Документ v0935874-18, поточна редакція — Редакція від 28.09.2018, підстава - v1144874-18

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

30.08.2018  № 935

Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у IV кварталі 2018 року

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 1144 від 28.09.2018}

Відповідно до законів України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1425 (зі змінами), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Провести у ІV кварталі 2018 року планові перевірки суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, згідно з переліком, наведеним у додатку 1.

2. На підставі статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», статті 3 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», пунктів 1.5 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308, не здійснювати у IV кварталі 2018 року планові перевірки дотримання суб’єктами господарювання відповідних видів діяльності, проведення яких передбачено Планом здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік, затвердженим постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1425 (зі змінами), згідно з переліком, наведеним у додатку 2.

Голова НКРЕКП

О. КривенкоДодаток 1
до постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
30.08.2018  № 935

ПЕРЕЛІК
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо яких буде проведено планові перевірки у IV кварталі 2018 року

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальнихослуг № 1144 від 28.09.2018}

Директор Департаменту
ліцензійного контролю


Я. Зеленюк


Додаток 2
до постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
30.08.2018  № 935

ПЕРЕЛІК
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо яких не буде проведено планові перевірки у IV кварталі 2018 року

Директор Департаменту
ліцензійного контролю


Я. Зеленюквгору