Документ v0897750-19, поточна редакція — Прийняття від 13.09.2019

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.09.2019  № 897

Про зміни до Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Державної судової адміністрації України, затвердженого наказом ДСА України від 06.05.2011 № 93

Відповідно до частини п'ятої статті 153 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та у зв'язку із змінами в структурі Державної судової адміністрації України НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Державної судової адміністрації України, затвердженого наказом ДСА України від 06.05.2011 № 93, зміни, що додаються.

2. Управлінню організаційного забезпечення та контролю (Парубченко Т.В.) довести копію цього наказу до заступників Голови Державної судової адміністрації України, радників Голови Державної судової адміністрації України, керівників самостійних структурних підрозділів Державної судової адміністрації України.

3. Прес-службі (на правах сектора) (Пастухова В.М.) опублікувати в розділі "Нормативно-правова база" рубрики "Інше" офіційного сайту Державної судової адміністрації України цей наказ не пізніше наступного робочого дня за днем його видання.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

З. Холоднюк


Додаток
до наказу Державної судової
адміністрації України
13.09.2019  № 897

ЗМІНИ
до Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Державної судової адміністрації України
(далі - Положення)

1. Пункт 1.3 розділу I Положення викласти в наступній редакції:

"1.3. Відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, що знаходиться в розпорядженні ДСА України, є сектор по роботі зі зверненнями та запитами на публічну інформацію, що входить до складу юридичного управління ДСА України (далі - відповідальний підрозділ), завданнями якого є забезпечення опрацювання, систематизації, аналізу та контролю щодо задоволення запитів на інформацію та надання консультацій під час оформлення запитів.".

2. Пункт 3.2 розділу III Положення викласти в наступній редакції:

"3.2. Інформація для оприлюднення на веб-порталі "Судова влада України" передається до Прес-служби (на правах сектора) ДСА України".

3. Розділ IV Положення доповнити новим пунктом 4.20 наступного змісту:

"4.20. Відповідь з результатами розгляду запиту на публічну інформацію подається на підпис заступнику Голови, який здійснює загальне керівництво з питань забезпечення проведення в ДСА України роботи із запитами на публічну інформацію.".

{Текст взято з сайту ДСА України http://dsa.court.gov.ua}вгору