Документ v0895224-15, поточна редакція — Прийняття від 22.06.2015

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.06.2015  № 895/345

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України та Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 18 жовтня 2011 р. № 1497/283

З метою завершення виконання вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 вересня 2011 р. № 902-р "Питання управління державним майном, що не увійшло до статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Укртелеком", але перебуває на його балансі" щодо віднесення цього майна до сфери управління Фонду державного майна (далі - Фонд) та Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (далі - Адміністрація) відповідно НАКАЗУЄМО:

1. Унести до наказу Фонду та Адміністрації від 18 жовтня 2011 р. № 1497/283 "Про державне майно, що не увійшло до статутного капіталу ПАТ "Укртелеком", але перебуває на його балансі" (із змінами) такі зміни:

1) у пункті 2, в абзаці першому пункту 3 та у назві додатків 1, 2, 4 до цього наказу слово "ідентифікації" виключити;

2) пункти 4 та 5 викласти в такій редакції:

"4. Департаменту з питань управління державним майном та орендних відносин Фонду:

протягом 10 робочих днів з дати видання цього наказу на підставі наданого ПАТ "Укртелеком" переліку державного майна, що не увійшло до статутного капіталу ПАТ "Укртелеком", але перебуває на його балансі, складеного за результатами інвентаризації станом на 30.09.2011, сформувати у розрізі областей переліки державного майна, що не увійшло до статутного капіталу цього товариства, але перебуває на його балансі станом на 30.09.2011 (далі - переліки майна станом на 30.09.2011), та надіслати їх територіальним комісіям;

направити територіальним комісіям у розрізі областей переліки державного майна, яке відноситься до сфери управління Адміністрації та Фонду, затверджені спільним наказом Адміністрації та Фонду від 12 грудня 2012 р. № 3975/724.

5. Територіальним комісіям, утвореним згідно з пунктом 3 цього наказу, у 30-денний строк з дати отримання переліків майна, які зазначені у пункті 4 цього наказу:

за результатами опрацювання переліків, зазначених у п. 4 цього наказу, скласти переліки майна, яке включено до переліку майна станом на 30.09.2011 та не віднесено до сфери управління Фонду або Адміністрації;

провести роботу щодо встановлення наявності державного майна, включеного до переліків згідно з абзацом другим цього пункту наказу;

за результатами проведеної роботи надати до Фонду та Адміністрації відомості про державне майно, згідно з формою, наведеною у додатку 4";

3) у пункті 6:

в абзаці першому слова "перевірка такого державного майна проводиться згідно з пунктом 5 цього наказу" замінити словами "встановлення наявності такого майна проводиться";

в абзаці третьому слово "перевірки" замінити словом "роботи";

4) пункт 7 викласти у такій редакції:

"7. Фонду та Адміністрації у місячний строк після отримання зазначених у пункті 5 цього наказу відомостей підготувати для затвердження переліки державного майна, яке буде віднесено до сфери управління відповідно Фонду та Адміністрації.";

5) визнати таким, що втратив чинність, пункт 8 цього наказу.

У зв'язку з цим пункти 9 - 10 вважати пунктами 8 - 9.

6) у назві додатка 4 слово "перевірки" замінити словом "роботи".

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держспецзв'язку та заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Голова Фонду

І. Білоус

Голова Держспецзв'язку

В. Звєрєв

{Текст взято з сайту ФДМУ http://www.spfu.gov.ua}вгору