Документ v0945361-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.01.2008, підстава - v0032650-08

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.12.2003 N 945
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
N 32 ( v0032650-08 ) від 11.01.2008 }
Про встановлення порядку взаємодії
з Державною службою автомобільних доріг України

На виконання Указів Президента України від 15.12.1999 р.
N 1572 ( 1572/99 ) "Про систему центральних органів виконавчої
влади", від 08.11.2001 р. N 1056 ( 1056/2001 ) "Про заходи щодо
підвищення управління дорожнім господарством України", від
19.01.2002 р. N 50 ( 50/2002 ) "Питання Державної служби
автомобільних доріг України", від 11.05.2000 р. N 678 ( 678/2000 )
"Про положення про Міністерство транспорту України" (із змінами та
доповненнями), та з метою встановлення порядку спрямування та
координації Кабінетом Міністрів України діяльності Державної
служби автомобільних доріг України (далі - Укравтодор) через
Міністра транспорту України Н А К А З У Ю:
1. Установити, що Укравтодор при виконанні покладених на
нього завдань та функцій погоджує з Міністром транспорту України
пропозиції щодо: - формування державної політики у сфері дорожнього
господарства; - удосконалення законодавства; - проектів державних програм з питань розвитку дорожнього
господарства, забезпечення надійного та безпечного руху
автомобільними дорогами загального користування; - перспективного розвитку мережі доріг загального
користування; - проектів Державного бюджету України та Державної програми
економічного і соціального розвитку України, Програм діяльності
Кабінету Міністрів України в частині, що відносяться до
компетенції Укравтодору; - напрямів використання бюджетних та інших коштів,
призначених для фінансування дорожнього господарства; - приватизації державного майна, що перебуває у сфері
управління Укравтодору; - щорічних планів реалізації програми створення та
функціонування національної мережі міжнародних транспортних
коридорів; - прийняття міжнародних договорів України; - інших питань діяльності Укравтодору, які координуються
Кабінетом Міністрів України.
2. Установити, що Голова Укравтодору; - погоджує з Міністром транспорту України пропозиції щодо
призначення заступників Голови Укравтодору, персонального складу
Колегії Укравтодору, керівників служб автомобільних доріг в
Автономній Республіці Крим, областях, м. Севастополі та граничної
чисельності працівників; - бере участь в засіданнях Колегії Міністерства транспорту
України, забезпечувати виконання прийнятих рішень та надавати
необхідну інформацію в установлені терміни; - подає на розгляд та погодження Міністру транспорту України
титули перехідних та нових будов кошторисною вартістю більше 15
млн. грн.; - звітує про результати діяльності Укравтодору в терміни,
встановлені для відповідних форм державної статистичної звітності
(місячні, квартальні, піврічні, річні); - інформує Міністра транспорту України щодо виконання
доручень органів влади вищого рівня, щодо яких Укравтодор
визначено виконавцем (або співвиконавцем), доручень, що мають
загальний характер чи виконуються Укравтодором самостійно, у
порядку, встановленому відповідним дорученням; - надає зведені підсумкові щорічні звіти про результати
діяльності Укравтодору для схвалення на Колегії Мінтрансу та
затвердження Міністром транспорту України.
3. У щорічному зведеному підсумковому звіті Укравтодору мають
бути відображені наступні питання: - використання дорожнього фонду та коштів з інших джерел; - реалізація завдань державних програм, у т.ч. програми
розвитку транспортних коридорів; - показники роботи в розрізі підприємств, установ,
організацій, що належать до сфери управління Укравтодору.
4. Вважати такими, що втратили чинність, накази Мінтрансу
України від 08.07.2003 р. N 502/1 ( v5021361-03 ) та від
28.01.2002 р. N 47 ( v0047361-02 ).
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр Г.Кірпавгору