Документ v0920224-13, поточна редакція — Редакція від 17.06.2014, підстава - v1762224-14

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.06.2013  № 920

Про затвердження змін (уточнень) до плану розміщення акцій відкритого акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Свема" (код за ЄДРПОУ 5761318)

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна
№ 1762 від 17.06.2014}

На виконання частини третьої статті 7 Закону України "Про приватизацію державного майна", відповідно до вимог абзацу другого пункту 3 розділу 1 Порядку погодження з Кабінетом Міністрів України умов приватизації окремих об'єктів державної власності та закріплення в державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1997 р. № 1035, з метою реалізації Помісячного плану-графіка публікацій інформаційних повідомлень про продаж у 2013 році пакетів акцій об'єктів груп В, Г, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 15 березня 2013 р. № 312, враховуючи службову записку Управління планування та пільгового продажу від 19 червня 2013 р. № 19-1-602, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни (уточнення) до плану розміщення акцій відкритого акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Свема" згідно з додатком.

2. Встановити, що датою оцінки пакета акцій у розмірі 91,595% статутного капіталу відкритого акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Свема", який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, є 30 червня 2013 року.

3. Управлінню з питань оціночної діяльності забезпечити проведення оцінки пакета акцій відкритого акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Свема", який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону на дату, встановлену пунктом 2 цього наказу.

4. Управлінню конкурсного продажу забезпечити продаж пакета акцій відкритого акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Свема" згідно з планом розміщення акцій (із змінами та уточненнями).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління планування та пільгового продажу.

Голова Фонду

О. РябченкоДодаток
до наказу ФДМУ
27.06.2013 № 920

ЗМІНИ
(уточнення) до плану розміщення акцій (підприємства групи Г) ВАТ "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "СВЕМА", створеного шляхом перетворення орендного підприємства ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШОСТКИНСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СВЕМА"

Код за ЄДРПОУ

5761318

Загальна кількість акцій

1952287600 шт.

Статутний капітал

488071900,00 грн.

Номінальна вартість акції

0,25 грн.

Код продажу

Спосіб розміщення

Термін розміщення

Акції

Частка в СК,
%

Не реалізовано

Кількість штук

Сумарна вартість,
тис.грн.

Кількість штук

Частка в СК,
%

початок

закінчення

2.

Власність організації орендарів

Реалізовано


164080800

41020,2

8,4055.15

Продаж пакетів акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

27.06.2013

30.08.2014

1788206800

447051,7

91,595

1788206800

91,595


РАЗОМ

Х

Х

1952287600

488071,9

100,000

1788206800

91,595

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 1762 від 17.06.2014}

В.о. начальника
Управління планування
та пільгового продажуО. Дем'яненко

Виконавець

Д. Гончаренко

{Текст взято з сайту ФДМУ http://www.spfu.gov.ua/}вгору