Про внесення змін до бюджетної класифікації
Мінфін України; Наказ від 25.09.20121028
Документ v1028201-12, поточна редакція — Прийняття від 25.09.2012

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.09.2012 N 1028

Про внесення змін до бюджетної класифікації

У зв'язку з прийняттям Закону України від 30 липня 2012 року
N 5191-VI ( 5191-17 ) "Про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2012 рік" Н А К А З У Ю:
1. У Класифікації доходів бюджету, затвердженій наказом
Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11
( v0011201-11 ) "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами), змінити
редакцію позиції:
24062400 з "Кошти, отримані від продажу частин встановленої
кількості викидів парникових газів, передбаченого
статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції
Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату"
( 995_801 )
на "Кошти, отримані від продажу частин встановленої
кількості викидів парникових газів, передбаченого
статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції
Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату
( 995_801 ), в тому числі курсова різниця від їх
конвертації".
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Виконуючий
обов'язки Міністра А.Мярковськийвгору