Документ v1063736-12, поточна редакція — Прийняття від 01.10.2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.10.2012  № 1063

Про затвердження Плану заходів щодо виконання завдань і заходів Державної цільової програми на період до 2020 року

З метою організації виконання завдань і заходів Державної цільової програми "Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 року (далі - Державна цільова програма), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 706, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо виконання завдань і заходів Державної цільової програми "Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 року (далі - План заходів), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів МОНмолодьспорту України, Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації України (Семиноженко В.П.), Українському центру оцінювання якості освіти (Зайцева І.П.), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.), Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України (Засенко В.В. - за згодою), Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання зазначеного Плану заходів та щорічно до 20 грудня надавати департаменту загальної середньої та дошкільної освіти інформацію про виконання завдань, визначених Планом заходів.

3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.) щорічно до 25 січня надавати Міністерству соціальної політики України узагальнену інформацію про виконання Державної цільової програми.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Д.В. Табачник
Додаток
до наказу Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту
01.10.2012 № 1063

ПЛАН ЗАХОДІВ
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо виконання завдань і заходів Державної цільової програми "Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 року

№ п/п

Найменування завдання

Зміст заходу з виконання відповідних завдань

Строк виконання

Відповідальні за виконання

1.

До підпунктів 1 і 2 пункту 1 розділу II "Просвітницько-виховна робота (стаття 8 Конвенції про права інвалідів)" завдань і заходів Програми. Удосконалення навчального процесу.

1) Передбачити у навчальних програмах загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів і закладів післядипломної освіти навчальні курси "Інваліди: етичне спілкування, супровід, допомога", тематичних занять із вивчення положень Конвенції про права інвалідів та розробити навчально-методичні посібники до них з метою підвищення рівня поінформованості населення про особливі потреби інвалідів, формування поваги до їх прав, особистості та гідності;

До 01.12.2013

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, департамент професійно-технічної освіти, департамент вищої освіти; Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

2) розробити і поширити методичні посібники з питань виховання та розвитку дітей з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю та психічними розладами, які мають особливі освітні потреби, для педагогів і батьків таких дітей та забезпечити розміщення електронних версій зазначених посібників на власних веб-сайтах

2012 - 2015 рр.

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України

2.

До підпунктів 1 і 3 пункту 1 розділу VIII "Самостійний спосіб життя інвалідів і залучення їх до місцевої спільноти (стаття 19 Конвенції про права інвалідів)" завдань і заходів Програми. Удосконалення законодавства

Взяти участь:
1) у розробленні для подання в установленому порядку Кабінету Міністрів України проекту постанови стосовно забезпечення організаційно-правових умов захисту повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, передбачивши механізм надання їм допомоги за місцем проживання;

2012 р.

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, департамент професійно-технічної освіти, департамент вищої освіти

2) у підготовці пропозицій щодо розроблення механізму моніторингу, контролю та оцінювання ефективності соціальних послуг, що надаються особам похилого віку, інвалідам, хворим, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують стороннього догляду;

2013 р.

- " -

3) у розробленні та затвердженні переліку соціальних послуг, що надаються особам, нездатним до самообслуговування

2013 р.

- " -

3.

До підпунктів 1 і 2 пункту 1 розділу X "Свобода висловлення думки та переконань і доступ до інформації (стаття 21 Конвенції про права інвалідів)" завдань і заходів Програми. Удосконалення законодавства

Взяти участь у підготовці для розгляду Кабінетом Міністрів України пропозицій щодо забезпечення доступності офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади для користувачів з ураженням органів зору та слуху шляхом внесення змін до:

 

 

1) Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 2, ст. 57);

2012 р.

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації

2) постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1302 "Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1700);

2012 р.

- " -

3) власних нормативно-правових актів з питань функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади у частині забезпечення їх доступності для користувачів з ураженням органів зору та слуху, а також проведення моніторингу інформаційного наповнення таких веб-сайтів

2012 р.

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

4.

До підпункту 2 пункту 2 цього ж розділу завдань і заходів Програми. Удосконалення інформаційних технологій

Розробити програмне забезпечення для доступу інвалідів з ураженнями органів зору до україномовної текстової інформації на моніторі комп'ютера або дисплеї мобільного телефону

2013 р.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України

5.

До підпункту 1 пункту 1 розділу XI "Повага до дому та сім'ї" (стаття 23 Конвенції про права інвалідів) завдань і заходів Програми. Удосконалення законодавства

Взяти участь у розробленні проекту Закону України "Про опіку та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена"

2013 р.

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, департамент професійно-технічної освіти, департамент вищої освіти

6.

До пункту 1 розділу XII "Освіта (стаття 24 Конвенції про права інвалідів)" завдань і заходів Програми. Удосконалення законодавства

Розробити та подати в установленому порядку Кабінету Міністрів України
1) законопроект про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу інвалідів з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю та психічними розладами до освітніх послуг; проекти нормативно-правових актів про внесення змін до:

2013 р.

Департамент вищої освіти, департамент загальної середньої та дошкільної освіти, департамент професійно-технічної освіти

2) Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 228 (ЗП України, 1994 р., № 8, ст. 196);

2013 р.

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, департамент професійно-технічної освіти, департамент вищої освіти

3) Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1019 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 60, ст. 2379);

У тримісячний строк після внесення змін до Закону України "Про освіту"

Департамент наукової діяльності та ліцензування, департамент загальної середньої та дошкільної освіти, департамент професійно-технічної освіти, департамент вищої освіти;

4) постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 848 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 27, ст. 1784);

2013 р.

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України

5) нормативно-правових актів з питань проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти в частині адаптації процедури оцінювання до потреб інвалідів з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю та психічними розладами;

2012 р.

Український центр оцінювання якості освіти, департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України

6) положення про навчально-реабілітаційний центр, передбачивши реабілітаційну складову діяльності цього навчального закладу;

2012 р.

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

7) внесення змін до Положення про дистанційне навчання щодо врахування потреб інвалідів з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю та психічними розладами;

2012 р.

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, департамент професійно-технічної освіти, департамент вищої освіти

8) розробити та затвердити нормативно-правові акти щодо визначення нормативів чисельності асистентів, сурдоперекладачів, медичних працівників, вчителів реабілітологів та інших спеціалістів для навчання інвалідів з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю та психічними розладами у професійно-технічних та вищих навчальних закладах

2012 р.

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, департамент професійно-технічної освіти, департамент вищої освіти, департамент економіки та фінансування

7.

До пункту 2 цього ж розділу завдань і заходів Програми. Удосконалення навчального процесу.

1) здійснити заходи щодо підготовки сурдоперекладачів у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова;

2015 - 2020 рр.

Департамент вищої освіти

2) створити науково-дослідний центр вивчення проблеми глухоти у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова;

2013 р.

- " -

3) вивчити питання щодо супроводження інвалідів з ураженням органів слуху в науково-дослідному центрі вивчення проблеми глухоти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та забезпечити видання дослідницьких та науково-методичних матеріалів з міміко-жестового мовлення та сурдоперекладу;

2014 - 2020 рр.

- " -

4) розробити та затвердити навчальні програми для дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю;

2014 - 2015 рр.

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

5) забезпечити дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади матеріально-технічною базою, адаптованою для навчання осіб з різними формами інвалідності, у тому числі:

2013 - 2020 рр.

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти

а) підручниками (видання підручників для загальноосвітніх навчальних закладів (шкіл-інтернатів) для дітей з ураженнями органів зору (підручники для 1 - 11 класів), органів слуху (підручники для 1 - 9 класів), дітей з розумовою відсталістю (підручники для 1 - 4 класів), закладів інтенсивної педагогічної корекції (підручники для 1 - 4 класів);

2013 - 2020 рр.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

б) комп'ютерними навчальними програмами та програмами загального призначення для дітей з ураженнями органів зору та слуху;

2013 - 2020 рр.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

в) засобами навчання та обладнанням предметних кабінетів (фізики, математики, хімії, біології, географії, історії та правознавства, кабінетів початкових класів, інформатики, трудового навчання);

2013 - 2020 рр.

г) наочно-дидактичними матеріалами та обладнанням для навчання дітей з ураженнями органів зору та слуху

2013 - 2020 рр.

6) оснащення дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів меблями, пристосованими для навчання дітей з ураженнями опорно-рухового апарату

2013 - 2020 рр.

8.

До підпункту 2 пункту 1 розділу XIII "Здоров'я (стаття 25 Конвенції про права інвалідів)" завдань і заходів Програми. Удосконалення законодавства

Взяти участь у розробленні та внесенні змін до актів МОЗ щодо:
1) усунення надмірних протипоказань для осіб з онкологічними захворюваннями, психічними розладами та розумовою відсталістю для направлення їх до санаторно-курортних, навчальних, реабілітаційних та інших закладів і установ

2012 р.

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, департамент професійно-технічної освіти, департамент вищої освіти

2) встановлення груп інвалідності

2012 - 2013 рр.

- " -

9.

До підпункту 1 пункту 1 розділу XIV "Абілітація та реабілітація (стаття 26 Конвенції про права інвалідів)" завдань і заходів Програми. Удосконалення законодавства

Взяти участь у розробленні та внесенні в установленому порядку змін до Державної типової програми реабілітації інвалідів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. № 1686 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 50, ст. 3311).

2012 р.

- " -

10.

До підпункту 1 пункту 2 цього ж розділу завдань і заходів Програми. Удосконалення механізму здійснення реабілітаційних заходів

Здійснити детальний аналіз функціонування мережі реабілітаційних установ з метою уніфікації, удосконалення умов отримання інвалідами та дітьми-інвалідами реабілітаційних послуг і визначення джерел їх фінансування

2013 р.

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, департамент професійно-технічної освіти, департамент вищої освіти; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

11.

До підпункту 1 пункту 3 розділу XIX "Статистика та збирання даних (стаття 31 Конвенції про права інвалідів)" завдань і заходів Програми. Поліпшення фінансування програм соціального захисту інвалідів.

Взяти участь у забезпеченні розвитку і технічного супроводження Централізованого банку даних з проблем інвалідності, а також належне бюджетне фінансування відповідних робіт

2012 - 2020 рр.

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, департамент професійно-технічної освіти, департамент вищої освіти, департамент економіки та фінансування

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освітиО.В. Єреськовгору