Документ v0928361-02, поточна редакція — Прийняття від 26.12.2002

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.12.2002 N 928

Про внесення змін до складу фінансово-економічної
ради Міністерства транспорту України

У зв'язку з структурними змінами та змінами особового складу
Міністерства та державних департаментів Н А К А З У Ю:
1. Пункт 1 наказу Міністерства транспорту України від
26.10.98 р. N 415 "Про внесення змін до наказу Мінтрансу України
від 17.06.98 р. N 242 "Про створення фінансово-економічної ради
при Мінтрансі" викласти в такій редакції: "1. Створити при Міністерстві фінансово-економічну раду у
складі: 1) Голова ради - заступник Державного секретаря Дунаєв Л.Ф. 2) Заступник голови ради - керівник Департаменту економічного
аналізу та стратегічного планування (за посадою)
Члени ради: 3) Керівник Департаменту соціальної та кадрової політики
Черкашин С.В. 4) Керівник Департаменту розвитку та координації транспортних
систем Легенький Г.М. 5) Керівник Департаменту контрольно-ревізійної роботи та
запобігання корупційним та економічним правопорушенням Сєроштан
С.О. 6) Керівник Департаменту зовнішньоекономічних зв'язків
Бобровнікова А.Л. 7) Керівник Департаменту нормативно-правового забезпечення
Логінова Л.М. 8) Начальник Управління власності та структурних перетворень
Медін Ю.М. 9) Начальник Управління бухгалтерського обліку, бюджетного
фінансування і звітності Содель М.В. 10) Начальник Управління безпеки транспорту Гержод Ю.В. 11) Начальник Управління інноваційно-інвестиційної політики
(за посадою) 12) Заступник генерального директора Укрзалізниці Горілей
С.В. 13) Заступник директора Державного департаменту авіаційного
транспорту Кордянін Ю.І. 14) Перший заступник директора Державного департаменту
автомобільного транспорту Губа І.І. 15) Перший заступник директора Державного департаменту
морського і річкового транспорту (за посадою) 16) Заступник Голови Державної служби автомобільних доріг
України Веригін Л.М. 17) Перший заступник голови правління Державної холдингової
компанії "Укрзалізреммаш" Білоконь Ю.Д. 18) Заступник генерального директора об'єднання
"Укрпромзалізтранс" Архипчук М.В. 19) Директор Державного автотранспортного науково-дослідного
і проектного інституту Редзюк А.М. 20) Директор Науково-дослідного проектно-конструкторського
інституту морського флоту України з дослідним виробництвом Лесник
О.С. 21) Директор Державного проектно-розвідувального та
науково-дослідного інституту морського транспорту Нікулін С.Г. 22) Головний спеціаліст відділу бюджету та фінансового
регулювання Управління економічного аналізу Департаменту
економічного аналізу та стратегічного планування Кас'ян-Булаш З.В.
(секретар ради)".
2. Затвердити Положення про фінансово-економічну раду
Міністерства транспорту України.
3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Мінтрансу
України від 15.01.2001 р. N 13 "Про внесення змін та доповнень до
наказів від 17.06.98 р. N 242 та від 17.02.95 р. N 94", від
01.02.2001 р. N 57 "Про внесення змін до наказу Мінтрансу від
15.01.2001 р. N 13" та п. 1 наказу Мінтрансу від 26.10.98 р. N 415
"Про внесення змін до наказу Мінтрансу України від 17.06.98 р.
N 242 "Про створення фінансово-економічної ради при Мінтрансі".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря Дунаєва Л.Ф.
Державний секретар Е.Абдуллаєв

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ
про фінансово-економічну раду Міністерства
транспорту України

Загальні положення
1. Метою створення фінансово-економічної ради Міністерства
транспорту України (далі - Рада) є підвищення ефективності роботи
Міністерства для поліпшення фінансово-економічного стану галузі.
2. Рада створюється наказом Міністра із фахівців апарату
Міністерства, державних департаментів, адміністрацій, Укравтодору,
Державної гідрографічної служби, наукових профільних організацій і
діє на громадських засадах.
3. Рада у своїй роботі керується чинним законодавством
України, Положенням про Міністерство транспорту України
( 678/2000 ), наказами і розпорядженнями керівництва Міністерства
транспорту України, цим Положенням та іншими нормативними актами.
Основні завдання Ради
3. Основними завданнями Ради є: сприяння формуванню економічної, тарифної та соціальної
політики на транспортно-дорожньому комплексі; опрацювання перспектив розвитку транспортно-дорожнього
комплексу на основі аналізу сучасного фінансово-економічного
стану; узагальнення аналізу застосування законодавства з економічних
питань та визначення на цій основі шляхів його вдосконалення
стосовно функціонування транспортно-дорожнього комплексу; розробка заходів щодо регулювання розвитку
транспортно-дорожнього комплексу шляхом застосування економічних
важелів; розробка напрямків вдосконалення економічних методів
господарювання, орієнтованих на забезпечення ефективного і
цільового використання державного майна, фінансових і трудових
ресурсів.
Функції Ради
4. Рада відповідно до покладених на неї завдань: аналізує тенденції розвитку транспортно-дорожнього комплексу
та готує пропозиції щодо його поліпшення; розглядає та узгоджує концепції, цільові програми та прогнози
розвитку транспортно-дорожнього комплексу; сприяє формуванню і приймає участь у розробці пропозицій до
Державного бюджету України стосовно фінансування окремих напрямків
діяльності транспортно-дорожнього комплексу; аналізує стан використання бюджетних коштів, розглядає заходи
з їх економії; аналізує стан дотримання податкового законодавства та
фінансової дисципліни на підприємствах галузі, опрацьовує заходи
щодо його безумовного дотримання; аналізує практику застосування на підприємствах галузі
економічних важелів регулювання діяльності транспортно-дорожнього
комплексу, в тому числі тарифної і податкової політики, та
узагальнює пропозиції стосовно їх вдосконалення з врахуванням
галузевих особливостей; розглядає і розробляє рекомендації щодо прогресивних форм і
методів організації економічної роботи, заходи з реструктуризації
підприємств галузі, ефективного використання державного майна; узгоджує тематику науково-дослідних робіт економічного
характеру, спрямованих на розв'язання важливих проблем
транспортно-дорожнього комплексу і підвищення ефективності його
діяльності; готує пропозиції щодо фінансування аналітичних,
науково-дослідних робіт профільної тематики; на основі узагальнення практики застосування законодавства з
економічних питань (в тому числі податкового) готує пропозиції
щодо його вдосконалення стосовно транспортно-дорожнього комплексу.
Права Ради
5. Рада має право: отримувати від структурних підрозділів Міністерства,
державних департаментів, адміністрацій, Укравтодору,
Держгідрографії, підприємств галузі необхідні матеріали для
вирішення завдань і реалізації своїх функцій; здійснювати експертизу проектів документів загальногалузевого
характеру, які готуються структурними підрозділами Міністерства,
державними департаментами, адміністраціями, Укравтодором з питань
економіки транспортно-дорожнього комплексу; готувати пропозиції з питань, що відносяться до компетенції
Ради, і подавати їх керівництву Мінтрансу, департаментів,
адміністрацій.
Організація роботи Ради
6. Діяльність роботи Ради здійснюється у відповідності з
планами її роботи (квартальними), які затверджує голова Ради.
7. Основною формою діяльності Ради є засідання, які
проводяться не рідше одного разу на квартал.
8. Керує роботою Ради голова. У відсутності голови Ради його
обов'язки виконує один із заступників.
9. Ведення протоколів засідання Ради, подання необхідних
матеріалів членам Ради та інші організаційні питання покладаються
на секретаря Ради, який призначається за розпорядженням голови
Ради.
"Транспорт України - нормативне регулювання",
N 2, 31 січня 2003 р.вгору