Про роз'яснення вимог законодавства
Держгірпромнагляд; Лист від 25.02.200901/02-03/1130
Документ v1130641-09, поточна редакція — Прийняття від 25.02.2009

             ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ 
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Л И С Т
25.02.2009 N 01/02-03/1130
Начальникам територіальних
управлінь Держгірпромнагляду

Про роз'яснення вимог законодавства

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду повідомляє.
Відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності" (далі - Закон N 2806-IV ( 2806-15 ))
документ дозвільного характеру - дозвіл, висновок, погодження,
свідоцтво тощо, який дає суб'єкту господарювання право на
провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності.
Статтею 2 зазначеного Закону N 2806-IV ( 2806-15 ) визначено,
що дія цього Закону поширюється на дозвільні органи (до яких
відноситься Держгірпромнагляд), адміністраторів, уповноважений
орган та суб'єктів господарювання, які мають намір провадити або
провадять господарську діяльність, і не поширюється на відносини у
сфері ліцензування господарської діяльності, захисту економічної
конкуренції, а також на дозвільну систему, яка поширюється на
операції зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими матеріалами і
речовинами, сильнодіючими отруйними речовинами, дозвільну
діяльність у сфері використання ядерної енергії.
Враховуючи те, що сфера дії Закону N 2806-IV ( 2806-15 ) не
поширюється на відносини у сфері ліцензування господарської
діяльності, посадові особи Держгірпромнагляду можуть діяти в
рамках Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ).
Статтею 8 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) визначено, що суб'єкт
господарювання зобов'язаний провадити певний вид господарської
діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених
для цього виду діяльності ліцензійних умов.
Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого
встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші
вимоги для провадження певного виду господарської діяльності.
Відповідно до зазначеного Закону ( 1775-14 ) спеціально
уповноважений орган з питань ліцензування відповідно до своїх
повноважень узагальнює практику застосування нормативно-правових
актів з питань ліцензування; здійснює нагляд за додержанням
органами ліцензування та ліцензіатами законодавства у сфері
ліцензування та дає роз'яснення щодо його застосування.
Державний нагляд за додержанням органами ліцензування вимог
законодавства у сфері ліцензування здійснює спеціально
уповноважений орган з питань ліцензування шляхом проведення
планових та позапланових перевірок.
Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування здійснює
позапланові перевірки додержання органами ліцензування вимог
законодавства у сфері ліцензування лише на підставі надходження до
нього в письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення вимог
законодавства у сфері ліцензування, або з метою перевірки
виконання розпоряджень про усунення порушень органом ліцензування
вимог законодавства у сфері ліцензування (стаття 20).
До законодавства у сфері ліцензування відносяться
нормативно-правові акти зі встановлення ліцензійних умов.
Також, відповідно до статті 20 Закону ( 1775-14 ) визначено,
що державні контролюючі органи та органи місцевого самоврядування
у разі виявлення порушень ліцензійних умов зобов'язані повідомити
про ці порушення орган ліцензування.
Статтею 21 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) визначено вичерпний Перелік
підстав для прийняття рішення про анулювання ліцензії, в тому
числі неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних
умов, встановлених для певного виду господарської діяльності.
Таким органом на сьогоднішній день є Державний комітет
України з питань регуляторної політики та підприємництва,
відповідно до Положення про Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 року N 667
( 667-2007-п ).
Наприклад, відповідно пункту 4.3 розділу 4 Ліцензійних умов
провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні
роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих
конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних
мереж), затвердженого наказом Держбуду від 13.09.2001 року
N 112/182 ( z0939-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 08.11.2001 року за N 939/6130, визначено, що до
технологічних умов отримання ліцензії відноситься дотримування
вимог із забезпечення техніки безпеки та охорони праці.
Тобто, у такому випадку посадовими особами
Держгірпромнагляду, в разі виявлення порушення вимог законодавства
про охорону праці та враховуючи вимоги статті 20 Закону
( 1775-14 ), повинно бути направлено інформацію про недотримання
суб'єктом господарювання ліцензійних умов (тобто недотримання
вимог законодавства з охорони праці) до Держкомпідприємництва.
Зазначені роз'яснення пропонуємо врахувати у подальшій роботі
та довести до відома всіх працівників територіальних управлінь.
Перший заступник Голови
Держгірпромнагляду А.П.Дєньгін
Надруковано: "Все про охорону праці", 2009, 04, N 4вгору