Про проведення Міжнародних днів освіти дорослих в Україні
МОН України, Нац.академія пед. наук; Наказ, Склад колегіального органу від 03.10.20141127/87
Документ v1127729-14, поточна редакція — Прийняття від 03.10.2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.10.2014  № 1127/87

Про проведення Міжнародних днів освіти дорослих в Україні

На виконання статті 3 Закону України "Про вищу освіту" від 1 липня 2014 року № 1556-VII і Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2014-2016 роки від 7 травня 2014 року, з метою гарантування кожній дорослій людині права на навчання, формування професійних знань і вмінь, необхідних для активного творчого життя, створення належних умов для організації освіти дорослих упродовж усього життя, НАКАЗУЄМО:

1. Провести 4 - 6 листопада 2014 року під егідою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО спільно з Товариством "Знання" України та представництвом Інституту з міжнародного співробітництва німецької асоціації народних університетів (DVV International) по Україні, Білорусі, Молдові Міжнародні дні освіти дорослих в Україні із залученням установ та організацій при Міністерстві освіти і науки України, що знаходяться у сфері управління МОН України, наукових установ Національної академії педагогічних наук України, департаментів та управлінь освіти і науки обласних державних адміністрацій та Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), громадських організацій і фондів, науковців зарубіжних країн.

2. Затвердити склад Організаційного комітету з підготовки і проведення Міжнародних днів освіти дорослих в Україні (додається).

3. Департаментам вищої освіти (Коровайченко Ю.М.), професійно-технічної освіти МОН України (Супрун В.В.), Відділенню професійної освіти і освіти дорослих НАПН України (Ничкало Н.Г.) здійснити організаційні заходи щодо підготовки і проведення Міжнародних днів освіти дорослих в Україні.

4. Департаментам та управлінням освіти і науки обласних державних адміністрацій та Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) здійснити організаційні заходи щодо проведення відповідних заходів у рамках Міжнародних днів освіти дорослих в Україні та сприяти участі в них їхніх представників.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра освіти і науки України Совсун І.Р. та першого віце-президента НАПН України Лугового В.І.

Міністр

С.М. Квіт

Президент

В.Г. Кремень
Додаток

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
з підготовки Міжнародних днів освіти дорослих в Україні

Квіт Сергій - Міністр освіти і науки України;

Кремень Василь - президент НАПН України (співголови оргкомітету);

Кушерець Василь - голова правління Товариства "Знання" України, президент Університету сучасних знань;

Ничкало Нелля - академік-секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України;

Совсун Інна - перший заступник Міністра освіти і науки України.

Якобсоне Аніта - регіональний директор Представництва DVV International в Україні, Республіці Білорусь, Республіці Молдова - заступники співголів оргкомітету.

Члени оргкомітету:

1. Гриневич Лілія - голова Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України.

2. Гуржій Андрій - віце-президент НАПН України.

3. Головченко Гліб - секретар Спілки журналістів України (за згодою).

4. Дем'янюк Олександр - другий секретар відділу (Секретаріату Національної комісії України у справах ЮНЕСКО) Департаменту світового українства та культурно-гуманітарного співробітництва Міністерства закордонних справ України.

5. Доценко Параска - начальник відділу міжнародних наукових зв'язків НАПН України.

6. Дмитриченко Микола - ректор Національного транспортного університету.

7. Заліток Людмила - заступник директора з наукової роботи Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського.

8. Луговий Володимир - перший віце-президент НАПН України.

9. Лук'янова Лариса - завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

10. Максименко Сергій - директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

11. Маршавін Юрій - перший проректор Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України (за згодою).

12. Мовчан Павло - голова всеукраїнського товариства "Просвіта" (за згодою).

13. Наливайко Олег - голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України (за згодою).

14. Олійник Віктор - ректор Університету менеджменту освіти НАПН України.

15. Отич Олена - в. о. директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

16. Радкевич Валентина - директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

17. Рапіна Лідія - головний редактор "Педагогічної газети".

18. Савчук Сергій - національний координатор Міжнародного бюро праці в Україні (за згодою).

19. Слюсаревський Микола - директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

20. Супрун В'ячеслав - директор Департаменту професійно-технічної освіти МОН України.

21. Тименко Володимир - учений секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України.

22. Фіданян Олена - директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (за згодою).

23. Чернишова Євгенія - перший проректор, проректор з науково-педагогічної, методичної роботи та міжнародних зв'язків Університету менеджменту освіти НАПН України.

24. Щербак Ольга - директор Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка.

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua}вгору