Про затвердження Змін до бюджетної класифікації
Мінфін України; Наказ від 25.10.20121127
Документ v1127201-12, поточна редакція — Прийняття від 25.10.2012

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.10.2012 N 1127

Про затвердження Змін
до бюджетної класифікації

У зв'язку з прийняттям Закону України від 2 жовтня 2012 року
N 5304-VI ( 5304-17 ) "Про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2012 рік" та з метою удосконалення
бюджетної класифікації Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до бюджетної класифікації, затвердженої
наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11
( v0011201-11 ) "Про бюджетну класифікацію" (із змінами), що
додаються.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Мярковського А.І.
Міністр Ю.Колобов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
25.10.2012 N 1127

ЗМІНИ
до бюджетної класифікації
( v0011201-11 )

1. У Класифікації доходів бюджету, затвердженій наказом
Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11
( v0011201-11 ) "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами):
1.1. Доповнити такими позиціями:
------------------------------------------------------------------ |41030200|"Субвенція з державного бюджету обласному бюджету | | |Івано-Франківської області для здійснення | | |природоохоронних заходів із видалення, перевезення та | | |утилізації небезпечних відходів гексахлорбензолу у зоні| | |консервації Домбровського кар'єру в Калуському районі";| |--------+-------------------------------------------------------| |41030700|"Субвенція з державного бюджету бюджету Автономної | | |Республіки Крим для здійснення природоохоронного заходу| | |з розроблення матеріалів до проекту зміни меж та | | |розширення території Ялтинського гірсько-лісового | | |природного заповідника". | ------------------------------------------------------------------
1.2. Змінити таку позицію:
------------------------------------------------------------------ |з |"Надходження від сплати податкового боргу, в тому | |11022200|числі реструктуризованого або розстроченого | | |(відстроченого), підприємств електроенергетичної, | | |вугільної галузей, підприємств, що надають послуги | | |з виробництва, транспортування та постачання | | |теплової енергії, підприємств централізованого | | |водопостачання та водовідведення із податку на | | |прибуток та нараховані суми податку на прибуток | | |підприємств електроенергетичної галузі, підприємств, | | |що надають послуги з виробництва, транспортування | | |та постачання теплової енергії, підприємств | | |централізованого водопостачання та водовідведення, | | |які виникли після проведення розрахунків згідно із | | |статтею 23 Закону України "Про Державний бюджет | | |України на 2012 рік" ( 4282-17 ) (зі змінами)" | |--------+-------------------------------------------------------| |на |"Надходження від сплати податкового боргу, в тому | |11022200|числі реструктуризованого або розстроченого | | |(відстроченого), реструктуризованих за договорами | | |податкових зобов'язань, які виникли у зв'язку із | | |застосуванням статті 10 Закону України "Про заходи, | | |спрямовані на забезпечення сталого функціонування | | |підприємств паливно-енергетичного комплексу" | | |( 2711-15 ), підприємств електроенергетичної, | | |вугільної галузей, підприємств, що надають послуги | | |з виробництва, транспортування та постачання | | |теплової енергії, підприємств централізованого | | |водопостачання та водовідведення із податку | | |на прибуток та нараховані суми податку на прибуток | | |підприємств електроенергетичної галузі, | | |підприємств, що надають послуги з виробництва, | | |транспортування та постачання | | |теплової енергії, підприємств централізованого | | |водопостачання та водовідведення, які виникли після | | |проведення розрахунків згідно із статтею 23 Закону | | |України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" | | |( 4282-17 ) (зі змінами)". | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
державного бюджету В.П.Лозицькийвгору