Документ v0951731-18, поточна редакція — Прийняття від 11.07.2018

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.07.2018  № 951

Про затвердження Порядку оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", частини шостої статті 15 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3 "Про Порядок оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади" та з метою забезпечення гласності та відкритості діяльності Мінекономрозвитку НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, що додається.

2. Визначити департамент розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів відповідальним за контент-адміністрування офіційного веб-сайту Мінекономрозвитку (далі - веб-сайт), його технічне супроводження, а також захист інформації, що розміщується на веб-сайті, від несанкціонованого доступу.

3. Установити, що:

департамент регулювання зовнішньоекономічної діяльності здійснює адміністрування та актуалізацію рубрики "Спеціальні санкції" веб-сайту;

департамент регулювання публічних закупівель здійснює адміністрування та актуалізацію рубрики "Публічні закупівлі" веб-сайту.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки України від 21.05.2010 № 570 "Про оприлюднення в мережі Інтернет Інформації про діяльність Міністерства".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Перевезенцева О.Ю.

Перший віце-прем'єр-міністр
України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
С.І. КубівЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
11.07.2018  № 951

ПОРЯДОК
оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

1. Загальна частина

1.1. Цей Порядок визначає процедуру оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність Мінекономрозвитку та змістовного наповнення офіційного веб-сайту Мінекономрозвитку (далі - веб-сайт), а також самостійні структурні підрозділи Міністерства, відповідальні за своєчасну підготовку та подання інформації для розміщення на веб-сайті.

1.2. Веб-сайт з адресою www.me.gov.ua у мережі Інтернет є одним з офіційних джерел надання інформації про діяльність Мінекономрозвитку.

1.3. Метою функціонування веб-сайту є забезпечення прозорості та відкритості діяльності Мінекономрозвитку та реалізація права громадян на доступ до публічної інформації.

1.4. Склад інформації на веб-сайті, її структура та вимоги до оформлення визначаються відповідно до:

постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3 "Про Порядок оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади";

наказу Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України та Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 25.11.2002 № 327/225 "Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади", зареєстрованого в Мін'юсті 29.12.2002 за № 1021/7309;

наказу Мінекономрозвитку від 08.02.2017 № 170 "Деякі питання висвітлення діяльності Мінекономрозвитку".

2. Структура інформаційних матеріалів на веб-сайті

2.1. Організація інформаційних матеріалів на веб-сайті має ієрархічну структуру, що передбачає розміщення даних на декількох рівнях - розділ, підрозділ, сторінка.

2.2. Кожний розділ веб-сайту відповідає окремому напряму діяльності Мінекономрозвитку. Інформаційне наповнення розділів (підрозділів) веб-сайту та їх постійне оновлення здійснює відповідний самостійний структурний підрозділ Мінекономрозвитку. Розподіл розділів (підрозділів) та інформаційних ресурсів, що містяться на веб-сайті, за самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку, відповідальними за підготовку інформації для їх наповнення (далі - розподіл), наведено в додатку 1.

2.3. У разі необхідності висвітлення нового тематичного напряму діяльності Мінекономрозвитку в структурі інформаційних матеріалів веб-сайту можуть створюватися нові розділи (підрозділи).

2.4. Для створення/видалення розділу (підрозділу) самостійні структурні підрозділи Мінекономрозвитку подають до самостійного структурного підрозділу Мінекономрозвитку, визначеного відповідальним за контент-адміністрування веб-сайту, його технічне супроводження, а також захист інформації, що розміщується на веб-сайті, від несанкціонованого доступу (далі - контент-адміністратор), службову записку із зазначенням найменування розділу (підрозділу), місцезнаходження на веб-сайті з обґрунтуванням необхідності його створення/видалення.

2.5. Дизайн та структура окремих частин веб-сайту (розділи, підрозділи, сторінки) визначаються контент-адміністратором з урахуванням пропозицій самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку, відповідальних за подання інформації до окремих розділів веб-сайту.

3. Порядок підготовки та подання інформації для розміщення на веб-сайті

3.1. Підготовку та подання інформації для розміщення на веб-сайті здійснюють самостійні структурні підрозділи Мінекономрозвитку згідно з розподілом.

3.2. Інформація готується в електронному вигляді за допомогою стандартного набору програм Microsoft Office.

3.3. Підготовка та оприлюднення на веб-сайті прес-релізів щодо діяльності Мінекономрозвитку, оголошень, а також інформації (у тому числі документів), що може викликати підвищений інтерес або резонанс у засобах масової інформації, здійснюються за умови обов'язкового погодження із самостійним структурним підрозділом Мінекономрозвитку, який забезпечує взаємодію з органами державної влади та громадськістю.

3.4. Інформація для розміщення на веб-сайті подається українською мовою.

З метою задоволення інформаційних потреб користувачів, які не володіють українською мовою, ведеться англомовна версія сайту. Інформацію, яку необхідно перекласти та оприлюднити на англомовній версії веб-сайту, встановлює керівник самостійного структурного підрозділу Мінекономрозвитку, визначеного відповідальним у розподілі. Відмітка про необхідність перекладу інформації та її оприлюднення проставляється у супровідній формі подання інформації для розміщення на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку (далі - супровідна форма) згідно з додатком 2.

4. Розміщення інформації на веб-сайті

4.1. Дозволом на розміщення інформації є супровідна форма. Усі поля супровідної форми повинні бути заповнені.

4.2. Супровідна форма підписується керівником самостійного структурного підрозділу Мінекономрозвитку, що надає інформацію, погоджується посадовою особою згідно з розподілом обов'язків між Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі України, першим заступником Міністра, заступниками Міністра та заступником Міністра - Торговим представником України, а також державним секретарем Мінекономрозвитку згідно з повноваженнями керівника державної служби в Мінекономрозвитку та подається контент-адміністратору.

4.3. Відповідальність за своєчасну підготовку інформації для розміщення на веб-сайті, її зміст, достовірність та актуальність несуть керівники самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку відповідно до своєї компетенції. Інформація, що надається, повинна бути літературно відредагованою (без орфографічних, граматичних, стилістичних помилок).

4.4. Не допускається розміщення на веб-сайті інформації, розповсюдження чи оприлюднення якої заборонено законодавством, а також реклами, у тому числі політичної, за винятком соціальної реклами. Відповідальність за дотримання цієї вимоги несуть керівники самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку.

4.5. Усі матеріали, що повинні бути розміщені на веб-сайті, надсилаються контент-адміністратору (на електронну адресу portal@me.gov.ua), який оприлюднює інформацію після отримання від самостійного структурного підрозділу Мінекономрозвитку відповідних матеріалів та супровідної форми згідно з пунктом 4.2 цього Порядку.

4.6. Контент-адміністратор щопівроку проводить моніторинг стану інформаційного наповнення веб-сайту. У разі наявності інформації, що втратила актуальність, контент-адміністратор повідомляє про це відповідальний самостійний структурний підрозділ Мінекономрозвитку.

4.7. Керівник відповідального самостійного структурного підрозділу Мінекономрозвитку, до якого звернувся контент-адміністратор щодо актуалізації інформації, протягом п'яти робочих днів надає інформацію для розміщення на веб-сайті або службову записку згідно з пунктом 2.4 цього Порядку. За мовчазною згодою контент-адміністратор залишає за собою право в разі такої необхідності самостійно видалити розділ (підрозділ) веб-сайту.

4.8. Контент-адміністратор веб-сайту має право повернути матеріали для доопрацювання в разі невідповідності вимогам, визначеним цим Порядком.

Директор департаменту
розвитку
інформаційно-комунікаційних
технологій, документообігу
та електронних сервісів

Є.Л. Сторожук


Додаток 1
до Порядку оприлюднення
в мережі Інтернет інформації
про діяльність Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України

РОЗПОДІЛ
розділів (підрозділів) та інформаційних ресурсів, що містяться на веб-сайті, за самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку, відповідальними за підготовку інформації для їх наповнення

Розділ I. Розподіл розділів (підрозділів)

Інформація для розміщення на веб-сайті

Найменування розділу (підрозділу) веб-сайту

Відповідальний структурний підрозділ

Терміни та супроводження веб-сайту

1

Нормативно-правові засади діяльності Міністерства, виконання Закону України "Про очищення влади", керівництво (коротка біографічна довідка), структура апарату Мінекономрозвитку

"Про Міністерство"

самостійний структурний підрозділ, який забезпечує реалізацію в апараті Мінекономрозвитку державної політики з питань управління персоналом; самостійний структурний підрозділ, який забезпечує правовий супровід діяльності Мінекономрозвитку

не пізніше ніж протягом трьох днів з дня отримання інформації; постійна актуалізація

2

Проекти документів, що підлягають обговоренню (проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів); прийняті нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції Міністерства; методичні рекомендації

"Документи"

самостійні структурні підрозділи

проекти нормативно-правових актів за 30 календарних днів до дати їх розгляду; прийняті нормативно-правові акти не пізніше ніж протягом трьох днів після їх після їх прийняття в установленому порядку; обов'язкове погодження із самостійним структурним підрозділом, який забезпечує взаємодію з органами державної влади та громадськістю

3

Відомості про конкурси: на зайняття вакантних посад в апараті Міністерства; на керівні посади особливо важливих державних підприємств; інших державних підприємств

"Про Міністерство"; "Вакансії"

самостійний структурний підрозділ, який забезпечує реалізацію в апараті Мінекономрозвитку державної політики з питань управління персоналом

постійна актуалізація

4

Відомості про державні підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, із зазначенням керівника, поштової адреси, номерів телефонів, електронної адреси

"Про Міністерство"

самостійний структурний підрозділ, який забезпечує реалізацію в апараті Мінекономрозвитку державної політики з питань управління персоналом

постійна актуалізація

5

Нормативно-правові акти та методичні матеріали у сфері запобігання проявам корупції; відомості щодо здійснення функцій з вироблення ефективної державної політики, спрямованої на запобігання і протидію корупції, виявлення і подальше усунення причин її проявів

"Про Міністерство"

самостійний структурний підрозділ, який забезпечує підготовку та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції

постійна актуалізація

6

Плани і звіти Мінекономрозвитку

"Про Міністерство"

самостійні структурні підрозділи

постійна актуалізація

7

Відомості про планування та використання бюджетних коштів, проведення закупівлі Міністерством товарів (робіт, послуг)

"Про Міністерство"

самостійний структурний підрозділ, який забезпечує організацію та методичне керівництво веденням бухгалтерського обліку та фінансово-господарських операцій для забезпечення ефективної роботи апарату Міністерства

постійна актуалізація

8

Інформація до переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835)

"Про Міністерство"

самостійні структурні підрозділи

постійна актуалізація

Реєстр (перелік) наборів відкритих даних Міністерства

контент-адміністратор

оприлюднення не пізніше ніж протягом трьох днів 3 дня отримання інформації

9

Новини, анонси подій, відомості про взаємодію з Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України

"Про Міністерство"; "Прес-центр"

самостійний структурний підрозділ, який забезпечує взаємодію з органами державної влади та громадськістю

постійна актуалізація

10

Ведення профілів у соціальних мережах Facebook, Twitter, Telegram

самостійний структурний підрозділ, який забезпечує взаємодію з органами державної влади та громадськістю

адміністрування та постійна актуалізація

11

Державне регулювання у сфері інтелектуальної власності

"Діяльність"

самостійний структурний підрозділ, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності

постійна актуалізація

12

Нормативно-правове регулювання стратегічного планування, основні напрями діяльності Уряду, програмні документи з розвитку України

"Діяльність"

самостійний структурний підрозділ, який бере участь у запровадженні системи державного стратегічного планування

постійна актуалізація

13

Облік державних цільових програм

"Діяльність"

самостійний структурний підрозділ, який здійснює організаційно-методичне забезпечення щодо розроблення та виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади державних цільових програм

постійна актуалізація

14

Аналіз соціально-економічного розвитку країни, окремих секторів та галузей економіки, прогноз соціально-економічного розвитку України, тенденції тіньової економіки, стан соціально-економічного розвитку регіонів

"Діяльність"

самостійний структурний підрозділ, який забезпечує аналіз стану та тенденцій економічного і соціального розвитку України, у тому числі регіонів, здійснення середньо- та короткострокового державного прогнозування економічного і соціального розвитку України

постійна актуалізація; погодження із самостійним структурним підрозділом, який забезпечує взаємодію з органами державної влади та громадськістю

15

Відомості про управління державною власністю та приватизацію

"Діяльність"

самостійний структурний підрозділ, який здійснює методологічне та в межах повноважень, передбачених законом, нормативно-правове забезпечення з питань управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави

постійна актуалізація

16

Державне регулювання функціонування промислового сектору економіки; аналіз стану галузей промисловості, державне регулювання цін (тарифів) на продукцію, товари і послуги

"Діяльність"

самостійний структурний підрозділ, який забезпечує підготовку та внесення пропозицій щодо формування та реалізації державної промислової

постійна актуалізація

17

Державне регулювання національної безпеки та оборони; нормативно-правове регулювання у сфері державного оборонного замовлення, у сфері офсетної діяльності; співробітництво між Україною і НАТО в економічній сфері; військово-технічне співробітництво тощо

"Діяльність"

самостійний структурний підрозділ, який забезпечує підготовку пропозицій та участь у впровадженні стратегічного планування національної безпеки та оборони на державному рівні

постійна актуалізація

18

Державне регулювання публічних закупівель (нормативно-правові акти, консультації з питань закупівель, звіти сфери публічних закупівель, професіоналізація тощо)

"Діяльність"

самостійний структурний підрозділ, який забезпечує здійснення Мінекономрозвитку регулювання та реалізацію державної політики у сфері закупівель

адміністрування та постійна актуалізація

19

Державне регулювання у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні, відомості щодо надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів, здійснення державно-приватного партнерства; інформація про індустріальні (промислові) парки

"Діяльність"

самостійний структурний підрозділ, який забезпечує формування і реалізацію державної інвестиційної політики, державної політики у сфері державно-приватного партнерства та державної політики стосовно створення та функціонування індустріальних парків

постійна актуалізація

20

Регуляторна політика та розвиток підприємництва; відомості щодо програм та інституцій, які забезпечують підтримку підприємництва; статистичні та інформаційні матеріали щодо стану та розвитку малого і середнього підприємництва тощо

"Діяльність"

самостійний структурний підрозділ, який забезпечує формування і реалізацію державної політики у сфері розвитку підприємництва

постійна актуалізація

21

Державне регулювання системи надання адміністративних послуг (нормативно-правові акти, методичні рекомендації, реєстри, інформаційно-аналітичні матеріали тощо)

"Діяльність"

самостійний структурний підрозділ, який забезпечує формування і реалізацію державної політики у сфері надання адміністративних послуг

постійна актуалізація

22

Інформування та надання роз'яснень щодо реалізації державної політики у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності (нормативно-правові акти, реєстри, переліки, загальна інформація тощо)

"Діяльність"

самостійний структурний підрозділ, який забезпечує формування і реалізацію державної політики у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності

постійна актуалізація

23

Нормативно-правове регулювання у сфері внутрішньої торгівлі та побутових послуг, захисту прав споживачів

"Діяльність"

самостійний структурний підрозділ, який забезпечує формування і реалізацію державної політики у сфері внутрішньої торгівлі та побутових послуг, захисту прав споживачів

постійна актуалізація

24

Відомості щодо захисту торгових інтересів на внутрішньому та зовнішніх ринках; проведення антидемпінгових, антисубсидаційних та спеціальних розслідувань

"Діяльність"

самостійний структурний підрозділ, який забезпечує захист прав та економічних інтересів України, національного товаровиробника в торгово-економічній сфері шляхом застосування інструментів та процедур торговельного захисту

постійна актуалізація

25

Державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції

"Діяльність"

самостійний структурний підрозділ, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державного ринкового нагляду

постійна актуалізація

26

Міжнародні угоди та нормативно-правове регулювання залучення міжнародної технічної допомоги; перелік проектів міжнародної допомоги, зареєстрованих у Міністерстві; відомості щодо системи управління державними інвестиційними проектами та моніторинг стану їх виконання і впровадження; інформаційно-довідкові матеріали; конкурси на отримання грантів та інші оголошення

"Діяльність"

самостійний структурний підрозділ, який забезпечує формування та реалізацію державної політики з управління державними інвестиціями та державної політики з питань залучення міжнародної технічної допомоги

постійна актуалізація

27

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності; нетарифне регулювання; нормативно-правове регулювання ліцензування експорту та імпорту товарів; відомості щодо стану використання експортно-імпортних квот

"Діяльність"

самостійний структурний підрозділ, який забезпечує розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та розвитку міжнародних економічних зв'язків, забезпечує функціонування системи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

постійна актуалізація

28

Нормативно-правове регулювання експортної діяльності; інформаційно-консультаційна підтримка експортерів; інформація щодо заходів державної підтримки експорту

"Діяльність"

самостійний структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи із запровадження та реалізації механізму державної підтримки експорту

постійна актуалізація

29

Відомості щодо співробітництва України в рамках СОТ та з членами СОТ, а також переговорів з укладення регіональних преференційних угод (крім СНД та ЄС)

"Діяльність"

самостійний структурний підрозділ, який забезпечує співробітництво з СОТ, іншими міжнародними економічними організаціями й угрупованнями

постійна актуалізація

30

Відомості щодо співробітництва між Україною та Європейським Союзом

"Діяльність"

самостійний структурний підрозділ, який забезпечує розроблення пропозицій та організацію виконання прийнятих рішень щодо формування та реалізації державної політики з питань співробітництва з ЄС у економічній та торговельній сферах

постійна актуалізація

31

Відомості щодо виставково-ярмаркової діяльності

"Діяльність"

самостійний структурний підрозділ, який забезпечує внесення пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виставково-ярмаркової діяльності

постійна актуалізація

32

Державне регулювання туристичної діяльності; пріоритетні напрями розвитку туризму, нормативне регулювання відносин у сфері туризму тощо

"Діяльність"

самостійний структурний підрозділ, який забезпечує розроблення пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері туризму та курортів

постійна актуалізація

33

Відомості щодо внутрішнього аудиту Мінекономрозвитку

"Діяльність"

самостійний структурний підрозділ, який здійснює в установленому порядку внутрішній аудит діяльності Мінекономрозвитку, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління

постійна актуалізація

34

Відомості щодо громадської ради при Міністерстві, громадської експертизи та консультацій з громадськістю

"Діяльність"

самостійний структурний підрозділ, який забезпечує взаємодію з органами державної влади та громадськістю

постійна актуалізація

35

Інформація щодо звернень громадян, особистого прийому громадян керівництвом Мінекономрозвитку

"Звернення"

самостійний структурний підрозділ, який забезпечує реалізацію державної політики щодо конституційного права громадянина на звернення до Мінекономрозвитку, організацію роботи громадської приймальні Мінекономрозвитку

постійна актуалізація

Розділ II. Розподіл інформаційних ресурсів

Інформаційний ресурс

Доменне ім'я

Відповідальний структурний підрозділ

Забезпечення функціонування інформаційного ресурсу

1

Єдиний державний портал адміністративних послуг (ЄДПАП)

my.gov.ua

контент-адміністратор

забезпечення функціонування ЄДПАП, контент-адміністрування

самостійний структурний підрозділ, який забезпечує формування і реалізацію державної політики у сфері надання адміністративних послуг

нормативно-правове та методичне забезпечення функціонування ЄДПАП

2

Система ринкового нагляду та система оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик (ІТС НРН та СОВС)

uvaga.gov.ua

самостійний структурний підрозділ, який забезпечує формування та реалізацію державної політики з питань державного ринкового нагляду

нормативно-правове та методичне забезпечення функціонування ІТС НРН та СОВС

контент-адміністратор

технічне забезпечення функціонування ІТС НРН та СОВС, контент-адміністрування

3

Єдиний державний веб-портал відкритих даних

data.gov.ua

контент-адміністратор

оприлюднення не пізніше ніж протягом трьох днів з дня отримання відомостей; постійна актуалізація

4

Переліки: легкових автомобілів для цілей оподаткування транспортним податком;

me.gov.ua

самостійний структурний підрозділ, який забезпечує підготовку та внесення пропозицій щодо формування та реалізації державної промислової політики

актуалізація та оприлюднення щороку до 01 лютого базового податкового (звітного) періоду;

транспортних засобів для цілей оподаткування операцій з продажу або обміну об'єктів рухомого майна

актуалізація щокварталу, оприлюднення до 10 числа наступного місяця

контент-адміністратор

технічне забезпечення функціонування сервісу

5

Державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності

me.gov.ua

самостійний структурний підрозділ, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності

постійна актуалізація

контент-адміністратор

технічне забезпечення функціонування реєстрів об'єктів права інтелектуальної власності

6

Ведення системи обліку публічної інформації

me.gov.ua

контент-адміністратор

адміністрування та постійна актуалізація

7

Ведення бази даних щодо спеціальних санкцій

me.gov.ua

самостійний структурний підрозділ, який забезпечує розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та розвитку міжнародних економічних зв'язків

адміністрування та постійна актуалізація


Додаток 2
до Порядку оприлюднення
в мережі Інтернет інформації
про діяльність Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України

СУПРОВІДНА ФОРМА
подання інформації для розміщення на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору