Документ v0894874-18, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.12.2018, підстава - v1597874-18

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

23.08.2018  № 894

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України, Національної комісії регулювання електроенергетики України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 1597 від 04.12.2018}

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України:

1) від 11 жовтня 1996 року № 152 «Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 1996 року за № 637/1662 (зі змінами);

2) від 16 грудня 1996 року № 256 «Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 30 грудня 1996 року за № 759/1784 (зі змінами).

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України:

1) від 18 серпня 1999 року № 1058 «Про порядок закупівлі електричної енергії з Оптового ринку електричної енергії України ліцензіатами з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом» (зі змінами);

2) від 28 вересня 2000 року № 1038 «Щодо оплати транспортування електричної енергії власного виробництва» (зі змінами); 

3) від 20 грудня 2001 року № 1241 «Про тарифи, диференційовані за періодами часу» (зі змінами);

{Пункт 2 доповнено новим підпунктом 3 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1597 від 04.12.2018}

4) від 29 травня 2002 року № 566 «Про застосування розрахункової середньої закупівельної ціни на електроенергію для розрахунків за перетікання реактивної енергії»;

{Пункт 2 доповнено новим підпунктом 4 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1597 від 04.12.2018}

5) від 18 червня 2004 року № 631 «Про схвалення примірного договору між ДП «Енергоринок» та постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом» (зі змінами);

6) від 19 жовтня 2005 року № 934 «Про схвалення примірного договору на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами між постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом та електропередавальною організацією» (зі змінами);

7) від 02 листопада 2005 року № 997 «Про затвердження Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за № 1444/11724 (зі змінами);

8) від 11 травня 2006 року № 577 «Про схвалення Примірного договору купівлі-продажу електроенергії між оптовим постачальником електричної енергії (Державним підприємством «Енергоринок») та постачальником електроенергії за регульованим тарифом» (зі змінами);

9) від 29 жовтня 2010 року № 1421 «Про затвердження Порядку доступу постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом до місцевих (локальних) електричних мереж» (зі змінами).

{Пункт 2 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1597 від 04.12.2018}

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики:

1) від 12 липня 2012 року № 889 «Про купівлю електричної енергії виробниками електричної енергії» (зі змінами);

2) від 26 липня 2012 року № 958 «Про затвердження Порядку визначення розрахункових погодинних обсягів електричної енергії»;

3) від 26 грудня 2012 року № 1744 «Щодо надання інформації ДП «НЕК «Укренерго» (зі змінами);

4) від 26 грудня 2012 року № 1746 «Щодо надання ДП «Енергоринок» інформації»;

5) від 26 грудня 2012 року № 1747 «Щодо доступу НКРЕ до інформації ДП «Енергоринок»;

6) від 13 червня 2013 року № 700 «Про затвердження Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 10 липня 2013 року за № 1168/23700 (зі змінами).

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:

1) від 19 листопада 2015 року № 2810 «Про затвердження Порядку розрахунку середньої закупівельної ціни на електричну енергію ліцензіатами, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2015 року за № 1530/27975 (зі змінами);

2) від 03 березня 2016 року № 289 «Про затвердження Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 23 березня 2016 року за № 428/28558;

3) від 13 червня 2016 року № 1129 «Про затвердження Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за № 1199/29329;

4) від 23 лютого 2017 року № 224 «Про затвердження Порядку затвердження, коригування та вилучення інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію»;

5) від 13 квітня 2017 року № 512 «Про затвердження Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на розподіл електричної енергії, тарифів на постачання електричної енергії» (зі змінами);

6) від 29 серпня 2017 року № 1050 «Про затвердження Порядку розрахунку суми компенсації втрат ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, від постачання електроенергії населенню» (зі змінами);

7) від 27 грудня 2017 року № 1420 «Про затвердження Порядку розрахунку суми компенсації втрат ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, від постачання електроенергії населенню, яке розраховується за тарифами, диференційованими за періодами часу»;

8) від 27 грудня 2017 року № 1421 «Про затвердження Порядку розрахунку суми компенсації втрат ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, від постачання електроенергії споживачам (крім населення) за тарифами, диференційованими за періодами часу»;

9) від 27 грудня 2017 року № 1422 «Про затвердження Порядку розрахунку суми компенсації втрат Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» від постачання електричної енергії дитячому центру «Молода гвардія».

5. Ця постанова набирає чинності з дня прийняття, крім підпунктів 1-4 та 9 пункту 2, підпунктів 1, 3 та 5 пункту 4, які набирають чинності з 01 січня 2019 року, підпункту 7 пункту 2, який набирає чинності з 01 квітня 2019 року, пункту 1, підпунктів 5, 6 та 8 пункту 2, пункту 3, підпунктів 2, 4, 6-9 пункту 4, які набирають чинності з дати початку дії нового ринку електричної енергії згідно із Законом України «Про ринок електричної енергії».

{Пункт 5 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1597 від 04.12.2018}

Голова НКРЕКП

О. Кривенковгору