Документ v0946816-17, поточна редакція — Прийняття від 12.06.2017

ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.06.2017  № 946

Про затвердження інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг щодо ліцензування господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками

Відповідно до законів України "Про адміністративні послуги", "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про архітектурну діяльність", постанов Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 року № 44 "Про затвердження вимог підготовки технологічної картки адміністративної послуги" та від 05.12.2007 № 1396 "Про ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури", Положення про Державну архітектурно- будівельну інспекцію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 № 294, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються, інформаційні картки адміністративних послуг з:

видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками (додаток 1);

переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками (додаток 2);

анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками (додаток 3);

внесення змін до переліку видів робіт провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню (додаток 4).

2. Затвердити такі, що додаються, технологічні картки адміністративних послуг з:

видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками (додаток 5);

переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками (додаток 6);

анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками (додаток 7);

внесення змін до переліку видів робіт провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню (додаток 8).

3. Управлінню організаційного забезпечення, зв'язків з громадськістю, ЗМІ та інформатизації (Туній О.Г.) та Управлінню ліцензування, обстеження та паспортизації (Кондратенко С.П.) забезпечити розміщення затверджених інформаційних та технологічних карток на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 10.06.2016 № 371 "Про затвердження інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг щодо ліцензування господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності" (із змінами).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Філончука В.В.

Голова Державної
архітектурно-будівельної
інспекції УкраїниО.В. КудрявцевДодаток 1
до наказу Державної
архітектурно-будівельної
інспекції України
12.06.2017 № 946

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками

(далі - провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів)

Інформація про суб'єкт надання адміністративної послуги

1.

Суб'єкт надання адміністративної послуги

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

2.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133

3.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

понеділок - четвер: з 9 -00 до 18 -00
п'ятниця: з 9 -00 до 16 -45
обідня перерва: з 13 -00 до 13 -45

4.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

тел. 044-291-69-51 (довідка)
факс 044-291-69-54
sarycheva@dabi.gov.ua
www.dabi.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

5.

Закони України

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон про ліцензування);
Закон України "Про архітектурну діяльність".

6.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 "Про ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури" (Порядок ліцензування);
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 "Деякі питання ліцензування будівництва об'єктів IV і V категорій складності" (Ліцензійні умови).

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Підстава для отримання адміністративної послуги

Заява про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів.

8.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів (Додаток 1 до Ліцензійних умов);
Відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва. інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи (Додаток 2 до Ліцензійних умов);
Опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії (Додаток 3 до Ліцензійних умов);
Довіреність - для представника (законного представника).
Бланки документів розміщено на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції www.dabi.gov.ua у розділі "Напрямки діяльності" "Ліцензування".

9.

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Нарочно ліцензіатом (особисто або його представником (законним представником));
поштовим відправленням з описом вкладення;
в електронному вигляді за допомогою порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

10.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Послуга платна

У разі платності:

10.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Стаття 14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

10.2.

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну послугу

Розмір плати становить один прожитковий мінімум, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття Держархбудінспекцією рішення про видачу ліцензії.
Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення прийнятого Держархбудінспекцією рішення про видачу ліцензії на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції www.dabi.gov.ua у розділі "Поточна діяльність".

10.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Плата за видачу ліцензії справляється за кодом класифікації доходів бюджету 22011800.
Інформація щодо казначейських реквізитів для сплати за ліцензію розміщена на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції www.dabi.gov.ua у розділі "Напрямки діяльності" "Ліцензування".

11.

Строк надання адміністративної послуги

27 робочих днів з дня реєстрації заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів.

12.

Перелік підстав для залишення заяви про надання адміністративної послуги без розгляду

1. Підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі.
2. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії:
- підписаний особою, яка не має на це повноважень;
- оформлений із порушенням вимог Закону про ліцензування та Порядку ліцензування, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно із Законом про ліцензування та Порядком ліцензування.
3. Подання заяви з порушенням строків, передбачених Законом про ліцензування та Порядком ліцензування.
4. Відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про здобувача ліцензії (суб'єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.

13.

Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

1. Невідповідність поданих суб'єктом будівельної діяльності документів ліцензійним умовам та неспроможність виконувати роботи згідно з поданим Переліком робіт.
2. Виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Ліцензія на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Нарочно ліцензіатом (особисто або його представником (законним представником));
поштовим відправленням;
в електронному вигляді за допомогою порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Інформація про видану ліцензію розміщується па офіційному веб-сайті Держархбудінспекції www.dabi.gov.ua у розділі "Реєстр виданих ліцензій".Додаток 2
до наказу Державної
архітектурно-будівельної
інспекції України
12.06.2017 № 946

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками

(далі - провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів)

Інформація про суб'єкт надання адміністративної послуги

1.

Суб'єкт надання адміністративної послуги

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

2.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133

3.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

понеділок - четвер: з 9 -00 до 18 -00
п'ятниця: з 9 -00 до 16 -45
обідня перерва: з 13 -00 до 13 -45

4.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

тел. 044-291-69-51 (довідка)
факс 044-291-69-54
sarycheva@dabi.gov.ua
www.dabi.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

5.

Закони України

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон про ліцензування);
Закон України "Про архітектурну діяльність".

6.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 "Про ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури" (Порядок ліцензування);
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 "Деякі питання ліцензування будівництва об'єктів IV і V категорій складності" (Ліцензійні умови).

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Підстава для отримання адміністративної послуги

Заява про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів.

8

Вичерпний перелік документів для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів (Додаток 4 до Ліцензійних умов);
Оригінал ліцензії з додатками (за наявності);
документи (їх копії (фотокопії), засвідчені ліцензіатом), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії;
Довіреність - для представника (законного представника).
Бланк заяви розміщено на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції www.dabi.gov.ua у розділі "Напрямки діяльності" "Ліцензування".

9.

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Нарочно ліцензіатом (особисто або через представника (законного представника));
поштовим відправленням з описом вкладення;
в електронному вигляді за допомогою порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

10.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Послуга безоплатна

У разі платності:

10.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

10.2.

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну послугу

10.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

11.

Строк надання послуги

10 робочих днів з дня реєстрації заяви про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів.

12.

Перелік підстав для залишення заяви про надання адміністративної послуги без розгляду

1. Підписані документи, що додаються до заяви про переоформлення ліцензії, подані не в повному обсязі.
2. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про переоформлення ліцензії:
- підписаний особою, яка не має на це повноважень;
- оформлений із порушенням вимог Закону про ліцензування та Порядку ліцензування, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно із Законом про ліцензування та Порядком ліцензування.
3. Відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про здобувача ліцензії (суб'єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.

13.

Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

1. Подання заяви з порушенням строків, передбачених Законом про ліцензування.
2. Невідповідність спадкоємця вимогам Ліцензійних умов.
Непереоформлена у встановлений строк ліцензія є недійсною і підлягає анулюванню.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Переоформлена ліцензія на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів.

15.

Способи отримання результату

Нарочно ліцензіатом (особисто або через представника (законного представника));
поштовим відправленням;
в електронному вигляді за допомогою порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Інформація про переоформлення ліцензії розміщується на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції www.dabi.gov.ua у розділі "Реєстр виданих ліцензій".


Додаток 3
до наказу Державної
архітектурно-будівельної
інспекції України
12.06.2017 № 946

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками

(далі - провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів)

Інформація про суб'єкт надання адміністративної послуги

1.

Суб'єкт надання адміністративної послуги

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

2.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133

3.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

понеділок - четвер: з 9 -00 до 18 -00
п'ятниця: з 9 -00 до 16 -45
обідня перерва: з 13 -00 до 13 -45

4.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

тел. 044-291-69-51 (довідка)
факс 044-291-69-54
sarycheva@dabi.gov.ua
www.dabi.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

5.

Закони України

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон про ліцензування);
Закон України "Про архітектурну діяльність".

6.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 "Про ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури" (Порядок ліцензування);
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 "Деякі питання ліцензування будівництва об'єктів IV і V категорій складності" (Ліцензійні умови).

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Підстава для отримання адміністративної послуги

Заява про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів.

8.

Вичерпний перелік документів для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів (Додаток 5 до Ліцензійних умов);
Оригінал ліцензії з додатками (за наявності);
Довіреність - для представника (законного представника).
Бланк заяви розміщено на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції www.dabi.gov.ua у розділі "Напрямки діяльності" "Ліцензування".

9.

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Нарочно ліцензіатом (особисто або через представника (законного представника);
поштовим відправленням з описом вкладення;
в електронному вигляді за допомогою порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

10.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Послуга безоплатна

У разі платності:

10.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

10.2.

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну послугу

10.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

11.

Строк надання адміністративної послуги

8 робочих днів з дня реєстрації заяви про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів.

12.

Перелік підстав для залишення заяви про надання адміністративної послуги без розгляду

1. Підписані документи, що додаються до заяви про анулювання ліцензії, подані не в повному обсязі.
2. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про анулювання ліцензії:
- підписаний особою, яка не має на це повноважень;
- оформлений із порушенням вимог Закону про ліцензування та Порядку ліцензування, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно із Законом про ліцензування та Порядком ліцензування.
3. Відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про здобувача ліцензії (суб'єкта господарювання).

13.

Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

Подання заяви про анулювання ліцензії після видання Держархбудінспекцією наказу про проведення перевірки додержання таким ліцензіатом Ліцензійних умов і до закінчення строку:
перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у разі їх наявності):
у тридцять робочих днів після спливу терміну виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (крім випадку видання протягом цього строку Держархбудінспекцією наказу про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов).

14.

Результат надання адміністративної послуги

Анульована ліцензія

15.

Способи отримання результату

Нарочно ліцензіатом (особисто або через представника (законного представника):
поштовим відправленням;
в електронному вигляді за допомогою порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Інформація про анулювання ліцензії розміщується на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції www.dabi.gov.ua у розділі "Реєстр виданих ліцензій".


Додаток 4
до наказу Державної
архітектурно-будівельної
інспекції України
12.06.2017 № 946

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з внесення змін до переліку видів робіт провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню

(далі - Перелік видів робіт)

Інформація про суб'єкт надання адміністративної послуги

1.

Суб'єкт надання адміністративної послуги

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

2.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133

3.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

понеділок - четвер: з 9 -00 до 18 -00
п'ятниця: з 9 -00 до 16 -45
обідня перерва: з 13 -00 до 13 -45

4.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта падання адміністративної послуги

тел. 044-291-69-51 (довідка)
факс 044-291-69-54
sarycheva@dabi.gov.ua
www.dabi.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

5.

Закони України

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон про ліцензування);
Закон України "Про архітектурну діяльність".

6.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 "Про ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури" (Порядок ліцензування);
постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 "Деякі питання ліцензування будівництва об'єктів IV і V категорій складності" (Ліцензійні умови).

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Підстава для отримання адміністративної послуги

Заява про внесення змін до Переліку видів робіт.

8.

Вичерпний перелік документів для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява про внесення змін до Переліку видів робіт (Додаток 6 до Ліцензійних умов);
Відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи (Додаток 2 до Ліцензійних умов);
Оригінал ліцензії з додатками (за наявності);
Довіреність - для представника (законного представника).
Бланки документів розміщено на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції wwvv.dabi.gov.ua у розділі "Напрямки діяльності" "Ліцензування".

9.

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Нарочно ліцензіатом (особисто або через представника (законного представника));
поштовим відправленням з описом вкладення;
в електронному вигляді за допомогою порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

10.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Внесення змін до Переліку видів робіт шляхом доповнення - послуга платна;
Внесення змін до Переліку видів робіт шляхом скорочення - послуга безоплатна.

У разі платності:

10.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Стаття 14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

10.2.

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну послугу

Розмір плати за внесення змін до Переліку видів робіт, шляхом доповнення, становить один прожитковий мінімум, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на дату прийняття Держархбудінспекцією рішення про видачу ліцензії.
Плата вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня отримання повідомлення від Держархбудінспекції про прийняте нею рішення про внесення змін до Переліку видів робіт.

10.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Плата за внесення змін до переліку видів робіт провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, які підлягають ліцензуванню, шляхом доповнення справляється за кодом класифікації доходів бюджету 22011800.
Інформація щодо казначейських реквізитів для сплати за ліцензію розміщена на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції www.dabi.gov.ua у розділі "Напрямки діяльності" "Ліцензування".

11.

Строк надання послуги

27 робочих днів з дня реєстрації заяви про внесення змін до Переліку видів робіт.

12.

Перелік підстав для залишення заяви про надання адміністративної послуги без розгляду

1. Підписані документи, що додаються до заяви для внесення змін до Переліку видів робіт, подані не в повному обсязі.
2. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви:
- підписаний особою, яка не має на це повноважень;
- оформлений із порушенням вимог Закону про ліцензування та Порядку ліцензування, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно із Законом про ліцензування та Порядком ліцензування.
3. Подання заяви з порушенням строків, передбачених Законом про ліцензування та Порядком ліцензування.
4. Відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про здобувача ліцензії (суб'єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.

13.

Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

1. Невідповідність поданих суб'єктом господарювання документів Ліцензійним умовам та неспроможність виконувати роботи згідно з поданим Переліком видів робіт
2. Виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Внесення змін до Переліку видів робіт

15.

Способи отримання результату

Нарочно ліцензіатом (особисто або через представника (законного представника));
поштовим відправленням;
в електронному вигляді за допомогою порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Інформація про внесення змій до Переліку видів робіт розміщується на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції www.dabi.gov.ua


Додаток 5
до наказу Державної
архітектурно-будівельної
інспекції України
12.06.2017 № 946

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками

(далі - провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів)

№ з/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1.

Реєстрація заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів і доданих до неї документів та їх передача до Управління ліцензування, обстеження та паспортизації для розгляду

Головний спеціаліст

Відділ документообігу Управління роботи з персоналом та документообігу

1 робочий день

2.

Розгляд заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів та доданих до неї документів, зокрема, перевірка їх відповідності вимогам Порядку ліцензування та законодавства, та їх передача до Ліцензійної комісії

Начальник відділу, головний спеціаліст

Відділ ліцензування Управління ліцензування, обстеження та паспортизації

9 робочих днів

3.

Розгляд заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів та доданих до неї документів Ліцензійною комісією та прийняття висновку

Голова, секретар, члени Ліцензійної комісії

Ліцензійна комісія, Управління ліцензування, обстеження та паспортизації

10 робочих днів

4.

Підготовка рішення Держархбудінспекції (на підставі висновку Ліцензійної комісії) щодо видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, оприлюднення прийнятого Держархбудінспекцією рішення про видачу ліцензії на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції www.dabi.gov.ua у розділі "Поточна діяльність", розміщення інформації про видану ліцензію на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції www.dabi.gov.ua у розділі "Реєстр виданих ліцензій"

Начальник Управління, начальник відділу, головний спеціаліст

Управління ліцензування, обстеження та паспортизації; Відділ ліцензування Управління ліцензування, обстеження та паспортизації

7 робочих днів

5.

Оформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів на паперовому носії (за бажанням здобувача ліцензії, що повинно бути відображено у заяві про отримання ліцензії)

Головний спеціаліст

Управління ліцензування, обстеження та паспортизації

Протягом 3 робочих днів з дня надходження документа, що підтверджує факт внесення плати за видачу ліцензії

6.

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів на паперовому носії

Головний спеціаліст

Управління ліцензування, обстеження та паспортизації

З 28 робочого дня з дня реєстрації заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів (у разі надання документа, що підтверджує факт внесення плати за видачу ліцензії), відповідно до бажаного способу отримання документів, вказаного у заяві: нарочно ліцензіатом (особисто або через представника (законного представника)) або поштовим відправленням


Додаток 6
до наказу Державної
архітектурно-будівельної
інспекції України
12.06.2017 № 946

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками

(далі - провадження господарської діяльності з будівництва)

№ з/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1.

Реєстрація заяви про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів і доданих до неї документів та їх передача до Управління ліцензування, обстеження та паспортизації для розгляду

Головний спеціаліст

Відділ документообігу Управління роботи з персоналом та документообігу

1 робочий день

2.

Розгляд заяви про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів та доданих до неї документів, зокрема, перевірка їх відповідності вимогам Порядку ліцензування та законодавства

Начальник відділу, головний спеціаліст

Відділ ліцензування Управління ліцензування, обстеження та паспортизації

6 робочих днів

3.

Підготовка рішення Держархбудінспекції щодо переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, розміщення інформації про переоформлену ліцензію на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції www.dabi.gov.ua у розділі "Реєстр виданих ліцензій"

Начальник Управління, начальник відділу, головний спеціаліст

Управління ліцензування, обстеження та паспортизації; Відділ ліцензування Управління ліцензування, обстеження та паспортизації

1 робочий день

4.

Оформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів на паперовому носії (у разі надання оригіналу ліцензії)

Головний спеціаліст

Відділ ліцензування Управління ліцензування, обстеження та паспортизації

2 робочих дні

5.

Видача переоформленої ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів на паперовому носії

Головний спеціаліст

Відділ ліцензування Управління ліцензування, обстеження та паспортизації

З одинадцятого робочого дня з дня реєстрації заяви про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів (нарочно ліцензіатом (особисто або через представника (законного представника)) або поштовим відправленням


Додаток 7
до наказу Державної
архітектурно-будівельної
інспекції України
12.06.2017 № 946

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками

(далі - провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів)

№ з/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1.

Реєстрація заяви про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів і доданих до неї документів та їх передача до Управління ліцензування, обстеження та паспортизації для розгляду

Головний спеціаліст

Відділ документообігу Управління роботи з персоналом та документообігу

1 робочий день

2.

Розгляд заяви про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів та доданих до неї документів, зокрема, перевірка їх відповідності вимогам Порядку ліцензування та законодавства, і їх передача до Ліцензійної комісії

Начальник відділу, головний спеціаліст

Відділу ліцензування Управління ліцензування, обстеження та паспортизації

1 робочий день

3.

Розгляд заяви про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів та доданих до неї документів Ліцензійною комісією та прийняття висновку

Голова, секретар, члени Ліцензійної комісії

Члени Ліцензійної комісії Секретар Ліцензійної комісії

2 робочих дні

4.

Підготовка рішення Держархбудінспекції (на підставі висновку Ліцензійної комісії) щодо анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів

Начальник Управління, начальник відділу, головний спеціаліст

Управління ліцензування, обстеження та паспортизації; Відділ ліцензування Управління ліцензування, обстеження та паспортизації

1 робочий день

5.

Розміщення інформації про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції www.dabi.gov.ua у розділі "Реєстр виданих ліцензій", оформлення анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів на паперовому носії (у разі надання оригіналу ліцензії)

Головний спеціаліст

Відділ ліцензування Управління ліцензування, обстеження та паспортизації

3 робочих дні

6.

Видача анульованої ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів на паперовому носії

Головний спеціаліст

Відділ ліцензування Управління ліцензування, обстеження та паспортизації

З 9 робочого дня з дня реєстрації заяви про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів (нарочно ліцензіатом (особисто або через представника (законного представника)) або поштовим відправленням


Додаток 8
до наказу Державної
архітектурно-будівельної
інспекції України
12.06.2017 № 946

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з внесення змін до переліку видів робіт провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню

(далі - Перелік видів робіт)

№ з/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1.

Реєстрація заяви про внесення змін до Переліку видів робіт і доданих до неї документів та їх передача до Управління ліцензування, обстеження та паспортизації для розгляду

Головний спеціаліст

Відділ документообігу Управління роботи з персоналом та документообігу

1 робочий день

2.

Розгляд заяви про внесення змін до Переліку видів робіт та доданих до неї документів, зокрема, перевірка їх відповідності вимогам Порядку ліцензування та законодавства, та їх передача до Ліцензійної комісії

Начальник відділу, головний спеціаліст

Відділ ліцензування Управління ліцензування, обстеження та паспортизації

9 робочих днів

3.

Розгляд заяви про внесення змін до Переліку видів робіт та доданих до неї документів. Ліцензійною комісією та прийняття висновку

Голова, секретар, члени Ліцензійної комісії

Ліцензійна комісія, Управління ліцензування, обстеження та паспортизації

10 робочих днів

4.

Підготовка рішення Держархбудінспекції (на підставі висновку Ліцензійної комісії) щодо внесення змін до Переліку видів робіт, повідомлення суб'єкта господарювання про прийняте Держархбудінспекцією рішення, розміщення інформації про внесення змін до Переліку видів робіт на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції www.dabi.gov.ua у розділі "Реєстр виданих ліцензій"

Начальник Управління, начальник відділу, головний спеціаліст

Управління ліцензування, обстеження та паспортизації; Відділ ліцензування Управління ліцензування, обстеження та паспортизації

5 робочих днів

5.

Оформлення Переліку видів робіт (додаток до ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів) на паперовому носії (у разі надання оригіналу ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів з додатком)

Головний спеціаліст

Відділ ліцензування Управління ліцензування, обстеження та паспортизації

2 робочих дні (у разі внесення змін до Переліку видів робіт шляхом скорочення); протягом 3 робочих днів з дня надходження документа, що підтверджує факт внесення плати за внесення змін до Переліку видів робіт (у разі внесення змін до Переліку видів робіт шляхом доповнення)

6.

Видача Переліку видів робіт (додаток до ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів) на паперовому носії

Головний спеціаліст

Відділ ліцензування Управління ліцензування, обстеження та паспортизації

З 28 робочого дня з дня реєстрації заяви про внесення змін до Переліку видів робіт (нарочно ліцензіатом (особисто або через представника (законного представника) або поштовим відправленням (у разі надання документа, що підтверджує факт внесення плати за внесення змін до Переліку видів робіт шляхом доповнення)

{Текст взято з сайту Держархбудінспекції України http://www.dabi.gov.ua}вгору