Документ v1094224-11, поточна редакція — Прийняття від 20.07.2011

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
20.07.2011 N 1094

Про затвердження уточненого плану
розміщення акцій ВАТ "Одеський завод
радіально-свердлильних верстатів"
(код за ЄДРПОУ 05748890)

На виконання частини третьої статті 7 Закону України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ), з метою
реалізації Помісячного пооб'єктного плану-графіка виставлення на
продаж у II-IV кварталах 2011 року пакетів акцій господарських
товариств і холдингових компаній, затвердженого наказом ФДМУ від
18.04.2011 N 567 ( v0567224-11 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити уточнений план розміщення акцій ВАТ "Одеський
завод радіально-свердлильних верстатів" згідно з додатком.
2. Департаменту оціночної діяльності забезпечити проведення
оцінки пакета акцій ВАТ "Одеський завод радіально-свердлильних
верстатів", який підлягає продажу на спеціалізованому аукціоні за
грошові кошти.
3. Департаменту продажу акцій на фондових ринках та
проведення аукціонів забезпечити продаж пакета акцій ВАТ "Одеський
завод радіально-свердлильних верстатів" згідно з уточненим планом
розміщення акцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту оперативного планування.
Заступник Голови Фонду А.Мангул

Додаток
до наказу Фонду
державного майна України
20.07.2011 N 1094
ЗАТВЕРДЖУЮ
А.Мангул
20.07.2011

УТОЧНЕНИЙ ПЛАН
розміщення акцій (підприємства групи В)
ВАТ "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД
РАДІАЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ",
створеного шляхом перетворення
орендного підприємства
ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД
РАДІАЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ
ІМ. В.І.ЛЕНІНА

Код за ЄДРПОУ 5748890 Загальна 5926872 шт.
кількість акцій
Статутний капітал 35561232.00 грн. Номінальна 6 грн.
вартість акції
------------------------------------------------------------------------------------------------ | Код | Спосіб розміщення | Термін розміщений | Акції |Частка| Не реалізовано | | про- | |----------------------+-------------------| в СК,|----------------| | дажу | | початок |закінчення|Кількість| Сумарна | % |Кількість|Частка| | | | | | штук |вартість,| | штук |в СК, | | | | | | | тис.грн.| | | % | |------+--------------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+------| | 4. |Пільговий продаж |Реалізовано| | 696003 |4176.018 |11.743| | | | |акцій | | | | | | | | |------+--------------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+------| | 4.1. |Працівникам |Реалізовано| | 497280 | 2983.68 | 8390 | | | | |підприємства, майно | | | | | | | | | |якого приватизується| | | | | | | | |------+--------------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+------| |4.1.1.|- за приватизаційні |Реалізовано| | 372540 | 2235.24 |6.286 | | | | |майнові сертифікати | | | | | | | | |------+--------------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+------| |4.1.2.|- за грошові кошти |Реалізовано| | 124740 | 748.44 |2.105 | | | | |та КС | | | | | | | | |------+--------------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+------| | 4.3. |Керівникам |Реалізовано| | 198723 |1192.338 |3.353 | | | | |підприємства, які | | | | | | | | | |мають право на | | | | | | | | | |додаткове придбання | | | | | | | | | |акцій | | | | | | | | |------+--------------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+------| | 5.1. |Продаж на аукціонах |Реалізовано| | 1762082 |10572.492|29.730| | | |------+--------------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+------| |5.1.1.|- на сертифікатних |Реалізовано| | 604170 | 3625.02 |10.194| | | | |аукціонах за ПМС | | | | | | | | |------+--------------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+------| |5.1.2.|- на сертифікатних |Реалізовано| | 1157912 |6947.472 |19.537| | | | |аукціонах за КС | | | | | | | | |------+--------------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+------| | 5.3. |Продаж акцій за |Реалізовано| | 1185408 |7112.448 |20.001| | | | |некомерційним | | | | | | | | | |конкурсом | | | | | | | | |------+--------------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+------| |5.3.1.|- за грошові кошти |Реалізовано| | 1185408 |7112.448 |20.001| | | |------+--------------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+------| | 5.4. |Продаж акцій через |Реалізовано| | 592704 |3556.224 |10.000| | | | |організаторів | | | | | | | | | |торгівлі цінними | | | | | | | | | |паперами | | | | | | | | |------+--------------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+------| |5.4.1.|- на фондових біржах|Реалізовано| | 592704 |3556.224 |10.000| | | |------+--------------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+------| | 5.5. |Продаж пакетів акцій| | | 890428 |5342.568 |15.024| 890428 |15.024| | |громадянам та | | | | | | | | | |фінансовим | | | | | | | | | |посередникам через | | | | | | | | | |Державну акціонерну | | | | | | | | | |компанію" | | | | | | | | | |Національна | | | | | | | | | |мережа аукціонних | | | | | | | | | |центрів" | | | | | | | | | |за кошти | | | | | | | | |------+--------------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+------| |5.5.1.|- на |31.07.2011 |31.12.2011| 890428 |5342.568 |15.024| 890428 |15.024| | |спеціалізованому | | | | | | | | | |аукціоні за грошові | | | | | | | | | |кошти | | | | | | | | |------+--------------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+------| | 5.6. |Відкрита підписка |Реалізовано| | 800247 |4801.482 |13.502| | | |------+--------------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+------| |5.6.1.|- за грошові кошти |Реалізовано| | 417207 |2503.242 |7.039 | | | |------+--------------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+------| |5.6.2.|- за приватизаційні |Реалізовано| | 383040 | 2298.24 |6.463 | | | | |майнові сертифікати | | | | | | | | |------+--------------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+------| | |РАЗОМ | Х | Х | 5926872 |35561.232|100.00| 890428 |15.024| ------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
оперативного планування О.Андрущенко
Виконавець Д.Гончаренковгору