Документ v1097773-13, поточна редакція — Прийняття від 22.11.2013

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

22.11.2013  № 10978


ПАТ "Бель Шостка Україна"
вул. Паризької Комуни, 27-а,
м. Шостка Сумської обл., 41100

Щодо розгляду листа

На адресу Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва надійшов лист ПАТ "Бель Шостка Україна" від 23.10.2013 № 639 щодо надання роз'яснення порядку видачі дозволів на розміщення відходів та затвердження лімітів на утворення і розміщення відходів (крім небезпечних), у зв'язку з чим повідомляється наступне.

Частиною другою статті 20 Закону України "Про відходи" (далі - Закон) визначено, що до повноважень обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері поводження з відходами належить, зокрема, видача відповідно до закону дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (крім небезпечних відходів).

У статті 32 Закону зазначено, що з метою обмеження та запобігання негативному впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини забороняється, зокрема, вести будь-яку господарську діяльність, пов'язану з утворенням відходів, без одержання від уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів.

Преамбулою до Закону визначено, що зміни, передбачені пунктом 1 розділу II Закону України від 16.10.2012 № 5456-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні" (далі - Закон 5456-VI), в частині положень, які стосуються передачі повноважень від територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям, органам виконавчої влади Автономної Республіки Крим, набирають чинності з 18.05.2013.

Так, постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 № 159 "Про ліквідацію територіальних органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища" територіальні органи Міністерства охорони навколишнього природного середовища було ліквідовано, а виконання ними повноважень припинено з 17.05.2013.

У зв'язку з вищенаведеним у складі облдержадміністрацій утворено відповідні підрозділи.

Тобто повноваження щодо видачі документів дозвільного характеру передано облдержадміністраціям та вступили в дію з 18.05.2013, а отже, на рівні Закону України визначено дозвільний орган, який уповноважений видавати дозволи на розміщення відходів, як того вимагає частина перша статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Порядок розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.98 № 1218 (далі - Порядок).

Так, до вказаного Порядку 07.08.2013 внесено зміни постановою Кабінету Міністрів України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" № 748 в частині повноважень обласних держадміністрацій щодо розгляду та видачі дозволу на розміщення відходів.

Відповідно до пунктів 12 та 13 Порядку (із змінами) власники відходів, які здійснюють лише їх розміщення, до 1 квітня, а власники відходів, які утворюють та розміщують їх на своїй території, до 1 червня поточного року подають Мінприроди та відповідним дозвільним центрам заяви про одержання дозволу на розміщення відходів у наступному році.

Мінприроди, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації розглядають заяви і до 1 липня видають дозволи на розміщення відходів або надсилають власникам відходів повідомлення з викладенням причин відмови у видачі дозволів, встановлюючи термін повторного подання необхідних документів.

Крім того, пунктом 62 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України від 19.05.2011 № 3392-VI, передбачено необхідність отримання дозволу на розміщення відходів.

Враховуючи вищезазначене, розгляд заяв щодо видачі дозволів на розміщення відходів та погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів, що не відносяться до небезпечних, після передачі повноважень відповідно до Закону 5456-VI здійснюють обласні державні адміністрації. Причому відповідні документи подаються на розгляд суб'єктами господарської діяльності виключно через дозвільні центри.

Перший заступник Голови
Держпідприємництва України


О.Ю. Потімков

{Текст взято з сайту Держпідприємництва України http://www.dkrp.gov.ua/}вгору