового
забезпечення.
Прикінцевими положеннями антикризового закону ( 799-17 )
встановлено, що роботодавці, зазначені в абзаці третьому пункту 10
статті 1 Закону ( 1533-14 ), тобто всі страхувальники, які
виплачують грошове забезпечення, починають сплачувати страхові
внески як роботодавці з 1 січня 2010 року.
Слід зазначити, що статтею 30 Закону України "Про правові
засади цивільного захисту" ( 1859-15 ) визначено умови грошового
забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів і
підрозділів цивільного захисту, що визначаються Кабінетом
Міністрів України.
Таким чином, страхувальники зобов'язані із суми грошового
забезпечення, до якого належать посадовий оклад, оклад за
військовим (спеціальним) званням, підвищення посадового окладу,
надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер,
премії та одноразові додаткові види грошового забезпечення, що
нараховане за період з 13 січня 2009 року, утримувати страхові
внески в розмірі 0,6%. Одночасно статтею 19 зазначеного Закону
( 1533-14 ) передбачено, що страхові внески нараховуються на
грошове забезпечення військовослужбовців, що не перевищує
максимальної величини фактичних витрат страхувальника на оплату
грошового забезпечення військовослужбовців, з якої справляються
внески до Фонду, що встановлюються на рівні п'ятнадцяти розмірів
прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних
осіб.
Сплата страхових внесків до Фонду зазначеними
страхувальниками здійснюється в аналогічному порядку,
встановленому статтею 17 Закону ( 1533-14 ), одночасно з
одержанням (перерахуванням) коштів на оплату праці (виплати
доходу).
Страхувальники сплачують кошти за місцем взяття на облік у
центрі зайнятості через установи банків та органів Державного
казначейства, у яких вони обслуговуються, на рахунки органів
державної служби зайнятості в розрізі районних, міськрайонних,
міських та районних у містах центрів зайнятості, відкриті в
органах Державного казначейства, окремо для страхових внесків,
нарахованих за рахунок коштів страхувальника (1,6%
з 01.01.2010 р.), та окремо для утримання із грошового
забезпечення (з 13.01.2009 р. 0,6%).
Страхувальники, у тому числі, які виплачують грошове
забезпечення, зобов'язані щокварталу надавати удвох примірниках
розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових
внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття, один екземпляр якої
подається до центру зайнятості, у якому він перебуває на обліку,
до 20 (а за рік - 25) числа місяця, наступного за звітним
періодом. Форма розрахункової відомості затверджена наказом
Мінпраці від 18.12.2000 р. N 339 ( z0030-01 ).
Відповідальність за несвоєчасну та неповну сплату страхових
внесків, а також за ухилення страхувальників, на яких не
поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ), від взяття на
облік установлена статтею 38 Закону ( 1533-14 ).
Одночасно повідомляємо, пунктом 2 Прикінцевих та перехідних
положень Закону України "Про правові засади цивільного захисту"
( 1859-15 ) встановлено, що органи і підрозділи цивільного захисту
є правонаступниками органів і підрозділів державної пожежної
охорони та військ Цивільної оборони України та утворюються на їх
базі.
Ураховуючи вищезазначене, на осіб рядового і начальницького
складу органів і підрозділів цивільного захисту МНС поширюється
дія Закону України "Про внесення змін до деяких законів України
щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу
зайнятості населення" ( 799-17 ) в частині обов'язку сплачувати
страхові внески на випадок безробіття із грошового забезпечення
зазначених осіб.
Заступник Міністра В.Онищуквгору