Документ v089p299-14, поточна редакція — Прийняття від 02.06.2014

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

02.06.2014  № 089-р

Про зняття з реєстрації п'ятої, сьомої та дев'ятої вимог у колективному трудовому спорі (конфлікті) між найманими працівниками державного підприємства "Державний проектний інститут "Запоріжцивільпроект" міста Запоріжжя та державним підприємством "Державний проектний інститут "Запоріжцивільпроект" міста Запоріжжя

Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", розділу 6 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 25.03.2014 № 21:

1. Зняти з реєстрації п'яту, сьому та дев'яту вимоги у колективному трудовому спорі (конфлікті) між найманими працівниками державного підприємства "Державний проектний інститут "Запоріжцивільпроект" міста Запоріжжя та державним підприємством "Державний проектний інститут "Запоріжцивільпроект" міста Запоріжжя, зареєстрованому розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 24.03.2014 № 062-р (реєстраційний номер 020-14/08-В), як вирішені:

"5. Встановити розмір мінімального місячного окладу для найманих працівників ДП "ДПІ "Запоріжцивільпроект", що відповідає законодавчо встановленому рівню мінімальної заробітної плати з дотриманням міжпосадових співвідношень в розмірах міжпосадових окладів відповідно до Кодексу законів про працю України (стаття 95, 96, 97), галузевої угоди (розділ II), Закону України "Про оплату праці" (стаття 3, 6 та 7), Конституції України (стаття 43), Загальної декларації прав людини (стаття 23).

7. Сприяти та не перешкоджати представникам первинної профспілкової організації в реалізації їх повноважень, передбачених Законом України "Про профспілки, їх права і гарантії діяльності", Кодексом законів про працю України (стаття 97, глава XVI (статті 243 - 252)), галузевою угодою (розділ VIII), колективним договором (розділ 6), Загальної декларації прав людини (стаття 23), Конституцією України (стаття 36).

9. Постійно виконувати свої зобов'язання, як роботодавця, та надавати інформацію на запити профспілкового комітету відповідно до Закону України "Про профспілки, їх права і гарантії діяльності" (ст. 28, 45), Кодексу законів про працю України (стаття 251)".

Підстава:

1) подання відділення Національної служби посередництва і примирення в Запорізькій області від 30.05.2014 № 01-01/01-08/94;

2) протокол засідання примирної комісії № 2 від 16.05.2014;

3) протокол засідання примирної комісії № 4 від 27.05.2014.

2. Рекомендувати сторонам колективного трудового спору продовжити здійснення заходів для задоволення першої, другої, третьої, четвертої, шостої та восьмої вимог найманих працівників, зареєстрованих розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 24.03.2014 № 062-р:

"1. Здійснити виплату нарахованої, але не виплаченої заробітної плати за період з 1 січня 2014 р. по 28 лютого 2014 р. найманим працівникам ДП "ДПІ "Запоріжцивільпроект", які не мають судового наказу або рішення суду про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати за період з 1 січня 2014 р. по лютий 2014 р., відповідно до Кодексу законів про працю України (стаття 115), колективного договору (розділ 2), Конституції України (стаття 43), Закону України "Про оплату праці" (статті 24), Загальної декларації прав людини (стаття 23).

2. У частині "Виплату поточної заробітної плати найманим працівникам ДП "ДПІ "Запоріжцивільпроект" здійснювати ... відповідно до ... Кодексу законів про працю України (стаття 115), Закону України "Про оплату праці" (стаття 24), Загальної декларації прав людини (стаття 23), Конституції України (стаття 43).

3. Встановити для найманих працівників ДП "ДПІ "Запоріжцивільпроект" робочий час 40 годин на тиждень відповідно до галузевої угоди (розділ IV), Кодексу законів про працю України (стаття 50), колективного договору (розділ 3).

4. При нарахуванні заробітної плати найманим працівникам за час простою не з вини працівника, за працівником зберегти середній заробіток відповідно до Кодексу законів про працю України (стаття 113, частина 3), Конституції України (стаття 43), Загальної декларації прав людини (стаття 23).

6. Негайно провести заходи відносно відновлення санітарно-побутових умов праці (підключення будівлі інституту ДП "ДПІ "Запоріжцивільпроект" до системи водопостачання) для досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці на підприємстві ДП "ДПІ "Запоріжцивільпроект" відповідно до Кодексу законів про працю України (стаття 153, 158, 161), Закону України "Про охорону праці" (розділ 2, стаття 6; розділ 3, стаття 13), галузевої угоди (розділ III), колективного договору (розділи 2 та 5), Конституції України (стаття 43), Загальної декларації прав людини (стаття 23).

8. Терміново розробити заходи по безперебійному та рівномірному завантаженню роботою усіх підрозділів інституту ДП "ДПІ "Запоріжцивільпроект" відповідно до колективного договору (розділ 1 та 2), Конституції України (стаття 43), Загальної декларації прав людини (стаття 23)".

3. Відділенню Національної служби посередництва і примирення в Запорізькій області забезпечити подальше сприяння вирішенню зазначеного колективного трудового спору в межах повноважень, визначених Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17.11.98 № 1258/98, із змінами.

4. Відділу правового забезпечення Національної служби посередництва і примирення внести відповідні записи в Книгу реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів).

5. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому представляти інтереси найманих працівників державного підприємства "Державний проектний інститут "Запоріжцивільпроект" міста Запоріжжя, державному підприємству "Державний проектний інститут "Запоріжцивільпроект" міста Запоріжжя, Запорізькому міському голові, Запорізькій обласній державній адміністрації, відділенню Національної служби посередництва і примирення в Запорізькій області.

Голова

О. Окіс

{Текст взято з сайту НСПП http://www.nspp.gov.ua/}вгору