Документ v1069290-10, поточна редакція — Прийняття від 09.11.2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.11.2010 N 1069

Про затвердження плану заходів
Міністерства освіти і науки
на виконання Указу Президента України
від 30 вересня 2010 року N 926
"Про заходи щодо забезпечення
пріоритетного розвитку освіти в Україні"

З метою забезпечення поліпшення функціонування та
інноваційного розвитку освіти в Україні, підвищення її якості та
доступності, інтеграції до європейського освітнього простору із
збереженням національних досягнень і традицій Н А К А З У Ю:
1. Затвердити план заходів Міністерства освіти і науки по
виконанню Указу Президента України від 30 вересня 2010 р. N 926
( 926/2010 ) "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку
освіти в Україні", що додається.
2. Департаментам загальної середньої та дошкільної освіти
(Єресько О.В.), професійно-технічної освіти (Супрун В.В.), вищої
освіти (Болюбаш Я.Я.), адміністративно-господарському
(Ворошиловський О.В.), економіки та фінансування (Даниленко С.В.),
наукової діяльності та ліцензування вищих навчальних закладів
(Гончаренко М.Ф.), Інституту інноваційних технологій та змісту
освіти (Удод О.А.) забезпечити виконання відповідних пунктів
наказу та подання інформації Кабінету Міністрів України.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра Б.М.Жебровський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
09.11.2010 N 1069

ПЛАН
заходів щодо забезпечення
пріоритетного розвитку освіти в Україні
(Указ Президента України
від 30 вересня 2010 р. N 926)
( 926/2010 )

---------------------------------------------------------------------------- | N | N пункту | Зміст заходу | Термін | Відповідальний | |п/п| документі | | виконання | виконавець | | | КМУ | | | | |---+-----------+---------------------+--------------+---------------------| |1. |п. 3. 1) |Внести в |12.11.2010 р. |Інститут інноваційних| | | |установленому порядку| |технологій та змісту | | | |на розгляд КМУ план | |освіти, | | | |заходів з проведення | |департамент загальної| | | |у 2011 році Року | |середньої та | | | |освіти та | |дошкільної освіти, | | | |інформаційного | |департамент | | | |суспільства | |професійно-технічної | | | | | |освіти, | | | | | |департамент вищої | | | | | |освіти, | | | | | |адміністративно- | | | | | |господарський | | | | | |департамент, | | | | | |департамент економіки| | | | | |та фінансування, | | | | | |департамент наукової | | | | | |діяльності та | | | | | |ліцензування вищих | | | | | |навчальних закладів | |---+-----------+---------------------+--------------+---------------------| |2. |п. 3. 1) |Внести в |01.12.2011 р. |Інститут інноваційних| | | |установленому порядку| |технологій та змісту | | | |на розгляд Кабінету | |освіти, | | | |Міністрів України | |департамент вищої | | | |план заходів щодо | |освіти, | | | |організації | |департамент економіки| | | |проведення | |та фінансування, | | | |Всеукраїнського | |департамент загальної| | | |з'їзду працівників | |середньої та | | | |освіти та передбачити| |дошкільної освіти, | | | |вирішення в | |департамент | | | |установленому порядку| |професійно-технічної | | | |питання щодо його | |освіти, | | | |фінансування | |адміністративно- | | | | | |господарський | | | | | |департамент, | | | | | |департамент наукової | | | | | |діяльності та | | | | | |ліцензування вищих | | | | | |навчальних закладів, | |---+-----------+---------------------+--------------+---------------------| |3. |п. 3. 2) а)|Подати Кабінетові |23.11.2010 р. |Департамент загальної| | | |Міністрів України | |середньої та | | | |проект Державної | |дошкільної освіти | | | |цільової програми | | | | | |розвитку дошкільної | | | | | |освіти на період до | | | | | |2017 року | | | |---+-----------+---------------------+--------------+---------------------| |4. |п. 3. 2) а)|Подати Кабінетові |20.02.2011 р. |Департамент | | | |Міністрів України | |професійно-технічної | | | |проект Державної | |освіти | | | |цільової програми | | | | | |розвитку професійно- | | | | | |технічної освіти на | | | | | |2011-2015 роки | | | |---+-----------+---------------------+--------------+---------------------| |5. |п. 3. 2) а)|Подати Кабінетові |24.11.2010 р. |Департамент загальної| | | |Міністрів України | |середньої та | | | |проект Державної | |дошкільної освіти | | | |цільової програми | | | | | |впровадження у | | | | | |навчально-виховний | | | | | |процес | | | | | |загальноосвітніх | | | | | |навчальних закладів | | | | | |інформаційно- | | | | | |комунікаційних | | | | | |технологій "Сто | | | | | |відсотків" на період | | | | | |до 2015 року | | | |---+-----------+---------------------+--------------+---------------------| |6. |п. 3. 2) а)|Внести в |24.11.2010 р. |Департамент загальної| | | |установленому порядку| |середньої та | | | |Кабінетові Міністрів | |дошкільної освіти | | | |України проект | | | | | |Державної цільової | | | | | |соціальної програми | | | | | |підвищення якості | | | | | |шкільної природничо- | | | | | |математичної освіти | | | | | |на період до 2015 | | | | | |року | | | |---+-----------+---------------------+--------------+---------------------| |7. |п. 3. 2) а)|Внести в |27.11.2010 р. |Інститут інноваційних| | | |установленому порядку| |технологій та змісту | | | |проект рішення уряду | |освіти, | | | |щодо продовження дії | |відділ позашкільної | | | |державної цільової | |освіти, виховної | | | |програми роботи з | |роботи та захисту | | | |обдарованою молоддю | |прав дитини, | | | |до 2014 року | |департамент економіки| | | | | |та фінансування | |---+-----------+---------------------+--------------+---------------------| |8. |п. 3. 2) а)|Підготувати |15.11.2010 р. |Департамент вищої | | | |пропозиції щодо плану| |освіти. Національна | | | |заходів з підтримки | |академія педагогічних| | | |входження провідних | |наук, | | | |університетів України| |Інститут інноваційних| | | |до числа вищих | |технологій та змісту | | | |навчальних закладів | |освіти | |---+-----------+---------------------+--------------+---------------------| |9. |п. 3. 2) б)|Внести в |09.11.2010 р. |Інститут інноваційних| | | |установленому порядку| |технологій та змісту | | | |на розгляд Уряду з | |освіти, | | | |метою коригування | |департамент загальної| | | |передбачених завдань | |середньої та | | | |і заходів відповідно | |дошкільної освіти, | | | |до сучасних потреб | |департамент економіки| | | |проект постанови | |та фінансування | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України | | | | | |Програма "Шкільний | | | | | |автобус" | | | |---+-----------+---------------------+--------------+---------------------| |10.|п. 3. 2) б)|Внести в |09.11.2010 р. |Департамент вищої | | | |установленому порядку| |освіти, Інститут | | | |на розгляд Уряду з | |інноваційних | | | |метою коригування | |технологій та змісту | | | |передбачених завдань | |освіти | | | |і заходів відповідно | | | | | |до сучасних потреб | | | | | |проект постанови | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України "Державна | | | | | |програма "Вчитель" | | | |---+-----------+---------------------+--------------+---------------------| |11.|п. 3. 2) г)|Внести в |30.11.2010 р. |Інститут інноваційних| | | |установленому порядку| |технологій та змісту | | | |на розгляд Уряду | |освіти, департамент | | | |проект рішення | |вищої освіти, | | | |Кабінету Міністрів | |департамент | | | |України щодо заходів | |загальної середньої | | | |із вдосконалення | |та дошкільної освіти,| | | |порядку забезпечення | |департамент | | | |навчальною | |професійно-технічної | | | |літературою студентів| |освіти | | | |вищих навчальних | | | | | |закладів, учнів | | | | | |загальноосвітніх і | | | | | |професійно-технічних | | | | | |навчальних закладів і| | | | | |вихованців дошкільних| | | | | |навчальних закладів; | | | | | |із розроблення та | | | | | |реалізації пілотних | | | | | |проектів із | | | | | |запровадження | | | | | |підручників на | | | | | |електронних носіях | | | |---+-----------+---------------------+--------------+---------------------| |12.|п. 3. 2) б)|Подати Кабінетові |22.02.2011 р. |Департамент | | | |Міністрів проект | |професійно-технічної | | | |Державної цільової | |освіти | | | |програми розвитку | | | | | |професійно-технічної | | | | | |освіти на | | | | | |2011-2015 роки, що | | | | | |передбачатиме | | | | | |здійснення заходів, | | | | | |визначених Указом | | | | | |Президента України | | | |---+-----------+---------------------+--------------+---------------------| |13.|п. 3. 2) є)|Забезпечити виконання| постійно |Департамент | | | |у повному обсязі | |професійно-технічної | | | |постанови Кабінету | |освіти, департамент | | | |Міністрів від 27 | |вищої освіти | | | |серпня 2010 р. N 784 | | | | | |( 784-2010-п ) "Про | | | | | |затвердження Порядку | | | | | |працевлаштування | | | | | |випускників | | | | | |професійно-технічних | | | | | |навчальних закладів, | | | | | |підготовка яких | | | | | |проводилась за | | | | | |державним | | | | | |замовленням" та | | | | | |розпорядження | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |від 27 серпня 2010 р.| | | | | |N 1726 | | | | | |( 1726-2010-р ), | | | | | |"Про підвищення | | | | | |працевлаштування | | | | | |випускників вищих | | | | | |навчальних закладів" | | | |---+-----------+---------------------+--------------+---------------------| |14.|п. 3. 2) є)|Передбачити у проекті|01.12.2010 р. |Департамент вищої | | | |нової редакції Закону| |освіти | | | |"Про вищу освіту" | | | | | |( 2984-14 ) норми, | | | | | |спрямовані на | | | | | |виконання завдань, | | | | | |визначених Указом | | | | | |Президента України | | | |---+-----------+---------------------+--------------+---------------------| |15.|п. 3. 2) є)|Оптимізувати мережу |2011-2012 роки|Департамент вищої | | | |вищих навчальних | |освіти | | | |закладів шляхом їх | | | | | |об'єднання і | | | | | |створення | | | | | |регіональних | | | | | |університетів | | | |---+-----------+---------------------+--------------+---------------------| |16.|п. 3. 2) є)|Внести на розгляд |29.11.2010 р. |Департамент вищої | | | |Кабінету Міністрів | |освіти. Національна | | | |України проект нової | |академія наук, | | | |редакції Закону | |Національна академія | | | |України "Про вищу | |педагогічних наук | | | |освіту" ( 2984-14 ) | |України | |---+-----------+---------------------+--------------+---------------------| |17.|п. 3. 2) з)|Подати КМУ пропозиції|28.11.2010 р. |Департамент вищої | | | |щодо створення | |освіти, Інститут | | | |ефективної системи | |інноваційних | | | |післядипломної освіти| |технологій та змісту | | | | | |освіти | |---+-----------+---------------------+--------------+---------------------| |18.|п. 3. 2) и)|Внести в |27.07.2011 р. |Департамент загальної| | | |установленому порядку| |середньої та | | | |на розгляд Кабінету | |дошкільної освіти, | | | |Міністрів України | |Національна академія | | | |проект акта про | |педагогічних наук | | | |затвердження Порядку | |України, Інститут | | | |організації | |інноваційних | | | |інклюзивного навчання| |технологій та змісту | | | |в дошкільних і | |освіти | | | |загальноосвітніх | | | | | |навчальних закладах | | | | | |дітей з особливими | | | | | |потребами. Розробити | | | | | |програму виховання та| | | | | |розвитку дітей з | | | | | |особливими освітніми | | | | | |потребами раннього та| | | | | |дошкільного віку. | | | |---+-----------+---------------------+--------------+---------------------| |19.|п. 3. 2) и)|Внести в |27.07.2012 р. |Департамент загальної| | | |установленому порядку| |середньої та | | | |на розгляд Кабінету | |дошкільної освіти. | | | |Міністрів України | |Національна академія | | | |проект програми | |педагогічних наук | | | |виховання та розвитку| |України, Інститут | | | |дітей з особливими | |інноваційних | | | |освітніми потребами | |технологій та змісту | | | |раннього та | |освіти | | | |дошкільного віку. | | | |---+-----------+---------------------+--------------+---------------------| |20.|п. 3. 2) і)|Внести в |27.11.2010 р. |Відділ позашкільної | | | |установленому порядку| |освіти, виховної | | | |на розгляд Уряду | |роботи та захисту | | | |проект постанови | |прав дитини, | | | |Кабінету Міністрів, | |департамент | | | |проект постанови КМУ | |професійно-технічної | | | |щодо поліпшення | |освіти, департамент | | | |роботи з | |загальної середньої | | | |патріотичного, | |та дошкільної освіти,| | | |правового, | |департамент вищої | | | |екологічного | |освіти, Національна | | | |виховання дітей, | |академія педагогічних| | | |учнівської та | |наук України, | | | |студентської молоді, | |Інститут | | | |формування у них | |Інноваційних | | | |моральних цінностей, | |технологій та змісту | | | |соціальної | |освіти | | | |активності та | | | | | |громадянської | | | | | |відповідальності, | | | | | |утвердження | | | | | |здорового способу | | | | | |життя. | | | |---+-----------+---------------------+--------------+---------------------| |21.|п. 3. 2) й)|Внести в |13.11.2010 р. |Департамент економіки| | | |установленому порядку| |та фінансування, | | | |на розгляд Уряду | |департамент | | | |проект рішення | |загальної середньої | | | |Кабінету Міністрів | |та дошкільної освіти,| | | |щодо поширення дії | |департамент | | | |постанови КМУ | |професійно-технічної | | | |від 5 жовтня | |освіти, департамент | | | |2009 року N 1130 | |вищої освіти | | | |( 1130-2009-п ) | | | | | |"Про встановлення | | | | | |надбавки вчителям, | | | | | |вихователям ЗНЗ, | | | | | |викладачам і | | | | | |майстрам виробничого | | | | | |навчання ПТНЗ та ВНЗ | | | | | |I-II рівня | | | | | |акредитації державної| | | | | |та комунальної форм | | | | | |власності, керівникам| | | | | |та заступникам | | | | | |керівників зазначених| | | | | |закладів, посади яких| | | | | |віднесені до посад | | | | | |педагогічних | | | | | |працівників" | | | |---+-----------+---------------------+--------------+---------------------| |22.|п. 3. 2) к)|Внести в |29.11.2010 р. |Департамент економіки| | | |установленому порядку| |та фінансування, | | | |на розгляд Уряду | |департамент | | | |проект постанови | |загальної середньої | | | |Кабінету Міністрів | |та дошкільної освіти,| | | |щодо запровадження | |департамент | | | |ефективного механізму| |професійно-технічної | | | |забезпечення | |освіти, департамент | | | |педагогічних та | |вищої освіти | | | |науково-педагогічних | | | | | |працівників житлом | | | |---+-----------+---------------------+--------------+---------------------| |23.|п. 3. 2) л)|Внести в |01.11.2010 р. |Департамент вищої | | | |установленому порядку| |освіти, департамент | | | |на розгляд Уряду | |економіки та | | | |проект Закону України| |фінансування | | | |"Про особливості | | | | | |здійснення закупівель| | | | | |послуг з підготовки | | | | | |фахівців, наукових, | | | | | |науково-педагогічних | | | | | |та робітничих кадрів,| | | | | |підвищення | | | | | |кваліфікації та | | | | | |підготовки кадрів | | | | | |(післядипломна | | | | | |освіта) за державним | | | | | |замовленням" | | | |---+-----------+---------------------+--------------+---------------------| |24.|п. 3. 2) м)|Підготувати та внести|27.11.2010 р. |Департамент економіки| | | |в установленому | |та фінансування | | | |порядку на розгляд | | | | | |Уряду проект рішення | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |щодо поетапного, | | | | | |починаючи з | | | | | |2011 року, підвищення| | | | | |розмірів оплати праці| | | | | |педагогічних і | | | | | |науково-педагогічних | | | | | |працівників та | | | | | |приведення цих | | | | | |розмірів у | | | | | |відповідність із | | | | | |вимогами | | | | | |законодавства про | | | | | |освіту. | | | |---+-----------+---------------------+--------------+---------------------| |25.|п. 3. 2) н)|Підготувати та внести|01.12.2010 р. |Інститут інноваційних| | | |в установленому | |технологій та змісту | | | |порядку на розгляд | |освіти, департамент | | | |Уряду проект рішення | |загальної середньої | | | |Кабінету Міністрів | |та дошкільної освіти,| | | |щодо запровадження, | |департамент | | | |починаючи з | |економіки та | | | |2011 року, | |фінансування | | | |національної системи | | | | | |моніторингу рівня | | | | | |якості освіти та | | | | | |участь української | | | | | |сторони у відповідних| | | | | |міжнародних | | | | | |моніторингових | | | | | |дослідженнях" | | | |---+-----------+---------------------+--------------+---------------------| |26.|п. 3. 2) б)|Забезпечити | постійно |Інститут інноваційних| | | |реалізацію заходів, | |технологій та змісту | | | |визначених Указом | |освіти, департамент | | | |Президента України | |економіки та | | | |щодо вчасного та в | |фінансування | | | |повному обсязі | | | | | |фінансування | | | | | |державних цільових | | | | | |програм у галузі | | | | | |освіти, заходів з | | | | | |видання підручників, | | | | | |навчальних | | | | | |посібників і | | | | | |методичної | | | | | |літератури. | | | |---+-----------+---------------------+--------------+---------------------| |27.|п. 3. 2) б)|Забезпечити | постійно |Департамент загальної| | | |реалізацію заходів, | |середньої та | | | |визначених Указом | |дошкільної освіти, | | | |Президента України | |департамент | | | |щодо залучення | |професійно-технічної | | | |громадськості до | |освіти, департамент | | | |підготовки та | |вищої освіти, | | | |реалізації основних | |адміністративно- | | | |заходів з | |господарський | | | |реформування системи | |департамент, | | | |освіти, врахування | |департамент | | | |пропозицій | |економіки та | | | |громадських | |фінансування, | | | |організацій із цих | |Інститут | | | |питань | |інноваційних | | | | | |технологій та змісту | | | | | |освіти | |---+-----------+---------------------+--------------+---------------------| |28.|п. 4. 3) |Створити до |20.04. 2011 р.|Департамент вищої | | |Указу |01.05.2011 року | |освіти | | |Президента |відкриту єдину | | | | |України від|державну електронну | | | | |30 вересня |базу освіти | | | | |2010 року | | | | | | | | | | |---+-----------+---------------------+--------------+---------------------| |29.|п. 4. 4) |Удосконалити до |14.11.2011 р. |Департамент вищої | | |Указу |15 листопада | |освіти | | |Президента |2010 року умови | | | | |України від|прийому до вищих | | | | |30 вересня |навчальних закладів | | | | |2010 року |України, | | | | | |оптимізувавши, | | | | | |зокрема, строки | | | | | |проведення вступної | | | | | |кампанії. | | | |---+-----------+---------------------+--------------+---------------------| |30.|п. 4. 5) |Вживати під час | постійно |Департамент вищої | | |Указу |проведення вступних | |освіти | | |Президента |кампаній заходів щодо| | | | |України від|забезпечення належної| | | | |30 вересня |організації роботи з | | | | |2010 року |прийому документів | | | | | |вступників | | | | | |приймальними | | | | | |комісіями вищих | | | | | |навчальних закладів, | | | | | |об'єктивності та | | | | | |прозорості | | | | | |зарахування | | | | | |вступників на | | | | | |навчання. | | | ----------------------------------------------------------------------------вгору