Про створення Державного об'єднання "Укрморпорт"
Мінтранс України; Наказ від 27.12.2002933
Документ v0933361-02, поточна редакція — Редакція від 30.09.2003, підстава - v0751361-03

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.12.2002 N 933

Про створення Державного об'єднання "Укрморпорт"
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства транспорту
N 116 ( v0116361-03 ) від 19.02.2003
N 751 ( v0751361-03 ) від 30.09.2003 )

З метою створення умов для ефективного розвитку та управління
державними морськими портами, здійснення ефективних заходів по
забезпеченню вимог законодавства України щодо цільового
використання портових зборів, підвищення рівня координації роботи
та взаємодії державних підприємств морського транспорту,
перевезення пасажирів і вантажів морським транспортом, ефективного
використання та збереження державного майна, відповідно до Закону
України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ), Декрету Кабінету
Міністрів України "Про об'єднання державних підприємств транспорту
і дорожнього господарства" N 20-93 ( 20-93 ) від 17.03.93 р. і
Положення про Міністерство транспорту України, затвердженого
Указом Президента України від 11.05.2000 р. N 678/2000
( 678/2000 ), Н А К А З У Ю:
1. Створити на базі підприємств морського транспорту, які
входять до сфери управління Мінтрансу, Державне об'єднання
"Укрморпорт" (далі - Об'єднання) у складі згідно з переліком, що
додається (не наводиться).
2. Розташувати Об'єднання за адресою: м. Київ,
вул. Стадіонна, 8.
3. Віднести новостворене Об'єднання до сфери управління
Міністерства транспорту України і підпорядкувати його Державному
департаменту морського і річкового транспорту.
Підпорядкувати Об'єднання безпосередньо Міністерству
транспорту України. ( Пункт 3 доповнено абзацом другим згідно з
Наказом Міністерства транспорту N 116 ( v0116361-03 ) від
19.02.2003, в редакції Наказу Мінтрансу N 751 ( v0751361-03 ) від
30.09.2003 )
4. Затвердити статут Об'єднання, що додається (не
наводиться
).
5. Державному департаменту морського і річкового транспорту
(Скворцов Г.П.) в двомісячний термін у встановленому чинним
законодавством порядку:
5.1. погодити цей наказ та статут Об'єднання з
Антимонопольним комітетом України і Міністерством економіки та з
питань європейської інтеграції України;
5.2. забезпечити державну реєстрацію зазначеного Об'єднання
та проінформувати про це Міністерство транспорту України;
5.3. внести пропозиції щодо призначення керівного складу
Об'єднання.
6. Управлінню власності та структурних перетворень
(Медіну Ю.М.) внести відповідні зміни до організаційної структури
морського і річкового транспорту України після надання довідки про
державну реєстрацію в місцевих органах державної влади.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря Міністерства транспорту України
Симоненка С.В.
Державний секретар Е.Абдуллаєввгору