Документ v0894282-11, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 25.04.2012, підстава - v0310282-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
12.12.2011 N 894
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я
N 310 ( v0310282-12 ) від 25.04.2012 }
Про внесення змін до Переліку
захворювань і вад, при яких особа
не може бути допущена до керування
відповідними транспортними засобами

Відповідно до Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ),
Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян
до керування транспортними засобами, затвердженого в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 N 511
( 511-2009-п ), з метою врегулювання питань, пов'язаних з
періодичністю і порядком проходження медичного огляду водіями
транспортних засобів, в інтересах безпеки на дорогах та
вдосконалення системи медико-психофізіологічної
експертизи придатності водіїв до керування транспортними засобами
Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до Переліку захворювань і вад, при яких особа
не може бути допущена до керування відповідними транспортними
засобами, затвердженого наказом МОЗ України від 24.12.99 N 299
( z0031-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.01.2000 за N 31/4252, виклавши його в новій редакції, що
додається.
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій забезпечити виконання вимог чинного законодавства
закладами охорони здоров'я, які здійснюють медичні огляди водіїв
та кандидатів у водії транспортних засобів.
3. Департаменту лікувально-профілактичної допомоги
(Хобзей М.К.) забезпечити у встановленому порядку подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра охорони здоров'я України Моісеєнко Р.О.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр О.В.Аніщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
24.12.99 N 299
( z0031-00 )
(у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров'я України
12.12.2011 N 894)

ПЕРЕЛІК
захворювань і вад, при яких особа
не може бути допущена до керування
відповідними транспортними засобами

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Перелік | Категорії транспортних засобів | |з/п| захворювань і |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | | вад | A1 - Мопеди, |B - Автомобілі,| C1 - | D1 - | BE C1E CE | T - |Трактори та інші| | | | моторолери та | дозволена |Призначені |Призначені | D1E DE - |Трамваї та| самохідні | | | |інші двоколісні | максимальна | для | для | Состави |тролейбуси| механізми | | | | транспортні | маса яких не |перевезення|перевезення|транспортних| | | | | | засоби, які | перевищує | вантажів | пасажирів | засобів з | | | | | | мають двигун з |3500 кілограмів|автомобілі,|автобуси, в| тягачем | | | | | |робочим об'ємом |(7700 фунтів), | дозволена | яких | категорії | | | | | | до | а кількість |максимальна| кількість |B, C1, C, D1| | | | | |50 куб. санти- |сидячих місць, | маса яких | місць для |або D, яким | | | | | | метрів або | крім сидіння | становить | сидіння, | водій має | | | | | |електродвигун |водія, - восьми|від 3500 до| крім | право | | | | | | потужністю | |7500 кіло- | сидіння | керувати, | | | | | | до 4 кВт | | грамів | водія, не |але який не | | | | | |A - Мотоцикли та| | (від 7700 | перевищує |належить до | | | | | |інші двоколісні | | до 16500 | 16 D - | зазначених | | | | | | транспортні | | фунтів) |Призначені | категорій | | | | | | засоби, які | | C - | для | составів | | | | | | мають двигун з | |Призначені |перевезення|транспортних| | | | | |робочим об'ємом | | для | пасажирів | засобів | | | | | |50 куб. санти- | |перевезення|автобуси, в| | | | | | | метрів і | | вантажів | яких | | | | | | | більше або | |автомобілі,| кількість | | | | | | | електродвигун | | дозволена | місць для | | | | | | |потужністю 4 кВт| |максимальна| сидіння, | | | | | | | і більше | | маса яких | крім | | | | | | | B1 - Квадро- і | | перевищує | сидіння | | | | | | | трицикли, | |7500 кіло- | водія, | | | | | | | мотоцикли з | | грамів | більше 16 | | | | | | | боковим | | (16500 | | | | | | | | причепом, | | фунтів) | | | | | | | | мотоколяски та | | | | | | | | | |інші триколісні | | | | | | | | | |(чотириколісні) | | | | | | | | | |мототранспортні | | | | | | | | | | засоби, | | | | | | | | | | дозволена | | | | | | | | | |максимальна маса| | | | | | | | | | яких не | | | | | | | | | | перевищує | | | | | | | | | | 400 кілограмів | | | | | | | | | |----------------+---------------+-----------+-----------+------------+----------+----------------| | | | Графа I | Графа II | Графа III | Графа IV | Графа V | Графа VI | Графа VII | |---+---------------+----------------+---------------+-----------+-----------+------------+----------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Хронічні |Хронічні захворювання оболонок ока, що супроводжуються значним порушенням функції зору, стійкі | | |захворювання |зміни повік, у тому числі їх слизових оболонок, парези м'язів повік, що перешкоджають зору або | | |оболонок ока, |обмежують рух очного яблука. | | |слизових |Після оперативного лікування з позитивним результатом до керування допускаються | | |оболонок, | | | |парези м'язів | | | |повік | | |---+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 |Хронічне |Хронічне, що не піддається консервативному лікуванню, запалення слізного мішка, свищ слізного | | |запалення |мішка, а також стійка сльозотеча, що не піддається лікуванню. | | |слізного мішка,|Після оперативного лікування з позитивним результатом до керування допускаються | | |свищ слізного | | | |мішка, а також | | | |стійка | | | |сльозотеча | | |---+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3 |Стійка диплопія|Не допускаються | | |внаслідок | | | |косоокості | | | |будь-якої | | | |етіології | | |---+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4 |Обмеження поля |Обмеження поля зору більше ніж на 20 град. у будь-якому з меридіанів. Центральна скотома | | |зору |абсолютна або відносна. | | | |При скотомі та наявності змін зорової функції не нижче значень, указаних у пункті 5а, - допуск | | | |без обмежень | |---+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5 |Гострота зору |а) гострота зору|а) гострота зору з корекцією нижче 0,8 на кращому оці, нижче |Зниження | | | |з корекцією |0,4 на гіршому. |гостроти зору в | | | |нижче 0,6 на |Припустима корекція при короткозорості й далекозорості 8.0 Д, у|залежності від | | | |кращому оці, |тому числі контактними лінзами, астигматизмі 3.0 Д (сума сфери |стійких | | | |нижче 0,2 на |і циліндра не повинна перевищувати 8.0 Д). Різниця в силі лінз |помутнінь | | | |гіршому. |двох очей не повинна перевищувати 3.0 Д |рефрактерних | | | |Припустима | |середовищ чи | | | |корекція при | |змін зіниць ока,| | | |короткозорості і| |аномалій | | | |далекозорості | |рефракцій, а | | | |8.0 Д, у тому | |також інших | | | |числі | |причин | | | |контактними | |органічного | | | |лінзами, | |характеру. | | | |астигматизмі | |Питання про | | | |3.0 Д (сума | |допуск водіїв | | | |сфери і циліндра| |вирішується | | | |не повинна | |індивідуально, | | | |перевищувати | |якщо гострота | | | |8.0 Д). Різниця | |зору на оці, що | | | |в силі лінз двох| |залишилося, 0.8 | | | |очей не повинна | |без корекції і | | | |перевищувати | |при нормальному | | | |3.0 Д | |полі зору. | | | |--------------------------------------------------------------------------------| | | | |б) відсутність зору на одному оці (гострота зору 0,1 і нижче) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------| | | | |в) стан після рефракційних операцій на роговій оболонці (кератотомія, | | | | |кератомільоз, кератокоагуляція, рефракційна кератопластика). Допускаються до | | | | |керування транспортом особи через 3 місяці після операції при гостроті зору з | | | | |корекцією не нижче вказаної в пункті 5а, відсутності ускладнень і показником | | | | |рефракції до операції від +8.0 до -8.0 Д. | | | | |При неможливості встановити доопераційну рефракцію визнаються придатними до | | | | |керування при довжині вісі ока від 21,5 до 27,0 мм | | | | |--------------------------------------------------------------------------------| | | | |г) штучний |г) штучний кришталик хоча б на одному оці | | | | |кришталик хоча б| | | | | |на одному оці. | | | | | |Допускаються | | | | | |водії- | | | | | |професіонали, що| | | | | |на момент | | | | | |обстеження мають| | | | | |стаж не менше | | | | | |3 років, при | | | | | |гостроті зору з | | | | | |корекцією не | | | | | |нижче вказаної в| | | | | |пункті 5а, | | | | | |нормальному | | | | | |полі зору і | | | | | |відсутності | | | | | |ускладнень | | | | | |протягом | | | | | |півріччя після | | | | | |операції | | | |---+---------------+----------------+---------------------------------------------------------------+----------------| | 6 |Порушення |Порушення |Порушення відчуття кольору типу дихромазії |Порушення | | |відчуття |відчуття кольору| |відчуття кольору| | |кольору |допускаються | |допускається | |---+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 7 |Захворювання |Захворювання сітківки і зоровою нерва (пігментний ретиніт, атрофія зорового нерва, відшарування | | |сітківки й |сітківки та ін.) | | |зорового нерва | | |---+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 8 |Глаукома |При початковій |При початковій |Глаукома будь-якої стадії |Глаукома (при | | | |компенсованій |компенсованій | |початковій | | | |глаукомі, |глаукомі, | |компенсаторній | | | |нормальному дні |нормальному | |глаукомі, | | | |ока, при змінах |дні ока, при | |нормальному дні | | | |гостроти зору й |змінах гостроти| |ока, при змінах | | | |поля зору менших|зору і поля | |гостроти зору й | | | |значень, |зору менше | |поля зору, | | | |указаних у |значень, | |менших значень, | | | |пунктах 4, 5, |указаних у | |указаних в | | | |допуск |пунктах 4, 5, | |пунктах 4, 5, - | | | |індивідуальний |допускаються | |допуск | | | |за умови |індивідуально | |індивідуальний | | | |наступного |тільки водії- | |за умов | | | |періодичного |професіонали, | |наступного | | | |огляду через |що на момент | |періодичного | | | |1 рік |обстеження | |огляду через | | | | |мають стаж не | |1 рік) | | | | |менше 3 років, | | | | | | |за умови | | | | | | |наступного | | | | | | |періодичного | | | | | | |огляду через | | | | | | |1 рік) | | | |---+---------------+----------------+---------------+-----------------------------------------------+----------------| | 9 |Сприйняття |Повна глухота на|Сприйняття |Сприйняття розмовного мовлення на одне або |Повна глухота на| | |розмовного |одне вухо при |розмовного |обидва вуха на відстані менше 3 м, шепітного |одне вухо при | | |мовлення |сприйнятті |мовлення одним |мовлення на відстані 1 м (при повній глухоті на|сприйнятті | | | |розмовного |або двома |одне вухо та сприйнятті розмовного мовлення |розмовного | | | |мовлення іншим |вухами на |іншим вухом на відстані, не меншій 3 м, або |мовлення іншим | | | |на відстані, |відстані, |сприйнятті розмовного мовлення кожним вухом на |на відстані, | | | |меншій 3 м, |меншій 3 м, |відстані, не меншій 2 м, питання вирішується |меншій 3 м, | | | |шепітного |шепітного |індивідуально) |шепітного | | | |мовлення на |мовлення на | |мовлення на | | | |відстані 1 м чи |відстані 1 м | |відстані 1 м чи | | | |сприйнятті |(при повній | |сприйнятті | | | |розмовного |глухоті на одне| |розмовного | | | |мовлення кожним |вухо та | |мовлення кожним | | | |вухом менше ніж |сприйнятті | |вухом на | | | |за 2 м (при |розмовного | |відстані, меншій| | | |повній глухоті, |мовлення іншим | |2 м (при повній | | | |глухонімоті |вухом на | |глухоті, | | | |допуск |відстані, не | |глухонімоті | | | |здійснюється |меншій 3 м, або| |допуск | | | |індивідуально) |сприйнятті | |здійснюється | | | | |розмовного | |індивідуально) | | | | |мовлення кожним| | | | | | |вухом на | | | | | | |відстані, не | | | | | | |меншій 2 м, | | | | | | |питання | | | | | | |вирішується | | | | | | |індивідуально | | | | | | |тільки для | | | | | | |водіїв- | | | | | | |професіоналів, | | | | | | |що на момент | | | | | | |обстеження | | | | | | |мають стаж не | | | | | | |менше 3 років, | | | | | | |за умови | | | | | | |наступного | | | | | | |періодичного | | | | | | |огляду через | | | | | | |1 рік) | | | |---+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------| |10 |Хронічне гнійне|Хронічне однобічне чи двобічне гнійне запалення середнього вуха, ускладнене холестеатомою, | | |запалення |грануляціями чи поліпом (епітимпаніт). Наявність фістульного симптому (після оперативного | | |середнього вуха|лікування з позитивним результатом питання вирішується індивідуально) | |---+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------| |11 |Хронічний |Хронічний гнійний мастоідит, ускладнення внаслідок мастоідектомії (киста, свищ) | | |гнійний | | | |мастоідит | | |---+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------| |12 |Захворювання |Захворювання будь-якої етіології, що викликає порушення функції вестибулярного апарата, синдроми | | |вестибулярного |запаморочення, ністагм (хвороба Меньєра, лабіринтити, вестибулярні кризи будь-якої етіології та | | |апарата |ін.) | |---+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------| |13 |Спонтанний |Спонтанний ністагм при відхиленні зіниць на 70 град. від середнього положення | | |ністагм | | |---+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------| |14 |Доброякісні |Доброякісні новоутворення, малорухомі рубці, що значно ускладнюють рухи кінцівок, різко виражені | | |новоутворення, |обмеження рухомості шиї, стійкі зміни у великих суглобах, переломи, які неправильно зрослися, | | |малорухомі |несправжні суглоби, що значно ускладнюють рухи кінцівок, а також стійкі зміни у хребті, що | | |рубці, зміни у |порушують його рухи | | |великих | | | |суглобах, а | | | |також зміни у | | | |хребті | | |---+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------| |15 |Відсутність |Відсутність однієї верхньої чи |Відсутність однієї верхньої чи нижньої |Деформація | | |кінцівки, кисті|нижньої кінцівки, кисті чи |кінцівки, кисті чи стопи, а також деформація |однієї кисті при| | |чи стопи, а |стопи, а також деформація кисті |кисті чи стопи, що значно ускладнює їх рухи |добре вираженій | | |також |чи стопи, що значно ускладнює їх| |функції охвату, | | |деформація |рухи. Як виняток можуть | |відсутність або | | |кисті чи стопи |допускатися особи з однією | |деформація стопи| | | |ампутованою гомілкою і протезом,| |не є | | | |якщо ампутаційна кукса не менше | |протипоказанням | | | |1/3 гомілки і рухомість у | |для керування | | | |колінному суглобі ампутованої | |трактором. | | | |кінцівки повністю збережена | |Індивідуально | | | | | |може бути | | | | | |дозволено | | | | | |керування при | | | | | |відсутності або | | | | | |різко вираженій | | | | | |деформації лівої| | | | | |кисті. При | | | | | |відсутності | | | | | |стопи | | | | | |обов'язково | | | | | |носіння протеза,| | | | | |як виняток | | | | | |можуть бути | | | | | |допущені особи з| | | | | |однією | | | | | |ампутованою | | | | | |гомілкою і | | | | | |протезом, якщо | | | | | |ампутаційна | | | | | |кукса не менше | | | | | |1/3 гомілки і | | | | | |рухомість у | | | | | |колінному | | | | | |суглобі | | | | | |ампутованої | | | | | |кінцівки | | | | | |повністю | | | | | |збережена | |---+---------------+--------------------------------------------------------------------------------+----------------| |16 |Відсутність |а) відсутність двох фаланг великого пальця на правій чи лівій руці |а) відсутність | | |пальців чи | |великого пальця | | |фаланг, а також| |на правій чи | | |нерухомість у | |лівій руці | | |міжфалангових |--------------------------------------------------------------------------------+----------------| | |суглобах |б) відсутність чи нерухомість двох чи більше пальців на правій руці чи повне |б) відсутність | | | |зведення хоча б одного пальця |або повне | | | | |зведення двох чи| | | | |більше пальців | | | | |на правій чи | | | | |лівій руці | | | |--------------------------------------------------------------------------------+----------------| | | |в) відсутність чи нерухомість |в) відсутність чи нерухомість трьох і більше |в) відсутність | | | |трьох і більше пальців на лівій |пальців на лівій руці чи повне зведення хоча б |трьох або повне | | | |руці чи повне зведення хоча б |одного пальця, на правій чи лівій руці |зведення двох | | | |одного пальця (при збереженні | |пальців на | | | |хапальної функції і сили кисті | | | | | |питання про допуск до керування | | | | | |вирішується індивідуально) | | | |---+---------------+--------------------------------+-----------------------------------------------+----------------| |17 |Травматичні |Травматичні деформації з |Травматичні деформації з наявністю |Травматичні | | |деформації і |наявністю неврологічної |неврологічної симптоматики і дефекти кісток |деформації з | | |дефекти кісток |симптоматики і дефекти кісток |черепа |наявністю | | |черепа |черепа. При наявності незначних | |неврологічної | | | |дефектів чи деформацій кісток | |симптоматики і | | | |черепа (при відсутності | |дефекти кісток | | | |неврологічної симптоматики) | |черепа. При | | | |допуск здійснюється | |наявності | | | |індивідуально | |незначних | | | | | |дефектів чи | | | | | |деформацій | | | | | |кісток черепа | | | | | |(при відсутності| | | | | |неврологічної | | | | | |симптоматики) | | | | | |допуск | | | | | |здійснюється | | | | | |індивідуально. | |---+---------------+--------------------------------------------------------------------------------+----------------| |18 |Скорочення |Скорочення нижньої кінцівки більше ніж на 6 см. Водії, що проходять періодичний |Скорочення | | |нижньої |медичний огляд, можуть бути визнані придатними, якщо кінцівка не має дефектів |нижньої кінцівки| | |кінцівки |кісток, м'яких тканин і суглобів, об'єм рухів збережений, довжина кінцівки |більше ніж на | | | |більше 75 см (від п'яткової кістки до середини великого вертлюга стегна) |10 см, | | | | |індивідуальний | | | | |допуск при | | | | |скороченні | | | | |нижньої кінцівки| | | | |більше ніж на | | | | |10 см, з | | | | |урахуванням | | | | |зросту і | | | | |загального | | | | |фізичного | | | | |розвитку | |---+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------| |19 |Захворювання, |Питання про допуск, у тому числі після оперативного лікування, вирішується індивідуально | | |що викликають | | | |обмеження рухів| | | |чи біль при | | | |рухах | | | |кінцівками, | | | |грижі, свищі, | | | |випадання | | | |прямої кишки, | | | |геморой, | | | |водянка яєчка | | | |чи сім'яного | | | |канатика та ін.| | |---+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------| |20 |Захворювання |а) аортальні аневризми, аневризми судин головного мозку, аневризми стегнової й підколінної | | |судин |артерій, аневризми підшкірно розташованих судин (при підозрі на наявність аневризми | | | |індивідуальний допуск на підставі висновків спеціалізованих закладів за умови наступного | | | |періодичного огляду через 1 рік) | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |б) облітеруючий ендартеріїт II - III стадії, хвороба Такаясу | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |в) варикозне розширення вен з порушенням трофіки, слоновістю та ін. | |---+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------| |21 |Зміни в глотці,|Стійкі зміни в |Стійкі зміни в глотці, гортані, трахеї, значно ускладнене |Питання про | | |гортані, |глотці, гортані,|дихання. Деформація грудної клітки і хребта зі значним |допуск | | |трахеї. |трахеї, значно |порушенням функції органів грудної порожнини |вирішується | | |Деформація |ускладнене | |індивідуально | | |грудної клітки |дихання. | | | | |і хребта |Деформація | | | | | |грудної клітки і| | | | | |хребта зі | | | | | |значним | | | | | |порушенням | | | | | |функції органів | | | | | |грудної | | | | | |порожнини | | | | | |(питання про | | | | | |допуск | | | | | |вирішується | | | | | |індивідуально) | | | |---+---------------+--------------------------------------------------------------------------------+----------------| |22 |Вроджені чи |Вроджені чи набуті пороки серця |Не допускаються |Вроджені чи | | |набуті пороки |і судин будь-якої етіології - | |набуті пороки | | |серця і судин |при наявності компенсації | |серця і судин | | |будь-якої |питання про допуск вирішується | |будь-якої | | |етіології |індивідуально за умови | |етіології - при | | | |наступного періодичного огляду | |наявності | | | |через 1 рік | |компенсації | | | | | |питання про | | | | | |допуск | | | | | |вирішується | | | | | |індивідуально за| | | | | |умови наступного| | | | | |періодичного | | | | | |огляду через | | | | | |1 рік | |---+---------------+--------------------------------------------------------------------------------+----------------| |23 |Стан після |Стан після |Не допускаються |Стан після | | |операції на |операції на | |операції на | | |серці та |серці та великих| |серці та великих| | |великих |магістральних | |магістральних | | |магістральних |судинах (при | |судинах (при | | |судинах. |компенсації з | |компенсації з | | |Імплантовані |добрими | |добрими | | |штучні водії |віддаленими | |віддаленими | | |ритму серця |результатами і | |результатами і | | | |висновком | |висновком | | | |спеціалізованого| |спеціалізованого| | | |закладу питання | |закладу питання | | | |вирішується | |вирішується | | | |індивідуально за| |індивідуально за| | | |умови наступного| |умови наступного| | | |періодичного | |періодичного | | | |огляду через | |огляду через | | | |1 рік). Особи з | |1 рік). Особи з | | | |імплантованими | |імплантованими | | | |штучними водіями| |штучними водіями| | | |ритму серця | |ритму серця | | | |допускаються | |допускаються | | | |індивідуально | |індивідуально | |---+---------------+--------------------------------------------------------------------------------+----------------| |24 |Хвороби серця |Хвороби серця будь-якої |Хвороби серця будь-якої етіології (ендокардит, |Хвороби серця | | | |етіології (ендокардит, міокардит|міокардит та ін.), порушення ритму будь-якої |будь-якої | | | |та ін.), порушення ритму будь- |етіології (мерехтлива аритмія, пароксизмальна |етіології | | | |якої етіології (мерехтлива |тахікардія та ін.), хронічна ішемічна хвороба |(ендокардит, | | | |аритмія, пароксизмальна |серця |міокардит та | | | |тахікардія та ін.), хронічна | |ін.), порушення | | | |ішемічна хвороба серця, в тому | |ритму будь-якої | | | |числі стан після перенесеного | |етіології | | | |інфаркту міокарда, - питання про| |(мерехтлива | | | |допуск вирішується індивідуально| |аритмія, | | | |за умови наступного періодичного| |пароксизмальна | | | |огляду через 1 рік (на підставі | |тахікардія та | | | |висновків спеціалізованих | |ін.), хронічна | | | |закладів), за винятком осіб зі | |ішемічна хвороба| | | |стенокардією спокою | |серця, в тому | | | | | |числі стан після| | | | | |перенесеного | | | | | |інфаркту | | | | | |міокарда, - | | | | | |питання про | | | | | |допуск | | | | | |вирішується | | | | | |індивідуально за| | | | | |умови наступного| | | | | |періодичного | | | | | |огляду через | | | | | |1 рік | | | | | |(на підставі | | | | | |висновків | | | | | |спеціалізованих | | | | | |закладів), за | | | | | |винятком осіб зі| | | | | |стенокардією | | | | | |спокою | |---+---------------+--------------------------------------------------------------------------------+----------------| |25 |Гіпертонічна |Гіпертонічна |Гіпертонічна хвороба II - III ст.; питання про допуск осіб з |Гіпертонічна | | |хвороба |хвороба III ст.;|гіпертонічною хворобою I ст. вирішується індивідуально |хвороба III ст.:| | | |питання про | |питання про | | | |допуск осіб з | |допуск осіб з | | | |гіпертонічною | |гіпертонічною | | | |хворобою II ст. | |хворобою II ст. | | | |вирішується | |вирішується | | | |індивідуально (з| |індивідуально (з| | | |частими | |частими | | | |гіпертонічними | |гіпертонічними | | | |кризами | |кризами | | | |непридатні) | |непридатні) | |---+---------------+----------------+---------------------------------------------------------------+----------------| |26 |Хронічні |Питання про |Хронічні захворювання легенів і плеври, в тому числі й |Питання про | | |захворювання |допуск |туберкульозної етіології, бронхіальна астма, стан після |допуск | | |легенів і |вирішується |резекції легенів, бронхоектатична хвороба - питання про допуск |вирішується | | |плеври, в тому |індивідуально |вирішується індивідуально за умови наступного періодичного |індивідуально | | |числі й | |огляду через 1 рік | | | |туберкульозної | | | | | |етіології, | | | | | |бронхіальна | | | | | |астма, стан | | | | | |після резекції | | | | | |легенів, | | | | | |бронхоектатична| | | | | |хвороба | | | | |---+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------| |27 |Хвороби крові |При відсутності анемічного синдрому і загострення основного захворювання питання про допуск | | |та кровотворних|вирішується індивідуально | | |органів | | |---+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------| |28 |Ендокринні |Ендокринні |Діабет. У випадку інших ендокринних захворювань зі стійкими і |Ендокринні | | |захворювання |захворювання зі |вираженими порушеннями функції рішення приймається |захворювання зі | | | |стійкими і |індивідуально, на підставі висновку ендокринолога; у разі |стійкими і | | | |вираженими |захворювання з розладами свідомості, схильністю до коматозних |вираженими | | | |порушеннями |станів - непридатні |порушеннями | | | |функції. Рішення| |функції. Рішення| | | |приймається | |приймається | | | |індивідуально на| |індивідуально на| | | |підставі | |підставі | | | |висновку | |висновку | | | |ендокринолога; у| |ендокринолога; у| | | |разі | |разі | | | |захворювання з | |захворювання з | | | |розладами | |розладами | | | |свідомості, | |свідомості, | | | |схильністю до | |схильністю до | | | |коматозних | |коматозних | | | |станів - | |станів - | | | |непридатні | |непридатні | |---+---------------+--------------------------------------------------------------------------------+----------------| |29 |Хронічні |Хронічні психічні захворювання і стани, що |Хронічні психічні захворювання і |Хронічні | | |психічні |прирівнюються до них і потребують |стани, що прирівнюються до них і |психічні | | |захворювання і |обов'язкового диспансерного динамічного |потребують обов'язкового |захворювання і | | |стани |спостереження. Епілепсія та синкопальні |диспансерного динамічного |стани, що | | | |стани. Питання про допуск осіб з вираженими |спостереження. Епілепсія та |прирівнюються до| | | |формами пограничних нервово-психічних |синкопальні стани. Пограничні |них і потребують| | | |розладів, пограничної розумової відсталості,|нервово-психічні розлади, |обов'язкового | | | |затримками розумового розвитку вирішуються |погранична розумова відсталість, |диспансерного | | | |в індивідуальному порядку |затримка розумового розвитку |динамічного | | | | | |спостереження. | | | | | |Епілепсія та | | | | | |синкопальні | | | | | |стани. Питання | | | | | |про допуск осіб | | | | | |з вираженими | | | | | |формами | | | | | |пограничних | | | | | |нервово- | | | | | |психічних | | | | | |розладів, | | | | | |пограничної | | | | | |розумової | | | | | |відсталості, | | | | | |затримками | | | | | |розумового | | | | | |розвитку | | | | | |вирішуються в | | | | | |індивідуальному | | | | | |порядку | |---+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------| |30 |Наркологічні |Наркологічні протипоказання - відповідно до отриманого сертифіката про проходження | | |протипоказання |профілактичного наркологічного огляду (ф. N 140-0 (облікова)) | |---+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------| |31 |Хронічні |Хронічні рецидивні захворювання периферичної нервової системи і залишкові явища перенесених | | |рецидивні |захворювань і травм великих нервових стовбурів зі стійким порушенням рухів, чутливості й трофіки | | |захворювання | | | |периферичної | | | |нервової | | | |системи, | | | |залишкові | | | |явища | | | |перенесених | | | |захворювань і | | | |травм великих | | | |нервових | | | |стовбурів | | |---+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------| |32 |Захворювання |Випадання матки |Випадання матки та вагіни, ректовагінальні та везиковагінальні |Випадання матки | | |матки та вагіни|та вагіни, |свищі (розриви промежини з порушенням цілісності сфінктера |та вагіни, | | | |ректовагінальні |прямої кишки) - після оперативного лікування з добрим |ректовагінальні | | | |та |результатом в індивідуальному порядку допускаються тільки |та | | | |везиковагінальні|водії-професіонали із стажем роботи на момент обстеження не |везиковагінальні| | | |свищі (розриви |менше 3 років |свищі (розриви | | | |промежини з | |промежини з | | | |порушенням | |порушенням | | | |цілісності | |цілісності | | | |сфінктера прямої| |сфінктера прямої| | | |кишки) - після | |кишки) - після | | | |оперативного | |оперативного | | | |лікування з | |лікування з | | | |позитивним | |позитивним | | | |результатом | |результатом | | | |допускаються в | |допускаються в | | | |індивідуальному | |індивідуальному | | | |порядку | |порядку | |---+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------| |33 |Зріст |Зріст нижче 150 см (питання вирішується індивідуально), різке відставання у фізичному розвитку | |---+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------| |34 |Виразкова |Допускаються |Виразкова |Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої |Виразкова | | |хвороба шлунка | |хвороба шлунка |кишки, хронічні захворювання печінки, |хвороба шлунка і| | |і | |і |жовчовивідної системи, підшлункової залози з |дванадцятипалої | | |дванадцятипалої| |дванадцятипалої|частими загостреннями, синдром оперованого |кишки, хронічні | | |кишки, хронічні| |кишки, хронічні|шлунка - питання про допуск осіб вирішується |захворювання | | |захворювання | |захворювання |індивідуально |печінки, | | |печінки, | |печінки, | |жовчовивідної | | |жовчовивідної | |жовчовивідної | |системи, | | |системи, | |системи, | |підшлункової | | |підшлункової | |підшлункової | |залози з частими| | |залози, синдром| |залози з | |загостреннями, | | |оперованого | |частими | |синдром | | |шлунка | |загостреннями, | |оперованого | | | | |синдром | |шлунка - допуск | | | | |оперованого | |індивідуальний | | | | |шлунка - допуск| | | | | | |індивідуальний | | | |---+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------| |35 |Хронічні |Хронічні захворювання нирок, відсутність однієї нирки - питання про допуск осіб вирішується | | |захворювання |індивідуально | | |нирок | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомоги М.К.Хобзейвгору