Документ v0907224-13, поточна редакція — Прийняття від 27.06.2013

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.06.2013  № 907

Про прийняття рішення щодо приватизації державного пакета акцій ПАТ "КРИМНАФТОПРОДУКТ"

Відповідно до Закону України "Про Фонд державного майна України", Закону України "Про приватизацію державного майна", згідно з наказом Фонду державного майна України від 15 травня 2013 року № 629 "Про затвердження Переліку об'єктів групи Е, які підлягають приватизації у 2013 - 2014 роках" та враховуючи службову записку від 20.06.2013 № 27-412с, НАКАЗУЮ:

1. Прийняти рішення про приватизацію державного пакета акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИМНАФТОПРОДУКТ" у кількості 323791 (триста двадцять три тисячі сімсот дев'яносто одна) штука, сумарною номінальною вартістю 971373 (дев'ятсот сімдесят одна тисяча триста сімдесят три) гривні, що становить 13,827% статутного капіталу товариства.

Найменування підприємства

Місцезнаходження

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИМНАФТОПРОДУКТ"
(Код ЄДРПОУ 03482270)

Ялтинське шосе, буд. 12, м. Сімферополь, АР Крим, 95023

2. Управлінню офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції забезпечити публікацію в газеті "Відомості приватизації" рішення про приватизацію.

3. Управлінню міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності вжити заходів щодо проведення незалежної оцінки для визначення вартості державного пакета акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИМНАФТОПРОДУКТ".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності.

Голова Фонду

О. Рябченко

{Текст взято з сайту ФДМУ http://www.spfu.gov.ua/}вгору