Документ v1096731-18, поточна редакція — Редакція від 25.10.2018, підстава - v1555731-18

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.08.2018  № 1096

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
№ 1555 від 25.10.2018}

У зв'язку з втратою чинності Декретом Кабінету Міністрів України від 10.05.93 № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у відповідність із вимогами законодавства НАКАЗУЮ:

1. Унести до деяких наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України зміни, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Державний секретар

О.Ю. Перевезенцев


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
07.08.2018 № 1096

ЗМІНИ,
що вносяться до деяких наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

{Пункт 1 скасовано на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1555 від 25.10.2018}

2. У Положенні про управління оцінки відповідності та технічних регламентів у складі департаменту технічного регулювання, затвердженому наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 21.04.2016 № 728 "Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі департаменту технічного регулювання":

1) у пункті 2.2 розділу 2:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"- порядку формування та ведення бази даних про технічні регламенти та баз даних, одержаних від призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій, та реєстру призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій;";

абзац шостий виключити.

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом шостим;

абзаци сьомий - десятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - тридцять шостий вважати відповідно абзацами сьомим - тридцять другим;

абзаци восьмий і дев'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци десятий - тридцять другий вважати відповідно абзацами восьмим - тридцятим;

абзаци двадцять третій - двадцять восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять дев'ятий і тридцятий вважати відповідно абзацами двадцять третім і двадцять четвертим;

2) у тексті Положення знаки та слово "(сертифікації)" виключити.

3. У розділі 2 Положення про відділ оцінки відповідності у складі управління оцінки відповідності та технічних регламентів департаменту технічного регулювання, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24.10.2016 № 1772 "Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі управлінь департаменту технічного регулювання":

абзаци п'ятий і шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий - тридцять другий вважати відповідно абзацами п'ятим - тридцятим;

абзаци шостий і сьомий виключити.

У зв'язку з цим абзаци восьмий - тридцятий вважати відповідно абзацами шостим - двадцять восьмим;

абзац восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - двадцять восьмий вважати відповідно абзацами восьмим - двадцять сьомим;

абзаци двадцять перший - двадцять п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять шостий і двадцять сьомий вважати відповідно абзацами двадцять першим і двадцять другим.

4. У Положенні про сектор забезпечення ведення реєстру у складі управління оцінки відповідності та технічних регламентів департаменту технічного регулювання, затвердженому наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24.10.2016 № 1772 "Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі управлінь департаменту технічного регулювання":

1) у розділі 2:

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"порядку формування та ведення бази даних про технічні регламенти та баз даних, одержаних від призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій, та реєстру призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій;";

абзаци шостий - восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - п'ятнадцятим;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"забезпечує формування та ведення бази даних про технічні регламенти та баз даних, одержаних від призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій, та реєстру призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій;";

абзаци дев'ятий - дванадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - одинадцятим.

Заступник директора
департаменту технічного
регулюванняО.П. Гіленко

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору