Документ v0898361-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.09.2003, підстава - v0746361-03

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.12.2002 N 898
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства транспорту
N 746 ( v0746361-03 ) від 26.09.2003 )

Про впорядкування системи оформлення, видачі,
використання та обліку дозволів на міжнародні
вантажні перевезення автомобільним транспортом

( Щодо змін додатково див. Наказ Міністерства транспорту
N 319 ( v0319361-03 ) від 24.04.2003 )
З метою ефективного використання та прозорого розподілу
дозволів на міжнародні перевезення вантажів автомобільним
транспортом Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Тимчасовий порядок оформлення і видачі дозволів
на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень
вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх
обміну та обліку та Порядок оформлення, видачі, використання,
обліку та звітності дозволів Європейської конференції міністрів
транспорту (ЄКМТ) на перевезення вантажів автомобільним
транспортом між країнами - членами ЄКМТ.
2. Встановити чинність вищезазначених нормативних документів
з 16.12.2002 р.
3. Відповідальним за впровадження і виконання Тимчасового
порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях
іноземних держав при виконанні перевезень вантажів автомобільним
транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку та
Порядку оформлення, видачі, використання, обліку та звітності
дозволів Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ) на
перевезення вантажів автомобільним транспортом між країнами -
членами ЄКМТ призначити директора Державного департаменту
автомобільного транспорту України.
4. Вважати такими, що втратили чинність, Порядок оформлення і
видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при
виконанні перевезень вантажів автомобільним транспортом у
міжнародному сполученні, їх обміну та обліку від 27.12.2001 р.,
Доповнення та зміни до Порядку оформлення і видачі дозволів на
поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень
вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх
обміну та обліку від 20.05.2002 р., Порядок оформлення, видачі,
використання, обліку та звітності дозволів Європейської
конференції міністрів транспорту (ЄКМТ) на перевезення вантажів
автомобільним транспортом між країнами - членами ЄКМТ від 27.01.97
р.
5. Створити Комісію у складі представників Міністерства
транспорту України, Державного департаменту автомобільного
транспорту, СМАП України, ДержавтотрансНДІпроекту, АсМАП України
(за згодою) для здійснення аналізу ефективності використання
українськими перевізниками дозволів, розгляду виявлених порушень,
вироблення заходів впливу до порушників-перевізників і підготовки
пропозицій щодо удосконалення системи оформлення, видачі,
використання та обліку дозволів на міжнародні вантажні перевезення
автомобільним транспортом.
6. Державному департаменту автомобільного транспорту прийняти
до виконання розподіл дозволів ЄКМТ на 2003 р. за типами згідно з
додатком.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного
секретаря Міністерства транспорту України Е.Ф.Абдуллаєва.
Міністр Г.М.Кірпа

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту України
18.12.2002 N 898

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях
іноземних держав при виконанні перевезень вантажів
автомобільним транспортом у міжнародному сполученні,
їх обміну та обліку

1. Загальні положення
1.1. Тимчасовий порядок оформлення і видачі дозволів на
поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень
вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх
обміну та обліку (далі - Порядок) розроблено відповідно до
положень міжурядових угод про міжнародне автомобільне сполучення,
що укладені Кабінетом Міністрів України з урядами іноземних держав
(далі - міжурядові угоди), та положень Закону України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 ).
1.2. Порядок регулює діяльність щодо обміну дозволами між
державами на виконання перевезень вантажів автомобільним
транспортом у міжнародному сполученні, оформлення і видачу їх
перевізникам, контролю за використанням дозволів та їх облік.
1.3. Перевезення вантажів автомобільним транспортом по
територіях іноземних держав або транзитом через їхні території
виконується українськими перевізниками відповідно до положень
міжурядових угод на основі належним чином оформлених дозволів,
якщо інший порядок не передбачено положеннями міжурядових угод.
1.4. Терміни, які використовуються у цьому Порядку: дозвіл - документ, який дає право на використання
транспортного засобу для міжнародного автомобільного перевезення
вантажу або слідування без вантажу по території іноземної держави; квота - максимальна кількість дозволів на проїзд
транспортного засобу з однієї країни в іншу протягом визначеного
періоду; транспортний засіб - зареєстрований в Україні автомобільний
транспортний засіб або комбінація транспортних засобів, в якій
хоча б автомобільний транспортний засіб зареєстровано в Україні і
призначений для перевезення вантажів; перевізник - будь-яка фізична чи юридична особа, яка здійснює
перевезення вантажів на комерційній основі або за власний рахунок
у відповідності з законами і правилами України; зелений вантажний автомобіль - автомобіль, який відповідає
вимогам рівня ЄВРО-1 щодо шуму та викидів забруднюючих речовин і
має відповідний сертифікат заводу-виробника або його офіційного
представника; особливо зелений та безпечний вантажний автомобіль -
автомобіль, який відповідає вимогам рівня ЄВРО-2 щодо шуму та
викидів забруднюючих речовин та вимогам безпеки (у тому числі і до
причепа/напівпричепа) і має такі сертифікати: - сертифікат відповідності вимогам щодо шуму та викидів
забруднюючих речовин (екологічний); - сертифікат відповідності вимогам безпеки (окремо для
автомобіля-тягача і причепа/напівпричепа) (безпеки); - сертифікати відповідності вимогам придатності до
експлуатації, що видані ДержавтотрансНДІпроектом згідно з
Резолюцією ЄКМТ CEMT/CM(2001)9/Final (окремо для автомобіля-тягача
і причепа/напівпричепа); ЄВРО-3 безпечний вантажний автомобіль - автомобіль, який
відповідає вимогам рівня ЄВРО-3 щодо шуму та викидів забруднюючих
речовин та вимогам безпеки (у тому числі і до
причепа/напівпричепа) і має такі сертифікати: - сертифікат відповідності вимогам до шуму та викидів
забруднюючих речовин (екологічний); - сертифікат відповідності вимогам безпеки (окремо для
автомобіля-тягача і причепа/напівпричепа) (безпеки); - сертифікат відповідності вимогам придатності до
експлуатації, що видані ДержавтотрансНДІпроектом згідно з
Резолюцією ЄКМТ CEMT/CM(2001)9/Final (окремо для автомобіля-тягача
і причепа/напівпричепа).
1.5. Квота дозволів для України на наступний рік визначається
на засіданнях Змішаних комісій з питань міжнародних автомобільних
перевезень (далі - Змішані комісії), що створені компетентними
органами країн - договірних сторін міжурядових угод або на
міжвідомчих переговорах.
1.6. У відповідності до положень міжурядових угод дозволи
можуть бути таких видів: двосторонній - дозвіл дає право на здійснення поїздки з
вантажем або без нього між пунктом, розташованим на території
України, і пунктом, розташованим на території іноземної держави,
яка вказана в дозволі (туди та у зворотному напрямку); транзитний - дозвіл, який дає право на здійснення поїздки з
вантажем або без нього через територію держави, вказаної в
дозволі, яка не є країною завантаження або розвантаження (туди та
у зворотному напрямку); універсальний - дозвіл, який дає право на здійснення поїздки
з вантажем або без нього як транзитом, так і в двосторонньому
сполученні (туди та у зворотному напрямку); до/з третіх країн -
дозвіл, який дає право на здійснення поїздки з вантажем із пункту,
розташованого на території держави, яка вказана в дозволі, до
третьої держави або з третьої держави в пункт, розташований на
території держави, яка вказана в дозволі.
1.7. Міжурядовими угодами або протоколами Змішаних комісій
можуть установлюватись інші види дозволів.
2. Узгодження квоти дозволів на поїздку
по територіях іноземних держав при виконанні
перевезення вантажів автомобільним транспортом
у міжнародному сполученні, їх обмін та облік
2.1. Узгодження квоти дозволів з урахуванням потреби
українських перевізників здійснює Міністерство транспорту України
або уповноважений ним Державний департамент автомобільного
транспорту на засіданнях Змішаних комісій або згідно з порядком,
який передбачений положеннями міжурядових угод.
2.2. Напередодні проведення засідань Змішаних комісій або
інших переговорів, які передбачені положеннями міжурядових угод,
Державний департамент автомобільного транспорту спільно із Службою
міжнародних автомобільних перевезень, яка передбачена статтями 15,
66 та 70 Закону України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 )
(далі - СМАП), та з урахуванням пропозицій Асоціації міжнародних
автомобільних перевізників України (далі - АсМАП) готує пропозиції
Міністерства транспорту України стосовно квоти дозволів держави, з
якою проводяться переговори, і подає їх на затвердження Державним
секретарем або уповноваженим ним заступником Державного секретаря.
2.3. На підставі протоколів засідань Змішаних комісій або
протоколів переговорів, у відповідності до наказу Міністерства
транспорту України або уповноваженого ним Державного департаменту
автомобільного транспорту СМАП здійснює замовлення на виготовлення
українських бланків дозволів на в'їзд (увезення) та рух по Україні
автотранспортного засобу в міжнародному автомобільному сполученні.
2.4. Щорічно до 20.12 за дорученням Міністерства транспорту
України Державний департамент автомобільного транспорту або
уповноважений ним СМАП здійснює обмін українських бланків дозволів
на іноземні на підставі домовленостей, що досягнуті на засіданнях
Змішаних комісій або на переговорах. Обмін оформлюється актом.
2.5. Одержані Міністерством транспорту України або, за його
дорученням, Державним департаментом автомобільного транспорту
іноземні бланки дозволів передаються в повному обсязі в СМАП для
їх оприбуткування, подальшого оформлення і використання
вітчизняними перевізниками.
2.6. Бланки іноземних дозволів підлягають обов'язковому
поверненню, після їх використання перевізниками, у відділення
СМАП, розташовані в пунктах пропуску через державний кордон
України.
3. Оформлення та видача дозволів на поїздку
по територіях іноземних держав при виконанні
перевезень вантажів автомобільним транспортом
у міжнародному сполученні
3.1. Згідно зі статтею 66 Закону України "Про автомобільний
транспорт" ( 2344-14 ) та повноваженнями, наданими Міністерством
транспорту України, оформлення та видачу дозволів на поїздку по
територіях іноземних держав при виконанні перевезень вантажів
автомобільним транспортом у міжнародному сполученні здійснює СМАП.
3.2. СМАП оформляє і видає дозволи юридичним і фізичним
особам України, які мають ліцензію на міжнародні перевезення
вантажів та ліцензійні картки на транспортні засоби, за умови, що
транспортні засоби відповідають установленим технічним нормам. Для автомобілів, які відповідають вимогам ЄВРО-1, ЄВРО-2,
ЄВРО-3 - комплект сертифікатів, необхідний для категорій
"зелений", "особливо зелений і безпечний", "ЄВРО-3 безпечний"
вантажний автомобіль відповідно.
3.3. Оформлення та видача дозволів проводиться відділеннями
СМАП за фактом прибуття транспортного засобу при пред'явленні
ліцензійної картки з обов'язковим занесенням отриманих дозволів до
реєстру видачі. Реєстр видачі дозволів ведеться згідно з Положенням про
реєстр, затвердженим директором Державного департаменту
автомобільного транспорту.
3.4. При оформленні дозволів до них заносяться такі
реквізити: найменування перевізника; реєстраційний номер транспортного засобу; підпис та номерний штамп посадової особи СМАП, що оформила
дозвіл; дата видачі.
3.5. Оформлення, видача та номерний облік дозволів
здійснюється з використанням комп'ютерного програмного
забезпечення СМАП. Подальше отримання дозволів забезпечується за
умови повернення раніше отриманих.
3.6. У разі дефіциту дозволів Міністерство транспорту, з
урахуванням пропозицій АсМАП України, може встановлювати
спеціальні умови видачі дозволів для проїзду по територіях окремих
іноземних держав, які є обов'язкові для виконання.
3.7. Під час оформлення та видачі дозволів перевізник
здійснює відшкодування витрат згідно з кошторисом, затвердженим
Міністерством транспорту.
4. Особливості оформлення та видачі
дозволів окремих країн
4.1. Залежно від домовленостей, досягнутих на засіданнях
Змішаних комісій з окремими країнами, можуть бути встановлені
додаткові умови видачі дозволів, а саме: дозволи на поїздку по території Росії, Азербайджану, Греції,
Казахстану та Югославії на перевезення вантажів до/з третіх країн
оформляються та видаються перевізникам СМАП згідно з розподілом, який затверджується Державним секретарем
Міністерства транспорту або уповноваженим ним Заступником
Державного секретаря з урахуванням пропозицій АсМАП; дозволи Австрії оформлюються та видаються в пунктах пропуску
на державному кордоні Австрії тільки на двосторонні перевезення; багаторазові дозволи на поїздку по території Франції
оформлюються та видаються відділеннями СМАП, а також підрозділами
центрального апарату СМАП. Зазначені дозволи оформлюються разом з
бортовим журналом на підприємство і можуть бути використані
будь-яким його транспортним засобом, заявленим перевізником при
одержанні дозволів, що відповідає вимогам, викладеним у п. 3.2
цього Порядку.
4.2. Дозволи іноземних країн, що отримуються понад
установлену за двосторонньою угодою квоту, оформляються та
видаються перевізникам тільки на транспортні засоби, що
відповідають вимогам до "особливо зеленого і безпечного" та
"ЄВРО-3 безпечного" вантажного автомобіля.
5. Порядок використання та повернення дозволів
5.1. При оформленні і видачі дозволів СМАП інформує
перевізника про особливості їх використання, а також про специфіку
перевезень по території країн, для яких видані дозволи.
5.2. Перевізник, якому оформлений дозвіл, несе
відповідальність за його правильне використання, збереження та
своєчасне повернення. Передача дозволу іншому перевізнику або
одержання від особи, яка не передбачена цим порядком, та
здійснення будь-яких виправлень у ньому забороняються.
5.3. Бланки іноземних дозволів є документами суворої
звітності, їх облік та зберігання здійснюються за правилами обліку
та зберігання бланків іноземних дозволів.
5.4. Повернення використаних дозволів, отриманих перевізником
із занесенням до реєстру видачі, здійснюється перевізником у
будь-якому відділенні СМАП (за винятком дозволів Австрії) в пункті
пропуску через державний кордон України. При поверненні
використаних дозволів працівником відділення СМАП у реєстрі видачі
проставляються відмітки про їх повернення (особисті підпис та
печатка інспектора відділення СМАП, який прийняв використані
дозволи).
6. Контроль за оформленням, видачею, використанням
та поверненням дозволів на поїздку по територіях
іноземних держав та аналіз ефективності
використання іноземних дозволів
6.1. Міністерство транспорту України, Державний департамент
автомобільного транспорту забезпечують контроль за оформленням,
видачею, використанням, обліком та звітністю дозволів на поїздку
по територіях іноземних держав українських перевізників.
6.2. Керівник СМАП несе відповідальність за дотримання
працівниками відділень СМАП чинного законодавства та цього
Порядку, контролює і вживає заходів впливу щодо профілактики та
недопущення порушень.
6.3. До 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом,
працівники відділень СМАП заносять інформацію про використані
бланки дозволів до спеціального реєстру і передають його разом з
бланками використаних дозволів до центрального апарату СМАП для
проведення контролю. СМАП на підставі отриманих матеріалів протягом місяця,
наступного за звітним кварталом, здійснює аналіз ефективності
використання дозволів і, у разі виявлення порушень, направляє
клопотання Державному департаменту автомобільного транспорту та
АсМАП України про вжиття заходів впливу до перевізників. Дозволи і
документи щодо дозволів, які були оформлені протягом попереднього
періоду, а також акт проведеного аналізу СМАП надає комісії,
призначеній Міністерством транспорту, для ознайомлення. До комісії
входять представники апарату Мінтрансу (голова комісії),
Державного департаменту автомобільного транспорту, АсМАП України
(за згодою). Свій висновок і пропозиції комісія подає Державному
секретарю для ознайомлення і, при необхідності, затвердження
(погодження) коригуючи заходів. Використані та невикористані бланки дозволів до першого
квітня року, наступного за звітним, знищуються за рішенням
згаданої комісії.
6.4. Перевізники, які допустили порушення норм, визначених
законодавством та/або цим Порядком, позбавляються права одержання
дозволів терміном - один квартал рішенням Державного департаменту
автомобільного транспорту за пропозицією комісії.
6.5. СМАП щоденно через засоби масової інформації та
телекомунікаційного зв'язку інформує перевізників про кількість
наявних у СМАП дозволів (окремо щодо кожної країни), їх
використання та про встановлені випадки порушень і їхні наслідки.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту України
18.12.2002 N 898

ПОРЯДОК
оформлення, видачі, використання, обліку
щодо дозволів Європейської конференції міністрів
транспорту (ЄКМТ) на перевезення вантажів
автомобільним транспортом між країнами - членами ЄКМТ

1. Загальні положення
1.1. Порядок оформлення, видачі, використання, обліку щодо
дозволів ЄКМТ на перевезення вантажів автомобільним транспортом
між країнами - членами ЄКМТ (далі - Порядок) розроблений згідно з
рішеннями та Положеннями ЄКМТ, що регламентують здійснення
перевезень вантажів на основі дозволів ЄКМТ багаторазового
використання.
1.2. Дозволи ЄКМТ дійсні для перевезень вантажів
автомобільним транспортом між країнами - членами ЄКМТ, а саме: Австрією, Азербайджаном, Албанією, Білорусією, Бельгією,
Болгарією, Боснією і Герцеговиною, Великобританією, Грецією,
Грузією, Данією, Естонією, Ірландією, Іспанією, Італією, Латвією,
Литвою, Люксембургом, Македонією, Мальтою, Молдовою, Нідерландами,
Німеччиною, Норвегією, Польщею, Португалією, Російською
Федерацією, Румунією, Словаччиною, Словенією, Туреччиною,
Угорщиною, Україною, Фінляндією, Францією, Хорватією, Чехією,
Швецією, Швейцарією, Югославією, Вірменією (країна - спостерігач).
1.3. Міністерство транспорту України отримує від секретаріату
ЄКМТ багатосторонню квоту дозволів і передає їх листом у Державний
департамент автомобільного транспорту України. Оприбуткування
бланків дозволів ЄКМТ, підготовку пропозицій щодо розподілу
зазначених дозволів, подання розподілу на затвердження Державному
секретарю Міністерства транспорту України або посадовій особі, ним
уповноваженій, та передачу дозволів ЄКМТ до Служби міжнародних
автомобільних перевезень (далі - СМАП) для оформлення і видачі
українським перевізникам здійснює Державний департамент
автомобільного транспорту України.
1.4. Терміни, які використовуються у зазначеному Порядку: дозвіл - документ, який дає право на використання
транспортного засобу для міжнародного автомобільного перевезення
вантажу або слідування без вантажу по території іноземної держави; квота - максимальна кількість дозволів на проїзд
транспортного засобу з однієї країни в іншу протягом визначеного
періоду; транспортний засіб - зареєстрований в Україні автомобільний
транспортний засіб або комбінація транспортних засобів, в якій
хоча б автомобільний транспортний засіб зареєстровано в Україні і
призначений для перевезення вантажів; перевізник - будь-яка фізична чи юридична особа, яка здійснює
автомобільне перевезення вантажів на комерційній основі або за
власний рахунок у відповідності з національними законами і
правилами України; особливо зелений та безпечний вантажний автомобіль -
автомобіль, який відповідає вимогам рівня ЄВРО-2 щодо шуму та
викидів забруднюючих речовин та вимогам безпеки (у тому числі і до
причепа/напівпричепа) і має такі сертифікати: - сертифікат відповідності вимогам до шуму та викидів
забруднюючих речовин (екологічний); - сертифікат відповідності вимогам безпеки (окремо для
автомобіля-тягача і причепа/напівпричепа) (безпеки); - сертифікати відповідності вимогам придатності до
експлуатації, що видані ДержавтотрансНДІпроектом згідно з
Резолюцією ЄКМТ CEMT/CM(2001)9/Final (окремо для автомобіля-тягача
і причепа/напівпричепа). ЄВРО-3 безпечний вантажний автомобіль - автомобіль, який
відповідає вимогам рівня ЄВРО-3 щодо шуму та викидів забруднюючих
речовин та вимогам безпеки (у тому числі і до
причепа/напівпричепа) і має такі сертифікати: - сертифікат відповідності вимогам до шуму та викидів
забруднюючих речовин (екологічний); - сертифікат відповідності вимогам безпеки (окремо для
автомобіля-тягача і причепа/напівпричепа) (безпеки); - сертифікати відповідності вимогам придатності до
експлуатації, що видані ДержавтотрансНДІпроектом, згідно з
Резолюцією ЄКМТ CEMT/CM(2001)9/Final (окремо для автомобіля-тягача
і причепа/напівпричепа).
2. Оформлення дозволів ЄКМТ
2.1. Після затвердження розподілу дозволів ЄКМТ українським
міжнародним автоперевізникам надається інформація щодо виділення
їм дозволів ЄКМТ. Оформлення і видачу дозволів ЄКМТ українським
автоперевізникам здійснює згідно із затвердженим розподілом СМАП з
покриттям ними витрат на проведення організаційної роботи у
відповідності до кошторису.
2.2. Дозволи ЄКМТ оформлюються тільки перевізникам України,
які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів, ліцензійні
картки на автомобілі, що відповідають вимогам ЄВРО-2 та ЄВРО-3, і
комплект сертифікатів, необхідний для категорій "особливо зелений
і безпечний" вантажний автомобіль та "ЄВРО-3 безпечний" вантажний
автомобіль.
2.3. Разом із дозволами ЄКМТ українським перевізникам
оформлюються бортові журнали установленої форми.
2.4. Дозволи ЄКМТ, надані Україні згідно з листом ЄКМТ,
кожного року розподіляються та оформлюються за типами, залежно від
потреб і з метою більш ефективного використання, таким чином:
"короткочасні", "більш зелені та безпечні вантажівки", "безпечні
вантажівки Євро-3", якщо інші типи не передбачені документами
ЄКМТ. Розподіл і затвердження проводиться у порядку згідно з п. 1.3
цього Порядку.
2.5. Розподіл дозволів ЄКМТ між українськими перевізниками
проводиться згідно з документом Умови проведення конкурсу на
отримання українськими міжнародними автоперевізниками дозволів
Європейської конференції міністрів транспорту.
2.6. Дозволи ЄКМТ можуть бути вилучені СМАП, якщо вони
використовуються перевізниками неефективно або з порушеннями
чинного законодавства, і скасовані Державним департаментом
автомобільного транспорту. Замість скасованих чи повернутих дозволів ЄКМТ можуть бути
видані резервні дозволи ЄКМТ іншому перевізнику на термін, що
залишився. Заміну скасованих та втрачених бланків дозволів ЄКМТ здійснює
департамент зовнішньоекономічних зв'язків Мінтрансу України, про
що повідомляє Секретаріату ЄКМТ у відповідності з Положенням про
департамент.
3. Використання дозволів ЄКМТ
3.1. Дозволи ЄКМТ дають право на здійснення перевезень
вантажів транспортними засобами як власними, так і придбаними на
умовах лізингу між пунктами завантаження та розвантаження, що
розташовані в двох різних країнах - членах ЄКМТ. Дозволи ЄКМТ дають право також на здійснення перевезень
вантажів в/з третіх країн, якщо всі три країни є членами ЄКМТ. Дозволи ЄКМТ дають право на проїзд порожніх автотранспортних
засобів через територію країн - членів ЄКМТ.
3.2. Дозволи ЄКМТ не дають права на виконання перевезень
вантажів, завантажених на території однієї країни - члена ЄКМТ для
розвантаження в іншому місці цієї ж країни (каботажні
перевезення), на перевезення вантажів між країною - членом ЄКМТ і
країною, що не є членом ЄКМТ.
3.3. Дозволи ЄКМТ не звільняють від необхідності отримання
інших дозволів на транспортування великовагових, великогабаритних
та небезпечних вантажів.
3.4. Дозволи ЄКМТ оформлюються конкретним перевізникам і не
можуть бути передані іншим перевізникам.
3.5. Дозвіл ЄКМТ і бортовий журнал, в якому реєструються
міжнародні перевезення, що виконуються згідно з дозволом, повинні
перебувати у водія автотранспортного засобу протягом всього циклу
перевезення, включаючи подачу порожнього автотранспортного засобу
на завантаження.
3.6. Дозволи ЄКМТ і бортові журнали надаються для перевірки
представникам компетентних органів на їхню вимогу.
3.7. Дозволи ЄКМТ мають чинність дії протягом календарного
року (річний дозвіл - зеленого кольору) чи протягом місяця
(короткочасний дозвіл - жовтого кольору з написом навскіс
"короткочасний дозвіл"). Короткочасні дозволи не мають чинності на
території Австрії.
3.8. Дозволи ЄКМТ повинні бути оформлені таким чином: - у нижньому правому куті проставлена печатка Міністерства
транспорту України та підпис заступника Державного секретаря
Міністерства транспорту України; - надрукована повна назва та адреса перевізника; - надрукований термін дії дозволу, місце та дата видачі; - можлива наявність печаток червоного кольору про заборону
дії даних дозволів на території деяких країн - членів ЄКМТ
(Австрія, Італія та Греція); - наявність зеленої печатки з силуетом автомобіля з буквою S
на дозволах, що мають використовуватись "особливо зеленими та
безпечними", та цифри 3 на дозволах, що мають використовуватись
"ЄВРО-3 безпечними" вантажними автомобілями.
3.9. Дозвіл ЄКМТ - це аркуш з текстом на лицьовому та
зворотному боках. До дозволу ЄКМТ додається: - інформаційний лист; - комплект необхідних сертифікатів для транспортних засобів; - бортовий журнал, в якому на титульному листі написана повна
назва перевізника та його адреса, проставлена гербова печатка
перевізника, дата та місце видачі бортового журналу, на внутрішніх
сторінках журналу записано номер дозволу (внутрішні сторінки
заповнюються перевізником при здійсненні перевезень).
3.10. У дозволах ЄКМТ не зазначається державний реєстраційний
номер автотранспортного засобу.
3.11. Використання дозволів ЄКМТ, на яких відсутня назва та
повна адреса перевізника, підпис та печатка Міністерства
транспорту України, дата початку та завершення дії дозволу ЄКМТ,
дата видачі дозволу ЄКМТ, а також використання дозволів ЄКМТ без
інформаційного листа та бортового журналу не дозволяється.
3.12. У разі використання українським перевізником
орендованого автотранспортного засобу, крім дозволу ЄКМТ, у водія
повинні бути: договір про оренду чи лізинг або засвідчений витяг з
цього договору, в якому наведено, зокрема, прізвище або
найменування орендаря, прізвище або найменування орендатора, дату
укладання та термін дії договору, а також дані щодо
автотранспортного засобу (в тому числі: марка, модель, рік
виготовлення, державний реєстраційний номер, ідентифікаційний
номер виробника - VIN, наявність необхідних сертифікатів із
зазначенням номера, дати видачі і терміну дії та організації, яка
їх видала).
3.13. Дозволи ЄКМТ повертаються перевізником у СМАП протягом
двох тижнів після закінчення терміну їхньої дії. У разі невиконання умов даного пункту, а також при втраті
дозволу, перевізник сплачує відповідну грошову суму, передбачену
Порядком для оформлення дозволу ЄКМТ, або позбавляється можливості
в подальшому отримувати дозволи ЄКМТ.
3.14. У разі втрати дозволу ЄКМТ перевізник повинен негайно
проінформувати про це СМАП.
4. Облік та звітність
4.1. Дозволи ЄКМТ отримуються СМАП у Державному департаменті
автомобільного транспорту України як бланки суворої звітності за
накладними.
4.2. Подальший облік, зберігання, оформлення та видача
дозволів ЄКМТ здійснюється СМАП згідно з даним Порядком та
інструкцією з обліку, зберігання та видачі бланків суворої
звітності. Відповідальні за облік і збереження дозволів ЄКМТ
призначаються наказом керівників Державного департаменту
автомобільного транспорту та СМАП окремо по кожній організації.
4.3. Контроль за оформленням, видачею, використанням, обміном
та обліком дозволів ЄКМТу СМАП здійснює Департамент
зовнішньоекономічних зв'язків Міністерства транспорту України та
відділ міжнародних зв'язків і перевезень Державного департаменту
автомобільного транспорту України.
4.4. Використані дозволи ЄКМТ (в тому числі інформаційні
листи та бортові журнали) до 25.01, наступного за звітним роком,
здаються українськими перевізниками в СМАП. Використані місячні
дозволи ЄКМТ здаються в СМАП протягом 15 днів після закінчення
терміну дії.
4.5. Використані дозволи ЄКМТ до 15.02, наступного за звітним
роком, СМАП за накладними повертає в Державний департамент
автомобільного транспорту України.
4.6. Щоквартально (до 10 числа першого місяця наступного
кварталу) українські перевізники, яким видані дозволи ЄКМТ,
інформують СМАП (факс 8 (044) 264-80-62, 264-28-96) про
ефективність використання дозволів згідно з формою.
4.7. Щоквартально (до 15 числа першого місяця наступного
кварталу) СМАП передає до Державного департаменту автомобільного
транспорту України узагальнену інформацію про ефективність
використання українськими перевізниками дозволів ЄКМТ.
4.8. До першого лютого, наступного за звітним роком, СМАП
України передає до Державного департаменту автомобільного
транспорту України узагальнену інформацію про ефективність
використання українськими перевізниками дозволів ЄКМТ протягом
року згідно з формою, а також дані про кількість невикористаних,
зіпсованих та загублених дозволів ЄКМТ.
4.9. До 15.02, наступного за звітним роком, Державний
департамент автомобільного транспорту України проводить аналіз
ефективності використання дозволів ЄКМТ і надає узагальнену
інформацію та результати аналізу до Департаменту
зовнішньоекономічних зв'язків Міністерства транспорту України для
контролю.
"Транспорт України - нормативне регулювання",
N 2, 31 січня 2003 р.вгору