Документ v1086739-11, поточна редакція — Прийняття від 03.11.2011

             МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
Л И С Т
03.11.2011 N 10863/0/14-11/014

Щодо застосування положень
Переліку соціальних послуг, умов
та порядку їх надання структурними
підрозділами терцентру

Міністерством розглянуто <...> лист щодо застосування
положень Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання
структурними підрозділами територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 р. N 1417
( 1417-2009-п ) (далі - Перелік).
До питання 1.
Відповідно до пункту 53 Переліку ( 1417-2009-п ) право на
безоплатне обслуговування відділенням адресної допомоги мають: громадяни, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з
похилим віком, хворобою, інвалідністю і не мають рідних, які
повинні забезпечити їм догляд і допомогу; інші громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб
працездатного віку на період до встановлення їм групи
інвалідності, але не більш як чотири місяці), які мають на своєму
утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого
віку, інвалідів, за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх
сімей нижчий ніж 1,5 прожиткового мінімуму для сім'ї; громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у
зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі
зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом,
катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей,
дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо
середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий
мінімум для сім'ї.
Відповідно до пункту 7 Переліку ( 1417-2009-п ) громадянам
похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до
самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм
догляд і допомогу, територіальний центр може надавати платні
соціальні послуги (у межах наявних можливостей), визначені
постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. N 12
( 12-2004-п ) "Про порядок надання платних соціальних послуг та
затвердження їх переліку" та цим Переліком ( 1417-2009-п ). Це
положення поширюється і на відділення організації надання адресної
натуральної та грошової допомоги (далі - відділення адресної
допомоги).
До питання 2.
Відповідно до підпункту 2 пункту 11 Переліку ( 1417-2009-п )
обслуговування громадян, зазначених у пункті 2 цього Переліку
( 1417-2009-п ), структурними підрозділами територіального центру
припиняється у разі виявлення у громадянина, якого безоплатно
обслуговує територіальний центр, працездатних рідних (батьків,
дітей, чоловіка, дружини) або осіб, які відповідно до
законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу, або
осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду).
До питання 3.
На кожного громадянина, якого обслуговує територіальний
центр, ведеться особова справа, в якій міститься заява
громадянина, документи, що підтверджують право громадянина на
соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) та соціальну
допомогу (пункт 8 Переліку) ( 1417-2009-п ).
Перелік документів, що мають міститись в особовій справі
громадянина, який перебуває на обслуговуванні у відділенні
адресної допомоги територіального центру, наведений у пункті 60
Переліку ( 1417-2009-п ).
При прийнятті громадянина на обслуговування до відділення
адресної допомоги обов'язково складається акт обстеження
матеріально-побутових умов проживання встановленої форми, яка
затверджена наказом Мінпраці від 10.06.2010 р. N 135 ( z0466-10 ).
До питання 4.
У разі якщо громадянин перебуває на обслуговуванні в одному
із структурних підрозділів територіального центру і має потребу у
соціальних послугах відділення адресної допомоги, йому необхідно
написати про це заяву та подати передбачені пунктом 60 Переліку
( 1417-2009-п ) документи. У випадку якщо деякі документи вже
подавались до іншого відділення територіального центру, де особа
перебуває на обслуговуванні, такі документи можна не подавати, а
зробити з них копії.
На сьогодні Мінсоцполітики працює над удосконаленням
законодавства, що регулює діяльність територіальних центрів
соціального обслуговування (надання соціальних послуг), для
вирішення проблемних питань.
Заступник Міністра -
керівник апарату В.Коломієцьвгору