Документ v0927862-14, поточна редакція — Прийняття від 27.06.2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

27.06.2014  № 927

Про накладення штрафу на ПАТ «Черкасигаз» та попередження про необхідність усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, у результаті розгляду 27.06.2014 на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, акта планової перевірки Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» від 20.06.2014 № 8, проведеної на підставі наказу від 30.04.2014 № 294, установлено, що ПАТ «Черкасигаз» (18000, м. Черкаси, вул. Громова, 142, код ЄДРПОУ 03361402, п/р № 260013001477 у ЧФ ПАТ «Ощадбанк», МФО 354507, в.о. Голови правління - Буян С.І., ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом та на розподіл природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом, затверджені постановою НКРЕ від 13.01.2010 № 11 (далі - Ліцензійні умови з постачання), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджені постановою НКРЕ від 13.01.2010 № 12 (далі - Ліцензійні умови з розподілу), а саме:

підпункт 2.1.4 Ліцензійних умов з розподілу в частині провадження господарської діяльності з розподілу газу за принципом економічної доцільності, забезпечення надійності транспортування та безаварійності експлуатації газорозподільних мереж;

пункт 2.3 Ліцензійних умов з постачання у частині виконання в повному обсязі фінансових зобов’язань перед НАК «Нафтогаз України» та ЗАТ «Укргаз-Енерго» за отримані обсяги природного газу у 2013 році відповідно до умов укладених договорів;

підпункт 3.1.4 Ліцензійних умов з постачання та підпункт 3.1.4 Ліцензійних умов з розподілу у частині надання НКРЕ достовірної інформації щодо провадження господарської діяльності з постачання газу за регульованим тарифом та розподілу газу;

підпункт 3.4.2. Ліцензійних умов з розподілу в частині утримання обладнання та устаткування відповідно до технічних характеристик та вимог діючих технічних норм та умов екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних та інших нормативних актів;

підпункт 3.4.18 Ліцензійних умов з розподілу в частині виконання вимог, встановлених НКРЕ щодо здійснення інших, крім ліцензованих, видів діяльності, а саме відповідно до вимог розпорядження НКРЕ від 29.07.2010 № 71-р;

підпункт 3.4.19 Ліцензійних умов з розподілу в частині забезпечення якості надання послуг із розподілу газу та надійності та безпеки транспортування газу розподільними трубопроводами;

пункт 3.6 Ліцензійних умов з розподілу в частині здійснення ліцензіатом проектування, будівництва та прийняття до експлуатації газорозподільних мереж та інших об'єктів і споруд, пов'язаних з ними єдиним технологічним процесом, згідно з нормативними документами;

підпункт 3.7.2 Ліцензійних умов з постачання та підпункт «б» підпункту 3.8.2 Ліцензійних умов з розподілу щодо використання за цільовим призначенням коштів, отриманих за рахунок установленого НКРЕ тарифу на постачання газу, та надання послуг з транспортування газу розподільними трубопроводами;

пункт 3.8 Ліцензійних умов з постачання та пункт 3.9 Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме:

абзацу шостого пункту 33 Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.1999 № 2246 (далі - Правила) в частині проведення періодичної повірки лічильників газу протягом одного місяця з дати настання строку такої повірки,

пункту 10 Порядку забезпечення споживачів природним газом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1729, у частині подання до Міненерговугілля, НАК «Нафтогаз України» та НКРЕ не пізніше ніж за 10 днів до початку місяця реалізації газу інформації про укладені договори на його поставку, довідки про наявні ресурси газу та їх плановий розподіл за регіонами та споживачами,

пунктів 3.8 та 4.1 Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств, затвердженого постановою НКРЕ від 28.11.2011 № 2255, у частині забезпечення ліцензіатом достовірності наданої НКРЕ інформації та виконання Інвестиційної програми 2013 року в повному обсязі;

та не виконало в повному обсязі в установлений термін вимоги постанови НКРЕ від 27.06.2013 № 757 у частині усунення порушення пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання у частині виконання в повному обсязі фінансових зобов’язань перед ЗАТ «Укргаз-Енерго» за отримані обсяги природного газу у 2012 році відповідно до умов укладених договорів.

Відповідно до Законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та «Про засади функціонування ринку природного газу», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1059, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Накласти штраф у розмірі 250 тис. грн на ПАТ «Черкасигаз» (18000, м. Черкаси, вул. Громова, 142, код ЄДРПОУ 03361402, п/р № 260013001477 у ЧФ ПАТ «Ощадбанк», МФО 354507, в.о. Голови правління - Буян С.І.) за порушення пункту 3.8 Ліцензійних умов з постачання та пункту 3.9 Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме: пункту 10 Порядку забезпечення споживачів природним газом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1729, у частині подання до Міненерговугілля, НАК «Нафтогаз України» та НКРЕ не пізніше ніж за 10 днів до початку місяця реалізації газу інформації про укладені договори на його поставку, довідки про наявні ресурси газу та їх плановий розподіл за регіонами та споживачами та пункту 4.1 Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств, затвердженого постановою НКРЕ від 28.11.2011 № 2255, у частині виконання Інвестиційної програми 2013 року в повному обсязі.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України протягом 30 днів з дня прийняття постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Попередити ПАТ «Черкасигаз» про необхідність усунення до 31.12.2014 порушень:

пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання у частині виконання в повному обсязі фінансових зобов’язань перед НАК «Нафтогаз України» та ЗАТ «Укргаз-Енерго» за отримані обсяги природного газу у 2013 році відповідно до умов укладених договорів;

пункту 3.9 Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме абзацу шостого пункту 33 Правил в частині проведення періодичної повірки лічильників газу протягом одного місяця з дати настання строку такої повірки.

3. Попередити ПАТ «Черкасигаз» про необхідність виконання у повному обсязі вимог постанови НКРЕ від 27.06.2013 № 757 у частині усунення порушення пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання у частині виконання в повному обсязі фінансових зобов’язань перед ЗАТ «Укргаз-Енерго» за отримані обсяги природного газу в 2012 році відповідно до умов укладених договорів до 31.12.2014.

4. ПАТ «Черкасигаз» не допускати надалі вищевказані порушення Ліцензійних умов з постачання та Ліцензійних умов з розподілу.

Голова Комісії

С. Тітенковгору