Документ v0958224-17, поточна редакція — Редакція від 24.07.2018, підстава - v0985224-18

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.06.2017  № 958

Про активізацію роботи щодо подальшого продажу об'єктів приватизації, повернених в державну власність

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна
№ 1192 від 25.07.2017
№ 1626 від 26.10.2017
№ 190 від 09.02.2018
№ 653 від 14.05.2018
№ 985 від 24.07.2018}

Відповідно до законів України "Про Фонд державного майна України", "Про приватизацію державного майна", враховуючи результати перевірок виконання покупцями об'єктів приватизації умов договорів купівлі-продажу, здійснених у I кварталі 2017 року, проведеної претензійно-позовної роботи щодо розірвання договорів купівлі-продажу або визнання їх недійсними, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік об'єктів приватизації, за якими проводиться претензійно-позовна робота щодо розірвання та визнання недійсними договорів купівлі-продажу, та які підлягають поверненню у державну та комунальну власність (далі - Перелік 1), що додається.

2. Затвердити Перелік об'єктів приватизації, повернених у державну та комунальну власність, які підлягають подальшому продажу (далі - Перелік 2), що додається.

3. Юридичному департаменту Фонду державного майна України (далі - Фонд):

1) забезпечити ведення претензійно-позовної роботи щодо розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу та повернення у державну власність об'єктів приватизації (далі - претензійно-позовна робота);

2) узагальнювати інформацію по претензійно-позовній роботі, отриману від регіональних відділень Фонду щодо об'єктів приватизації, за якими проводиться претензійно-позовна робота щодо розірвання та визнання недійсними договорів купівлі-продажу, та які підлягають поверненню у державну та комунальну власність;

3) вносити відповідні зміни до Переліку 1 на підставі узагальненої інформації;

4) надавати до Департаменту внутрішнього аудиту та контролю до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, Перелік 1, з урахуванням змін, внесених на виконання підпункту 3 пункту 3 цього наказу.

{Підпункт 4 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 1192 від 25.07.2017}

4. Департаменту внутрішнього аудиту та контролю:

1) надавати Юридичному департаменту інформацію та необхідні матеріали для проведення претензійно-позовної роботи у разі встановлення фактів невиконання покупцями об'єктів приватизації взятих на себе зобов'язань за договорами купівлі-продажу державного майна;

2) узагальнювати інформацію, отриману від регіональних відділень Фонду та Юридичного департаменту щодо об'єктів приватизації, повернених у державну та комунальну власність, та вносити відповідні зміни до Переліку 2;

3) подавати на підпис Голові Фонду проект наказу про затвердження уточнених Переліку 1 та Переліку 2 до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

5. Департаменту приватизації надавати до Департаменту внутрішнього аудиту та контролю, не пізніше 01 числа місяця, наступного за звітним кварталом, інформацію щодо повторно проданих об'єктів, які повернуті в державну власність, для подальшого виключення таких об'єктів з Переліку 2.

6. Регіональним відділенням Фонду:

1) забезпечити ведення претензійно-позовної роботи щодо розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу та повернення у державну власність об'єктів приватизації;

2) подавати інформацію про стан ведення претензійно-позовної роботи по об'єктах, за якими проводиться претензійно-позовна робота щодо розірвання та визнання недійсними договорів купівлі-продажу, та які підлягають поверненню у державну та комунальну власність до Юридичного департаменту не пізніше 01 числа місяця, наступного за звітним кварталом;

3) подавати інформацію про продаж об'єктів, які включені до Переліку 2, до Департаменту внутрішнього аудиту та контролю не пізніше 01 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

8. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду від 20.10.2000 року № 2176 "Про активізацію роботи щодо подальшого продажу об'єктів приватизації, повернених в державну власність" (із змінами).

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови Фонду

Д. Парфененко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
12.06.2017 № 958

УТОЧНЕНИЙ ПЕРЕЛІК
об'єктів приватизації, за якими проводиться претензійно-позовна робота щодо розірвання та визнання недійсними договорів купівлі-продажу, та які підлягають поверненню в державну та комунальну власність

(станом на 12.07.2018)

№ та дата договору купівлі-продажу

Назва підприємства, його місцезнаходження, код ЄДРПОУ

Форма власності об'єкта до приватизації

Глибина продажу, %

Розмір пакета, %

Вартість об'єкта приватизації, тис. грн.

Розмір грош. зобов'язань

Розмір невиконаних грошових зобов'язань

Невиконання інших умов договору

Власник об'єкта приватизації

Примітки (номер справи, дата рішення, постанови, результати)

тис. грн.

тис. дол. США

тис. грн.

тис. дол. США

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I. ПАКЕТИ АКЦІЙ

I.I. ПАКЕТИ АКЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ

1

№ 5528
від 16.10.2008

ВАТ "Льонотекс"
м. Житомир,
вул. Баранова, 125
Код ЄДРПОУ: 00306408

Д

100

51

150,0

3106,3

3106,3

Не погашено заборгованість перед Пенсійним фондом та заборгованість по заробітній платі

ТОВ "Червоний лев"

Рішенням господарського суду Житомирської області від 20.05.2010 у справі № 2/92-Д, яке залишене без змін постановою суду апеляційної інстанції від 15.07.2010, задоволені позовні вимоги регіонального відділення щодо розірвання договору купівлі - продажу та стягнення штрафу, зобов'язано ТОВ "Червоний лев" повернути пакет акцій у державну власність. Триває виконавче провадження.

2

№ 2-ВП-ЗД
від 05.03.2010

ПрАТ "КЛАВДІЄВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД", 07850, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРОДЯНСЬКИЙ Р-Н, СМТ КЛАВДІЄВО-ТАРАСОВЕ, ВУЛ. КАЛІНІНА, 4, 00273927

Д

51

51

910,00

10000,00

10000,00

Не забезпечено дохід від реалізації продукції протягом 5-ти років від дати переходу прав власності на пакет акцій не нижче існуючих показників на дату публікації;
Не забезпечено чистий прибуток підприємства протягом 5 років від дати переходу права власності на пакет акцій не нижче вказаних у Договорі обсягів;
Не забезпечено інвестиції в технічне переобладнання виробництва теплотехнічних приладів протягом трьох років з моменту переходу прав власності на пакет акцій не нижче визначених Договором об'ємів;
Не забезпечено економію матеріалів, палива та електроенергії;
Не забезпечено приріст виробничих потужностей за рахунок заходів щодо технічного переозброєння, реконструкції виробництва, розширення діючих і побудови нових об'єктів;
Не підвищено рівень заробітної плати з урахуванням інфляційних процесів;
Не укладено колективний договір протягом трьох місяців від дати переходу права власності на пакет акцій;
Не створено нових робочих місць (не менше 10 робочих місць) протягом 5-ти років.

ТОВ "М8 КОНСУЛЬТАТИВНА ГРУПА" Код ЄДРПОУ 33007977ТОВ

Рішенням Господарського суду Київської області від 19.07.2016 по справі № 911/452/16 у задоволенні позову відмовлено.
Після отримання додаткового фінансування на сплату судового збору у даній справі, подано апеляційну скаргу до Київського апеляційного господарського суду. Ухвалою Київського апеляційного господарського суду апеляційна скарга Регіонального відділення прийнята до про провадження. Постановою від 28.11.2017 апеляційна скарга залишена без задоволення.
РВ звернулось до Верховного Суду з касаційною скаргою, до якої додано клопотання про звільнення від сплати судового збору. Ухвалою ВС від 15.01.2018 касаційну скаргу повернуто без розгляду.

3

№ 110
від 22.07.2002

ВАТ "Український науково-дослідний інститут текстильної промисловості"
м. Київ 311444

Д

100

17,59

75,21

865,0

850,0

Невиконання інвест. зоб. Вимоги анти-моноп. закон. не виконані

ТОВ "Торговий Дім "Веретено Текстиль"

Позовна заява від 28.09.2004 № 30-03/5477. Рішення ГС м. Києва від 24.04.2007 у справі № 40/440- позовні вимоги задоволено. Постановою КАГС від 22.08.2007 у справі № 40/440 апеляційну скаргу не задоволено, рішення залишено без змін. У справі № 40/440 від 19.12.2007 постановою ВГСУ рішення ГС м. Києва та постанову КАГС скасовано, справу направлено на новий розгляд. Рішенням ГС м. Києва від 21.07.2010 у справі № 40/440 оголошено вступну та резолютивну частину рішення, в задоволенні позовних вимог відмовлено. Подано апеляційну скаргу від 29.07.2010. Постановою КАГСУ від 27.09.2010 у справі № 40/440 апеляц. скаргу задоволено. Постанова ВДВС від 12.07.2011 про відкриття виконавчого провадження. Триває виконавче провадження.

4

№ КПП-557
від 22.08.2009

ВАТ "АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ "ДНІПРОАВІА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 01130349

Д

100

94,52

59017

882100

350515

Не внесено інвестиції, не забезпечено передачу злітної смуги

ТОВ "ГАЛТЕРА"

ФДМУ направлено до ГС Дніпропетровської області позовну заяву про розірвання договору та повернення пакета акцій у державну власність. Ухвалою ГС Дніпропетровської області від 07.07.2016 у справі № 904/299/16 провадження за позовом ФДМУ у справі зупинено до вирішення справи № 904/4531/16 про внесення змін до Договору. Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 12.05.2016 відмовлено у задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Галтера" до Фонду про внесення змів до договору купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "Авіаційна компанія "Дніпроавіа" за конкурсом від 28.08.2009 № КПП-557, вказане рішення залишено без змін всіма судовими інстанціями.
Фондом поновлено провадження у справі № 904/299/16. Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 30.03.2017 позов Фонду задоволено у повному обсязі. Регіональному відділенню ФДМУ по Дніпропетровській області доручено здійснити дії щодо подання заяви про відкриття виконавчого провадження. ТОВ "Галтера" подано апеляційну скаргу.
Розгляд апеляційної скарги зупинено ухвалою від 06.06.2017 до повернення справи з суду касаційної інстанції, де оскаржується ухвала Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 01.06.2017. Постановою ВГСУ від 20.10.2017 відмовлено у задоволенні касаційної скарги.
ТОВ Галтера звернулось з заявою про роз'яснення вказаної постанови.
Постановою Верховного Суду від 29.01.2018 відмовлено у задоволенні заяви про роз'яснення.
Ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 12.04.2018 у справі № 904/299/16 поновлено апеляційне провадження. Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 27.06.2018 апеляційну скаргу ТОВ "Галтера" задоволено, рішення суду першої інстанції скасовано. Ухвалено нове рішення, яким у позові відмовлено.

5

КПП-625
02.10.2013

ПАТ "СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІМІНЕРАЛ"
ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.

Д

100

93,52 %

56160

1200000

50000

Не відновлено роботу рудника та не створено збагачувального комплексу із застосуванням сучасних технологій

ПАТ "КОМПАНІЯ "РАЙЗ"

ФДМУ направлено до ГС м. Києва позовну заяву про розірвання договору та повернення пакета акцій у державну власність. Рішенням ГС м. Києва від 07.06.2016 у справі № 910/32312/15 у задоволені первісних та зустрічних позовних вимог про внесення змін до Договору відмовлено.
21.06.2016 Фондом подано апеляційну скаргу. Постановою АГС від 01.11.2016 відмовлено в задоволенні апеляційної скарги. 19.12.2016 Фондом подано касаційну скаргу на постанову КАГС. Постановою ВГСУ від 21.03.2017 частково задоволено касаційну скаргу ФДМУ, скасовано рішення попередніх інстанцій та повернуто справу на новий розгляд. Ухвалою ГС м. Києва 04.04.2017 у справі № 910/32312/15 відкрито провадження у справі та призначено розгляд справи. Ухвалою ГС м. Києва від 07.08.2017 у справі затверджено мирову угоду. У жовтні 2017 прокуратура Львівської області звернулась з апеляційною скаргою на цю ухвалу. Ухвалою Київського апеляційного ГС від 30.10.2017 відкрито провадження за апеляційною скаргою прокурора.
Постановою Київського апеляційного господарського суду від 05.02.2018 було скасовано ухвалу Господарського суду міста Києва від 07.08.2017 про затвердження мирової угоди у справі № 910/32312/15 та матеріали справи передані на розгляд до Господарського суду міста Києва.
Не погоджуючись з вказаною постановою, ПАТ "Компанія "Райз" та ТОВ "Зорема Вест" звернулись з касаційними скаргами до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.
Постановою Верховного Суду від 08.05.2018 відмовлено у задоволенні касаційних скарг, залишено без змін постанову Київського апеляційного господарського суду від 05.02.2018. Справу направлено для подальшого розгляду до Господарського суду міста Києва.

6

№ КПП-632
07.10.2015

"ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.

Д

100

35,2

Дозвіл АМКУ отримано не в строк

ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ"

У зв'язку з невиконанням умов договору в передбачений строк Фонд звернувся до ГС м. Києва з позовом про розірвання договору. Покупцем подано зустрічний позов про зобов'язання Фонду передати пакет акцій у розмірі 35, 2 %.
Рішенням ГС м. Києва від 29.09.2016 у справі № 904/5417/16 відмовлено у задоволенні позовних вимог Фонду в повному обсязі, зустрічний позов - задоволено у повному обсязі. Зобов'язати Фонд державного майна України передати ПАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків" 1865303 (один мільйон вісімсот шістдесят п'ять тисяч триста три) штуки простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства "Український науково-дослідний інститут технології машинобудування" (код ЄДРПОУ 14311577) номінальною вартістю однієї акції 0,25 гривень, що становить 35,266 % статутного капіталу ПАТ "Український науково-дослідний інститут технології машинобудування", списавши їх з рахунку в цінних паперах № 300996-UA50009997 Держави Україна (керуючий рахунком - Фонд державного майна України) в депозитарній установі АБ "Укргазбанк" (код в НДУ 100024-UA30300996) на рахунок в цінних паперах Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод прокатних валків" № 403022-UA40017123 в депозитарній установі ТОВ "Україна-Капітал" (рахунок депозитарної установи в депозитарії 100024-UA40403022). Рішення суду виконано.

7

№ КПП-578
18.01.2011

ВАТ "ФЕОДОСІЙСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
АР КРИМ 14308055

Д

100

99,42

490,0

4953000

4953000

1) не погашено заборгованість перед бюджетом;
2) не погашено заборгованість перед ПФ;
3) допущено появу нової простроченої заборгованості по платежах до бюджетів всіх рівнів;
4) не дотримано вимог та дод. обмежень природного зак-ва щодо користування об'єктом;
5) не виконано заходів щодо охорони навкол. сер-ща, та ін.

ТОВ "ЕЛЕКТРОБУД СЕРВІС"

Фонд листом від 29.03.2012 звернувся до Генпрокуратури України щодо звернення до ГС м. Севастополя із позовом про розірвання ДКП, повернення п/а у державну власність, стягнення штрафу за невиконання умов ДКП. Прокуратурою Ленінського р-ну м. Севастополя подано позовну заяву від 28.05.2012. Ухвалою ГС м. Севастополя від 01.06.2012 порушено провадження у справі. В той же час, покупцем подано позовну заяву до ГС м. Києва про визнання частини ДКП недійсним, у зв'язку із чим подав клопотання до ГС м. Севастополя про зупинення справи за позовом прокуратури. Ухвалою ГС м. Севастополя від 09.07.2012 клопотання Покупця задоволено. Справу за позовом Фонду зупинено до вирішення ГС м. Києва справи за позовом Покупця. Зупинено до розгляду справи за позовом третьої особи про оскарження протоколу приватизаційної комісії.
Заступник прокурора міста Києва в інтересах держави в особі Фонду державного майна України звернувся до суду з позовом № 05/1/3-18159-14 від 17.10.2014 р. про розірвання договору купівлі-продажу пакета акцій Відкритого акціонерного товариства "Феодосійський приладобудівний завод" за конкурсом від 18.01.2011 р. № КПП-578, зобов'язання повернути у власність держави пакет акцій та стягнення штрафних санкцій (8815400,00 грн. пені та 495300,00 грн. штрафу).
Рішенням суду від 11.11.2014 вказаний позов задоволено та Фондом отриманні судові накази для виконання казаного рішення. Постановою ВДВС від 06.04.2018 ВП № 55165954 вказаний наказ повернуто стягувану з підстав неможливості виконання у зв'язку із тимчасовою окупацією АР Крим.

8

№ КПП-522
02.10.2007

ВАТ "Харківський завод тракторних двигунів"
ХАРКІВСЬКА ОБЛ. 5750326

Д

100

72,18

1980,0

Не виконано умови спрямовані на виведення підприємства із стану банкрутства

ТОВ "Бізнес-Центр "Лідер Клас"

У грудні 2016 року Фонд державного майна України звернувся до Господарського суду Харківської області із позовом до Приватного акціонерного товариства "Бізнес-Центр "ЛІДЕР КЛАС" про розірвання договору купівлі-продажу № КПП-522 пакета акцій Відкритого акціонерного товариства "Харківський завод тракторних двигунів" від 02 жовтня 2007 року, укладеного між Фондом державного майна України та Закритим акціонерним товариством "Бізнес-Центр "ЛІДЕР КЛАС", (правонаступник - Приватне акціонерне товариство "Бізнес-Центр "ЛІДЕР КЛАС").
Рішенням Господарського суду Харківської області від 15.05.2017 по справі № 922/4684/16 (головуючий суддя Хотенець П.В., суддя Чистякова І.О., суддя Прохоров С.А.) в позові відмовлено у зв'язку зі спливом позовної давності.
Постановою ХАГС від 07.11.2017 вказане рішення залишено без змін. В подальшому Фонд оскаржив вказані вище судові акти до КГС ВС.
Постановою Верховного Суду від 23.05.2018 касаційну скаргу Фонду задоволено частково. Справу направлено на новий розгляд.

9

№ КПП-543
від 20.05.2008

ВАТ "ПІВДЕННИЙ РАДІОЗАВОД"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 14313949

Д

100

78,34

10904,0

12003,8

11503,8

Заходи щодо охорони навколишнього середовища, не забезпечено зростання обсягів вир-ва

ЗАТ "ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ"

Рішенням ГС м. Києва від 14.09.2010 у справі № 11/361 залишеним без змін постановою ВГСУ від 20.04.2011, задоволено позов ФДМУ про розірвання договору, повернення об'єкта приватизації у державну власність. Постановою державного виконавця Солом'янського районного відділу ДВС міста Києва Головного територіального управління юстиції у місті Києві від 13.06.2017 відкрито виконавче провадження. Постановою державного виконавця Солом'янського районного відділу ДВС міста Києва Головного територіального управління юстиції у місті Києві від 08.08.2017 направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення до Солом'янського УП ГУМП у м. Києві.
Постановою державного виконавця Солом'янського районного відділу ДВС міста Києва Головного територіального управління юстиції у місті Києві від 08.08.2017 закінчено виконавче провадження.

10

№ КПП-540
від 22.04.2008

ВАТ "ЧИСТІ МЕТАЛИ"
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ. 00194748

Д

100

57,2

8110

6217,3

1000

Накопичення простроченої заборгованості під-ва перед працівниками із з/п та з платежів до державних цільових фондів, тощо

ЗАТ "ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ"

Рішенням ГС м. Києва від 14.03.2016 у справі № 910/32396/15 відмовлено в позові ФДМУ. Постановою КАГС від 26.04.2016 було залишено рішення ГС без змін, а апеляційну скаргу ФДМУ без задоволення. Постановою ВГСУ від 13.07.2016 касаційна скарга ФДМУ задоволена частково, рішення ГС м. Києва від 14.03.2016 та постанову САГС від 26.04.2016 скасовано,а справу направлено на новий розгляд до ГСмК. Рішенням ГС м. Києва від 05.10.2016 задоволено позов Фонду у повному обсязі. Вказане рішення залишено без змін постановою КАГС від 14.11.2016 та постановою ВГСУ від 15.03.2017.
Постановою державного виконавця Солом'янського районного відділу ДВС міста Києва Головного територіального управління юстиції у місті Києві від 04.04.2017 відкрито виконавче провадження. 19.06.2017 Фонд звернувся до начальника відділу виконавчої служби Солом'янського районного управління юстиції в м. Києві з проханням виправити допущені в постанові помилки.
15.08.2017 державного виконавця Солом'янського районного відділу ДВС міста Києва Головного територіального управління юстиції у місті Києві направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення до Солом'янського УП ГУМП у м. Києві. Постановою державного виконавця Солом'янського районного відділу ДВС міста Києва Головного територіального управління юстиції у місті Києві від 16.08.2017 закінчено виконавче провадження.

I.II. ПАКЕТИ АКЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ МАЮТЬ СТРАТЕГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ ТА БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

1

№ КПП-582
від 11.03.2011

ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ"
М. КИЇВ, БУЛ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 18
21560766

Д

100

92,791

10575100000

Невиконання пункту 6.2 "Інвестиційного плану Концепцій" - не внесення інвестицій та не передано у Державну власність ТМСП

ТОВ "ЕСУ"

Рішенням Господарського суду міста Києва від 19.10.2017 позов задоволено в повному обсязі, вирішено розірвати договір купівлі-продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" за конкурсом від 11.03.2011 № КПП-582 у кількості 17.376.189.488 штук простих іменних акцій, що становить 92,791 % статутного капіталу товариства, укладений між Фондом державного майна України та Товариством з обмеженою відповідальністю "ЕСУ". Вказане рішення залишено без змін. Рішення залишено без змін постановою Київського апеляційного ГС від 12.12.2017.
ТОВ "ЕСУ" подано касаційну скаргу. Ухвалою ВС від 15.01.2018 касаційну скаргу прийнято до провадження у колегії судів: Студенець В.І., Вронська Г.О., Баранець О.М. Постановою Верховного Суду від 03.07.2018 скасовано рішення судів попередніх інстанцій, а справу направлено на новий розгляд.

II. ЄДИНІ МАЙНОВІ КОМПЛЕКСИ

1

№ 6429
від 08.10.2007
із змінами № 979
від 29.04.2011

БУДІВЛЯ НЕДІЮЧОГО КІНОТЕАТРУ "МИР"
РАЗОМ З МАЙНОМ, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ ЗА АДРЕСОЮ:
ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 19, М. ЧОРТКІВ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, 3214750201

К

ОМП

399000, 00

пункт 5.2.1 умов договору -"Утримання об'єкта приватизації та прилеглої території в належному санітарно-технічному стані"

пункт 5.2.4 умов договору -"Проведення реконструкції будівлі та переоснащення кінотеатру на новітні технології кінопоказу фільмів за погодженням із районною радою та іншими службами у встановленому законодавством порядку до 14 жовтня 2014 року"

пункт 5.2.5 умов договору - "Введення в дію кінотеатру до 14 жовтня 2014 року"

ТОВ "ТРК" СІТІ ЦЕНТР"

ТОВ "ТРК "Сіті Центр" звернувся до суду з позовною заявою щодо зобов'язання Регіонального відділення укласти додаткову угоду до договору купівлі продажу та продовжити термін виконання зобов'язань.
Рішенням господарського суду Тернопільської області від 27.04.2017 у справі № 921/259/16-г/14 в задоволенні позовних вимог ТзОВ "ТРК" СІТІ ЦЕНТР" відмовлено. Вказане рішення залишено без змін постановою від 23.08.2017, та постановою ВГСУ від 21.11.2017.
Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 09.01.2018 у справі № 921/259/16-Г/14 в частин розгляду первісного позову відкрито провадження у справі.
Рішенням Господарського суду Тернопільської області від 07.02.2018 позов РВ задоволено.

2

№ 1354
від 12.07.2012

ЄДИНИЙ (ЦІЛІСНИЙ) МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ГОРОДЕНКІВСЬКЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ"
ВУЛ. ШЕПТИЦЬКОГО, 38, М. ГОРОДЕНКА, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, 00699483

Д

ОМП

150,40

(П.5.4.) Забезпечити збереження профілю діяльності КСП в частині проведення селекційної роботи протягом 10-ти років з дати укладення Договору.
(П.5.7.) Зберігати чисельність працюючих у кількості не менше 16 чоловік протягом 3-х років з дня укладання Договору.

КСП "ГОРОДЕНКА ПЛЕМСЕРВІС"

Господарським судом Івано-Франківської області 07.03.2016 порушено провадження у справі № 909/192/16 за позовом прокуратури в інтересах РВ Фонду по Івано-Франківській області про розірвання договору купівлі-продажу. Рішенням Господарського суду Івано-Франківської області від 12.05.2016 позов задоволено, Відповідачем направлено апеляційну скаргу. Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 27.09.2016 у справі № 909/192/16 скаргу задоволено. 25.10.2016 Прокуратурою Львівської області подано касаційну скаргу. Постановою ВГСУ від 21.12.2016 в задоволенні касаційної скарги відмовлено.
Прокурор Івано-Франківської області в інтересах держави в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області звернувся до суду з вимогами розірвати договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу за № 1354 від 12.07.2012 укладеного між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Івано-Франківській області та КСП "Городенкаплемсервіс". Рішенням від 25.09.2017 у справі № 342/956/17-4 відмовлено у задоволенні позову. Регіональне відділення звернулось з апеляційною скаргою. Ухвалою Апеляційного суду Івано-Франківської області від 14.12.2017 апеляційну скаргу відхилено. Рішення першої інстанції без змін.
Регіональне відділення 02.01.2018 звернулося до Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду з касаційною скаргою № 10-06-00007. Розгляд справи не призначено.

3

№ 1048
від 14.06.2016

ЄДИНИЙ (ЦІЛІСНИЙ) МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОЛОМИЙСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ПРОГРАМНИХ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ УЧБОВИХ ТЕРМІНАЛІВ "ПРУТ",
ВУЛ. ВАЛОВА, 48, М. КОЛОМИЯ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ.

Д

ОМП

3231,50

(П. 5.3) Забезпечити збереження основних видів діяльності підприємства протягом 5 років з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації Договору.
(П. 5.4) Забезпечити збереження чисельності працюючих у кількості не менше 26 чоловік протягом 5 років з дня підписання Договору купівлі-продажу.
(П. 5.8) Забезпечити створення на об'єкті безпечних та нешкідливих умов праці працівників підприємства.

ПП " Ільчігор і Ко"

Позовна заява від 30.06.2017. Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 07.07.2017 відкрито провадження у справі № 909/640/17. Ухвалою від 15.08.2017 затверджено мирову угоду.

4

№ 634
від 10.04.2015

ЄДИНИЙ (ЦІЛІСНИЙ) МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОЛОМИЙСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ПРОГРАМНИХ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ УЧБОВИХ ТЕРМІНАЛІВ "ПРУТ"
ВУЛ. ВАЛОВА, 48, М. КОЛОМИЯ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ.

Д

ОМП

3231,50

(П. 5.3) Забезпечити збереження основних видів діяльності підприємства протягом 5 років з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації Договору.
(П. 5.4) Забезпечити збереження чисельності працюючих у кількості не менше 26 чоловік протягом 5 років з дня підписання Договору купівлі-продажу.
(П. 5.8) Забезпечити створення на Об'єкті безпечних та нешкідливих умов праці працівників підприємства.

ТОВ "Про-Бріз"

Позовна заява від 15.06.2017 № 10-06-01438 щодо розірвання договору направлена до ГС Івано-Франківської області. Ухвалою ГС від 19.06.2017 у справі № 909/574/17 відкрито провадження у справі Ухвалою від 27.07.2017 позов РВ залишено без розгляду.
27.10.2017 за № 10-06-02432 Регіональне відділення повторно звернулося до Господарського суду Івано-Франківської області з позовною заявою про розірвання договору купівлі-продажу та повернення об'єкта приватизації у державну власність. Ухвалою Господарського суду від 01.11.2017 відкрито провадження у справі № 909/1020/17.
Рішенням Господарського суду Івано-Франківської області від 21.05.2018 у справі № 909/1020/17 відмовлено в задоволенні позовних вимог. 15.06.2018 РВ звернулося з апеляційною скаргою до Львівського апеляційного господарського суду. Станом на 27.06.2018 апеляційна скарга РВ прийнята до розгляду.

5

№ 3080
від 07.05.2016

ЦМК державного торговельно-виробничого підприємства "Укрметалургторгпостач"
Код ЄДРПОУ 00200058, м. Житомир, вул. Котовського, 29

Д

ЦМК

ЦМК

252,357

Не здійснені заходи по реєстрації нерухомого майна, яке входить до складу ЦМК, не виключено приватизований об'єкт з державного реєстру підприємств України, не анульовані печатки та штампи.

ТОВ "Укрметалургторгпостач"

09.06.2016 РВ звернулось до Господарського суду Житомирської області з позовом про розірвання договору купівлі-продажу.
Рішенням суду Господарського суду Житомирської області від 15.11.2016 у справі № 906/575/16 відмовлено РВ у задоволені позову.
Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 24.01.2017 у справі № 906/575/16 апеляційна карга задоволена. Прийнято нове рішення, яким розірвано договір купівлі-продажу.
Постановою Вищого господарського суду України від 18.05.2017 у справі № 906/775/16 касаційну скаргу ТОВ "Укрметалургторгпостач" задоволено. Постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 24.01.2017 скасовано, рішення Господарського суду Житомирської області від 15.11.2016 залишено без змін.

6

№ 4502
від 14.04.2006

Цілісний майновий комплекс Макіївської міської друкарні,
Донецька обл. м. Макіївка, вул. Донецька, 79, 2470081

К

ОМП

ОМП

753,0

500,0

500,0

Не здійснена програма технічного переозброєння виробництва, впровадження прогресивних технологій;

Передача в іпотеку та відчуження без згоди регіонального відділення

ТОВ "SDS"

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 20.08.2012 по справі № 40/88пд, залишеною без змін постановою Вищого господарського суду України від 21.11.2012 договір купівлі-продажу від 14.04.2006 № 4502 визнано недійсним. Об'єкт знаходиться на території, яка тимчасово не контролюється українською владою.

7

№ 13-МП-КВ
08.11.2007

ЦМК КП "БОГУСЛАВКОМУНПАЛИВО",
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. БОГУСЛАВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 150

К

ОМП

ОМП

107,828

Невиконання умов щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці, утримання об'єкта приватизації в належному технічному та санітарному стані, участь у благоустрої прилеглої території.

ПП "Богуслапаливо" Код ЄДРПОУ 32714478

21.12.2016 РВ ФДМУ по Київській області подано позовну заяву до Господарського суду м. Києва. Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.02.2017 у справі № 910/2440/17 у прийнятті позовної заяви відмовлено за відсутності сплати судового збору. 15.05.2017 за № 15-03-2502 Регіональне відділення направило лист до прокуратури Київської області з проханням звернутись з позовом в інтересах держави в особі Регіонального відділення ФДМУ по Київській області до господарського суду щодо розірвання договору купівлі-продажу. Листом від 20.06.2017 № 36-01 -4546 Кагарлицька місцева прокуратура відмовила у представництві інтересів РВ у суді. Регіональне відділення звернулось з позовною заявою. Ухвалою Господарського суду Київської області від 15.01.2018 відкрито провадження у справі та надано час для надання відзиву до позову.
Ухвалою Господарського суду Київської області від 11.04.2018 у справі № 910/23215/17 завершено підготовче судове засідання та суд перейшов слухати справу по суті, розгляд справи призначено на 08.05.2018. Рішенням Господарського суду Київської області від 16.05.2018 позов Регіонального відділення задоволено. Регіональним відділенням подано до Господарського суду Київської області заяву про видачу наказу.

8

№ 22 ЦМК
від 11.05.2005

Об'єкт малої приватизації - цілісний майновий комплекс державного підприємства "Ресторан станції Красноград"
за адресою:
Харківська обл., Красноградський р-н, м. Красноград, вул. Копиленка, 18, (01551185) 2660203436.

Д

ОМП

ОМП

125,84 без ПДВ

Не вжито заходи щодо державної реєстрації припинення державного підприємства "Ресторан станції Красноград".

Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа Кулічковський Валерій Олексійович

РВ направило до Господарського суду Харківської області позовну заяву від 12.08.2010 № 03-5498 про розірвання ДКП.
Рішенням Господарського суду Харківської області від 23.11.2010 у справі № 1302/4-62 в задоволені позову РВ відмовлено повністю.
Апеляційна скарга РВ ФДМУ по Харківській області від 08.12.2010 № 03-8602 до Харківського апеляційного господарського суду на рішення Господарського суду Харківської області від 23.11.2010.
Постановою Харківського АГС від 17.01.2011 в задоволенні апеляційної скарги РВ було відмовлено. РВ подало до Вищого господарського суду України касаційну скаргу від 04.02.2011.
Постановою Вищого господарського суду України від 22.03.2011 касаційна скарга РВ була залишена без задоволення, рішення Господарського суду Харківської області від 23.11.2010 та постанова апеляційного господарського суду від 17.01.2011 - без змін. Листом від 20.09.2017 № 46-9977 РВ звернулось до прокуратури Харківської області щодо представництва інтересів РВ в суді. Відповіді на лист не отримано. РВ розглядається питання щодо можливості звернутись до суду з позовом, у разі задоволення якого ЄДРС буде зобов'язана внести в державний реєстр зміни щодо припинення діяльності Державного підприємства "Ресторан станції Красноград", як юридичної особи.

9

№ 1184
від 01.09.2006
при подальшому продажу
від 13.06.2007 при подальшому продажу від 11.09.2007

Об'єкт малої приватизації (група А) - нежитлова будівля магазину літ. "А-1" загальною площею 56,0 кв. м та устаткування (7 од.) за адресою:
м. Харків, вул. Борисоглібська, 15-а 24672017

Д

ОМП

ОМП

21,00 без ПДВ

Не збережений профіль діяльності об'єкта, нараховано штраф у сумі 29290,00 грн. Не збережені робочі місця. Не вжиті заходи щодо оформлення земельної ділянки.

Фізична особа - Лиманська Світлана Степанівна

Рішенням Господарського суду Харківської області від 06.02.2013 у справі № 5023/5338/12 договір купівлі-продажу розірвано, зобов'язано ФОП Лиманську С.С повернути об'єкт в державну власність. Триває виконавче провадження.

10

№ 1296
від 26.10.2011

Об'єкт групи Ж - бази відпочинку "Караван", що знаходиться на балансі ДП "Вовчанське лісове господарство", за адресою:
Харківська обл., Вовчанський р-н, смт Старий Салтів, вул. Молодівський шлях, 3

Д

ОМП

ОМП

89,800

Не надано дозвільних документів, які підтверджують відновлення функціонування бази відпочинку "Караван".

Фірма "Еталон" ТОВ

РВ направлений позов до Господарського суду Харківської області від 09.02.2017 № 38-785 до про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність.
Рішенням ГС Харківської області від 27.04.2017 у справі № 922/591/17 позов задоволено у повному обсязі. Фірма "Еталон" від 29.05.2017 подала апеляційну скаргу до Харківського апеляційного господарського суду.
Ухвалою Харківського АГС від 06.06.2017 порушено провадження у справі № 922/591/17. Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 01.08.2017 апеляційна скарга задоволена, рішення від 27.04.2017 скасовано.
Регіональне відділення звернулось з касаційною скаргою. Ухвалою ВГСУ від 30.10.2017 відмовлено у задоволенні клопотання про розстрочення сплати судового збору, а касаційну скаргу повернуто без розгляду.
Здійснюються заходи щодо зняття договору з контролю.

11

20.01.2016
№ 456

Нежитлове приміщення № 69 (магазин площею 91,9 м-2 з ганками літ. а, а/), розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Генерала Пушкіна, 38-а

Д

ОМП

ОМП

1,9

Невиконання умов ДКП

Фізична особа - Кривошея Наталія Павлівна

Регіональним відділенням подано позовну заяву від 17.11.2017 № 10-11-07033 про розірвання ДКП повернення майна та стягнення штрафу за невиконання умов договору. Ухвалою від 04.12.2017 справу призначено до розгляду на 19.12.2017 на 10:00. Розгляд справи неодноразово відкладався. Рішенням ГСДО від 12.00 у задоволенні позову відмовлено. РВ підготовлено апеляційну скаргу № 10-11-01914 від 23.03.2018. Апеляційна скарга від 14.02.2017 № 10-11-00866 неодноразово поверталась судом у зв'язку з несплатою судового збору. Постановою ДАГС від 13.06.2018 у задоволенні апеляційної скарги відмовлено. Готується касаційна скарга.

12

№ 640
19.03.2010

Державне майно розброньованої автомобільної колони у складі: ЗИЛ-157 держ. № 56-19ДНН;ЗИЛ-131 держ.№ 71-00 ДНЮ; ЗИЛ-00131 держ № 73-82 ДНХ; ЗИЛ-00131Н держ № 73-83 ДНХ; ЗИЛ-00131НдержN 73-84 ДНХ; ЗИЛ-157 КЕ держ № 48-52 ДНН за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Вінокурова, 5

Д

ОМП

ОМП

140,676

Невиконання умов договору

Громадянин України - Северин О. Ю.

Позовна заява РВ від 16.06.2016 № 10-11-03287 до Магдалінивського районного суду Дніпропетровської області про розірвання ДКП та повернення майна до державної власності. Рішенням від 20.12.2018 у задоволенні позовних вимог відмовлено. РВ подано апеляційну скаргу від 09.02.2018 № 10-11-00881. Ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області справу призначено до розгляду на 17.07.2018

13

№ 2562
08.07.2014

Група інвентарних об'єктів у складі: холодильна машина ХМ-ФУУ-80 II (інв. № 10450259); холодильна машина ХМ-ФУУ-80 II (інв. № 10450277); АК-ФУУ-80 I (інв. № 10450252) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул Косіора, 27-К

Д

ОМП

ОМП

39,177

Невиконання умов договору

Громадянин України Ніколаєнко О. В.

Позовна заява РВ від 13.06.2016 № 10-11-03130 до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська про розірвання ДКП та повернення майна до державної власності.
Ленінським районним судом м. Дніпропетровська 13.04.2017 в заочному порядку було розглянуто цивільну справу № 205/4708/16-ц за позовом РВ до Ніколаєнка О.В. про розірвання ДКП та повернення об'єкта приватизації у державну власність. Даним заочним рішенням позовні вимоги РВ задоволені.
Триває виконавче провадження.

14

№ 1296
від 23.07.2010

спортивний комплекс "Стадіон "Старт"
м. Київ 3359443501

Д

ЦМК

ЦМК

10000,000

Не вкладено інвестиції в реконструкцію об'єкта

ТОВ "Голден Хаус"

Позовна заява № 30-10/12119 від 01.12.2015 Рішенням Господарського суду м. Києва від 17.03.2016 у справі № 910/30495/15 позовні вимоги РВ ФДМУ по м. Києву задоволено в повному обсязі.
Апеляційна скарга ТОВ "Голден Хаус" від 31.03.2016 б/н.
Постанова КАГС від 13.02.2017, якою апеляційна скарга ТОВ "Голден Хаус" залишена без задоволення, рішення Господарського суду м. Києва від 17.03.2016 у справі № 910/30495/15 без змін.
Касаційна скарга № 1 від 06.03.2017 ТОВ "Голден Хаус". Постанова Шевченківського РВДВС міста Київ ГТУЮ у м. Києві від 13.04.2017 про відкриття провадження по справі.
Ухвала ВГСУ від 18.05.2017, якою касаційну скаргу повернуто скаржнику - ТОВ "Голден Хаус".
Триває виконавче провадження.

15

№ 882
від 27.09.2002

Кінотеатр ім. Довженка
м. Київ 19130805

К

ЦМК

ЦМК

3730,580

Не вкладено кошти у перебудову та розвиток об'єкта

ТОВ "Торговий дім "Супермаркет - 93"

Рішення Господарського суду м. Києва від 19.05.2016 № 910/5924/16, яким у задоволенні позовних вимог відмовлено.
Апеляційна скарга РВ ФДМУ по м. Києву від 03.06.2016. Ухвала КАГС від 17.06.2016 про прийняття апеляційної скарги до провадження. Постанова Київського апеляційного господарського суду від 03.04.2017, якою в задоволенні апеляційної скарги РВ ФДМУ по м. Києву відмовлено, рішення господарського суду м. Києва від 1 9.05.2016 у справі № 910/5924/16 залишено без змін. Касаційна скарга РВ ФДМУ по м. Києву від 24.04.2017 подана до Вищого господарського суду України Ухвалою ВГСУ від 27.06.2017 касаційну скаргу повернуто без розгляду в зв'язку з несплатою судового бору.
Розглядається питання щодо зняття з контролю договору купівлі-продажу на засіданні комісії з питань зняття з контролю договорів купівлі-продажу.

16

№ 1319
від 20.01.2014

Нежитлова будівля
м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-д

К

будинок

будинок

1840,764

Не надані матеріали, документи на перевірку

ТОВ "Аргамак"

Позовна заява № 30-10/9088 від 30.08.2016 (з клопотання про відстрочення сплати судового збору до винесення рішення по справі) подана до Господарського суду м. Києва 19.06.2017. Позовна заява залишена без розгляду. Повторна позовна заява від 13.09.2017.
Ухвалою ГСмК прийнято до розгляду позовну заяву. Наступне судове засідання 13.02.2018.
Зустрічний позов ТОВ "Аргамак" від 09.02.2018 б/н про визнання виконаними в повному обсязі умов договору № 1319 купівлі-продажу.
Рішення Господарського суду м. Києва від 05.03.2018, яким в задоволенні первісного позову РВ ФДМУ по м. Києву - відмовлено в повному обсязі, в задоволенні зустрічного позову ТОВ "Аргамак" - відмовлено в повному обсязі.
Апеляційна скарга РВ ФДМУ по м. Києву від 23.03.2018 № 30-10/2962.
Постанова Київського апеляційного господарського суду від 26.06.2018, якою в задоволенні апеляційної скарги РВ ФДМУ по м. Києву відмовлено в повному обсязі, рішення першої інстанції залишене без змін.

17

№ 5041
від 16.11.2017

Окреме індивідуально визначене майно - теплохід "Восход-21", що знаходиться за адресою: м. Херсон, Карантинний острів, 1

Д

317,762 у т.ч ПДВ

285,986 у т.ч  ПДВ

-285,986 у т.ч ПДВ

Гейлер Ю. В.

Позовна заява РВ 31.01.2018 року № 10-09-00437 до Херсонського міського суду Херсонської області про розірвання договору - купівлі-продажу та стягнення неустойки. Ухвалою від 05.02.2018 року відкрито провадження у справі № 766/1757/18. Розгляд справи триває та призначений на 02.08.2018.

18

Від 16.11.2017
№ 5042

Окреме індивідуально визначене майно - теплохід "Г. Татарченко",що знаходиться за адресою: м. Херсон, Карантинний острів, 1

Д

-

273,286 у т.ч ПДВ

245,957 у т.ч ПДВ

245,957 у т. ч ПДВ

Болотов Д. Є.

Позовна заява РВ 31.01.2018 року № "10-09-00437 до Херсонського міського суду Херсонської області про розірвання договору - купівлі-продажу та стягнення неустойки. Ухвалою від 05.02.2018 року відкрито провадження у справі № 766/1757/18. Розгляд справи триває та призначений на 02.08.2018 року.

19

№ 29
29.01.2014

Теплохід "О. Глазунов"
Порт приписки м. Херсон

Д

616,00

П.5.6 Договору - у разі подальшого відчуження приватизованого об'єкта, новий власник об'єкта приватизації зобов'язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об'єкта приватизації подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності.
П. 5.7 - Договору про подальше відсудження об'єкта приватизації, обтяженого зобов'язаннями, що визначені у Договорі, підлягають нотаріальному освідченню та у випадках передбачених законодавством, державній реєстрації.
П. 5.8 - відсутність погодження державним органом приватизації подальшого відчуження об'єкта приватизації є підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.

Рішенням господарського суду Київської області від 10.08.2017 року по справі № 911/1772/17 задоволено позов Регіонального відділення про розірвання договору купівлі-продажу та повернення об'єкта приватизації у державну власність.
Триває виконавче провадження.

20

№ 721
27.01.04

Пасажирський теплохід "Метеор - 39", рег. № 213656,
Порт приписки м. Дніпро 1773300001

ДЕРЖАВНА

159,2

ненадання документів на підтвердження виконання умов договору

ТОВ "Океанмаш-Енергія"

Ухвалою від 12.12.2016 по справі № 910/22327/16 ГС м. Києва повернуто позовну заяву РВ в зв'язку з недоплатою судового збору. Регіональним відділенням повторно направлено до ГС м. Києва позовну заяву від 16.06.2017 № 10-11-03659 про витребування майна з чужого незаконного володіння до ВАТ "Арма-лізинг". У зв'язку з виключною підсудністю, вказану справу передано до ГСДО Ухвалою ГСДО від 18.07.2017 № 910/10281/17 справу призначено до розгляду на 01.08.2017. Ухвалою ГСДО від 03.10.2017 позовну заяву РВ залишено без розгляду у зв'язку з відсутністю доказів на підтвердження наявного права власності у відповідача. Регіональним відділенням направлено повторно позовну заяву від 12.12.2017 № 10-11-07590. Справа № 904/10448/17.
Рішенням ГСДО від 15.05.2018 у задоволенні позовних вимог Регіонального відділення до ВАТ "Арма-лізинг" відмовлено в повному обсязі.

21

№ 404
від 03.04.2013

ЄМК - державного підприємства "Сокирницький цеолітовий завод" разом із земельною ділянкою. (Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Бороняво, вул. Гагаріна, 45), код ЄДРПОУ 20432977

Д

3672,181

В установленому чинним законодавством порядку забезпечити проведення державної реєстрації припинення державного підприємства "Сокирницький цеолітовий завод".

ТОВ "Сокирницький цеолітовий завод"

16.05.2018 РВ подано позовну заяву до Господарського суду Закарпатської області щодо розірвання ДКП та повернення майна у державну власність. Ухвалою від 18.05.2018 відкрито провадження у справі № 907/347/18.
Розгляд справи відкладено на 11.07.2018.

22

№ 599
від 26.05.2017

Нежитлова будівля гаражу площею 418,8 м-2, розташована за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Сумська, 97Д

Д

290,58

ЮРКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Регіональним відділенням ФДМУ по Сумській області до Роменського міськрайонного суду Сумської області подано позов від 15.05.2018 № 10-06-01990, Ухвалою від 05.06.2018 відкрито провадження у справі № 585/1999/18. Розгляд справи триває.

III. ОБ'ЄКТИ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

1

№ 3227
від 17.11.2006

ОНБ - 68-квартирний житловий будинок ВАТ "Піщанський комбікормовий завод" (Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Піщане, вул. Шеремета Руслана, 100 Г)

Д

100

309820,00 грн., в т.ч. ПДВ 51636,67 грн., + і.і.

- завершення будівництва;
- дотримуватись законодавчих актів щодо безпечних умов праці, екологічних та санітарних умов під час добудови;
- забезпечити охорону будівельного майданчика та вжити заходи щодо обмеження доступу до об'єкта (ОНБ) під час проведення будівельних робіт;
- переоформлення права забудовника на об'єкт незавершеного будівництва.

ТОВ "Селекційний завод "Золотоніський"

Рішенням Господарського суду Черкаської області (від 17.05.2017 справа № 925/297/17) ДКП розірвано та зобов'язано покупця повернути ОНБ у державну власність. Триває виконавче провадження.

2

№ 1808
13.10.2006

житловий будинок, розташований за адресою: Чернігівська область, с. Павлівка, Ріпкинський район, вул. Нова, 18

Д

ОНБ

1934,00

Не виконано умови ДКП

Фізична особа Ступак Т.В.

21.01.2014 рішенням Ріпкенського районного суду Чернігівської області у справі № 2518/1539/2012 ДКП розірвано. Триває робота по поверненню ОНБ до державної власності.

3

№ 1516
23.03.2005

житловий будинок, що знаходиться за адресою: Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Червоноармійська, 86

Д

ОНБ

47597,00

Не виконано умови ДКП

ТОВ "БудЛенд Компані"

Рішенням Господарського суду м. Києва від 21.01.2015 у справі 910/26471/14, залишеним без змін постановою КАГС від 23.03.2015, ДКП розірвано та зобов'язано покупця повернути ОНБ до держвласності в особі РВ ФДМУ по Чернігівській області. 10.04.2015 отримано наказ суду та направлено на виконання до Прилуцького міськрайонного ВДВС.
Триває виконавче провадження.

4

№ 1057
від 18.09.2006

Професійно-технічне училище м. Запоріжжя, вул. 12 квітня
191230046

Д

ОНБ

ОНБ

1406,16

Недобудовано об'єкт у встановлені строки

Лук'янчиков О.М.

27.12.2016 - позовна заява про розірвання ДКП, повернення майна, стягнення штрафу.
Рішенням Господарського суду Запорізької області від 29.05.2017 у справі № 908/3528/16 позовні вимоги РВ ФДМУ по Запорізькій області задоволено частково, а саме розірвано ДКП та вирішено стягнути штраф в розмірі 14061,64 грн. В іншій частині позову відмовлено. 29.06.2017 РВ подано апеляційну скаргу до Донецького апеляційного господарського суду. Ухвалою Донецького апеляційного господарського суду від 10.07.2017 апеляційну скаргу Регіонального відділення по Запорізькій області повернуто без розгляду у зв'язку з відсутністю сплати судового збору. 21.07.2017 РВ по Запорізькій області подано касаційну скаргу до ВГСУ. Ухвалою ВГСУ від 06.11.2017 касаційна скарга залишена без розгляду.

5

№ 1519
від 29.06.2006

ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ВАТ "КРАСНОДОН" ЛУГАНСЬКА ОБЛ.
3236348601

Д

ОНБ

ОНБ

289,5094

У п'ятирічний термін добудувати об'єкт та ввести його в експлуатацію

ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ

Рішенням Господарського суду від 05.09.2013 у справі 13/2166/13 договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва розірваний, але в зв'язку з тим, що об'єкт нерухомості розташований у місті, яке відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р віднесено до переліку населених пунктів, на території яких органи державної лади тимчасово не здійснюють свої повноваження, здійснення заходів щодо повернення зазначеного об'єкта неможливим. Регіональним відділенням будуть здійснюватися заходи щодо їх повернення після стабілізації ситуації в регіоні.

6

№ 1067
від 06.09.2006

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК НА 205 КВАРТИР
ДВАТ "ШАХТА ПЕРЕВАЛЬСЬКА"
ДХК "ЛУГАНСЬК-ВУГІЛЛЯ"
ЛУГАНСЬКА ОБЛ.
17680007

Д

ОНБ

ОНБ

23,5692

Завершення будівництва у п'ятирічний термін

ТОВ "ПЕРЕВАЛЬСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ІНДУСТРІАЛЬНА КОМПАНІЯ"

Рішенням Господарського суду від 28.01.2014 у справі № 913/3361/13 договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва розірваний, але в зв'язку з тим, що об'єкт нерухомості розташований у місті, яке відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р віднесено до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, здійснення заходів щодо повернення зазначеного об'єкта є неможливим. Регіональним відділенням будуть здійснюватися заходи щодо їх повернення після стабілізації ситуації в регіоні.

7

№ 2309
від 16.11.2001

ОНБ молнієзахист ПОПАСНЯНСЬКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
ЛУГАНСЬКА ОБЛ.
958557410

Д

ОНБ

ОНБ

Розбирання об'єкта у п'ятирічний термін

ТОВ "ЧИЖИ"

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 15.05.2014 у справі № 913/558/14 договір купівлі-продажу № 2309 від 16.11.2011 розірваний. Регіональним відділенням здійснюються заходи щодо повернення майна.

8

№ 1-908
від 19.04.2006

90 КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
ЛУГАНСЬКА ОБЛ.
1430818501

Д

ОНБ

ОНБ

10,692

Не введено в експлуатацію

ФІЗИЧНА ОСОБА

Рішенням Господарського суду Луганської області від 08.12.2011 у справі № 11/183пд/2011 договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва розірваний, але в зв'язку з тим, що об'єкт нерухомості розташований у місті, яке відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р віднесено до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, здійснення заходів щодо повернення зазначеного об'єкта є неможливим. Регіональним відділенням будуть здійснюватися заходи щодо їх повернення після стабілізації ситуації в регіоні.

9

№ 507
від 26.02.2006
зі змінами

ГОЛОВНИЙ ВИРОБНИЧИЙ КОРПУС
ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.
М. САМБІР,
ВУЛ. БІСКІВСЬКА, 22
2080546704

Д

ОНБ

ОНБ

85,7

не завершено будівництво

фізична особа В. Кархут

Рішення Господарського суду Львівської області від 23.11.2015 у справі № 5015/4554/12, яким у позові РВ про розірвання ДКП та повернення ОНБ у державну власність відмовлено.
Постанова Львівського апеляційного господарського суду від 18.06.2016, якою рішення ГСЛО від 23.11.2015 скасовано та прийнято нове, яким позов РВ задоволено повністю.
Постановою Вищого господарського суду України від 09.11.2016 касаційну скаргу Кархута В.В. залишено без задоволення, а постанову ЛАГС від 18.05.2016 у справі № 5015/4554/12-без змін.
Рішення суду перебуває на стадії виконання в органах ДВС (постанова про відкриття виконавчого провадження від 15.06.2017).

10

№ 499
від 26.09.2005

ОЧИСНІ СПОРУДИ
М. ЛЬВІВ
ВУЛ. ПЕРСЕНКІВКА, 19

Д

ОНБ

ОНБ

384,124

не виконана умова договору

ТзОВ Табен"

Рішення Господарського суду Львівської області від 22.03.2016 у справі № 914/102/16, яким позов РВ задоволено, розірвано ДКП та зобов'язано покупця повернути ОНБ у державну власність. Постанова Львівського апеляційного господарського суду від 29.06.2016, якою рішення ГСЛО від 22.03.2016 залишено без змін. Постанова Вищого господарського суду України від 18.10.2016, якою рішення ГСЛО від 22.03.2016 та постанову ЛАГС від 29.06.2016 залишено без змін. Рішення суду перебуває на стадії виконання в органах ДВС (постанова про відкриття виконавчого провадження від 08.12.2016).
01.03.2018 акт передачі майна на підставі судового рішення. Постановою державного виконавця від 29.03.2018 завершено виконавче провадження.

11

№ 514
від 21.11.2006

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ НА 790 МІСЦЬ
М. ЛЬВІВ,
ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 35
1292039001

Д

ОНБ

ОНБ

400,0

не завершене будівництво

ТзОВ "ЮриДіксі"

Рішення господарського суду Львівської області від 15.03.2017 у справі № 914/3357/16, яким первісний позов РВ задоволено, розірвано ДКП та зобов'язано покупця повернути ОНБ у державну власність. У задоволенні зустрічного позову ТзОВ "ЮриДіксі" до РВ про внесення змін до ДКП - відмовлено.
Рішення залишено без змін Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 26.06.2017, та постановою ВГСУ від 31.10.2017.
Акт приймання-передачі повернення майна у державну власність від 27.11.2017.

12

№ 544
від 24.07.2013

АРМАТУРНА МАЙСТЕРНЯ
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
С. ДОВГЕ,
ВУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Д

ОНБ

ОНБ

32,040

порушено строк переоформлення права забудовника

фізична особа Ф. Андрієвський

Претензія РВ Фонду по Львівській області від 23.12.2016 № 11-11-08326.
Позовна заява РВ від 19.12.2017 № 14-11-08046. Ухвала господарського суду Запорізької області від 12.01.2018 у справі № 908/6/18 про відмову у відкритті провадження у справі.
Апеляційна скарга РВ від 23.02.2018 № 14-11-01211. Ухвала Донецького апеляційного господарського суду від 19.03.2018 про відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою РВ. Постановою ДАГС від 18.04.2018, якою справу передано на розгляд ГС Запорізької області.
Ухвала ГС Запорізької області від 21.05.2018 про передачу справи до ГС Львівської області. Ухвала ГС Львівської області від. 13.06.2018 про відмову у відкритті провадження. Апеляційна скарга РВ від 26.06.2018 № 14-11-03978.

13

№ 526
від 16.02.2011

ОВОЧЕСХОВИЩЕ
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
С. ДОВГЕ,
ВУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Д

ОНБ

ОНБ

2,604

порушено строк переоформлення права забудовника

фізична особа О. Гришаєва

Претензія РВ від 23.12.2016 № 11-11-08319. 06.04.2017 між РВ та О. Гришаєвою укладено договір про внесення змін до ДКП від 16.02.2011, який посвідчено нотаріально Спариняк Л.В., приватним нотаріусом Дрогобицького районного нотаріального округу Львівської області, та зареєстровано в реєстрі за № 408.
Претензія РВ від 16.01.2018 № 11-11-00302.
19.03.2018 між РВ та О. Гришаєвою укладено договір про внесення змін до ДКП від 16.02.2011, який посвідчено нотаріально Спариняк Л.В., приватним нотаріусом Дрогобицького районного нотаріального округу Львівської області, та зареєстровано в реєстрі за № 303.

14

№ 545
від 24.07.2013

КОМПРЕСОРНА
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
С. ДОВГЕ,
ВУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Д

ОНБ

ОНБ

25,080

порушено строк переоформлення права забудовника

фізична особа О. Харісова

Претензія РВ від 23.12.2016 № 11-11-07032.
Позовна заява РВ від 19.12.2017 № 14-11-08047.
Рішення господарського суду Львівської області від 05.03.2018 у справі № 914/2719/17, яким у позові відмовлено.
Апеляційна скарга РВ від 02.04.2018 № 14-11-02100. Ухвала ЛАГС, якою відкрито апеляційне провадження. Розгляд апеляційної скарги призначено на 22.05.2018. Постанова ЛАГС від 22.05.2018, якою рішення ГСЛО від 05.03.2018 залишено без змін, а апеляційну скаргу РВ - без задоволення.

15

№ 6487
від 28.12.2005

ОНБ ЦЕХУ НАПОВНЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ БАЛОНІВ - ВИРОБНИЦТВА АМІАКУ
М. РІВНЕ-17

Д

ОНБ

Незавершення будівництва

ПАТ "Рівнеазот"

Рішенням Господарського суду Рівненської області від 28.11.2016 у справі № 918/1049/16 відмовлено у задоволенні позову про розірвання договорів купівлі-продажу. Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 01.03.2017 рішення Господарського суду Рівненської області залишено без змін. Постановою Вищого господарського суду України № 918/1049/16 від 29.05.2017 року касаційну скаргу регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області задоволено частково, постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 01.03.2017 та рішення Господарського суду Рівненської області від 28.11.2016 скасовано, а справу № 918/1049/16 направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.
Рішенням ГС Рівненської області від 15.08.2017 позов задоволено.
ПАТ "Рівнеазот" звернулось з апеляційною скаргою Постановою РАГС від 05.10.2017 апеляційна скарга залишена без задоволення.
ПАТ "Рівнеазот" до Вищого господарського суду України подано касаційну скаргу на постанову Рівненського апеляційного господарського суду.
Постановою Верховного Суду від 13.06.2018 року вказані рішення залишені без змін.
Регіональним відділенням подано позовну заяву № 10-07-01695 від 26.04.2018 про повернення майна. Ухвалою господарського суду Рівненської області від 04.05.2018 у праві № 918/280/18 відкрито провадження. Ухвалою від 20.06.2018 відкладено розгляд справи на 18.07.2018.

16

№ 6488
від 28.12.2005

ОНБ внутрішньомайданчикових залізничних доріг - виробництва аміаку м. Рівне-17

Д

Незавершення будівництва

ПАТ "Рівнеазот"

Рішенням Господарського суду Рівненської області від 28.11.2016 у справі № 918/1049/16 відмовлено у задоволенні позову про розірвання договорів купівлі-продажу. Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 01.03.2017 рішення Господарського суду Рівненської області залишено без змін Постановою Вищого господарського суду України № 918/1049/16 від 29.05.2017 року касаційну скаргу регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області задоволено частково. Постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 01.03.2017 та рішення Господарського суду Рівненської області від 28.11.2016 скасовано, а справу № 918/1049/16 направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.
Рішенням ГС Рівненської області від 15.08.2017 позов задоволено.
ПАТ "Рівнеазот" звернулось з апеляційною скаргою.
Постановою РАГС від 05.10.2017 апеляційна скарга залишена без задоволення.
ПАТ "Рівнеазот" до Вищого господарського суду України подано касаційну скаргу на постанову Рівненського апеляційного господарського суду.
Постановою Верховного Суду від 13.06.2018 вказані рішення залишені без змін.
Регіональним відділенням подано позовну заяву № 10-07-01695 від 26.04.2018 про повернення майна. Ухвалою господарського суду Рівненської області від 04.05.2018 у справі № 918/280/18 відкрито провадження. Ухвалою від 20.06.2018 р. відкладено розгляд справи на 18.07.2018.

17

№ 2286
від 29.05.2006 р.

ОНБ артезіанських свердловин - виробництва аміаку
м. Рівне-17

Державна

Незавершення будівництва

ПАТ "Рівнеазот"

Рішенням Господарського суду Рівненської області від 28.11.2016 у справі № 918/1049/16 відмовлено у задоволенні позову про розірвання договорів купівлі-продажу. Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 01.03.2017 рішення Господарського суду Рівненської області залишено без змін. Постановою Вищого господарського суду України № 918/1049/16 від 29.05.2017 року касаційну скаргу регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області задоволено частково, постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 01.03.2017 та рішення Господарського суду Рівненської області від 28.11.2016 скасовано, а справу № 918/1049/16 направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.
Рішенням ГС Рівненської області від 15.08.2017 позов задоволено.
ПАТ "Рівнеазот" звернулось з апеляційною скаргою. Постановою РАГС від 05.10.2017 апеляційна скарга залишена без задоволення.
ПАТ "Рівнеазот" до Вищого господарського суду України подано касаційну скаргу на постанову Рівненського апеляційного господарського суду. Постановою Верховного Суду від 13.06.2018 вказані рішення залишені без змін.
Регіональним відділенням подано позовну заяву № 10-07-01695 від 26.04.2018 про повернення майна. Ухвалою господарського суду Рівненської області від 04.05.2018 у справі № 918/280/18 відкрито провадження. Ухвалою від 20.06.2018 р. відкладено розгляд справи на 18.07.2018.

18

№ 2288
від 29.05.2006 р.

ОНБ залізобетонної огорожі - виробництва аміаку
м. Рівне-17

Державна

Незавершення будівництва

ПАТ "Рівнеазот"

Рішенням Господарського суду Рівненської області від 28.11.2016 у справі № 918/1049/16 відмовлено у задоволенні позову про розірвання договорів купівлі продажу. Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 01.03.2017 рішення Господарського суду Рівненської області залишено без змін. Постановою Вищого господарського суду України № 918/1049/16 від 29.05.2017 року касаційну скаргу регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області задоволено частково, постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 01.03.2017 та рішення Господарського суду Рівненської області від 28.11.2016 скасовано, а справу № 918/1049/16 направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.
Рішенням ГС Рівненської області від 15.08.2017 позов задоволено.
ПАТ "Рівнеазот" звернулось з апеляційною скаргою.
Постановою РАГС від 05.10.2017 апеляційна скарга залишена без задоволення.
ПАТ "Рівнеазот" до Вищого господарського суду України подано касаційну скаргу на постанову Рівненського апеляційного господарського суду.
Постановою Верховного Суду від 13.06.2018 вказані рішення залишені без змін.
Регіональним відділенням подано позовну заяву № 10-07-01695 від 26.04.2018 про повернення майна. Ухвалою господарського суду Рівненської області від 04.05.2018 у справі № 918/280/18 відкрито провадження. Ухвалою від 20.06.2018 р. відкладено розгляд справи на 18.07.2018.

19

№ 4071
від 07.10.2008 р.

ОНБ цеху крейди
Рівненська область,
Лубенський район,
с. Мильна,
вул. Танкістів, 44

Державна

Неоформлення документів на користування земельною ділянкою

Данильчук Микола Якович

Рішенням Господарського суду Рівненської області від 27.02.2017 відмовлено в задоволені позову регіонального відділення. Постановою Рівненського апеляційного господарського суду № 918/36/16 від 19.06.2017 року рішення господарського суду Рівненської області від 06.04.2016 залишено без змін. Регіональним відділенням вживаються заходи щодо подання касаційної скарги на рішення Господарського суду Рівненської області від 06.04.2016 та постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 19.06.2017 року до Вищого господарського суду України.
Ухвалою ВГСУ від 25.09.2017 повернуто касаційну скаргу без розгляду.
17.11.2017 року Регіональне відділення звернулось до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду з касаційною скаргою, ухвалою суду від 02.03.2018 року призначено розгляд касаційної скарги на 18.04.2018 року.
Постановою ВС від 18.04.2018 Касаційну скаргу залишено без задоволення. Рішення попередніх інстанцій без змін.

20

№ 2367
від 23.07.2004

ОНБ житловий будинок
Житомирська обл.
смт Брусилів
поз 627

Д

ОНБ

ОНБ

0,66

Не здійснюються заходи по будівництву

Хоменко В. В.

Рішенням Господарського суду Житомирської області від 06.12.2016 у справі № 906/460/16 задоволено вимоги РВ ФДМУ по Житомирській області, договір купівлі-продажу розірвано, зобов'язано покупця повернути об'єкт у державну власність. В задоволені зустрічних вимог покупця щодо внесення змін до договору відмовлено.
Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 06.03.2017 апеляційну скаргу Хоменко В. В. залишено без задоволення.
Ухвалою ВГСУ від 18.05.2017 року касаційна скарга повернута скаржнику без розгляду.
РВ повторно звернулось з касаційною скаргою.
Постановою ВГСУ від 26.07.2017 касаційна скарга задоволена частково, рішення судів попередніх інстанцій скасовано та направлено справу на розгляд до суду першої інстанції.
Рішення від 14.11.2017 в задоволенні первісного позову відмовлено, в задоволенні зустрічного позову відмовлено.
РВ звернулось з апеляційною скаргою. Ухвалою Рівненського апеляційного господарського суду від 05.12.2017 апеляційна скарга повернута без розгляду. 01.02.2018 Хоменко В.В. подано позов до Регіонального відділення про внесення змін до договору купівлі-продажу у зв'язку з неможливістю добудови об'єкта.13.02.2018 відкрито провадження у справі № 906/66/18. Рішенням Господарського суду Житомирської області від 27.04.2018 у позові відмовлено. Хоменко В.В. подано Апеляційну скаргу, яку прийнято до провадження. Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 26.06.2018 в задоволені апеляційної скарги відмовлено. Рішення першої інстанції залишено без змін.

21

№ 2-273
від 27.02.2003

ОНБ газоочисне відділення ливарного цеху
Житомирська обл.,
м. Малин,
вул. Огієнка, 55

Д

ОНБ

ОНБ

15,0

Не здійснюються заходи по будівництву

Данильчук М. Я.

29.09.2016 РВ ФДМУ по Житомирській області звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом про розірвання договору-купівлі-продажу та повернення об'єкта до державної власності.
Покупцем по справі подано зустрічний позов щодо внесення доповнень до ДКП 19.12.2016.
Рішенням суду м. Києва від 19.12.2016 у справі № 910/18822/16 відмовлено в задоволені первісного та зустрічного позовів.
14.02.2017 подано апеляційну скаргу. Постановою від 21.08.2017 апеляційна скарга РВ залишена без задоволення.

22

№ 2-272
від 27.02.2003

ОНБ ливарного цеху
Житомирська обл.,
м. Малин,
вул. Огієнка, 55

Д

ОНБ

ОНБ

45,0

Не здійснюються заходи по будівництву

Данильчук М.Я.

Регіональним відділенням ФДМУ по Житомирській області подано позов до Господарського суду м. Києва про розірвання ДКП, повернення ОНБ у державну власність.
Рішенням Господарського суду м. Києва від 06.02.2017 у справі № 910/22888/16 в задоволені позовних вимог відмовлено.
16.05.2017 постановою Київського апеляційного господарського суду апеляційна скарга Регіонального відділення залишена без задоволення.
06.06.2017 Регіональним відділенням подано касаційну скаргу на постанову.
Постановою ВГСУ від 21.08.2017 касаційна скарга залишена без задоволення.

23

№ 3933
від 11.10.2006

ОНБ - завод стінових та цегельних матеріалів
с. Гриньки, вул. Пушкіна 2-а Баранівський район, Житомирська обл.

Д

ОНБ

ОНБ

337,034

Не здійснюються заходи по будівництву

ТОВ "Бауштоффе"

Регіональним відділенням 05.04.2017 подано позовну заяву, 11.04.2017 року Господарським судом м. Києва порушено провадження у справі № 910/5832/17. Ухвалою від 19.09.2017 позовна заяви залишена без розгляду.
21.11.2017 Регіональним відділенням подано апеляційну скаргу у справі № 826/3864/16 про скасування постанови Окружного адміністративного суду м. Київ, якою надано дозвіл на погашення податкового боргу за рахунок майна, що перебуває у податковій заставі. 18.12.2017 постановою Київського апеляційного адміністративного суду в задоволені апеляційної скарги відмовлено. Регіональним відділенням готується касаційна скарга.
22.02.2018 року Регіональним відділенням подано касаційну скаргу на рішення Київського апеляційного адміністративного суду по справі № 826/3864/16 02.03.2018. Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду відкрито касаційне провадження по справі № 826/3864/16. Постановою Верховного Суду від 10.05.2018 касаційна скарга Регіонального відділення залишена без задоволення.
Регіональним відділенням готується позов про розірвання договору купівлі-продажу.

24

№ 2583
07.08.98

ОНБ - міський молочний комбінат № 3
(м. Донецьк, вул. Фінішна)
30075709

Д

ОНБ

ОНБ

78,0

Не закінчено будівництво об'єкт

Каиївський окремий козачий курінь

Рішення Господарського суду Донецької області від 11.08.03 у справі № 35/272пд - вирішено розірвати договір та повернути об'єкт до державної власності.
Триває виконавче провадження.

25

№ 3676
28.01.2000

ОНБ "Реконструкція тваринницького комплексу КРС
(Донецька область Старобешівський р-н, с. Роздольне, ВАТ "Каракубський")
84860604

Д

ОНБ

ОНБ

1,115

Не введено об'єкт в експлуатацію

Фізична особа

Рішенням Старобешівського районного суду Донецької області від 16.05.2005. № б/н у задоволенні позовних вимог було відмовлено. Ухвалою Апеляційного суду Донецької області від 27.10.2005 по справі № 22-6490-2005 рішення Старобешівського районного суду від 16.05.2005 скасовано та ухвалено нове, яким позов задоволено у повному обсязі. Триває виконавче провадження

26

4112
від 09.07.2002

ОНБ - реконструкція Очеретинського парку - котельна з 3-ма котлами
III шлях Горлівка - Путепровод Донецька обл., ст. Горлівка
481425402

Д

ОНБ

ОНБ

0,93

Об'єкт не розібрано до 11.07.2003 року, земельна ділянка не здана місцевим органам самоврядування з додержанням умов здачі

Фізична особа Торонджадзе М.С.

29.08.2006 рішенням Центрально-Міського районного суду м. Горлівки Донецької області договір купівлі-продажу розірвано. Об'єкт знаходиться на території, яка тимчасово не контролюється українською владою.

27

№ 4058
від 05.04.2002

ОНБ - цех по виробництву фасованої солі, рудник № 4.
84545, Донецька область м. Соледар, вул. Чкалова, 1-а 2347376401

Д

ОНБ

ОНБ

140,98

Не завершено будівництво і не введено об'єкт в експлуатацію протягом 5-ти років (05.04.2007 р.)

ТОВ "Арм-сервіс"

Рішення господарського суду Донецької області від 13.08.2007 по справі № 44/215пд позов про розірвання договору і повернення ОНБ в державну власність задоволено. Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 11.03.2008 рішення суду від 13.08.2007 залишено без змін.
Об'єкт знаходиться на території, яка тимчасово не контролюється українською владою.

28

№ 4547
від 27.12.2006

ОНБ - 9-поверховий 72-квартирний житловий будинок № 1Б
(Донецька область м. Єнакіеве, вул. Промислова) 401183904

Д

ОНБ

ОНБ

0,833

У річний термін з моменту підписання договору не підготовлені документі та не здійснені відповідні дії щодо переоформлення праві забудовника на об'єкт незавершеного будівництва

Фізична особа Маркова О. М.

РВ подано позовну заяву від 11.07.2008 № 14-5626 про розірвання договору від 27.12.2006 № 4547 та повернення ОНБ у державну власність.
Рішенням Господарського суду Донецької області від 25.09.2008 по справі № 37/150пн позовні вимоги РВ задоволені в повному обсязі.
Об'єкт знаходиться на території, яка тимчасово не контролюється українською владою.

29

№ 4539
від 06.12.2006

ОНБ - 9-поверховий 72-квартирний житловий будинок № 1-а
(Донецька область м. Єнакіеве, вул. Промислова) 401183903

Д

ОНБ

ОНБ

5,21183

У річний термін з моменту підписання договору не підготовлені документі та не здійснені відповідні дії щодо переоформлення права забудовника на об'єкт незавершеного будівництва

Фізична особа Оверченко А.А.

Рішенням Господарського суду Донецької області від 25.09.2008 по справі № 37/151пн позовні вимоги РВ задоволені в повному обсязі, розірвано договір купівлі-продажу та зобов'язано повернути ОНБ до державної власності.
Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 18.11.2008 рішення господарського суду Донецької області від 25.09.2008 по справі № 37/151пн залишено без змін.
Постановою Вищого господарського суду України від 26.02.2009 у справі № 37/151пн касаційна скарга фізичної особи залишена без задоволення, постанова Донецького апеляційного господарського суду від 18.11.2008 у справі № 37/151пн залишена без змін. Об'єкт знаходиться на території, яка тимчасово не контролюється українською владою.

30

4309
від 29.04.2004

Об'єкт незавершеного будівництва під розбирання - відкрита ділянка каналу 3-го підйому каналу Дніпро Донбас (друга черга, 1 етап), розташований за адресою: Донецька обл., Олександрівський р-н
3379968027

Д

ОНБ

ОНБ

0,1

Об'єкт не розібрано до 29.04.2005 року

ПП "Аукціон-1"

Рішенням господарського суду Донецької області від 21.06.2011 по справі № 16/109пн розірвано договір купівлі-продажу та зобов'язано ПП "Аукціон-1" повернути об'єкт у державну власність.
Триває виконавче провадження.

31

4310
від 29.04.2004

Об'єкт незавершеного будівництва під розбирання - відкрита ділянка каналу 4-го підйому каналу Дніпро-Донбас (друга черга, 1 етап), розташований за адресою: Донецька обл., Добропільський р-н
3379968028

Д

ОНБ

ОНБ

0,1

Об'єкт не розібрано до 29.04.2005 року

ПП "Аукціон-1"

Рішенням господарського суду Донецької області, від 07.06.2011 по справі № 40/95пд розірвано договір купівлі-продажу та зобов'язано ПП "Аукціон-1" повернути об'єкт у державну власність.
Триває виконавче провадження.

32

4311
від 29.04.2004

Об'єкт незавершеного будівництва під розбирання - відкрита ділянка каналу 5-го підйому каналу Дніпро-Донбас (друга черга, 1 етап), розташований за адресою: Донецька обл., Добропільський р-н
3379968029

Д

ОНБ

ОНБ

0,1347

Об'єкт не розібрано до 29.04.2005 року

ПП "Аукціон-1"

Рішенням господарського суду Донецької області від 21.06.2011 по справі № 16/110пн розірвано договір купівлі-продажу та зобов'язано ПП "Аукціон-1" повернути об'єкт у державну власність.
Постанова Добропільського МУЮ від 18.03.2014 про закінчення виконавчого провадження. Запит РВ до ВДВСУ Шевченківського РУЮ у м. Києві від 15.04.2014 № 10-14-04725 про надання інформації про хід виконавчого провадження.
Враховуючи той факт, що РВ розташований у місті, яке відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р віднесено до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, втрачені матеріали судової справи та документи виконавчого провадження. Регіональним відділенням вживаються заходи щодо відновлення втрачених матеріалів.
Листом від 15.01.2018 РВ повторно звернулось до ВДВСУ Шевченківського РУЮ у м. Києві із запитом про стан виконавчого провадження. Відповідь не надходила.

33

4316
від 29.04.2004

Об'єкт незавершеного будівництва під розбирання - вузол насосної станції № 5 Другої черги каналу Дніпро-Донбас (1 етап будівництва), розташований за адресою:
Донецька обл., Добропільський р-н
3379968023

Д

ОНБ

ОНБ

2,8305

Об'єкт не розібрано до 29.04.2005 року

ПП "Аукціон-1"

Рішенням господарського суду Дон. обл. від 21.06.2011 по справі № 16/108пн розірвано договір купівлі-продажу зобов'язано ПП "Аукціон-1" повернути об'єкт у державну власність.
Враховуючи той факт, що РВ розташований у місті, яке відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р віднесено до переліку населених пунктів, на території яких органи державної лади тимчасово не здійснюють свої повноваження, втрачені матеріали судової справи та документи виконавчого провадження. Регіональним відділенням вживаються заходи щодо відновлення втрачених матеріалів.

34

4317
від 29.04.2004

Об'єкт незавершеного будівництва під розбирання - вузол насосної станції № 6 Другої черги каналу Дніпро-Донбас (1 етап будівництва), розташований за адресою:
Донецька обл., Добропільський р-н
3379968024

Д

ОНБ

ОНБ

0,31817

Об'єкт не розібрано до 29.04.2005 року

ПП "Аукціон-1"

Рішенням господарського суду Дон. обл. від 07.06.2011 по справі № 40/96пд розірвано договір купівлі-продажу зобов'язано ПП "Аукціон-1" повернути об'єкт у державну власність. РВ листом від 24.02.2014 № 10-14-02234 звернулося до ЗДВС Добропільського МУЮ у Донецькій області зі скаргою на бездіяльність державного виконавця.
Постанова Добропільського МУЮ від 29.07.2013, яка надійшла до РВ 13.03.2014, про відмову у відкритті виконавчого провадження. 23.04.2014 за № 10-14-05060 спрямовано запит до ВДВС Шевченківського РУЮ у м. Києві щодо надання інформації про хід виконавчого провадження.
Враховуючи той факт, що РВ розташований у місті, яке відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р віднесено до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, втрачені матеріали судової справи та документи виконавчого провадження. Регіональним відділенням вживаються заходи щодо відновлення втрачених матеріалів.

35

4616
від 04.06.2009

Об'єкт незавершеного будівництва комунальної власності "Відділення зв'язку площею 385,7 кв. м", Донецька область м. Харцизьк, вул. Сергія Лазо, 15
5540882001

К

ОНБ

ОНБ

25,077

Не введено об'єкт в експлуатацію

Фізична особа Казілов Г. Б.

Рішенням Господарського суду Донецької області, від 21.02.2013, у справі № 5006/43/159пд/2012 позовні вимоги РВ задоволені. Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 13.05.2013 по справі № 5006/43/159пд/2012 апеляційна скарга залишена без задоволення, рішення Господарського суду Донецької області від 21.02.2013 - без змін. Ухвалою Вищого господарського суду України від 03.07.2013 по справі № 5006/43/159пд/2012 касаційна скарга покупця повернута скаржнику без розгляду. У зв'язку з тим, що об'єкт знаходиться на неконтрольованій українською владою території, РВ не має змоги проводити роботи по поверненню.

36

4513
від 29.06.2006

Об'єкт незавершеного будівництва - меблевий цех
м. Донецьк, вул. Славіна, 1
17476302

Д

ОНБ

ОНБ

57,971

Не введений в експлуатацію

ТОВ "Донецький завод ферросплавів"

Прокуратура Куйбишевського району міста Донецька подала в інтересах держави в особі РВ позовну заяву від 04.11.2013 р. № 3380вих13 до Господарського суду Донецької області. Рішенням господарського суду Донецької області від 25.03.2014 у справі № 905/8012/13 позовні вимоги Регіонального відділення задоволені. Зазначене рішення не оскаржене, не скасоване та набрало законної сили 07.04.2014. Виконавчий документ передано до органів ДВС.
У зв'язку з тим, що об'єкт знаходиться на території, яка тимчасово не контролюється української владою, рішень суду не виконано.

37

2490
від 25.04.2008

ОНБ - "9-ти поверховий 96-квартирний житловий будинок із вбудовано-прибудованою стоматологічною поліклінікою" Донецька область
м. Маріуполь, Приморський район-52
112573211

Д

ОНБ

ОНБ

Не введений в експлуатацію до 13.08.2015

ТОВ "ПБП "Азовінтекс"

Позовна заява від 24.11.2015 № 10-14-06507 до Господарського суду Донецької області про розірвання Договору про покладання зобов'язань та повернення ОНБ до державної власності.
Рішенням Господарського суду Харківської області від 05.09.2016 р. по справі № 922/1021/16 позов РВ задоволено частково. Регіональним відділенням подано апеляційну скаргу від 21.09.2016 р № 10-07-05029. Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 23.11.2016 у справі № 922/1021/16 апеляційну каргу РВ залишено без задоволення, рішення ГСХО від 05.09.2016 без змін. РВ подано касаційну скаргу № 10-37-06717 від 13.12.2016.
Постановою Вищого господарського суду України від 22.02.2017 касаційну скаргу РВ залишено без задоволення, Рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2016 та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 23.11.2016 у справі № 922/1021/16 - без змін.

38

№ 4664
від 17.12.2012

ОНБ "Пансіонат на 114 місць" Донецька обл., Краснолиманський р-н, с. Ярова, вул. Артема, 395-а
2580797901

Д

ОНБ

ОНБ

33,11

Не розібраний об'єкт, будівельний майданчик не приведений в належний стан

Фізична особа Галяпа А. І.

Позовна заява від 03.11.2015 № 10-14-05991 до Господарського суду Донецької області про розірвання ДКП та повернення майна до державної власності. Ухвала суду від 05.11.2015 про порушення провадження у справі № 905/2987/15. Ухвалою Господарського суду Донецької області від 09.01.2016 по справі № 905/2987/15 позовну заяву РВ залишено без розгляду.

39

№ 4665
від 17.12.2012

ОНБ "Будівля адміністративно-культурного комплексу", Донецька область, Краснолиманський р-н, с. Коровій Яр 41454601

Д

ОНБ

ОНБ

43,901

Не розібраний об'єкт, будівельний майданчик не приведений у належний стан

Фізична особа Галяпа А. І.

Позовна заява до господарського суду Донецької області від 31.12.2015 № 10-07-07503 про розірвання ДКП та повернення ОНБ у державну власність. Ухвалою Господарського суду Донецької області від 15.03.2016 по справі № 905/179/16 позовну заяву РВ залишено без розгляду.

40

08-НБ-ЗД
12.05.2009

ОНБ - "ШКОЛА", 07321, КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С. ЛЮБИМІВКА
10071809

Д

ОНБ

ОНБ

72034,40

Невиконання умов щодо завершення будівництва

Довбаш Наталія Іванівна ідентифікаційний номер 2360816045

Вишгородським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури подано позов до Господарського суду Київської області. Рішенням господарського суду по Київській області від 13.07.2017 у справі № 911/1335/17 позов прокуратури в інтересах Регіонального відділення задоволено.
Листом від 07.08.2017 № 13-03-3834 до РВ звернулося до Вишгородського районного відділу ДВС головного територіального управління юстиції у Київській області з заявою про відкриття виконавчого провадження.
27.11.2017 постанова про відкриття виконавчого провадження.
12.12.2017 постанова державного виконавця прО накладення штрафу на боржника у зв'язку із невиконанням рішення суду.
04.01.2018 постанова державного виконавця про накладення штрафу на боржника у зв'язку із невиконанням рішення суду. Триває виконавче провадження.

41

09-НБ-ЗД
05.05.2005

ОНБ - "ФАБРИКА-ПРАЛЬНЯ ТА ПІДПРИЄМСТВО ХІМЧИСТКИ",
КИЇВСЬКА ОБЛ., М. СЛАВУТИЧ 10071587

Д

ОНБ

ОНБ

70,989

Невиконання умов щодо завершення будівництва

Блажиєвський Володимир Миколайович
ідентифікаційний номер 2435809131

Заочним рішенням Славутицького міського суду Київської області від 26.04.2016 позов Броварської місцевої прокуратури Київської області щодо розірвання договору задоволено повністю. Покупця зобов'язано повернути об'єкт приватизації Регіональному відділенню. Покупцем було подано апеляційну скаргу. Ухвалою Апеляційного суду Київської області від 17.06.2016 покупцю відмовлено у прийнятті апеляційної карги.
Триває виконавче провадження.

42

2-НБ-ЗД
08.01.2003

ОНБ - КОРПУС - 2Б, 08300, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. БОРИСПІЛЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 100

Д

ОНБ

ОНБ

195,0

Невиконання умов щодо завершення будівництва

Буша А. В., ідентифікаційний номер 2567804511

Позовна заява від 13.12.2017 № 16-03-5841 Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.12.2017 № 910/22693/17 відкрито провадження у справі. Розгляд триває. Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.03.2018 провадження у справі зупинено до вирішення адміністративного спору про оскарження актів РВ.

43

3-НБ-ЗД
08.01.2003

ОНБ - КОРПУС - 2В, 08300, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. БОРИСПІЛЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 100

Д

ОНБ

ОНБ

198,0

Невиконання умов щодо завершення будівництва

Буша А. В., ідентифікаційний номер 2567804511

06.04.2017 РВ звернулось до господарського суду міста Києва з позовною заявою сплативши судовий збір. Рішенням ГС м. Києва від 06.06.2017 у справі № 910/5716/17 договір купівлі-продажу розірвано. Рішення залишено без змін постановою КАГС від 10.10.2017, та Постановою Верховного Суду від 31.01.2018.
РВ готується позовна заява про витребування майна у гр. Буши А. В.

44

4-НБ-ЗД
08.01.2003

ОНБ - БАЗА КБУ-22, 08300, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. БОРИСПІЛЬ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, ПРОМЗОНА

Д

ОНБ

ОНБ

293,0

Невиконання умов щодо завершення будівництва

Буша А. В., ідентифікаційний номер 2567804511

Регіональне відділення подало позов, Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.04.2017 відкрито провадження у справі № 910/5719/17. Рішенням ГС м. К від 20.07.2017 відмовлено у задоволенні позову. Постановою Київського апеляційного господарського суду від 21.02.2018 апеляційну скаргу РВ задоволено, рішення Господарського суду м. Києва від 20.07.2017 скасовано, позовні вимоги Регіонального відділення задоволено.
РВ готується позовна заява про витребування майна у гр. Буши А. В.

45

5-НБ-ЗД
08.01.2003

ОНБ - ПЛОЩАДКА РБЦ, 08300, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. БОРИСПІЛЬ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА

Д

ОНБ

ОНБ

574,0

Невиконання умов щодо завершення будівництва

Буша А. В., ідентифікаційний номер 2567804511

Регіональним відділенням подано позов. Рішенням Господарського суду м. Києва від 24.05.2017 справа № 910/5717/17 договір купівлі-продажу розірвано. Постановою КАГС від 24.10.2017 рішення залишено без змін.
Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 16.02.2018 порушено касаційне провадження за касаційною скаргою Буши А. В. та призначено справу до розгляду на 28.03.2018. Постановою ВС від 28.03.2018 відмовлено у задоволенні касаційної скарги.

46

10-НБ-ЗД
10.04.98

ОНБ - "ДРУКАРНЯ (НА 1000 ВІДТИСКІВ)", КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ЯГОТИН, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 11-А

Д

ОНБ

ОНБ

3,000

Невиконання умов щодо переоформлення права на добудову об'єкта, завершення будівництва та введення в експлуатацію об'єкта приватизації та невиконання інших умов

ТОВ "ПРОМІНЬ" ЛТД",
Код за ЄДРПОУ 19408465

29.09.2017 Регіональним відділенням було проведено перевірку виконання умов договору купівлі-продажу. За результатами перевірки встановлено, що умови Договору не виконані.
Ухвалою Господарського суду Київської області від 06.06.2018 порушено провадження у справі № 911/1164/18 за позовом Регіонального відділення. Наступне судове засідання призначено на 18.07.2018.

47

22-НБ-ЗД
25.06.2004

ОНБ - "ВЕРТИКАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ПЕРЕД ЗАВОДОМ", КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ВИШГОРОД

Д

ОНБ

ОНБ

39,554

Невиконання умов щодо завершення будівництва

ТОВ "Кен-Пак (Україна)" Код ЄДРПОУ 32201166

Регіональне відділення ФДМУ по Київській області вернулось до Господарського суду Київської області з позовною заявою. Ухвалою Господарського суду Київської області від 18.04.2017 у справі № 911/1119/17 позовну заяву Регіонального відділення повернуто без розгляду та відмовлено у задоволенні клопотання про звільнення від сплати судового збору.

48

01-НБ-ЗД
31.12.2003

ОНБ - КЛУБ З ПЛАВАЛЬНИМ БАСЕЙНОМ НА 300 МІСЦЬ, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, С. СВЯТОПЕТРІВСЬКЕ

Д

ОНБ

ОНБ

2,586

Невиконання умов щодо завершення будівництва

МБФ "ОТЧІЙ ДІМ" Код ЄДРПОУ 21692634

РВ ФДМУ по Київській області подано позовну заяву до Господарського суду міста Києва. Ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.12.2017 у справі №" 910/22692/17 відкрито провадження у справі. Розгляд триває.
Позов подано повторно з оплатою судового збору. Ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.12.2017 порушено провадження, наступне судове засідання призначено на 05.04.2018. Рішення Господарського суду міста Києва від 05.04.2018 відмовлено у задоволенні позову.

49

4-МП-КВ
01.04.2009

БУДІВЛЯ ГАРАЖУ, ПЛОЩЕЮ 95,9 КВ. М,
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. БОГУСЛАВ, ВУЛ. СТАДІОННА, 12-Б

К

МП

МП

13,912

Невиконання умов щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці, утримання об'єкта приватизації в належному технічному та санітарному стані. Об'єкт відчужено без погодження органу приватизації.

Гончарова К. О.
3473503467

30.03.2017 РВ подано позовну заяву до Господарського суду міста Києва.
Ухвалою Господарського суду Київської області від 03.04.2017 у справі № 911/977/17 РВ було відмовлено у задоволенні клопотання про звільнення від сплати судового збору та повернуто позов без розгляду.
Ухвалою Господарського суду Київської області від 14.12.2017 порушено провадження у справі.
Наступне судове засідання призначено на 02.04.2018. Ухвалою Господарського суду Київської області від 02.04.2018 зупинено провадження у справі.

50

14-НБ-ЗД
06.12.2006

ОНБ - "БУДІВНИЦТВО ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ БАЗИ",
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ВАСИЛЬКІВ, У РАЙОНІ ВУЛИЦЬ ВОЛОДИМИРСЬКОЇ ТА КАРМЕЛЮКА

Д

-

-

181,500

Невиконання умов щодо переоформлення права на добудову об'єкта, завершення будівництва та введення в експлуатацію, не виконання вимог екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища та виконання інших вимог.

ТОВ "Укрспецтехком", Код за ЄДРПОУ 30578646

29.09.2017 РВ було проведено перевірку виконання умов договору купівлі-продажу. За результатами перевірки встановлено, що умови Договору не виконані. Ухвалою Господарського суду Київської області від 30.05.2018 порушено провадження у справ № 911/1118/18 за позовом Регіонального відділення. Судове засідання перенесено на 11.07.2018.

51

6-НБ-ЗД 08.01.2003

ОНБ - "ДІЛЬНИЧА ЛІКАРНЯ",
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН, С. ЛІТКИ

Д

-

-

12,089

Невиконання умов щодо завершення будівництва та введення в експлуатацію об'єкта приватизації, не виконання вимог екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, не зареєстровано Договір в місцевій раді та не надано документ про реєстрацію.

ТОВ "Броварський домобудівний комбінат "Меркурій", Код за ЄДРПОУ 03391260

29.09.2017 РВ було проведено перевірку виконання умов договору купівлі-продажу. За результатами перевірки встановлено, що умови Договору не виконані. Ухвалою Господарського суду Київської області від 30.05.2018 порушено провадження у справі № 911/956/17. Розгляд судової справи триває.

52

19-НБ-ЗД
22.06.2004

ОНБ-"ПУНКТ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ",
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. СЛАВУТИЧ, БУДІВЕЛЬНА БАЗА

Д

-

-

4,637

Невиконання умов щодо завершення будівництва та введення в експлуатацію об'єкта приватизації, не виконання вимог екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища та виконання інших вимог.

Тарасевич В. М., ідентифікаційний номер 2484317672

29.09.2017 Регіональним відділенням було проведено перевірку виконання умов договору купівлі-продажу. За результатами перевірки встановлено, що умови Договору не виконані.
Ухвалою Господарського суду Київської області від 10.04.2018 порушено провадження у справі № 911/705/18 за позовом Регіонального відділення.
Наступне судове засідання призначено на 12.07.2018.

53

25-НБ-ЗД
05.11.99

ОНБ - "ДИТЯЧЕ КАФЕ НА 30 МІСЦЬ",
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. СЛАВУТИЧ

Д

-

-

7,200

Невиконання умов щодо завершення будівництва та введення в експлуатацію об'єкта приватизації, не виконання вимог екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.

ТОВ "Транссервіс", Код за ЄДПОУ 25303090

Ухвалою Господарського суду Київської області від 30.05.2018 відкрито провадження у справі № 911/1117/18 за позовом Регіонального відділення. Наступне судове засідання перенесено на 12.07.2018.

54

24-НБ-ЗД
08.07.2004

ОНБ - "УЧБОВО-КУРСОВІ КЛАСИ",
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ДОСЛІДНИЦЬКЕ

Д

ОНБ

ОНБ

56,620

Невиконання умов щодо завершення будівництва об'єкта незавершеного будівництва.

ПП "Гардаріка", Код за ЄДРПОУ 32771143

09.11.2017 Регіональним відділенням було проведено перевірку виконання умов договору купівлі-продажу. За результатами перевірки встановлено, що умови Договору не виконані. Ухвалою Господарського суду Київської області від 21.05.2018 порушено провадження у справі № 911/823/18 за позовом Регіонального відділення. Судове засідання призначено на 23.07.2018.

55

12-НБ-ЗД
30.03.2001

ОНБ - "КЛУБ НА 500 ВІДВІДУВАЧІВ",
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРА, ВУЛ. НОВА (ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА)

Д

ОНБ

ОНБ

71,000

Невиконання умов щодо завершення будівництва та введення в експлуатацію об'єкта приватизації, не виконання вимог екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.

ТОВ "Катона", Код за ЄДРПОУ 21562725

Рішенням господарського суду Київської області від 06.06.2014 у справі № 911/961/14 залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 20.08.2014 та постановою Вищого господарського суду України від 02.10.2014 позов Бориспільського міжрайонного прокурора в інтересах держави в особі РВ та Гірської сільської ради до ТОВ "Катона" про розірвання договорів купівлі-продажу, оренди та зобов'язання повернути земельну ділянку задоволено повністю, договір купівлі-продажу від 30.03.2001 № 12-НБ-ЗД було розірвано.
21.12.2017 Регіональне відділення звернулось до Господарського суду м. Києва з позовом до підприємства у формі ТОВ фірма "Катона" про стягнення збитків. Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.12.2017 відкрито провадження.
Рішенням Господарського суду м. Києва від 13.03.2018 позовні вимоги Регіонального відділення задоволено в повному обсязі.
18.05.2018 Регіональне відділення звернулось із заявою про примусове виконання наказу Господарського суду м. Києва від 16.04.2018 до Дарницького районного ВДВС міста Київ.

56

1-МП-ЗД
09.04.2008

НЕЖИТЛОВА БУДІВЛЯ "КОРДОН ЛІСНИКА" ПЛОЩЕЮ 46 кв. м "
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ХОЦЬКИ, ВУЛ. ЛІСОВА, 3

Д

МП

МП

38,603

Невиконання умов щодо утворення робочих місць, цільового використання об'єкта (складське приміщення), створення безпечних та нешкідливих умов праці та охорони навколишнього середовища, а також утримання об'єкта в належному технічному і санітарному стані.

Гриб Наталія Юріївна, ідентифікаційний номер 3024603329

Листом від 28.04.2015 № 11-15-1742 РВ вернулось до Прокуратури Київської області та з листом від 18.08.2015 № 11-15-2904
РВ звернулось до Переяслав-Хмельницької міжрайонної прокуратури стосовно вжиття заходів прокурорського реагування та розгляду можливості звернення з позовом в інтересах держави до господарського суду. Відповіді до Регіонального відділення не надійшли.
27.11.2017 Регіональним відділенням було проведено перевірку виконання умов договору купівлі-продажу. За результатами перевірки встановлено, що умови Договору не виконані.
27.06.2018 направлено позов до Господарського суду Київської області.

57

26.12.2001
№ 2-4451

Об'єкт незавершеного будівництва "Гуртожиток на 400 студентів будівельною готовністю 23 %" Криворізького технікуму Національної металургійної академії
Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, вул. Балакіна, 2-в

державна

3,0

Невиконання п. 5.3 Договору - закінчити будівництво об'єкта приватизації за участю інвестора - за початковим призначенням або зі зміною профілю в строк до 01.06.2016

Приватний навчальний заклад "Інститут ділового адміністрування", 50086, м. Кривий Ріг, вул. Димитрова, 81-а, код ЄДРПОУ 23072048

Рішенням ГС Дніпропетровської області від 11.04.2017 по справі № 904/1550/17 позов РВ задоволено, розірвано договір купівлі - продажу та зобов'язано повернути об'єкт приватизації.
Триває виконавче провадження.

58

26.12.2001
№ 2-4450

Об'єкт незавершеного будівництва "Суспільно побутовий корпус готовністю 42 %" Криворізького технікуму Національної металургійної академії
Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, вул. Балакіна, 2-г

державна

2,3

Невиконання п. 5.3 Договору - закінчити будівництво об'єкта приватизації за участю інвестора - за початковим призначенням або зі зміною профілю в строк до 01.06.2016

Приватний навчальний заклад "Інститут ділового адміністрування", 50086, м. Кривий Ріг, вул. Димитрова, 81-а, код ЄДРПОУ 23072048

Рішення ГС Дніпропетровської області від 20.02.2017 по справі № 904/12556/16 позов РВ задоволено. Розірвано договір купівлі-продажу та зобов'язано повернути об'єкт приватизації.
При проведенні виконавчих дій 20.02.2018 було встановлено, що об'єкт незавершеного будівництва який за рішенням суду підлягає поверненню до державної власності відсутній. Постановою від 26.02.2018 державним виконавцем винесена постанова про закінчення виконавчого провадження відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 39 ЗУ "Про виконавче провадження". РВ до господарського суду подана позовна заява про стягнення з ПНЗ "ЇДА" збитків в сумі 21140481 грн. Об'єкт знято з контролю згідно наказу РВ від 11.04.2018 № 12/05-07ДКП.

59

26.12.2001
№ 2-4452

Об'єкт незавершеного будівництва "Навчально-універсальний корпус на 1920 студентів, готовністю 69 %" Криворізького технікуму Національної металургійної академії
Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, вул. Балакіна, 2-б

державна

233,8

Невиконання п. 5.3 Договору - закінчити будівництво об'єкта приватизації за участю інвестора - за початковим призначенням або зі зміною профілю в строк до 01.06.2016

Приватний навчальний заклад "Інститут ділового адміністрування", 50086, м. Кривий Ріг, вул. Димитрова, 81-а код ЄДРПОУ 23072048

Рішенням ГС Дніпропетровської області від 15.02.2017 по справі № 904/12558/16 позов РВ задоволено. Розірвано договір купівлі-продажу та зобов'язано повернути об'єкт приватизації.
При проведенні виконавчих дій 20.02.2018 було встановлено, що об'єкт незавершеного будівництва, який за рішенням суду підлягає поверненню до державної власності в значній кількості зруйновано та продовжується розбирання невідомими особами. Постановою від 26.02.2018 державним виконавцем винесена постанова про закінчення виконавчого провадження відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 39 ЗУ "Про виконавче провадження". Зазначена постанова державного виконавця, Регіональним відділенням оскаржується до начальника відділу державної виконавчої служби. Об'єкт знято з контролю згідно наказу РВ від 11.04.2018 № 12/05-07ДКП.

60

16.11.2004
№ 4489;
26.12.2015
№ 6102, 6103

Об'єкт незавершеного будівництва "12 - 14 поверховий 64-квартирний житловий будинок, будівельною готовністю 42 %"
Дніпропетровська область м. Нікополь, пр. Трубників, 9-а

державна

371,6

Невиконання пп. 4.1., 4.4., 6.5. Договору - закінчити будівництво в строк до 13.11.2016; укласти договір купівлі-продажу або оренди земельної ділянки; після закінчення будівництва ввести об'єкт в експлуатацію

ТОВ "Забудовник-Ромашка" 53200, м. Нікополь, вул. Каштанова, 56/17, код ЄДРПОУ 24993678

До господарського суду Дніпропетровської області подана позовна заява від 31.05.2017 № 10-11-03165 про розірвання договору купівлі - продажу, визнання права державної власності та зобов'язання вчинити певні дії. Ухвалою ГСДО від 30.06.2017 у справі № 904/6973/17 позовну заяву РВ повернуто без розгляду у зв'язку з неповною сплатою судового збору.
Регіональним відділенням було сплачено судовий збір в повному обсязі та 11.07.2017 до ГСДО повторно подана позовна заява від 31.05.2017 № 10-11-03165.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.07.2017 порушено провадження у справі № 904/7275/17.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 20 листопада 2017 року затверджено мирову угоду, укладену між Товариством з обмеженою відповідальністю "Забудовник-Ромашка" та Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Дніпропетровській області в редакції, яка узгоджена сторонами.

61

12.06.2003
№ 1677

Об'єкт незавершеного будівництва "Причал для відвантаження металу (річпорт Нікополь)", будівельною готовністю 5,4 %, розташованого за адресою: Дніпропетровська область м. Нікополь, вул. Паромна, 26

державна

51,172

Не дотримання умов договору щодо завершення будівництва об'єкта приватизації в термін до 31.10.2016; вирішення питання приватизації чи оренди земельної ділянки

ПАТ "Судноплавна компанія "Укррічфлот" в особі Філії ПАТ "Судноплавна компанія Укррічфлот" Нікопольський річковий порт" вул. Крупської, 26 м. Нікополь, код ЄДРПОУ 38391063

Регіональним відділенням готується позовна заява до суду про розірвання договору купівлі - продажу, визнання права державної власності та зобов'язання повернути об'єкт.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області відкрито провадження у справі № 904/8960/17.
Рішенням суду (вступна та резолютивна частини) від 12.03.2018 позовні вимоги задоволено у повному обсязі.
Ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 16.04.2018 відкрито апеляційне провадження у справі за апеляційного скаргою ПАТ "Судноплавна компанія "Укррічфлот" в особі Філії "Нікопольський річковий порт" АСК "Укррічфлот на рішення від 12.03.2018. Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 25.06.2018 (вступна та резолютивна частина) апеляційну скаргу залишено без задоволення, рішення ГСДО від 12.03.2018 залишено без змін.

62

15056
04.09.2001

ОНБ "Навчально-лабораторний корпус" Криворізького державного педагогічного інституту, за адресою: Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 52-а
2125177001

державна

20,2

1) несвоєчасна оплата вартості об'єкта;
2) користування земельною ділянкою в період з 21.12.2006 - 08.08.2008 рр. без укладення договору оренди;
3) державна реєстрація договору проведення з запізненням понад чотири місяці;
4) не виконані роботи по добудові об'єкта у встановлений договором термін/

Приватний навчальний заклад "ІДА"

Рішенням Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу від 22 квітня 2009 року у справі № 2-1990/09 відмовлено в задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "ВБК "Надія".
Ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області від 13.01.2017 у справі № 2-1990/09 повернуто апеляційну скаргу.
В провадженні Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ перебуває касаційна скарга Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській області від 02.02.2017 № 10-11-00617 на ухвалу апеляційного суду Дніпропетровської області від 13.01.2017 по справі № 2-1990/09 за позовом ТОВ "ВБК Надія" до Дружиніної Ю.В. про визнання права власності. Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 14.02.2017 провадження № 6-3174ск17 касаційну скаргу залишено без руху у зв'язку з несплатою судового збору та надано строк, а саме до 28.04.2017, для сплати судового збору. Регіональним відділенням сплачено судовий збір платіжним дорученням від 14.04.2017 № 151 на суму 1600, 00 грн. та надіслано листом РВ від 24.04.2017 № 10-11-02416 до вищевказаного суду. На даний час ухвала щодо призначення касаційної скарги РВ до розгляду не надходила.

63

989
26.05.98

ОНБ "Дитячий садок-ясла на 380 місць", за адресою: Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, 102, мкр. № 3 1909050006

державна

2,4

1) Об'єкт експлуатується без акта вводу;
2) не надання інформації щодо забезпечення вимог екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища під час добудови.

Громадянин України Черепанюк В. Й. м. Кривий Ріг, прт. Перемоги, 30/89 ІНН 2024508654

За заявою директора ТОВ "ФК "Форінт" від 20.02.2017 про здійснення процесуального правонаступництва відповідача ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на ТОВ "ФК Форінт". Ухвалою Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу від 12.07.2017 у справі № 213/1599/16ц розгляд справи відкладено на 06.02.2018 на 11:30. Рішенням Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу від 21.03.2018 у задоволенні позову відмовлено, (вступна та резолютивна частини). РВ подано апеляційну скаргу від 19.04.2018 № 10-11-02481. Ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області від 02.05.2018 розгляд апеляційної скарги призначено на 12.09.2018 на 09.40 хв.

64

2685
07.08.2006

ОНБ "Готель на 42 місця"
Дніпропетровська область м. Дніпродзержинськ, Прохідний тупік, 1 5393943059

Д

88,9

1) будівництво обє'кта не завершено;
2) не введено в експлуатацію.

ТОВ "Компанія "Екосоц-буд"

Рішенням господарського суду Хмельницької області від 10.03.2017 по справі № 904/12559/16 позов РВ ФДМУ по Дніпропетровській області задоволено. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Екосоцбуд" м. Хмельницький на користь Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, м. 1118675,00 грн. (один мільйон сто вісімнадцять тисяч шістсот сімдесят п'ять гривень 00 коп.) збитків.
На виконання вказаного судового рішення, господарським судом Хмельницької області 20.03.2017 виданий наказ про стягнення з ТОВ "Екосоцбуд" 1118675,00 грн. збитків.
Заявою від 28.04.2017 № 10-11-02576 зазначений наказ Регіональним відділенням надісланий до Першого відділу державної виконавчої служби м. Хмельницький ГТУЮ у Хмельницькій області. Постановою від 11.05.2017 державного виконавця вказаного відділу ДВС відкрито виконавче провадження на підставі наказу господарського суду Хмельницької області від 20.03.2017.
Виконавче провадження триває.

65

4863
11.11.2004

ОНБ "Плодоовочева база місткістю 5 тис. тонн" (під добудову)
Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, вул. Мерецкова, 3-а, м. Кривий Ріг, вул. Луначарського 5528007001

Д

52,5

1) ненадання інформації щодо виконання технічних, санітарних та інших правил по утриманню об'єктів та забезпечення дотримання санітарно-екологічних норм;
2) ненадання документів про виконання умов договору на запит продавця

Громадянин України - Іванов Павло Олександрович, ІНН 3087420954

РВ подано позовну заяву від 23.03.2017 № 10-11-01636 до Центрального-місцевого райсуду м. Кривий Ріг. Відкрито провадження у справі № 216/6375/17.
Розгляд справи призначено на 04.10.2018 о 16:00.

66

141 20.01.2011

ОНБ "Цех виробництва товарів народного споживання (технічне переозброєння)"
Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Кірова, 18-б 053930043

державна

729,4

1) не завершено будівництво та не введено в експлуатацію;
2) майно придбане за договором списано у кількості 50 одиниць без погодження.

ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського"

Позовна заява РВ від 20.09.2016 № 10-11-05218 до ГСДО про розірвання ДКП та повернення майна до державної власності.
Рішенням ГСДО від 06.02.2017 у справі № 904/12380/16 у задоволенні позову відмовлено.
23.02.2017 РВ до ДАГС подано апеляційну скаргу № 10-1-00974.
Ухвалою ДАГС від 30.03.2017 № 904/12380/16 апеляційну скаргу РВ повернуто без розгляду у зв'язку з несплатою судового збору.
Ухвалою 12.12.2017 прийнято апеляційну скаргу до провадження.
Постановою ДАГС від 20.03.2018 у задоволенні апеляційної скарги відмовлено, рішення суду першої інстанції залишено без змін.
Протоколом комісії РВ від 12.04.2018, затвердженого наказом РВ від 16.04.2018 № 12/05-09-ДКП вказаний об'єкт знято з контролю.

67

17.11.98
№ 1724

ОНБ "Енергоблок заводу "Кермі-конд"
Дніпропетровська область м. Верхньодніпровськ, вул. Степова, 1 (стара адреса вул. Титова, 206)
30064079

державна

7,2

1) не закінчено будівництво в установлений строк;
2)не здійснено монтаж інженерного та енергетичного обладнання;
3) не надання відомостей щодо виконання умов договору.

ТОВ "Кварц"

20.06.2017 Регіональним відділенням до Господарського суду Дніпропетровської області надіслано позовну заяву від 23.12.2016 № 10-11-07174.
Рішення Господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/6799/17 від 14.08.2017 відмовлено у задоволенні позову.
Вказане рішення залишено без змін постановою суду апеляційної інстанції, (постанова від 28.11.2017). Регіональне відділення звернулось з касаційною скаргою.
Ухвалою ВСУ від 19.02.2018 призначено до розгляду касаційну скаргу РВ на 27.03.2018 15.15 год. Постановою ВСУ від 27.03.2018 касаційну скаргу задоволено частково, справу направлено на новий розгляд до господарського суду Дніпропетровської області.
Розгляд справи триває.

68

№ 645
від 22.10.99
ДУ № 1
від 29.10.2002
ДУ № 2
від 08.12.2005
ДУ № 3
від 04.04.2006
ДпЗ № 4
від 09.04.2008
ДпЗ № 5
від 01.02.2010

Об'єкт незавершеного будівництва "Дослідно-конструкторське бюро імпульсної обробки металів аерокосмічного університету ім. Жуковського" по вул. Чкалова, 17 в м. Харкові
201381363802

Д

ОНБ

ОНБ

7,700 без ПДВ

Не здійснено переоформлення проектно-кошторисної документації, не вирішено питання відведення земельної ділянки, не завершено будівництво об'єкта до 31.12.2012.

Фізична особа - Воробйов Юрій Абрамович

Рішенням господарського суду Харківської області від 16.07.2013, договір купівлі-продажу розірвано, зобов'язано Воробйову Ю. А. повернути об'єкт приватизації в державну власність.
28.03.2017 № 11(17) проведено засідання конкурсної комісії РВ з відбору суб'єктів оціночної діяльності. Переможцем конкурсу визначено ПФ Агентство "Схід".
Укладений договір від 25.04.2017 № 6(17) нг проведення незалежної оцінки ОНБ.
Розмір збитків, визначений суб'єктом оціночної діяльності ПФ Агентство "Схід", завданих об'єкта за час володіння ним покупцем - Воробйовим Ю. А. становить 3560,00 грн. з урахуванням ПДВ.
Листом від 06.12.2017 № 47-6580 РВ повідомило Воробйова Ю.А. про те, що зазначений розмір збитків, завданих об'єкта в сумі 43560,00 грн. з урахуванням ПДВ підлягає сплаті на відповідні рахунки Держказначейства. Відповіді не отримано.
На теперішній час покупцем збитки не сплачені, об'єкт в державну власність не повернутий.
З метою захисту майнових інтересів держави, листом від 20.03.2018 № 46-1593 регіональне відділення вернулось до прокуратури Харківської області з проханням подати до господарського суду позовну заяву щодо примусового стягнення збитків, завданих покупцем а час володіння ним ОНБ.
Листом від 30.05.2018 № 47-3323 регіональним відділенням були надані документи до Харківської місцевої прокуратури № 2 з метою встановлення наявності підстав для вжиття заходів представницького характеру.

69

№ 778
12.04.2001

Об'єкт незавершеного будівництва"Одноквартирний житловий будинок № 2 ВАТ "Цукровий завод Перший ім. Петровського" по вул. Петровського у смт Білий Колодязь Вовчанського району Харківської області;
2650807046.

Д

ОНБ

ОНБ

1,822 без ПДВ

ДКП не зареєстрований у відповідних органах місцевого самоврядування, не вирішено питання відведення земельної ділянки, не переоформлені права забудовника, будівництво не розпочато, об'єкт не введений в експлуатацію.

Фізична особа Золотарьова Галина Вікторівна

Договір розірвано рішенням від 12.09.2006 Кегичівського районного суду Харківської області.
Виконавчий лист Кегичівського районного суду від 08.06.2011 щодо зобов'язання стягнути з Золотарьової Г.В. на користь держави 1900,00 грн. збитків. Була проведена робота з ГУЮ у Харківській області та ВДВС Кегичівського району з зазначеного питання.
Відділ правового забезпечення направив на адрес Кегичівського р-н ВДВС ГТУЮ у Харківській області заяву від 06.02.2017 р. № 38-707 про примусове виконання рішення. Триває виконавче провадження.

70

№ 802
від 14.09.2001
ДУN 1
від 25.12.2001
ДУN 2
від 14.04.2003

Об'єкт незавершеного будівництва "Станція нейтралізації" по вул. Селянська у м. Харкові, ХДПЗ ім. Т.Г. Шевченка;
2111001685.

ЗД

ОНБ

ОНБ

22,146 без ПДВ

Не вирішено питання відведення земельної ділянки; не переоформлені права забудовника, об'єкт не введений в експлуатацію.

Суб'єкт підприємницької діяльності фізична особа Іменинник Валентина Олексіївна

Харківський апеляційний господарський суд 06.12.2010 у справі № 56/327-09 апеляційну скаргу РВ задовольнив, договір купівлі-продажу № 802 розірвано та зобов'язано Іменинник В.О. повернути об'єкт у державну власність. Триває виконавче провадження.

71

№ 912
від 12.12.2002

Об'єкт незавершеного будівництва "Клуб" за адресою: Харківська обл., м. Зміїв, Харківське шосе, 21
485258501.

Д

ОНБ

ОНБ

4,268 без ПДВ

Не переоформлені права забудовника, не вирішено питання відведення земельної ділянки, будівництво не завершене, об'єкт не введений в експлуатацію.

Фізична особа Гончар Володимир Володимирович

РВ направлений позов від 04.05.2011 № 03-2576 до господарського суду Харківської області щодо розірвання ДКП та повернення ОНБ в державну власність.
11.07.2011 на адресу РВ ФДМУ по Харківській області надійшла ухвала господарського суду Харківської області від 05.07.2011 у справі № 5023/3643/11, якою позовну заяву РВ залишено без розгляду.
Листом від 20.04.2017 № 46-2278 РВ звернулось до прокуратури Харківської області з проханням звернутися до господарського суду з позовною заявою щодо розірвання договору купівлі-продажу від 12.12.2002 № 912 (зі змінами) та повернення об'єкта незавершеного будівництва "Клуб" (Сільськогосподарський кооператив (СВК) "Україна") в державну власність.
Відділом правового забезпечення подана до господарського суду Харківської області позовна заява від 13.11.2017 р. № 38-6000 стосовно розірвання ДКП та повернення майна.
Позовна заява повернута без розгляду, у зв'язку з несплатою судового збору.
02.01.2018 на адресу РВ ФДМУ по Харківській області надійшла позовна заява Гончара В. В. про визнання недійсним абз. 3 п. 6.1. ДКП від 12.12.2002. № 912. Ухвалою Господарського суду Харківської області від 12.01.2018 р. у справі № 922/4453/17 позовна заява прийнята до розгляду та порушено провадження.
Окрім цього, РВ ФДМУ по Харківській області подана до Господарського суду Харківської області зустрічна позовна заява від 22.01.2018. № 38-374 стосовно розірвання ДКП та повернення майна.
Також, Гончар В. В. звернувся до суду з заявою про зміну позовних вимог, в якій просить зобов'язати РВ ФДМУ по Харківській області зняти спірний ДКП з контролю.
Рішенням Господарського суду Харківської області від 03.05.2018 у справі № 922/4453/17 відмовлено у задоволенні первісного позову, та задоволено зустрічний.
Вирішено розірвати договір купівлі-продажу від 12.12.2002 № 912 та зобов'язати Покупця повернути об'єкт незавершеного будівництва.
Покупцем подана апеляційна скарга. Ухвалою від 24.05.2018 відкрито апеляційне провадження. Розгляд справи триває.

72

№ 930
від 24.02.2003 ДпЗ № 1
від 04.06.2008
ДпЗ № 2
від 16.09.2009

Об'єкт незавершеного будівництва "16-ти квартирний житловий будинок". Харківська обл., Великобурлуцький р-н., с. Садовод.

Д

ОНБ

ОНБ

3,321 без ПДВ

не переоформлені права забудовника на об'єкт, не вирішено питання відведення земельної ділянки площею орієнтовно 0,25 га та її остаточний розмір з відповідною місцевою радою згідно з чинним законодавством не завершено будівництво, об'єкт не введений в експлуатацію до 25.05.2014

ПАТ "Садовод".

ЗАТ "Садовод" звернувся до Господарського суду Харківської області з позовною заявою від 14.01.2016 б/н щодо розірвання договору купівлі-продажу та стягнення з РВ ФДМУ по Харківській області коштів у розмір 3321,00 грн. Ухвалою від 21.01.2016 у справі № 922/121/16 порушене провадження у справі. Рішенням Господарського суду Харківської області від 16.03.2016 позовні вимоги задоволено частково: договір купівлі-продажу розірваний.
Ухвалою Господарського суду Харківської області від 16.05.2016 заяву ПАТ "Садовод" про роз'яснення рішення суду задоволено. Роз'яснено учасникам процесу, що в зв'язку з розірванням судом ДКП № 930 від 24.02.2003 об'єкт незавершеного будівництва "16-квартирний житловий будинок", що розташований за адресою: Харківська обл., Великобурлуцький р-н, с. Садовод підлягає переданню від ПАТ "Садовод" до РВ ФДМУ по Харківській обл.
Наказом РВ від 19.12.2016 № 2398 затверджений висновок про вартість майна.
РВ направлений лист від 30.12.2016 № 41-7282 ПАТ "Садовод" щодо сплати збитків у добровільному порядку.
До Господарського суду Харківської області направлена позовна заява від 13.02.2017 № 38-832 щодо стягнення до державного бюджету з ТОВ "АПК "Садовод" збитків в сумі 203600,00 грн. Триває судова-будівельна експертиза.

73

№ 962
від 09.07.2003
ДпЗ
від 04.06.2008
ДпЗ
від 16.09.2009

Об'єкт незавершеного будівництва "Геолого-геодезична база" (Української державної академії залізничного транспорту) за адресою: Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Червоний Оскіл

Д

ОНБ

ОНБ

Невиконання умов договору

ТОВ Геодезична база 2008"

Ізюмська місцева прокуратура звернулась до господарського суду Харківської області в інтересах держави в особі РВ ФДМУ по Харківській області з позовною заявою щодо розірвання ДКП та повернення ОНБ в державну власність.
Рішенням господарського суду Харківської області від 10.08.2016 у справі № 922/2051/16 позовна заява Ізюмської місцевої прокуратури задоволена в повному обсязі.
РВ листом від 28.04.2017 № 47-2475 до Ізюмськоі місцевої прокуратури Харківської області надані документи для подання позовної заяви з метою примусового стягнення збитків.
Рішенням господарського суду Харківської області від 10.08.2016 позовна заява Ізюмської місцевої прокуратури задоволена в повному обсязі.
У зв'язку з тим, що об'єкт приватизації був повністю демонтований було вирішено залучити об'єкт оціночної діяльності для проведення незалежно оцінки об'єкта з метою визначення його вартості та визначення розміру збитків, завданих об'єкту.
Листом від 13.04.2017 № 04-32-3481-16 Ізюмська місцева прокуратура запропонувала надати необхідні документи для представництва інтересів держави в суді.
Ухвалою ГсХо від 04.08.2017 порушено провадження у справі стосовно примусового стягнення збитків.
Рішенням Господарського суду Харківської області від 18.09.2017 позов задоволено повністю. Триває виконавче провадження.

75

№ 988
від 25.09.2003

ОНБ "Напірний водовід 2-го підйому зі спорудами на ньому, сифонним водовипуском, водовипусками 2-го підйому № 2, 3, 4, 5, 6 та з насосною станцією № 2 Другої черги каналу Дніпро-Донбас (I етап будівництва)" (Регіональне управління "Донецькводексплуатація"). Лозівський район, Харківської область

Д

ОНБ

ОНБ

1,352 без ПДВ

Не виконується в частині демонтажу насосної станції № 2 водовипусків 2-го підйому № № 2, 3, 4, 5 6 та сифонного водовипуску, упорядкування та передачі земельної ділянки під насосною станцією та складання актів на приховані роботи за підписами Держводгоспу України з демонтажу насосної станції.

ТОВ "Енерго -Миг"

РВ ФДМУ по Харківській області звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою від 10.11.2017 № 38-5959 щодо розірвання ДКП та повернення майна. Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 27.11.2017 порушено провадження та призначено справу до розгляду.
У судовому засіданні 27.03.2018 позовну заяву РВ ФДМУ по Харківській області залишено без розгляду. Відділом правового забезпечення готується повторне звернення до суду з позовною заявою про розірвання спірного ДКП та повернення майна.

76

№ 1005
від 18.12.2003

Об'єкт незавершеного будівництва "Одноквартирний житловий будинок"
за адресою: Харківська область, Краснокутський р-н, смт Костянтинівка, вул. Степова, 5 (ВАТ Ананьївське"); 191971209701.

Д

ОНБ

ОНБ

0,065 без ПДВ

ДКП не зареєстрований у відповідних органах місцевого самоврядування, не здійснений демонтаж об'єкта, не упорядкована та не передана органам місцевого самоврядування земельна ділянка, покупцем не надані відповідні обґрунтування, додаткові угоди не укладалися.

Фізична особа Ахундов Назім Амірулла огли

Договір розірвано рішенням (заочне) Чугуївського міського суду Харківської області від 25.07.2006. ОНБ демонтований, не упорядкована та не передана органам місцевого самоврядування, земельна ділянка. Проведена робота позитивних результатів не дала.
Листом від 12.05.2017 № 47-2641 РВ звернулось до Костянтинівської селищної ради з проханням сприяти в вирішенні питання щодо отримання довідки (листа) про відсутність претензій до колишнього власника розібраних об'єктів щодо стану земельних ділянок.
Костянтинівською селищною радою була надана відповідь (лист від 25.05.2017 № 66/02-25), що станом на 25.05.2017 земельна ділянка по вул. Степова 5 в сел. Ковалівське не упорядкована і не передана селищній раді.

77

№ 1004
від 18.12.2003

Об'єкт незавершеного будівництва "Одноквартирний житловий будинок"
за адресою: Харківська область, Краснокутський р-н, смт Костянтинівка, вул. Степова, 4 (ВАТ Ананьївське"); 191971209702.

Д

ОНБ

ОНБ

0,1 без ПДВ

ДКП не зареєстрований у відповідних органах місцевого самоврядування, не здійснений демонтаж об'єкта, не упорядкована те не передана органам місцевого самоврядування, земельна ділянка, покупцем не надані відповідні обґрунтування, додаткові угоди не укладалися.

Фізична особа Ахундов Назім Амірулла огли

Договір розірвано рішенням (заочне) Чугуївського міського суду Харківської області від 25.07.2006 р. ОНБ демонтований, не упорядкована та не передана органам місцевого самоврядування, земельна ділянка. Проведена робота позитивних результатів не дала.
Наказом РВ від 24.03.2008 № 120-п створено Комісію з питань повернення ОНБ в державну власність. Листами від 29.09.2014 № 13-4603, від 28.06.2015 № 13-2904, від 12.05.2017 № 47-2641 РВ зверталось до Костянтинівської селищної ради з проханням сприяти в вирішенні питання щодо отримання довідки (листа) про відсутність претензій до колишнього власника розібраних об'єктів щодо стану земельної ділянки.
Костянтинівською селищною радою була надана відповідь (лист від 25.05.2017 № 66/02-25), що станом на 25.05.2017 земельна ділянка по вул. Степова 4 в сел. Ковалівське не упорядкована і не передана селищній раді.

78

1060
від 25.11.2004

Об'єкт незавершеного будівництва Спальний корпус санаторію "Ялинка"
(Колективне підприємство курортно-туристичного будівництва "Базис") за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, с. Дачне
186710942802.

Д

ОНБ

ОНБ

34,16667 без ПДВ

Не переоформлені права замовника і права користування земельною ділянкою, не розпочато будівництво об'єкта (до 25.11.2005).

Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа Бальсявічус Ольга Яківна

РВ звернулось до суду з позовною заявою щодо стягнення збитків, заподіяних державному майну під час володіння ним СПД ФО - Бальсявічус О.Я. в розмірі 77998,8 грн.
СПД ФО - Бальсявічус О.Я. звернулась до суду з зустрічним позовом щодо зняття договору з контролю РВ.
Рішенням Господарського суду Харківської області від 10.03.2010 у справі № 61/318-09 у задоволенні первісного позову відмовлено повністю, зустрічний позов задоволено повністю, зобов'язано РВ зняти договір купівлі-продажу з контролю.
Постановою Харківського апеляційного суду від 03.06.2010 апеляційну скаргу РВ залишено без задоволення, а рішення Господарського суду Харківської області від 10.03 2010 залишено без змін.
Постановою ВГСУ від 17.08.2010 рішення Господарського суду Харківської області від 10.03.2010 скасоване, справа передана на новий розгляд до суду першої інстанції.
Рішенням Господарського суду Харківської області від 03.02.2011 у справі № 61/318-09 в задоволенні первісного позову відмовлено (щодо стягнення збитків), в задоволенні зустрічного позову відмовлено (щодо зняття з контролю).
РВ направлений позов від 31.05.2011 № 03-3191 до господарського суду Харківської області щодо розірвання ДКП та стягненню збитків, у зв'язку з відсутністю об'єкта приватизації.
Рішенням господарського суду від 05.07.2011 у справі № 5023/4610/11 в задоволенні позовних вимог в частині розірвання ДКП відмовлено, в частині стягнення збитків з СПД ФО Бальсявічус О.Я. провадження у справі припинено.
Вирішується питання щодо зняття зазначеного договору з контролю регіонального відділення.

79

№ 1145
від 24.01.2006

Об'єкт незавершеного будівництва "Сільське відділення зв'язку (СОС-3)
Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Подвірки

Д

ОНБ

ОНБ

25,212

Не переоформлені права користування земельною ділянкою під об'єктом; не завершене будівництво та не введено об'єкт в експлуатацію до 24.01.2016

Науково-виробниче підприємство "Електромонтаж"

Рішенням господарського суду Харківської області від 22.11.2016 договір купівлі-продажу від 24.01.2006 № 1145 (зі змінами) розірвано, зобов'язано НВП "Електромонтаж" повернути ОНБ в державну власність.
Регіональним відділенням створена комісія з інвентаризації, якою 03.02.2017 було здійснено обстеження об'єкта.
На засіданні конкурсної комісії РВ від 06.04.2017 № 2(17) з відбору суб'єктів оціночної діяльності переможцем конкурсу обраний ФОП - Дрозд Ю.О.
З суб'єктом оціночної діяльності укладений договір на проведення незалежної оцінки об'єкта.
Відділом правового забезпечення подано до Господарського суду Харківської області позовну заяву від 20.09.2017 р. № 38-4954 про стягнення збитків з покупця.
Ухвалою Господарського суду Харківської області від 12.10.2017 р. у справі № 922/3458/17 позовна заява РВ РДМУ по Харківській області прийнята до розгляду, порушено провадження у справі та призначено її до розгляду. Ухвалою Господарського суду Харківської області від 27.11.2017 р. провадження у справі зупинено та призначено судову експертизу стосовно розміру збитків.

80

№ 1161
від 22.03.2006

Об'єкт незавершеного будівництва "Одноквартирний житловий будинок", за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, с. Бірки, вул. Академічна, 2, 1734312915.

Д

ОНБ

ОНБ

7,46592 без ПДВ

Не переоформлені права забудовника та права користування земельною ділянкою під об'єктом з відповідною місцевою радою; не завершено будівництво та не введено об'єкт в експлуатацію.

ФОП Котенев Геннадій Яковлевич

РВ листом від 19.06.2017 № 46-3310 звернулось до прокуратури Харківської області з проханням подати до суду позов про розірвання ДКП та повернення ОНБ в державну власність.
Відповідь на лист на адресу РВ не надходила.
Відділом правового забезпечення подана до Господарського суду Харківської області позовна заява від 10.11.2017 р. № 38-5961 стосовно розірвання ДКП та повернення майна. Рішенням Господарського суду Харківської області від 06.02.2018 р. у справі № 922/3885/17 позовні вимоги РВ ФДМУ по Харківській області задоволено у повному обсязі.
Регіональним відділенням здійснюється процедура повернення об'єкта приватизації в державну власність.
На теперішній час суб'єктом оціночної діяльності проводиться незалежна оцінка вартості об'єкта приватизації.

81

№ 1259
від 10.10.2008
Дп № 1
23.12.2013

Об'єкт аукціону: земельна ділянка державної власності за адресою: Харківська область, смт Золочів, вул. Комсомольська, 27 разом з об'єктом незавершеного будівництва "4-х квартирний житловий будинок", який на ній розташований

Д

ОНБ

ОНБ

46,328

Не переоформлені права замовника, не завершено будівництво та не введений об'єкт в експлуатацію до 10.10.2016

ФОП - Гученко Іван Павлович

Рішенням ГС Харківської області від 25.04.2017 ДКП розірваний та зобов'язано ФОП - Гученко І.П. повернути об'єкт приватизації в державну власність.
Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 13.06.2017 по справі № 922/557/17 апеляційна скарга відповідача - Гученко І.П. залишена без задоволення. Виданий наказ господарського суду Харківської області від 22.06.2017 на примусове виконання постанови. Об'єкт приватизації повернутий в державну власність за актом приймання-передачі від 09.10.2017 б/н в примусовому порядку, але земельна ділянка, яка була приватизована у складі об'єкта, з державного реєстру речових прав на нерухоме майно (як об'єкт нерухомого майна) не виключена.
РВ звернулось до Золочівського районного відділу реєстрації державного земельного кадастру з проханням сприяти в вирішенні питання щодо скасування реєстрації зазначеної земельної ділянки під об'єктом незавершеного будівництва "4-ох квартирний житловий будинок" за адресою: Харківська область, смт Золочів, вул. Комсомольська, 27 за колишнім покупцем ФОП - Гученко І.П.

82

№ 1210
17.05.2010

ОНБ "16-квартирний житловий будинок", Харківська область, Краснокутський р-н, с. Костянтинівка.

Д

ОНБ

ОНБ

89,800

Не упорядкована земельна ділянка, на якій розташований об'єкт та не передана органу місцевого самоврядування (до 12.01.2009).

Фізична особа підприємець Штученко Микола Віталійович

Відділом правового забезпечення подана до Господарського суду Харківської області позовна заява від 24.11.2017 р. № 38-6247 стосовно розірвання ДКП та повернення майна. Ухвалою Господарського суду Харківської області від 18.12.2017 р. у справі № 922/3885/17 розгляд справи призначено на 13.02.2018 р.
У судовому засіданні 15.03.2018 позовну заяву залишено без розгляду. Відділом правового забезпечення готується повторне звернення до суду з позовною заявою про розірвання спірного ДКП та повернення майна.

83

№ 3
від 07.02.2006
(договір подальшого відчуження від 13.03.2018)

ТОВ "Зернотрейд СВ", (код ЄДРПОУ: 41141951), 27500, Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Ювілейна, 1-д, кім. 107.

Д

405,0

Не побудовано об'єкт та не введено в експлуатацію.

ТОВ "Зернотрейд СВ"

До господарського суду Полтавської області 20.06.2018 Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області подало позовну заяву до ТОВ "Зернотрейд СВ" про розірвання договору купівлі-продажу. За інформацією з сайту "Судова влада" справу зареєстровано за № 917/727/18.

84

№ 8-Д
02.08.2006

ОБ'ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА"ПІОНЕРСЬКИЙ ТАБІР"
Миколаївська область, Березанський район, с. Рибалівка

державна

1712,77

Об'єкт не добудовано у встановлені договором купівлі-продажу терміни

Громадянин України Цебеняк В.М.

Заочним Рішенням Березанського районного суду Миколаївської області по справі № 469/813/15 від 15.03.2016 договір купівлі-продажу від 02.08.2006 розірвано, об'єкт підлягає поверненню у власність державі. Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.09.2016 відкрито касаційне провадження по оскарженню вищезазначеного рішення. Ухвалою ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ зупинено виконання рішення.
Ухвалою від 30.08.2017 касаційну скаргу покупця задоволено, заочне рішення судів попередніх інстанцій скасовані.
Місцева Прокуратура № 1 звернулась в інтересах держави з позовною заявою
Ухвалою ГС області від 28.03.2018 прийнято позовну заяву місцевої прокуратури № 1 (в інтересах держави) про розірвання договору та повернення ОНБ у державну власність, відкрито провадження у справі
Рішенням Господарського суду Миколаївської області від 26.06.2018 у справі № 915/244/18 позовні вимоги задоволено в повному обсязі.

85

25.03.2015

Комплекс нежитлових будівель - АЗС № 2, Миколаївська обл., Казанкіський р-н, с. Новоданилівка, вул. Індустріальна, 2

Д

25,32

Оформлення права користування земельною ділянкою

ТОВ "ВІКОС - ЮГ"

Рішення Господарського суду Миколаївської області від 25.10.2017 у справі № 915/809/17 задоволено позовні вимоги РВ по Миколаївській області.
Покупцем подано апеляційну скаргу. До розгляду не прийнято.
Постановою Одеського апеляційного ГС від 14.03.2018 апеляційна скарга відповідача залишена без задоволення. Виданий наказ ГС від 27.03.2018 на примусове виконання постанови. Здійснюється процедура повернення об'єкта у державну власність.

86

№ 1010
12.10.2004

лабораторно-експерементальний корпус м. Київ 2005507801

Д

ОНБ

ОНБ

1099,828

Не завершено будівництво об'єкта

ПП "Аметістум"

Рішення ГС Київської області від 03.03.2017 у справі № № 911/2509/16, яким позовні вимоги РВ ФДМУ по м. Києву задоволено в повному обсязі.
Заява про відкриття виконавчого провадження від 7.04.2017 за № 30-10/4875 направлена до Бориспільського міськрайонного відділу ДВС.
Заява РВ ФДМУ по м. Києву від 27.03.2018 № 30-10/3066 про виключення майна з ліквідаційної маси, залучення В ФДМУ по м. Києву до участі у справі № Б/22/214-0/24 про банкрутство ПП "Аметістум".
Розгляд заяви про виключення майна з ліквідаційної маси триває.

87

№ 504
27.08.97

лікарня на 400 ліжок м. Київ
1430821002

Д

ОНБ

ОНБ

340,000

Не завершено будівництво об'єкта

ПАТ Компанія "Райз"

Позовна заява № 30-10/13723 від 21.12.2016.
Рішення Господарського суду м. Києва від 11.05.2017 № "910/3438/17, яким позовні вимоги задоволено в повному обсязі.
Вказане рішення залишено без змін постановою КАГС від 15.08.2017.
Триває виконавче провадження.

88

№ 681
11.04.2000

Адміністративний будинок
м. Київ
4013583002

К

ОНБ

ОНБ

545,000

Не завершено будівництво об'єкта

АТЗТ "Страхова компанія "Синдек" (ПАТ "Велтлінер")

Позовна заява № 30-10/4877 від 27.04.2017 про визнання недійсним договору купівлі-продажу та витребування майна з чужого незаконного володіння (подана з клопотанням про відстрочення сплати судового збору до винесення рішення по справі).
Ухвала Господарського суду м. Києва 14.06.2017 № 910/9390/17 про повернення позовної заяви (вх. № 5884 від 19.06.2017).
Позовна заява вкотре подана до Господарського суду м. Києва.
Ухвала Господарського суду м. Києва від 01.09.2017 про повернення позовної заяви. Повторно подано позовну заяву. Ухвала Господарського суду м. Києва від 06.04.2018 № 910/3021/18 про відкриття провадження по справі та призначення до розгляду.
В судовому засіданні 19.06.2018 розгляд справи відкладено на 17.07.2018.

89

№ КП-372
11.05.99

ОНБ ПРИБУДОВИ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ "ДНІПРОМІСТО"
КИЇВ

Д

ОНБ

ОНБ

62

Не завершено будівництво об'єкта

ТОВ "ОПТІМА"

21.12.2015 ФДМУ подано позов до ГС м. Києва про розірвання ДКП. Рішенням ГС м. Києва від 26.09.2016 позов Фонду задоволено частково, у зустрічному позові відмовлено.
Постановою КАГС від 10.04.2017 у справі № 910/32399/15 задоволено апеляційну скаргу ФДМУ скасовано рішення ГСмК в частині відмови позовних вимог Фонду, та позов задоволено у повному обсязі. У задоволенні зустрічного позову відмовлено.
24.05.2017 ФДМУ подано позов до ГСмК про повернення майна. Ухвалою від 09.06.2017 відкрито провадження у справі № 910/8537/17. Рішення ГС м Києва від 20.07.2017 відмовлено у задоволенні позову ФДМУ. Вказане рішення залишено без змін постановою КАГС від 06.12.2017 та постановою Верховного Суду від 11.04.2018.
Фонд державного майна України звернувся з позовною заявою від 19.02.2018 № 10-25-3299 про повернення багатофункціонального офісного центру до державної власності. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.02.2018 відкрито провадження у справі № 910/2086/18. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.04.2017 залишено позовну заяву без розгляду.
Фондом збирається інформація для пред'явлення позову щодо стягнення збитків за зруйнований об'єкт.

90

1-НБ-ЗД
25.06.2004

ОНБ - "28-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК", КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, СМТ. ВОЛОДАРКА, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО

Д

ЗНБ

ЗНБ

0,500

Невиконання умов щодо завершення будівництва та ведення в експлуатацію об'єкта приватизації, не виконання вимог до екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.

Молодіжний інформаційно-просвітницький центр "Надія", Код за ЄДРПОУ 24249483

Ухвалою Господарського суду м. Києва порушено провадження у справі № 910/23214/17 та призначено судове засідання.
Рішенням Господарського суду м. Києва від 27.02.2018 у справі № 910/23214/17 позовні вимоги РВ задоволені повністю.
29.03.2018 РВ подано до Господарського суду м. Києва заяву про видачу судового наказу.
03.05.2018 Регіональне відділення звернулось до Володарського районного відділу ДВС із заявою про примусове виконання наказу Господарського суду м. Києва від 27.03.2018.
Постановою державного виконавця від 05.05.2018 відкрито виконавче провадження.

91

№ 331
від 05.08.2004
(додатковий договір
від 18.02.2016)

ОНБ - 46-квартирного житлового будинку УТБ облдержадміністрації.
Закарпатська область, м. Берегово. вул. Лопяї, 18

ОНБ

300,605

Поетапне введення в експлуатацію ОНБ ; забезпечення виконання вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища під час добудови та введення в експлуатацію.

ТОВ "Укрпроджест Берегівська швейна фабрика"

Рішенням Господарського суду Закарпатської області від 19.03.2018 по справі № 907/799/18 позов РВ задоволено повністю.
21.03.2018 ТОВ "Укрпроджест Берегівська швейна фабрика" подано апеляцію на рішення суду. Ухвалою Львівського апеляційного господарського суду в 28.03 2018 відкрито апеляційне провадження.
Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 14.06.2018 апеляційну скаргу задоволено. Рішення суду першої інстанції скасовано, в позові відмовлено.
Повний текст постанови на адресу РВ не надходив, розглядається питання щодо касаційного оскарження.

92

№ 3687
від 29.08.97

незавершене будівництво - склад кольорових металів, Одеська область 21 км. Старокиївського шосе, 416, 188263401

державна

0

0

15,00

Добудова об'єкта у встановлений термін

МПП "Кошеленко"

Рішення від 18.04 2018 по справі 916/2999/17. Позов РВ задоволено у повному обсязі. 04.06.2018 Покупець звернувся з апеляційною скаргою.

93

№ КП-404-НБ
від 16.02.2015 р.

об'єкт незавершеного будівництва державної власності - житлового будинку
77150201 вул. Хотинській, 3 у м. Чернівці

Д

102,2

Не завершено будівництво та не введено в експлуатацію ОНБ, в термін до 23.02.2018 р. не отримано дозвіл на виконання будівельних робіт на об'єкті в термін до 31.12.2017 р.

Гр. України Каглянчук С. В.

12.06.2018 регіональне відділення направило на розгляд господарського суду Чернівецької області позовну заяву № 10-08-02196 до гр. Каглянчук Світлани Василівни про розірвання договору №КП-404-НБ від 16.02.201 купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництв державної власності - житлового будинку та повернення об'єкта приватизації у державну власність.
Ухвалою Господарського суду Чернівецької області від 15.06.2018 позовну заяву органу приватизації прийняти до розгляду та порушено провадження у справі № 926/1208/18. Розгляд справи триває.

94

112
23.01.2008

ОНБ "Інженерні споруди по очищенню стічних вод та припиненню скидання їх у р. Дніпро" (під розбирання), за адресою: м. Дніпродзержинськ
5761620031

1267,2

Невиконання умов ДКП

ТОВ "Елемент"

РВ подано до господарського суду Дніпропетровської області позовну заяву від 19.05.2011 № 10-12-0314 щодо розірвання договору купівлі - продажу від 23.01.2008 № 112.
Рішенням від 19.07.2011 ГСДО задоволено позовні вимоги Регіонального відділення. ТОВ "Елемент подано апеляційну скаргу.
Постановою від 06.10.2011 р. ДАГС ТОВ "Елемент" відмовлено у задоволенні апеляційної скарги.
Триває виконавче провадження.

КІЛЬКІСТЬ:
I. ПАКЕТИ АКЦІЙ ВАТ 10 (В Т.Ч. ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ - 10, КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ - 0)

II. ЄДИНІ МАЙНОВІ КОМПЛЕКСИ 22 (В Т.Ч. ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ - 17, КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ - 5)

III. ОБ'ЄКТИ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 94 (В Т.Ч. ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ - 91, КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ - 3)

ВСЬОГО: 126 (В Т.Ч. ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ - 118, КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ - 8)

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна № 1192 від 25.07.2017, № 1626 від 26.10.2017, № 190 від 09.02.2018, № 653  від 14.05.2018, № 985 від 24.07.2018}

Директор
Юридичного департаменту


Г. Матис


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
12.06.2017 № 958

УТОЧНЕНИЙ ПЕРЕЛІК 
об'єктів приватизації, повернених в державну та комунальну власність, які підлягають подальшому продажу

(станом на 12.07.2018)

п/п

№ та дата договору купівлі-продажу

Назва підприємства, його місцезнаходження, код ЄДРПОУ

ФОРМА ВЛАСНОСТІ ОБ'ЄКТА ДО ПРИВАТИЗАЦІЇ

Розмір пакета акцій, %

Вартість пакета акцій, тис. грн.

Спосіб продажу

Підстава повернення у державну власність

Примітки

Перший продаж

Подальший продаж

Перший продаж

Подальший продаж

Перший продаж

Подальший продаж

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I. ПАКЕТИ АКЦІЙ

I.I. ПАКЕТИ АКЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ

1*

№ КПП-318
28.05.2001

ВАТ "ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНИХ РЕАКТИВІВ"
ДОНЕЦЬКА ОБЛ.
5761258

Д

100

25

605,0

Продаж на ФБ

Рішення суду 17.09.2003

У зв'язку із проведенням АТО подальші дії вживатимуться РВ після стабілізації ситуації в регіоні.

2

№ КПП-307
08.02.2001

ВАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ"
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.
00194122

Д

100

68,01

380604

200 000

166 678,622

Конкурс

Рішення ГС від 22.03.2012

Пакет акцій ВАТ повернуто у державну власність 09.06.2015 шляхом зарахування пакета акцій на рахунок держави. ЦА здійснює підготовку до продажу пакета акцій.

3*

№ 2989
04.10.2001

ВАТ "КРАСНОЛУЧ-ВУГЛЕБУД"
ЛУГАНСЬКА ОБЛ.
20164703

Д

50,49

50,49

502,0

Конкурс

Конкурс

Рішення суду 08.07.2005

У зв'язку із проведенням АТО подальші дії вживатимуться РВ після стабілізації ситуації в регіоні.

4*

№ КПП-519
07.09.2007

ВАТ "ЛУГАНСЬКІ АВІАЛІНІЇ" ЛУГАНСЬКА ОБЛ.
1131520

Д

86,98

86,98

4052,398

Конкурс

Конкурс

Рішення суду 01.09.2010

У зв'язку із проведенням АТО подальші дії вживатимуться РВ після стабілізації ситуації в регіоні.

5

№ 4149
05.09.2007

ВАТ "РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД"
14314989.

Д

50 % + 1

50 % + 1

25562,582

8190

Конкурс

Конкурс

Рішення суду від 17.02.2015

Пакет акцій повернуто на рахунок РВ відповідно до внесення змін в реєстрі власників від 23.06.2015. Підприємство перебуває в стадії ліквідації. Рішенням ГС Рівненської обл. від 24.04.2017 у справі 918/136/17 позов РВ до ПАТ "РРЗ", ПП фірми "Інтерекопласт" задоволено. Ухвалою Рівненського апеляційного ГС від 06.06.2017 прийнято апеляційну скаргу ПП фірми "Інтерекопласт" на рішення ГС Рівненської обл. Постановою Рівненського апеляційного ГС від 05.07.2017 рішення ГС Рівненської обл. від 24.04.2017 у справі 918/136/17 залишити без змін, апеляційну скаргу ПП фірми "Інтерекопласт" - без задоволення. Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного суду від 07.03.2018 року касаційну скаргу ПП фірми Інтерекопласт" задоволено, постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 13.06.2017 року та рішення господарського суду Рівненської області від 30.05.2017 року у справі скасовано, справу направлено на новий розгляд до господарського суду Рівненської області.

6

№ КПП-567
06.04.2010

ПрАТ "РІТМ"
36376078, М. КИЇВ

Д

100

51,19

2320

Конкурс

Продаж на ФБ

Рішення суду від 10.09.2012

Акцій повернуто на рахунок ФДМУ 16.01 16. ЦА здійснюється підготовка пакета акцій до продажу.

I.II. ПАКЕТИ АКЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ МАЮТЬ СТРАТЕГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ ТА БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

1

№ КПП-444
01.06.2004

ВАТ "ХЕРСОНСЬКИЙ БАВОВНЯНИЙ КОМБІНАТ"
ХЕРСОНСЬКА ОБЛ. 00306710

Д

75

51,76

18634,0

37836,5

37221,3

Продаж на ФБ

Рішення суду від 15.10.2012

Пакет акцій ВАТ повернуто у державну власність шляхом зарахування пакета акцій на рахунок держави.

II. ЄДИНІ МАЙНОВІ КОМПЛЕКСИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

№ 4318
14.12.2006

ЛАЗНЯ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 1783530009

Д

ЦМ К

ЦМК

-

Аукціон

Рішення суду 08.08.2011

РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу.

2*

1928
від 29.12.2004

Б/В "РАССВЕТ", НА БАЛАНСОВОМУ ОБЛІКУ ВАТ "ПЕРЕВАЛЬСЬКЕ ШАХТОБУДІВНЕ УПРАВЛІННЯ",
ЛУГАНСЬКА ОБЛ.
18100701

Д

ЦМ К

ЦМК

6,245

Аукціон

Рішення суду від 01.12.2005

У зв'язку із проведенням АТО подальші дії вживатимуться РВ після стабілізації ситуації в регіоні.

3

КП-402
від 08.09.2013

ЄМК НОВОДНІСТРОВСЬКОЇ ШВЕЙНО-ТРИКОТАЖНОЇ ФАБРИКИ
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ.
25077191

Д

МП

МП

12,7

Аукціон

Рішення від 15.10.2014

Акт приймання-передавання ВДВС від 07.08.2015. Аукціони з продажу ЄМК, які оголошувались РВ протягом 2016 - 2017 рр. не відбулись у зв'язку з відсутністю заяв від потенційних покупців. Здійснюються заходи з повторного продажу об'єкта.

4

25.03.2015

Комплекс нежитлових будівель - АЗС № 2, Миколаївська обл., Казанківський р-н, с. Новоданилівка, вул. Індустріальна, 2

Д

МП

МП

25,32

Аукціон

Рішення ГС від 25.10.2017

Акт державного виконавця від 16.05.2018 про примусове повернення у державну власність. 05.06.2018 затверджено ринкову вартість об'єкта, що повертається у державну власність, та суму збитків, завданих державі при розірванні договору.

III. ОБ'ЄКТИ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

1

№ 7-КПНБ
20.12.99

УТИЛІЗАЦІЙНА КОТЕЛЬНЯ МЕБЛЕВОГО КОМБІНАТУ КДГМК "КРИВОРІЖСТАЛЬ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 24432974004

Д

ОНБ

ОНБ

290,5

Аукціон

Рішення суду 03.10.2005

Об'єкт повернутий у державну власність в особі ФДМУ. Рішення про передачу об'єкта в державну власність оскаржено в судовому порядку. Рішенням суду об'єкт визнано власністю попереднього власника.

2

№ 11-КПНБ
20.12.99

ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ МЕБЛЕВОГО КОМБІНАТУ КДГМК "КРИВОРІЖСТАЛЬ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 24432974002

Д

ОНБ

ОНБ

425,2

Аукціон

Рішення суду 21.09.2005

Об'єкт повернутий у державну власність в особі ФДМУ. Рішення про передачу об'єкта в державну власність оскаржено в судовому порядку. Рішенням суду об'єкт визнано власністю попереднього власника.

3

№ 12-КПНБ
20.12.99

ЦЕХ КАРБОМІДНОФОРМАЛЬДЕГІДНИХ СМОЛ МЕБЛЕВОГО КОМБІНАТУ КДГМК "КРИВОРІЖСТАЛЬ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 24432974009

Д

ОНБ

ОНБ

656,5

Аукціон

Рішення суду 03.10.2005

Об'єкт повернутий у державну власність в особі ФДМУ. Рішення про передачу об'єкта в державну власність оскаржено в судовому порядку. Рішенням суду об'єкт визнано власністю попереднього власника.

4

№ 4-КПНБ
20.12.99

ЄМНІСТЬ ДЛЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ МЕБЛЕВОГО КОМБІНАТУ КДГМК "КРИВОРІЖСТАЛЬ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 24432974001

Д

ОНБ

ОНБ

7,4

Аукціон

Рішення суду 21.09.2005

Об'єкт повернутий у державну власність в особі ФДМУ. Рішення про передачу об'єкта в державну власність оскаржено в судовому порядку. Рішенням суду об'єкт визнано власністю попереднього власника.

5

№ 5-КПНБ
20.12.99

ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ МЕБЛЕВОГО КОМБІНАТУ КДГМК "КРИВОРІЖСТАЛЬ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 24432974010

Д

ОНБ

ОНБ

59,1

Аукціон

Рішення суду 03.10.2005

Об'єкт повернутий у державну власність в особі ФДМУ. Рішення про передачу об'єкта в державну власність оскаржено в судовому порядку. Рішенням суду об'єкт визнано власністю попереднього власника.

6

№ 1105
02.08.2000

КОРПУС № 11-12
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 1431396105

Д

ОНБ

ОНБ

0,062

Аукціон

Рішення суду 15.14.2004

РВ вирішує питання щодо можливої передачі об'єкта в комунальну власність територіальної громади.

7

№ 25 16.05.2001

ДЕПО КРИВОРІЗЬКОГО ДП "ТРАНСМАШ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.
2028107607

Д

ОНБ

ОНБ

9,719

Рішення суду 22.04.2008

РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу.

8

№ 3995 13.11.2001

ДИТЯЧА БАГАТООПЕРАЦІЙНА ЛІКАРНЯ НА 420 МІСЦЬ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 5393108003

Д

ОНБ

ОНБ

23,482

Аукціон

Рішення суду 15.10.2004

Об'єкт повернутий у державну власність. РВ вирішує питання щодо подальших дій.

9

2-1371
06.03.2001

ОНБ "ВОДНО-СПОРТИВНА БАЗА"ЛОКОМОТИВ",
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 1073828003

Д

ОНБ

ОНБ

659

Аукціон

Рішення ГСДО від 12.09.2014

Актом приймання-передачі від 13.05.2015 об'єкт повернуто у державну власність. РВ проводиться робота щодо повторного продажу.

10

20.11.2002
6450

ОНБ "ВІДНОВЛЮВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.

Д

ОНБ

ОНБ

156,4

Аукціон

Рішення ГСДО від 10.05.2016

Актом приймання-передачі від 09.11.2016 об'єкт повернуто у державну власність. РВ проводиться робота щодо повторного продажу.

11

№ 3674
28.01.2000

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК № 5
ДОНЕЦЬКА ОБЛ., СТАРОБЕШІВСЬКИЙ РАЙОН, С. РАЗДОЛЬНЕ, ВАТ "КАРАКУБСЬКИЙ"
84860602

Д

ОНБ

ОНБ

0,2

Аукціон

Аукціон

Рішення суду 20.05.2003

Акт приймання-передавання від 23.09.2004. Об'єкт розташований на території, яка тимчасово не контролюється українською владою.

12

№ 2577
17.07.98

КОРІВНИК
ДОНЕЦЬКА ОБЛ., ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. МАЯК 851956003

Д

ОНБ

ОНБ

0,4

Аукціон

Рішення суду 05.05.2004

Акт приймання-передачі 21.07.2006. за інформацією Никанорівської сільської ради від 06.03.2013 - ОНБ повністю зруйновано. Лист РВ від 06.06.2017 до Шахівської сільської ради щодо уточнення інформації по ОНБ.

13

№ 3692
03.03.2000

КІНОТЕАТР НА 500 МІСЦЬ
ДОНЕЦЬКА ОБЛ.
401184501

Д

ОНБ

ОНБ

0,7

Аукціон

Рішення суду 05.07.2007

Акт приймання-передавання від 14.08.2017. Виготовлено технічний паспорт станом на 25.10.2016. РВ проводиться робота щодо підготовки об'єкта до продажу. Наказ РВ від 02.12.2016 № 01007 про прийняття рішення про приватизацію.

14

№ 3606
29.11.99

НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО МЕДСАНЧАСТИНА-ПОЛІКЛІНІКА
ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. БОДРОВА, 2
24815801

Д

ОНБ

ОНБ

7,0

Аукціон

Аукціон

Рішення суду 25.07.2005

Акт приймання-передачі від 14.03.2006. Лист РВ до КП БТІ від 31.05.2017 з проханням виготовлення техпаспорту на ОНБ. Виготовлено технічний паспорт станом на 09.06.2017.

15

№ 3675
28.01.2000

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК № 6
ДОНЕЦЬКА ОБЛ., СТАРОБЕШІВСЬКИЙ РАЙОН, С. РАЗДОЛЬНЕ, ВАТ "КАРАКУБСЬКИЙ"
84860601

Д

ОНБ

ОНБ

0,2

Аукціон

Аукціон за методом зниження ціни лота

Рішення суду 22.05.2003

Акт приймання-передачі від 23.09.2004. Об'єкт розташований на території, яка тимчасово не контролюється українською владою.

16

№ 3711
24.04.2000

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК № 18
ДОНЕЦЬКА ОБЛ., ТЕЛЬМАНІВСЬКИЙ Р-Н, С. БАХЧОВИК
48355303

Д

ОНБ

ОНБ

0,15

Аукціон

Аукціон

Рішення суду 20.04.2005

Акт приймання - передачі від 23.03.2006. Об'єкт розташований на лінії зіткнення. Направлені запити до Андріївської селищної ради щодо отримання інформації про об'єкт від 20.07.2016 та 06.09.2016.

17

№ 3710
24.04.2000

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК № 14
ДОНЕЦЬКА ОБЛ., ТЕЛЬМАНІВСЬКИЙ Р-Н. С. БАХЧОВИК
48355305

Д

ОНБ

ОНБ

0,15

Аукціон

Рішення суду 13.10.2006

Акт приймання-передачі від 28.05.2007. Відсутність документів по земельній ділянці. Об'єкт розташований на лінії зіткнення. Направлено запити до Андріївської селищної ради щодо отримання інформації про об'єкт від 20.07.2016 та 06.09.2016. Наказом РВ від 07.03.2018 № 00181 припинено роботу з приватизації об'єкта.

18

№ 4230
09.06.2003

СПОРТИВНИЙ КОРПУС
ДОНЕЦЬКА ОБЛ., м. МАР'ЇНКА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА
68991202

Д

ОНБ

ОНБ

2,15

Аукціон

Рішення суду 19.02.2007

Акт приймання-передачі від 23.09.2004. Об'єкт розташований на лінії зіткнення. За інформацією Держгеокадастру у Мар'їнському районі інформація щодо ОНБ та зареєстрованих правовстановлюючих документів на земельну ділянку відсутні. Наказ РВ від 30.11.2016 № 00988 про призупинення роботи з приватизації ОНБ.

19

№ 3565
01.10.99

БАЗА УПРАВЛІННЯ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ
ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. КРАСНОАРМІЙСЬК
103874301

Д

ОНБ

ОНБ

0,45

Рішення суду 19.02.2007

Акт приймання-передачі від 26.09.2007. Відповідь відділу Держкомзему у м. Красноармійськ від 09.04.2012 - технічна документація на земельну ділянку відсутня. Відповідь Красноармійської МР - присвоїти поштову адресу ОНБ неможливо у зв'язку з тим, що місцезнаходження об'єкта невідомо.

20

№ 3636
17.12.99

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК № 15
ДОНЕЦЬКА ОБЛ., ТЕЛЬМАНІВСЬКИЙ Р-Н, С. БАХЧОВИК
4835531

Д

ОНБ

ОНБ

0,2

Рішення суду 30.01.2008

Акт приймання-передачі від 10.11.2010. Об'єкт розташований на лінії зіткнення. Направлено запити до Андріївської селищної ради від 20.07 2016 та від 06.09.2016 щодо отримання інформації про об'єкт. Наказом РВ від 07.03.2018 № 00181 припинено роботу з приватизації об'єкта.

21

№ 3566
01.10.99

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСОВОЯРСЬКОГО З-ДУ "ГІДРОЗАЛІЗОБЕТОН"
ДОНЕЦЬКА ОБЛ.
103874301

Д

ОНБ

ОНБ

1,0

Рішення суду 21.07.2008

Акт приймання-передачі від 10.11.2010. Відповідь Часовоярівської МР від 05.08.2016 щодо відсутності ОНБ за вказаною адресою. Лист РВ на адресу ДП "Часів Ярський завод "Гідрозалізобетон" ВАТ "Донбасканалбуд" від 10.05.2017 щодо надання інформації по ОНБ.

22

№ 1131
17.05.99

ДІЛЬНИЧНА ЛІКАРНЯ НА 25 ЛІЖОК
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. Ємільчинський р-н, с. Мала Глумча, вул. Шевченка. 52
18972004

Д

ОНБ

ОНБ

15,0

Аукціон

Рішення суду 27.08.2004

Об'єкт передано у держвласність. РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу. Виготовлено технічний паспорт на об'єкт. Розробляється проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки під об'єктом.

23

№ 676
24.03.2005

ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ.
18051004

Д

ОНБ

ОНБ

454000

Рішення суду 06.10.2010

Аукціони оголошені на 24.02.2017, 07.04.2017, 19.05.2017,23.06.2017 та на 18.08.2017 не відбулися у зв'язку з відсутністю заяв від покупців. Оголошено повторний аукціон на 17.10.2017.

24

№ 2265
02.11.2000

БАННО-ПРАЛЬНИЙ КОМБІНАТ
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. Андрушівский р-н, с. Івниця, вул. Садова, 32 18004019

Д

ОНБ

ОНБ

2800,00

Рішення суду 26.09.2007

Аукціон, оголошений на 23.03.2018 не відбувся у зв'язку з відсутністю заяв від покупців. Планується оголосити повторний продаж на аукціоні.

25

№ 365
14.09.2005

ОНБ - ЛАЗНЯ НА 10 МІСЦЬ
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. Овруцький р-н, с. Заріччя, вул. Поліська 3818053010

Д

ОНБ

ОНБ

1666,67

Рішення суду від 20.01.2011

Наказом РВ від 04.05.2016 № 344 прийнято рішення про приватизацію об'єкта разом із земельною ділянкою шляхом продажу на аукціоні. Виготовлено технічний паспорт на об'єкт та проект землеустрою.

26

№ 360
від 17.10.2005

ОНБ - 40 КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ВАТ "МУКАЧІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОЗАВОД"
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ.

Д

ОНБ

ОНБ

93,48

Аукціон

Рішенням суду 18.12.2012

Об'єкт передано у держвласність. Прийнято рішення про продаж на аукціоні під розбирання. РВ здійснює виготовлення землевпорядної документації. РВ звернулось до прокуратури Закарпатської області щодо надання висновку правомірності відмови в реєстрації земельної ділянки.

27

№ 589
13.05.2002

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., С. ГРУШІВКА, ВУЛ. ЗАРІЧНА, 7
454029401

Д

ОНБ

ОНБ

0,091

Аукціон

Рішення суду 16.09.2005

Акт прийому передачі від 13.04.2007. Конкурси з відбору виконавців робіт із землеустрою, призначені на 23.06.2016, 27.07.2016, 24.05.2017,05.07.2017, 05.09.2017, не відбулися у зв'язку з відсутністю заяв. Проведення чергового конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою буде призначено за наявності достатніх кошторисних призначень.

28

№ 809
14.10.2003

72 - КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., М. ОРІХІВ, ВУЛ. Л. УКРАЇНКИ, 45Б 23817302

Д

ОНБ

ОНБ

2,569

Викуп

-

Рішення суду 24.06.2009

Акт прийому - передачі від 19.04.2010. Наказом РВ від 02.09.2010 № 641 прийнято рішення про здійснення повторного продажу після проведення реєстрації права власності на об'єкт. Заяви, звернення від потенційних покупців не надходили. Конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою, призначений на 01.08.2017, відбувся. Зареєстровано право власності на земельну ділянку. 22.02.2018 узгоджений РВ проект землеустрою наданий розробнику для подальшої роботи. Триває оформлення правовстановлюючих документів на ОНБ.

29

№ 587
13.05.2002

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., С. ГРУШІВКА, ВУЛ. ЗАРІЧНА, 13
454029403

Д

ОНБ

ОНБ

0,09

Аукціон

Рішення суду 16.09.2005

Акт прийому - передачі від 13.04.2007. РВ проводиться робота щодо державної реєстрації права власності

30

№ 588
13.05.2002

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., С. ГРУШІВКА, ВУЛ. ЗАРІЧНА, 9 454029402

Д

ОНБ

ОНБ

0,09

Аукціон

Рішення суду 16.09.2005

Акт прийому - передачі від 13.04.2007. РВ проводиться робота з державної реєстрації права власності.

31

№ 340
16.10.2000

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК № 13
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., С. МАТВІЇВКА, ВУЛ. ПОБЄДИ, 90
19473109

Д

ОНБ

ОНБ

0,111

Аукціон

Рішення суду 27.04.2007

Акт прийому-передачі від 05.11.2007. Здійснено оцінку об'єкта разом з земельною ділянкою. РВ здійснює заходи щодо повторного продажу об'єкта.

32

№ 337
16.10.2000

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК № 11
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., С. МАТВІЇВКА, ВУЛ. ПОБЄДИ, 94
19473107

Д

ОНБ

ОНБ

0,072

Аукціон

Рішення суду 27.04.2007

Акт прийому-передачі від 23.10.2007. Наказ РВ від 26.08.2008 про продовження приватизації. Здійснено оцінку об'єкта разом з земельною ділянкою. РВ здійснює заходи щодо повторного продажу об'єкта.

33

№ 338
16.10.2000

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК № 12
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., С. МАТВІЇВКА, ВУЛ. ПОБЄДИ, 92
19473108

Д

ОНБ

ОНБ

0,124

Аукціон

Рішення суду 08.11.2007

Акт прийому-передачі від 30.01.2008. Здійснено оцінку об'єкта разом з земельною ділянкою. РВ здійснює заходи щодо повторного продажу об'єкта.

34

№ 537
19.12.2001

4-Х КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК № 1
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, С. ЄЛИЗАВЕТІВКА, ВУЛ. ВИШНЕВА, 30 85220004

Д

ОНБ

ОНБ

1,7

Аукціон

Рішення суду 23.05.2007

Акт прийому-передачі від 28.12.2007. Конкурси з відбору виконавців робіт із землеустрою, призначені на 02.07.2016, 16.08.2016, 27.06.2017, 05.09.2017, не відбулися у зв'язку з відсутністю заяв. РВ здійснює заходи щодо повторного продажу об'єкта.

35

№ 624
15.07.2002

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., С. ГРУШІВКА, ВУЛ. ЗАРІЧНА, 11
454029401

Д

ОНБ

ОНБ

0,09

Викуп

Рішення суду 08.11.2007

Акт прийому-передачі від 18.02.2008. Конкурси з відбору виконавців робіт із землеустрою, призначені на 23.06.2016,27.07.2016, 24.05.2017,05.07.2017, 05.09.2017, не відбулися у з РВ здійснює заходи щодо повторного продажу об'єкта у зв'язку з відсутністю заяв.

36

№ 641
16.09.2002

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК № 15
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., С. МАТВІЇВКА, ВУЛ. ПОБЄДИ, 86
19473106

Д

ОНБ

ОНБ

0,09

Викуп

Рішення суду 13.02.2006

Акт прийому-передачі від 05.09.2006. Здійснено оцінку об'єкта разом з земельною ділянкою. РВ здійснює заходи щодо повторного продажу об'єкта.

37

№ 323
25.09.2000

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., С. ІВАНІВКА, КАМ'ЯНКО-ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ШИРОКА, 142
41479901

Д

ОНБ

ОНБ

0,001

Аукціон

Рішення суду 13.08.2007

Акт прийому-передачі від 11.02.2008. Іванівською сільською радою двічі відмовлено в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою. РВ проводиться робота щодо державної реєстрації права власності.

38

№ 914
26.10.2004

ЇДАЛЬНЯ № 54
НА 150 МІСЦЬ, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 1 20495280

Д

ОНБ

ОНБ

321,919

Викуп

Рішення суду від 06.02.2017

Об'єкт повернений до державної власності: акт приймання-передачі від 27.09.2017. РВ здійснює заходи щодо повторного продажу об'єкта.

39

№ 339
16.10.2000

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК № 14
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., С. МАТВІЇВКА, ВУЛ. ПОБЄДИ, 88
194731010

Д

ОНБ

ОНБ

0,082

Викуп

Угода про розірвання договору 16.03.2004

Акт приймання-передачі від 22.07.2004. Наказом ФДМУ від 30.04.2014 № 1306 зем. ділянку вилучено зі складу об'єкта. Аукціони в електронній формі, призначені на 26.01.2018 та 16.03.2018 не відбулися у зв'язку з відсутністю заяв.

40

№ 641
09.08.99

КІННО-СПОРТИВНА БАЗА
М. КИЇВ 4013761023

Д

ОНБ

ОНБ

146,000

Аукціон

Рішення ГС від 15.08.2011

Акт ВДВС про передачу ОНБ від 23.11.2011. Направлені листи до Київради про приймання ОНБ до комунальної власності.

41

№ 934
27.08.2003

БУДІВЛЯ ХАРЧОБЛОКУ
М. КИЇВ 2160434001

Д

ОНБ

ОНБ

973,951

Аукціон

Рішення ГС від 02.11.2010

Акт державного виконавця від 10.05.2012. Проводиться відбір суб'єктів оціночної діяльності з метою визначення збитків, завданих об'єкту.

42

723
17.11.2000

ЕНЕРГОЦЕХ
М. КИЇВ 22992536801

Д

ОНБ

ОНБ

514,0

Аукціон

Рішення ГС від 04.08.2014

Акт ВДВС від 15.12.2015 про передачу ОНБ. Здійснено оцінку щодо визначення збитків завданих об'єкту.

43

503
27.08.97

СПЕЦ ГАРАЖ НА 50 АВТОМОБІЛІВ
М. КИЇВ

Д

ОНБ

ОНБ

30, 000

Аукціон

Рішення ГС від 18.10.2016

Акт ВДВС від 23.05.17 про передачу ОНБ. Відібрано суб'єкта оціночної діяльності з метою визначення збитків завданих об'єкту. Визначено дату інвентаризації та оцінки за станом на 31.12.2017.

44

№ 281
23.03.2001

СКЛАД ПІСКУ ПОПАСНЯНСКОГО ВАГОНОРЕМОНТНОГО ЗАВОДУ
ЛУГАНСЬКА ОБЛ.
958557406

Д

ОНБ

ОНБ

0,014

Аукціон

Рішення суду 20.07.2006

РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу.

45

№ 1987
29.11.2001

ЗОЛОТАРІВСЬКА ЗРОШУВАЛЬНА СИСТЕМА
ЛУГАНСЬКА ОБЛ. 103375701

Д

ОНБ

ОНБ

398,0

Аукціон

Рішення суду 14.11.2002

РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу.

46

№ 929
14.06.2001

2-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ДВАТ "КРАСНОЛУЦЬКА АВТОБАЗА"
ЛУГАНСЬКА ОБЛ. 542798301

Д

ОНБ

ОНБ

1,9

Аукціон

Рішення суду 15.06.2007

Об'єкт розташований на території, яка тимчасово не контролюється українською владою.

47

№ 1445
24.12.2002

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК № 4 КСП "ЦЕНТРАЛЬНЕ"
ЛУГАНСЬКА ОБЛ., ПЕРЕВАЛЬСЬКИЙ РАЙОН
373977503

Д

ОНБ

ОНБ

1,58

Аукціон

Аукціон

Рішення суду 14.11.2011

Об'єкт розташований на території, яка тимчасово не контролюється українською владою.

48

№ 480
20.08.2001

1-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
ЛУГАНСЬКА ОБЛ. 542798303

Д

ОНБ

ОНБ

2,4

Рішення суду 10.11.2006

Об'єкт розташований на території, яка тимчасово не контролюється українською владою.

49

№ 481
20.08.2001

2-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК, НА БАЛАНСІ ДВАТ "КРАСНОЛУЦЬКА АВТОБАЗА" ДП ДХК "ДОНБАСАНТРА-ЦИТ"
ЛУГАНСЬКА ОБЛ.
542798302

Д

ОНБ

ОНБ

1,6

Рішення суду 10.11.2006

Об'єкт розташований на території, яка тимчасово не контролюється українською владою.

50

№ 482
20.08.2001

1-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
ЛУГАНСЬКА ОБЛ. 542798304

Д

ОНБ

ОНБ

1,9

Рішення суду 10.11.2006

Об'єкт розташований на території, яка тимчасово не контролюється українською владою.

51

№ 2193
17.11.2003

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВІДДІЛЕННЯ СОРТУВАННЯ І СКЛАДІВ
ЛУГАНСЬКА ОБЛ. М. РОВЕНЬКИ, СМТ НОВОДАР'ЇВКА
481425401

Д

ОНБ

ОНБ

0,002

Аукціон

Аукціон

Рішення суду 26.01.2012

Об'єкт розташований на території, яка тимчасово не контролюється українською владою.

52

№ 689
27.12.2002

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК № 6 КСП "ЦЕНТРАЛЬНЕ"
ЛУГАНСЬКА ОБЛ., 373977504

Д

ОНБ

ОНБ

0,148

Аукціон

Аукціон

Ухвала суду 19.12.2011

Об'єкт розташований на території, яка тимчасово не контролюється українською владою.

53

№ 1249
25.10.2001

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ НА БАЛАНСІ ВАТ "РОЗДОЛЬНЕ"
ЛУГАНСЬКА ОБЛ. 2536979801

Д

ОНБ

ОНБ

0,001

Аукціон

Рішенням ГС від 19.09.2012

РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу. З метою оформлення права власності на земельну ділянку проводиться конкурс з відбору виконавців для розроблення земельної документації.

54

№ 1250
25.10.2001

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ПО 3.2, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ НА БАЛАНСІ ВАТ "РОЗДОЛЬНЕ"
ЛУГАНСЬКА ОБЛ. 2536979803

Д

ОНБ

ОНБ

0,001

Аукціон

Рішенням ГС від 19.09.2012

РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу. З метою оформлення права власності на земельну ділянку проводиться конкурс з відбору виконавців для розроблення земельної документації.

55

№ 1251
25.10.2001

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК,НА БАЛАНСІ ВАТ "РОЗДОЛЬНЕ"
ЛУГАНСЬКА ОБЛ. 2536979802

Д

ОНБ

ОНБ

0,001

Аукціон

Рішенням ГС від 19.09.2012

РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу. З метою оформлення права власності на земельну ділянку проводиться конкурс з відбору виконавців для розроблення земельної документації.

56

№ 519
26.09.2008

РОЗЧИННО-БЕТОННИЙ ВУЗОЛ
ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.
1840000001

Д

ОНБ

ОНБ

23,48

Аукціон

Рішення суду 02.10.2012

РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу. Оголошено повторний аукціон.

57

№ 320
14.01.2000

ГУРТОЖИТОК ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ НА 110 МІСЦЬ,
ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. 860961

Д

ОНБ

ОНБ

2,0

Аукціон

Рішення суду 15.12.2005

Аукціони під розбирання 13.10.2017, 22.12.2017, 26.01.2018, 02.03.2018 не відбулися. РВ здійснюються заходи по підготовці об'єкта до продажу.

58

№ 465
21.08.2003

ЛІКАРНЯ
ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. 2394884202

Д

ОНБ

ОНБ

26,9

Аукціон

Рішення суду 19.02.2009

Аукціони 13.10.2017, 22.12.2017, 26.01.2018 та 02.03.2018 не відбулися у зв'язку з відсутністю заяв. Здійснюються заходи щодо подальшого продажу.

59

№ 2151
27.08.97

ЦЕХ ПО ВИРОБНИЦТВУ РІДКОГО АМІАКУ ДГПХ "СІРКА"
ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.
5792891004

Д

ОНБ

ОНБ

5,0

Рішення ГС

Об'єкт передано у держвласність. РВ здійснює відбір виконавців по землеустрою.

60

№ 28-НБ-ЗД
17.07.2001

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЗАВОД ІНСТИТУТУ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ІМ. ФРАНЦЕВИЧА
КИЇВСЬКА ОБЛ. 13724805

Д

ОНБ

ОНБ

96,6

Рішення суду 09.09.2009

РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу. РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу.

61

№ 08-НБ-ЗД
09.01.2003

108-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
КИЇВСЬКА ОБЛ.

Д

ОНБ

ОНБ

-

Рішення суду 14.12.2011

РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу.

62

№ 622
18.03.99

КАФЕ НА 50 МІСЦЬ
М. КИЇВ 1429447101

Д

ОНБ

ОНБ

25,2

Аукціон

Рішення суду 12.05.2006

Акт державного виконавця від 25.01.2008. РВ здійснюється підготовка об'єкта до повторного продажу разом із земельною ділянкою.

63

№ 35-НБ-ЗД
20.09.2002

СТАНЦІЯ ПІДГОТОВКИ ВОДИ
КИЇВСЬКА ОБЛ.
10071292

Д

ОНБ

ОНБ

3,8

Рішення суду 14.12.2011

РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу.

64

№ 4-НБ-ЗД
05.02.2004

32-КВАРТИРНИЙ БУДИНОК
КИЇВСЬКА ОБЛ.
10071479

Д

ОНБ

ОНБ

1.3

Рішення суду 18.04.2012

РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу.

65

№ 18-НБ-ЗД
05.09.2005

ОНБ 103-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
КИЇВСЬКА ОБЛ.
10071625

Д

ОНБ

ОНБ

90,4

Аукціон

Аукціон

Рішення суду 20.10.2011

Об'єкт передано у держвласність. РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу.

66

№ 819
06.02.2002

РОЗШИРЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ ДВП "БУДРЕМКОМПЛЕКТ
М. КИЇВ 2528564701

Д

ОНБ

ОНБ

601,35

Аукціон

Аукціон

Рішення суду 22.11.2006

Акт державного виконавця від 09.04.2008. РВ здійснюється підготовка об'єкта до повторного продажу разом із земельною ділянкою.

67

№ 40-НБ-ЗД
28.08.2003

ОНБ 100-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
КИЇВСЬКА ОБЛ., С. ТЕРЕЗИНО, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 5 10071411

Д

ОНБ

ОНБ

Аукціон

Аукціон

Рішення суду 12.12.2011

РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу.

68

17-НБ-ЗД
22.06.2004

ОНБ 60-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
КИЇВСЬКА ОБЛ., СМТ ДИМЕР, ВУЛ. ЛЕНІНА, 79-А
10071411

Д

ОНБ

ОНБ

Аукціон

Аукціон

Рішення суду 21.12.2011

РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу.

69

№ 21-НБ-ЗД
13.06.2003

60-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
КИЇВСЬКА ОБЛ.
10071393

Д

ОНБ

ОНБ

Аукціон

Аукціон

Рішення суду 10.09.2014

РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу.

70

№ 31-НБ-ЗД
10.09.2004

60-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
КИЇВСЬКА ОБЛ., М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. КОМАРОВА 10071532

Д

ОНБ

ОНБ

Аукціон

Аукціон

Рішення суду 27.02.2012

РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу.

71

17-НБ-ЗД
31.08.2005

ОНБ ШКОЛА,
КИЇВСЬКА ОБЛ., СМТ ВОЛОДАРКА 10071608

Д

ОНБ

ОНБ

Аукціон

Аукціон

Рішення суду 17.01.2012

РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу.

72

№ 375/35
від 20.11.2006

Об'єкт незавершеного будівництва -108 квартирний житловий будинок, 19474801;
Кіровоградська обл, м. Світловодськ, вул. Новогеоргіївська, 48;
19474801

Д

ОНБ

ОНБ

21,17

Аукціон

Рішенням господарського суду Кіровоградської області від 31.05.2012 ДКП розірвано

Акт приймання-передачі від 31.10.2012. Конкурси з відбору виконавців робіт із землеустрою, оголошені протягом 2013 -2014 років, не відбулися у зв'язку з відсутністю заяв. На конкурс 31.03.2016 надійшла 1 заява. Конкурс 19.05.2016 відбувся. Виготовлено технічний паспорт БТІ. Проводяться заходи з визначення балансоутримувача - укладено Договір про безоплатне зберігання індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності, від 26.04.2017 № 25/35.

73

№ 30
15.09.2005

БЛОК ПОГРЕБІВ НА 96 МІСЦЬ
ПОЛТАВСЬКА ОБЛ.
8458840034

Д

ОНБ

ОНБ

3,650

Рішення суду 08.04.2009

РВ проводиться робота по передачі об'єкта до комунальної власності.

74

№ 29
15.09.2005

БЛОК САРАЇВ НА 96 МІСЦЬ
ПОЛТАВСЬКА ОБЛ.
8458840034

Д

ОНБ

ОНБ

3,700

Рішення суду 08.04.2009

РВ проводиться робота по передачі об'єкта до комунальної власності.

75

№ 4-Д
01.06.2004

ОБ'ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА "БУДІВЛЯ АТС"
М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. НОВОБУЗЬКА,130,
код 1930228701

Д

ОНБ

ОНБ

43,58

викуп

Рішення ГС від 30.03.2017

Актом приймання-передачі від 10.08.2017 об'єкт повернено в державну власність. РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу.

76

№ 249
22.08.2000

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
СУМСЬКА ОБЛ.
2382540101

Д

ОНБ

ОНБ

0,2

Аукціон

Аукціон

Угода про розірвання договору 22.08.2000

26.06.2017 проведено обстеження стану об'єкта спільно з представниками поліції та міської ради. РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу.

77

№ 288
27.06.2001

БАЗА БУДІВЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ ВАТ "СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД"
СУМСЬКА ОБЛ.
5785454

Д

ОНБ

ОНБ

37,4

Аукціон

Рішення суду 15.11.2006

06.06.2017 проведено обстеження стану об'єкта спільно з представниками поліції та селищної ради. РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу.

78

№ 291
24.07.2001

МЕТАЛЕВИЙ МОДУЛЬ ВАТ "КОНОТОПСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" СИЛУЕТ"
СУМСЬКА ОБЛ.
309766

Д

ОНБ

ОНБ

15,6

Аукціон

Рішення суду 26.10.2006

РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу. Оголошуються конкурси з відбору виконавців робіт з землеустрою.

79

№ 318
28.05.2002

КОРПУС ПО ВИРОБНИЦТВУ ПОБУТОВИХ ГАЗОВИХ ПЛИТ
СУМСЬКА ОБЛ.
5785454

Д

ОНБ

ОНБ

232,00

Аукціон

Аукціон

Рішення суду 29.11.2007

06.06.2017 проведено обстеження стану об'єкта спільно з представниками поліції та селищної ради. РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу.

80

№ 432
06.09.2004

50-ТИ КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК (II ЧЕРГА)
СУМСЬКА ОБЛ.
1400289903

Д

ОНБ

ОНБ

27,2

Аукціон

Аукціон

Рішення суду 08.01.2010

Проводиться робота з реєстрації права власності на об'єкт та виготовлення землевпорядної документації.

81

№ КПОНБ - 0072
від 30.04.2002

90-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. 01268934

Д

ОНБ

ОНБ

45,0

Аукціон

Рішення суду 19.03.2013

Аукціон з продажу 27.02.2018 не відбувся. Здійснюється підготовка об'єкта до продажу.

82

№ 109
від 23.18.2003

35-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., ВУЛ. П. МОРОЗОВА, М. КАХОВКА, 1034662001

Д

ОНБ

ОНБ

23,911

Аукціон

Рішення суду 21.11.2013

РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу.

83

№ 920
від 28.12.2002

ГРОМАДСЬКО-ПОБУТОВИЙ КОРПУС
ХАРКІВСЬКА ОБЛ. 1919712097

Д

ОНБ

ОНБ

13,895 без ПДВ

Аукціон

Рішення суду 05 10.10

Об'єкт повернений в державну власність за актом приймання передачі від 15.08.2011. Наказом РВ від 11.04.2017 № 766 прийнято рішення здійснити продаж після отримання кадастрового номеру. Термін виконання робіт за договором - 90 кал. днів.

84

№ 986
24.09.2003

МЕДСАНЧАСТИНА,
М. ХАРКІВ, ВУЛ. РУДИКА, 8 (ДНВО "КОМУНАР") 207650127302.

Д

ОНБ

ОНБ

150,00 без ПДВ

Аукціон.

Рішення суду 26.07.2010

Акт приймання-передачі від 23.07.2012. Земельно-кадастрова документація відсутня. Лист РВ від 24.02.2016 № 28-897 до ДНВП "Комунар" щодо приватизації об'єкта разом із земельною ділянкою на території підприємства, в зв'язку з обмеженим доступом до об'єкта.

85

№ 932
28.02.2003

32-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК З НАДБУДОВОЮ
ХАРКІВСЬКА ОБЛ.
1321413710003

Д

ОНБ

ОНБ

3,149

Аукціон

Аукціон

Рішення суду 12.10.2006

РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу.

86

№ 1209
12.01.2007

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
ХАРКІВСЬКА ОБЛ.
2983913976

Д

ОНБ

ОНБ

0,24163 без ПДВ

Рішення суду 15.09.2010

Акт приймання-передачі від 11.03.2011. Техпаспорт на ОНБ виготовлений, РВ здійснюється підготовка об'єкта до приватизації. Укладений договір із землевпорядником. Термін виконання робіт - 90 кал. днів. Додатковою угодою термін виконання продовжено до 01.11.2017.

87

№ 1144
від 24.01.2006

ОНБ "Будинок садибного типу" за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Безруків, вул. Польова, 19,
2925109811

Д

ОНБ

ОНБ

1,925 без ПДВ

Аукціон

ДКП розірвано рішенням від 31.07.2017 господарського суду Харківської обл.

Об'єкт повернений в державну власність згідно акта приймання-передачі від 22.01.2018

88

№ 1146
від 24.01.2006

Об'єкт незавершеного будівництва "Пилорама" по вул. Титкова, 40 у с. Одноробівка Золочівського району Харківської області;
2262618303.

Д

ОНБ

ОНБ

1,8 без ПДВ

Аукціон за методом зниження ціни лота

ДКП розірвано рішенням від 13.09.2016 господарського суду Харківської обл.

Об'єкт повернений в державну власність згідно акта приймання-передачі від 17.10.2017. Згідно з наказом ФДМУ від 27.03.2018 № 447 включено до переліку об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації у 2018 році.

89

№ 639
від 22.09.99

ОНБ "Овочевий магазин ВАТ "Форез" по вул. Немишлянській № 349-6 в м. Харкові;
186720186201

Д

ОНБ

ОНБ

2,08 без ПДВ

Актом державного виконавця від 15.06.2018 б/н

Рішенням Фрунзенського районного суду м. Харкова від 08.12.2017 р.

90

№ 1289
від 17.05.2010

Об'єкт (група Ж) - база відпочинку "Сонячна галявина", що знаходилась на балансі ВАТ "Харківський електротехнічний завод "Трансв'язок", за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, с. Дачне, вул. курортна, 53 14305909

Д

МП

МП

267,5838

Актом державного виконавця від 03.05.2018 б/н

Рішенням Зміївського районного суду від 13.03.2014 р.

91

№ 7157
29.11.2002

ОНБ "Корпус № 1 разом із огорожею, автомобільними дорогами та благоустроєм" м. Хмельницький, проспект Миру, 42

Д

ОНБ

ОНБ

121,0

Аукціон

постановою КАГС 27.02.2017 та постановою ВГСУ 12.07.2017

Акт приймання-передачі об'єкта приватизації, що повертається за рішенням суду у державну власність від 07.12.2017

92

№ 10396
10.09.97

ЦЕХ № 45 ЧЕРКАСЬКОГО ЗАВОДУ ТЕЛЕГРАФНОЇ АПАРАТУРИ М.ЧЕРКАСИ, ВУЛ. СУМГАЇТСЬКА, 1 1431006902

Д

ОНБ

ОНБ

45000,0

Аукціон разом із земельною ділянкою

Рішенням ГС від 10.01.2013

Акт про передачу об'єкта від 23.01.2015. Об'єкт оцінено, пропонується до продажу на аукціоні, електронні торги. Аукціон призначено на 26.01.2018.

93

№ 5433
25.10.2005

176-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.

Д

ОНБ

ОНБ

77,280

Рішенням ГС від 04.12.2014

Акт приймання-передачі від 16.06.2015. Об'єкт оцінено, пропонується до продажу на аукціоні, електронні торги. Аукціон призначено на 26.01.2018.

94

№ 1183
15.07.2005

30-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ДЛЯ МАЛОСІМЕЙНИХ
ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.

Д

ОНБ

ОНБ

1,000

Рішення суду від 19.05.2015

Акт приймання-передачі від 02.09.2015. У зв'язку з відмовою Кам'янською МР у наданні РВ дозволу на розроблення проекту землеустрою на земельну ділянку під ОНБ, РВ звернулося з позовною заявою в Черкаський окружний адміністративний суд. Постановою суду від 18.05.2017 справа № 823/607/17 визнано протиправною бездіяльність Кам'янської МР та зобов'язано розглянути заяву РВ про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою на земельну ділянку під ОНБ. РВ направлені матеріали для отримання зазначеного дозволу.

95

№ 3227
від 17.11.2006

ОНБ - 68-квартирний житловий будинок ВАТ "Піщанський комбікормовий завод"
(Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Піщане, вул. Шеремета Руслана, 100-г)

Д

ОНБ

ОНБ

309 820,00 грн., в т.ч. ПДВ 51636,67 грн., + і.і.

Рішення ГС від 17.05.2017

Рішення Господарського суду Черкаської області (від 17.05.2017 справа № 925/297/17) ДКП розірвано та зобов'язано покупця повернути ОНБ у державну власність.

96

№ КП-350-НБ

КЛУБ, ЩО ЗНАХОДИВСЯ НА БАЛАНСІ ТОВ "ПРОМІНЬ"
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ. ХОТИНСЬКИЙ Р-Н., С. РАШКІВ
30835021

Д

ОНБ

ОНБ

0,25

Аукціон

Аукціон

Рішення суду 07.04.2009

Акт приймання - передавання від 03.08.2009. Листом від 26.07.2017 № 01-02-02857 РВ надано до ФДМУ пропозиції щодо зміни способу приватизації - продаж на аукціоні під розбирання за методом зниження ціни. У зв'язку з відмовою ФДМУ, об'єкт приватизації запропоновано на повторний аукціон. РВ здійснює заходи з повторного продажу об'єкта.

97

№ КП-371-НБ
29.04.2005

2-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., ЗАСТАВНІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. КОСТРИЖІВКА, ПРОБ. БУКОВИНСЬКИЙ, 2
00373126

Д

ОНБ

ОНБ

1,460

Аукціон

Аукціон

Рішення суду 22.06.2011

Акт приймання - передавання від 22.07.2011. РВ здійснює заходи з повторного продажу об'єкта.

98

№ КП-206-НБ
від 16.09.99

ОНБ ДИТЯЧОЇ УСТАНОВИ
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., ХОТИНСЬКИЙ Р-Н., С. АНАДОЛИ
77992015

Д

ОНБ

ОНБ

0,1

Аукціон

Аукціон

Рішення суду від 09.01.2013

Акт приймання-передавання від 03.06.2015. Висновок про вартість об'єкта затверджено РВ 06.12.2016 р. РВ здійснює заходи з повторного продажу об'єкта.

99

№ 357-НБ
від 22.06.2004 р.

ОНБ ШКОЛИ, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ, НОВОСЕЛИЦЬКИЙ Р-Н, С. СЛОБОДА
77040607

Д

ОНБ

ОНБ

0,5 грн

Аукціон

Рішення від 09.01.2013

Акт приймання - передавання від 26.06.2015. Термін виконання робіт про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки - 07.03.2018.

100

№ 1027
22.11.2000

ОБ'ЄКТ ДОБУДОВИ ДО 108-КВАРТИРНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. 1422540603

Д

ОНБ

ОНБ

1,001

Аукціон

Аукціон

Рішення суду 25.04.2006

Об'єкт повернений у державну власність. РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу.

101

№ 1-934
30.05.2003

МАГАЗИН УНІВЕРСАМ ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.
1422540604

Д

ОНБ

ОНБ

0,153

Аукціон

Аукціон

Рішення суду 31.07.2006

Об'єкт повернений у державну власність. РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу.

102

№ 487
28.02.2001

2-Х КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. 3119575001

Д

ОНБ

ОНБ

2,94

-

Аукціон

Аукціон

Рішення суду 18.12.2006

Об'єкт повернений у державну власність. РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу.

103

№ 37/74
25.07.2003

ОБ'ЄКТ ЦЕГЕЛЬНОГО ЗАВОДУ ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., М. ВАРВА, ВУЛ. К.МАРКСА, 80
3089986006

Д

ОНБ

ОНБ

10,8

Аукціон

Аукціон

Рішення суду 16.05.2006

Об'єкт повернений у державну власність. РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу.

104

№ 1899
23.06.2000

ОБ'ЄКТ 2-ГОЇ ЧЕРГИ ТЕПЛИЦІ ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., М. НІЖИН, ВУЛ. НОСІВСЬКИЙ ШЛЯХ, 25 140729702

Д

ОНБ

ОНБ

4,001

Аукціон

Рішення суду 22.05.2008

РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу. Оголошено конкурс з відбору виконавця робіт із землеустрою, конкурс призначено на 08.11.2017.

105

№ 2147
22.08.2001

ОДНОКВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., ВУЛ. САДОВА, 9, С. ВЕРБИЧІ, РІПКИНСЬКИЙ Р-Н
4014246029

Д

ОНБ

ОДБ

0,234

Аукціон

Рішення суду 09.11.2009

Об'єкт повернений у державну власність. РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу.

106

№ 2150
22.08.2001

ОДНОКВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. ВУЛ. /ЛЕНІНГРАДСЬКА/, ПЕРЕМОГИ, 2, С. ВЕРБИЧІ, РІПКИНСЬКИЙ Р-Н
4014246031

Д

ОНБ

ОНБ

0,187

Аукціон

Рішення суду 09.11.2009

Об'єкт повернений у державну власність. РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу.

107

№ 2153
22.08.2001

ОДНОКВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. ВУЛ. САДОВА, 8, С. ВЕРБИЧІ, РІПКИНСЬКИЙ Р-Н
4014246030

Д

ОНБ

ОНБ

0,234

Аукціон

Рішення суду від 09.11.2009

Об'єкт повернений у державну власність. РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу.

108

№ 2156
22.08.2001

ОДНОКВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., ВУЛ. /ЛЕНІНГРАДСЬКА/, ПЕРЕМОГИ, /УТОЧНЕНА АДРЕСА ПЕРЕМОГИ, 4А/ С. ВЕРБИЧІ, РІПКИНСЬКИЙ Р-Н
4014246032

Д

ОНБ

ОНБ

0,561

Аукціон

Рішення суду 09.11.2009

Об'єкт повернений у державну власність. РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу.

109

№ 1-2399
14.08.2003

БУДІВЛЯ ЦЕГЕЛЬНОГО ЗАВОДУ
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.
3089986001

Д

ОНБ

ОНБ

90,02

Аукціон

Рішення суду 08.09.2009

Об'єкт повернений у державну власність. РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу.

110

№ 39
15.08.2003

КОТЕЛЬНЯ
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. 9017080001

Д

ОНБ

ОНБ

69,009

Аукціон

Рішення суду 25.01.2011

Об'єкт повернений у державну власність. РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу.

111

№ 1-1799
14.08.2003

БУДІВЛЯ ЦЕГЕЛЬНОГО ЗАВОДУ
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ, ПРИЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. КОЛІСНИКИ, ВУЛ. БЕРЕГОВА10-Б 3089986005

Д

ОНБ

ОНБ

92,389

Аукціон

Рішення суду 18.05.2009

У зв'язку з руйнуванням об'єкта РВ вирішує питання подальших дій.

112

№ 2174
13.10.2006

ОНБ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.

Д

ОНБ

ОНБ

2,016

Аукціон

Рішення суду 12.02.2013

Об'єкт повернуто в державну власність. РВ здійснюється підготовка об'єкта до продажу.

113

№ 1516
23.03.2005

Житловий будинок, що знаходиться за адресою: м. Прилуки, вул. Червоноармійська, 86

ОНБ

ОНБ

47,597

Рішення ДВС від 24.05.2018

Об'єкт повернуто через органи ДВС, комісією РВ прийнято рішення про подальшу приватизацію об'єкта.

КІЛЬКІСТЬ:
I. ПАКЕТИ АКЦІЙ 7 (В Т.Ч. ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ - 7, КОМУНАЛЬНА - 0)

II. ЄДИНІ МАЙНОВІ КОМПЛЕКСИ 4 (В Т.Ч. ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ - 4, КОМУНАЛЬНА - 0)

III. ОБ'ЄКТИ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУД-ВА 113 (Т.Ч. ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ - 113, КОМУНАЛЬНА - 0)

ВСЬОГО: 124 (Т.Ч. ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ -124, КОМУНАЛЬНА - 0)

__________
*інформація надана регіональними відділеннями Фонду по Донецькій та Луганській областях за результатами роботи проведеної у I кварталі 2014 року. Оновлення інформації відбуватиметься по мірі стабілізації ситуації в регіоні.

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна № 1192 від 25.07.2017, № 1626 від 26.10.2017, № 190 від 09.02.2018, № 653  від 14.05.2018, № 985 від 24.07.2018}

Заступник
начальника Управління
з питань контролю
за договірною діяльністю -
начальник відділу

К. Музика

{Текст взято з сайту ФДМУ http://www.new.spfu.gov.ua}вгору