Документ v1126227-02, поточна редакція — Прийняття від 11.10.2002

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
11.10.2002 N 1126

Про затвердження "Методологічних підходів
до формування тарифу для НАЕК "Енергоатом"

Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України
від 21 квітня 1998 року N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної
комісії регулювання електроенергетики України", Законом України
"Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити "Методологічні підходи до формування тарифу для
НАЕК "Енергоатом" на час дії Кредитної Угоди щодо добудови
енергоблоків ХАЕС-2, РАЕС-4 (додається).
Голова Комісії Ю.Продан

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
11.10.2002 N 1126

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ
до формування тарифу для НАЕК "Енергоатом"
на час дії Кредитної Угоди щодо добудови
енергоблоків ХАЕС-2, РАЕС-4

Тариф з виробництва електричної енергії для НАЕК "Енергоатом"
буде формуватися НКРЕ на весь час дії Кредитної Угоди, виходячи з
таких принципів:
1. Тариф повинен відшкодовувати економічно обгрунтовані
витрати на експлуатацію та ремонтне обслуговування атомних
станцій.
2. Тариф повинен передбачати витрати на підтримку та
покращання стану безпеки експлуатації ядерних установок на рівні,
узгодженому регулюючим органом України.
3. Витрати на створення фонду зняття з експлуатації діючих
блоків передбачаються у тарифі після затвердження необхідних
нормативних документів та законодавчих актів, у тому числі
протягом перших 2 років у обсягах, визначених експертним шляхом, а
в наступні роки, виходячи із кошторису витрат на зняття з
експлуатації відповідно до затвердженої проектної документації.
4. Тариф повинен передбачати рівень Операційного коефіцієнта
не вище за 90% на строк дії Кредитної Угоди.
5. Тариф повинен передбачати рівень коефіцієнта
обслуговування боргу не нижче 1,5 на строк дії Кредитної Угоди.
6. При затвердженні тарифу НАЕК "Енергоатом", як правило,
затверджується структура тарифу. Уразі необхідності НАЕК
"Енергоатом" протягом 15 днів надає НКРЕ для затвердження
погоджену Міністерством палива та енергетики України уточнену
структуру тарифу. НКРЕ затверджує структуру тарифу з урахуванням
пропозицій НАЕК "Енергоатом" та здійснює контроль за цільовим
використанням коштів у відповідності до цієї структури.
7. Експлуатаційні витрати згідно затвердженої структури
тарифу (п.6) можуть бути переглянуті НКРЕ не частіше одного разу в
рік у таких випадках: а) за ініціативою НАЕК "Енергоатом" у разі виявлення помилки
у визначенні базового рівня фіксованих експлуатаційних витрат.
Обгрунтування нових рівнів витрат здійснюється за таким порядком,
як і затвердження вихідних базових рівнів експлуатаційних витрат; б) за ініціативою НКРЕ, у разі виявлення необгрунтованого
завищення рівнів експлуатаційних витрат; в) у разі прийняття нормативних та законодавчих актів, які
передбачають додаткові види витрат.
8. Експлуатаційні витрати згідно затвердженої структури
тарифу (п.6) коригуються НКРЕ за зверненням НАЕК "Енергоатом": а) матеріальні витрати - з урахуванням індексу оптових цін
(публікується Держкомстатом України); б) валютна складова операційних витрат - з урахуванням курсу
гривні до долара США (за офіційними даними Національного банку
України); в) витрати на оплату праці та відрахування на соціальні
заходи - з урахуванням індексу інфляції; г) окремі експлуатаційні витрати - у разі зміни відповідних
законодавчих та нормативних актів України; д) у разі збільшення (зниження) фактичних обсягів виробництва
електричної енергії у порівнянні з тими, що були враховані при
затвердженні тарифу.
9. Коригування величини тарифу НКРЕ може здійснювати у разі: а) якщо сумарний вплив перелічених факторів на рівні
операційних витрат призводить до зростання тарифу більш ніж на 5%; б) якщо фактична рентабельність від звичайної діяльності (без
урахування інвестиційної складової) перевищить величину,
передбачену при затвердженні тарифу на 5 пунктів чи більше.
10. Тариф на виробництво електричної енергії НАЕК
"Енергоатом" затверджується НКРЕ згідно з "Процедурою затвердження
і перегляду тарифу на електричну енергію, вироблену на атомних
станціях України".вгору