Документ v0983731-17, поточна редакція — Прийняття від 07.07.2017

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.07.2017  № 983

Про призначення органу з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту

Відповідно до статей 7, 35, 40 і пункту 8 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", частини третьої статті 2 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", пункту 12 Порядку видачі або відмови у видачі рішення про призначення, його переоформлення та видачі його дубліката, розширення та обмеження сфери призначення, тимчасового припинення і поновлення дії рішення про призначення та анулювання такого рішення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 96, НАКАЗУЮ:

1. Призначити державне підприємство "Тернопільський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" (вул. Оболоня, 4, м. Тернопіль, 46008, ідентифікаційний код 02568319) органом з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62, з присвоєним ідентифікаційним номером UA.TR.054.

2. Видати державному підприємству "Тернопільський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" рішення про призначення органу з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту (далі - рішення про призначення).

3. Позицію 3 додатка до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.08.2014 № 1044 "Про призначення органів з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів" виключити.

4. Департаменту технічного регулювання:

розмістити на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку рішення про призначення не пізніше п'яти робочих днів з дня видання цього наказу;

унести відповідну інформацію щодо призначення державного підприємства "Тернопільський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" органом з оцінки відповідності до реєстру призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бровченка Ю.П.

Перший
віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
С.І. Кубіввгору