Документ v0917729-18, поточна редакція — Прийняття від 16.08.2018

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.08.2018  № 917

Про внесення змін у додатки до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 № 814

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630 (зі змінами), з метою виправлення технічної помилки НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни у додатки 1, 3, 13, 16 до Типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 № 814, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

2. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до керівників закладів загальної середньої освіти.

3. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І.А.) зробити відмітку у справах архіву.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

Міністр

Л.М. Гриневич


Додаток 1
до Типової освітньої програми

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
початкової освіти для спеціальних закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання для дітей з порушеннями слуху

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

3

4

Разом

Мовно-літературна

Українська мова та літературне читання

7

6

6

6

25

Українська жестова мова

2

2

2

2

8

Іноземна мова

-

1

2

2

5

Математична

Математика

4

4

4

4

16

Природнича
Соціальна і здоров'язбережувальна
Громадянська та історична

Я досліджую світ

3

3

3

3

12

Технологічна

Предметно-практичне навчання**
Трудове навчання***

1

1

1

1

4

Інформатична

Інформатика

-

1

1

1

3

Мистецька

Образотворче мистецтво
Музичне мистецтво*

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

3

3

12

Усього:

22

23

24

24

93

Корекційно-розвиткова робота

Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови**

14

14

14

14

56

Розвиток слухового сприймання та формування вимови***

15

15

15

15

60

Лікувальна фізкультура (Ритміка)

**2

2

2

2

8

***3

3

3

3

12

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

1

1

1

4

Гранично допустиме навчальне навантаження

20

21

22

22

85

* або "Мистецтво" (інтегрований курс)
** для глухих дітей. На викладання ЛФК та (або) ритміки передбачено 2 години.
*** для дітей із зниженим слухом. На викладання ЛФК та (або) ритміки передбачено 3 години.

2

2

2

2

8

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти



Ю.Г. Кононенко


Додаток 3
до Типової освітньої програми

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
початкової освіти для спеціальних закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання для дітей з порушеннями зору

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

3

4

Разом

Мовно-літературна

Українська мова та літературне читання

7

7

7

7

28

Іноземна мова

2

2

2

2

8

Математична

Математика

4

4

4

4

16

Природнича
Соціальна і здоров'язбережувальна
Громадянська та історична

Я досліджую світ

3

3

3

3

12

Технологічна

Трудове навчання

1

1

1

1

4

Інформатична

Інформатика

-

1

1

1

3

Мистецька

Образотворче мистецтво**
Музичне мистецтво*

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

3

3

12

Усього:

22

23

23

23

91

Корекційно-розвиткова робота

Соціально-побутове орієнтування

2

2

2

2

8

Розвиток мовлення

2

2

2

2

8

Корекція розвитку

3

4

4

4

15

Орієнтування в просторі

2

2

2

2

8

Лікувальна фізкультура (Ритміка)

3

3

3

3

12

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

1

2

2

6

Гранично допустиме навчальне навантаження

20

21

22

22

85

* або "Мистецтво" (інтегрований курс)
** для сліпих дітей "Рельєфне малювання"

2

2

2

2

8

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти



Ю.Г. Кононенко


Додаток 13
до Типової освітньої програми

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
початкової освіти для дітей зі складними порушеннями розвитку
(з порушеннями зору в поєднанні з інтелектуальними порушеннями)

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

3

4

Разом

Мовно-літературна

Українська мова та літературне читання

4

4

4

4

16

Математична

Математика

2

2

2

2

8

Природнича
Соціальна і здоров'язбережувальна
Громадянська та історична

Я досліджую світ

4

4

4

4

16

Технологічна

Предметно-практичне навчання

2

2

2

2

8

Інформатична

Мистецька

Образотворче мистецтво
Музичне мистецтво*

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

3

3

12

Усього:

17

17

17

17

68

Корекційно-розвиткова робота

Розвиток мовлення

2

2

2

2

8

Лікувальна фізкультура (Ритміка)

2

2

2

2

8

Соціально-побутове орієнтування

3

3

3

3

12

Орієнтування в просторі

2

2

2

2

8

Корекція розвитку

3

4

4

4

15

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

6

7

8

8

29

Гранично допустиме навчальне навантаження

20

21

22

22

85

* або "Мистецтво" (інтегрований курс)

2

2

2

2

8

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти



Ю.Г. Кононенко


Додаток 16
до Типової освітньої програми

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
початкової освіти для дітей з аутичними порушеннями тяжкого ступеня; інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступенів

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

3

4

Разом

Мовно-літературна

Формування навичок читання та письма

4

4

4

4

16

Математична

Формування елементарних математичних уявлень

2

2

2

2

8

Природнича
Соціальна і здоров'язбережувальна
Громадянська та історична

Я досліджую світ
Соціально-побутове орієнтування

5

5

5

5

20

Технологічна

Предметно-практичне навчання

2

2

2

2

8

Інформатична

Мистецька

Розвиток художньо-естетичних навичок

2

2

2

2

8

Фізкультурна

Адаптивна фізична культура

3

3

3

3

12

Усього:

18

18

18

18

72

Корекційно-розвиткова робота

Психомоторний та сенсорний розвиток

3

3

3

3

12

Логопедичні заняття

2

2

2

2

8

Ритміка

1

1

1

1

4

Альтернативна комунікація

2

2

2

2

8

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

5

6

7

7

25

Гранично допустиме навчальне навантаження

20

21

22

22

85

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти



Ю.Г. Кононенко

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua}



вгору