Документ v0970224-11, поточна редакція — Прийняття від 29.06.2011

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
29.06.2011 N 970

Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України
"Про затвердження плану діяльності
з підготовки проектів
регуляторних актів на 2011 рік"
від 15.12.2010 N 1873

Відповідно до статті 7 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Доповнити План діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на 2011 рік, затверджений наказом Фонду
державного майна України від 15.12.2010 N 1873 ( v1873224-10 ),
змінами, що додаються.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
Голова Фонду О.Рябченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник Голови
Фонду державного
майна України
Є.Григоренко
29.06.2011

ЗМІНИ,
що вносяться до Плану діяльності
з підготовки проектів регуляторних
актів на 2011 рік
( v1873224-10 )

--------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Обґрунтування | Очікуваний | Виконавець | Строк | | з/п |регуляторного| необхідності | результат | |виконання| | | акта | прийняття | | | | | | | регуляторного | | | | | | | акта | | | | |-----+-------------+---------------+------------------+--------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----+-------------+---------------+------------------+--------------+---------| |21. |Наказ Фонду |У зв'язку з |Приведення у |Департамент | III | | |державного |прийняттям |відповідність |оціночної | квартал | | |майна України|Закону України |до Закону |діяльності |2011 року| | |"Про внесення|від 07.04.2011 |України від | | | | |змін до |N 3205-VI |07.04.2011 | | | | |Положення про|( 3205-17 ) |N 3205-VI | | | | |порядок |"Про внесення |( 3205-17 ) | | | | |видачі |змін до деяких | | | | | |сертифікатів |законодавчих | | | | | |суб'єктів |актів України | | | | | |оціночної |щодо | | | | | |діяльності", |скасування | | | | | |затвердженого|свідоцтва про | | | | | |наказом ФДМУ |державну | | | | | |від |реєстрацію | | | | | |14.03.2002 |юридичної | | | | | |N 479, |особи та | | | | | |зареєстро- |фізичної | | | | | |ваного |особи - | | | | | |в |підприємця" | | | | | |Міністерстві | | | | | | |юстиції | | | | | | |України | | | | | | |28.03.2002 | | | | | | |за | | | | | | |N 312/6600" | | | | | |-----+-------------+---------------+------------------+--------------+---------| |22. |Наказ |Приведення у |Вдосконалення |Департамент | IV | | |Фонду |відповідність |процедури |оціночної | квартал | | |державного |до чинного |конкурсного |діяльності |2011 року| | |майна |законодавства |відбору | | | | |України | |суб'єктів | | | | |"Положення | |оціночної | | | | |про | |діяльності | | | | |конкурсний | | | | | | |відбір | | | | | | |суб'єктів | | | | | | |оціночної | | | | | | |діяльності" | | | | | |-----+-------------+---------------+------------------+--------------+---------| |23. |Наказ |Запровадження |Вдосконалення |Департамент | III | | |Фонду |альтернативних |процедури |підготовки | квартал | | |державного |засад в |проведення |та |2011 року| | |майна |процесі |конкурсів з |проведення | | | |України |приватизації |продажу |конкурсів | | | |"Про |акціонерних |пакетів акцій | | | | |внесення |товариств, |акціонерних | | | | |змін до |пов'язаних з |товариств | | | | |Положення |використанням | | | | | |про |організаційно- | | | | | |порядок |технічних | | | | | |проведення |ресурсів біржі | | | | | |конкурсів з | | | | | | |продажу | | | | | | |пакетів | | | | | | |акцій | | | | | | |акціонерних | | | | | | |товариств", | | | | | | |затвердженого| | | | | | |наказом ФДМУ | | | | | | |від | | | | | | |31.08.2004 | | | | | | |N 1800, | | | | | | |зареєстро- | | | | | | |ваного | | | | | | |в | | | | | | |Міністерстві | | | | | | |юстиції | | | | | | |України | | | | | | |23.12.2004 | | | | | | |за | | | | | | |N 1634/10233"| | | | | ---------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
Департаменту
законодавчо-аналітичного
забезпечення реформування
власності та виконання
програмних документів Л.Салінськавгору