Щодо офіційного друкованого видання Міністерства
МОН України; Наказ від 05.08.20131081
Документ v1081729-13, поточна редакція — Прийняття від 05.08.2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.08.2013  № 1081

Щодо офіційного друкованого видання Міністерства

Відповідно до законів України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" та "Про друковані засоби масової інформації", з метою удосконалення організації роботи щодо реалізації принципу відкритості та гласності, формування у суспільстві об'єктивної громадської думки стосовно діяльності Міністерства освіти і науки України, забезпечення потреб навчальних закладів усіх типів, рівнів акредитації та форм власності, підприємств, установ та організацій, юридичних та фізичних осіб, що надають освітні послуги у повному змістовному інформаційному та нормативно-правовому забезпеченні, інформації про присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань, а також актуальних новин, аналітичних матеріалів та іншої інформації НАКАЗУЮ:

1. Надати статус офіційних друкованих видань Міністерства освіти і науки України:

щотижневій газеті "ОСВІТА УКРАЇНИ";

збірнику офіційних нормативних документів Міністерства освіти і науки України "Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України;

щомісячній газеті "Спецвипуск газети "Освіта України", присвяченій інформуванню громадськості щодо присудження наукових ступенів і присудження вчених звань.

2. Взяти до відома, що видавництво та розповсюдження зазначених у пункту 1 наказу періодичних друкованих видань здійснюється Державним інформаційно-виробничим підприємством видавництво "Педагогічна Преса", засновником якого є Міністерство освіти і науки України.

3. Керівникам структурних підрозділів, центральним органам виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України, керівникам підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства, з метою першочергової публікації в офіційних друкованих виданнях Міністерства подавати Державному інформаційно-виробничому підприємству видавництво "Педагогічна Преса" матеріали та нормативно-правові акти з питань освіти і науки, коментарі та інтерв'ю з посадовими особами Міністерства, а також поточну інформацію про діяльність у галузі освіти.

4. Державному інформаційно-виробничому підприємству видавництву "Педагогічна преса" (Оськін О.Г.):

4.1. забезпечити інформування громадськості щодо реалізації державної політики в галузі освіти і науки;

4.2. з метою розширення мережі передплатників офіційних видань здійснювати щоквартальний моніторинг кількості передплатників офіційних видань Міністерства освіти і науки України;

4.3. забезпечити своєчасне виготовлення та розповсюдження офіційних друкованих видань Міністерства.

5. Керівникам структурних підрозділів, центральним органам виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України, керівникам підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства, призначити відповідальних працівників за співпрацю з Державним інформаційно-виробничим підприємством видавництвом "Педагогічна преса" для забезпечення надання та висвітлення оперативної інформації.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.02.2012 № 164 "Щодо офіційного друкованого видання Міністерства".

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Дніпрова О.С.

Міністр

Д.В. Табачниквгору