Документ v088p299-14, поточна редакція — Прийняття від 28.05.2014

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28.05.2014  № 088-р

Про реєстрацію колективного трудового спору (конфлікту) між найманими працівниками комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Миколаїв" села Баловне Новоодеського району Миколаївської області та комунальним підприємством "Міжнародний аеропорт Миколаїв" села Баловне Новоодеського району Миколаївської області

Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", розділу 3 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 25.03.2014 № 21:

1. Зареєструвати колективний трудовий спір (конфлікт) між найманими працівниками комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Миколаїв" села Баловне Новоодеського району Миколаївської області та комунальним підприємством "Міжнародний аеропорт Миколаїв" села Баловне Новоодеського району Миколаївської області з 26.05.2014 і присвоїти йому реєстраційний номер 023-14/14-В.

Підстава: подання відділення Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області від 27.05.2014 № 02-14/07-98.

2. Зареєструвати такі вимоги найманих працівників:

"1. Погасити заборгованість із виплати заробітної плати за період з вересня 2013 року по березень 2014 року (включно).

2. Забезпечити своєчасність виплати поточної заробітної плати відповідно до п. 19.2 колективного договору КП "МАМ".

3. Вчасно виплачувати заробітну плату за період відпустки відповідно до Закону України "Про відпустки", пункту 19.3 колективного договору КП "МАМ".

3. Відмовити в реєстрації четвертої вимоги найманих працівників: "4. Привести посадові оклади у відповідність з галузевою угодою", оскільки вона не відповідає вимогам ч. 1 ст. 9 Закону України "Про колективні договори і угоди", згідно з якою положення генеральної, галузевої (міжгалузевої), територіальної угод діють безпосередньо і є обов'язковими для всіх суб'єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду. Проте комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт Миколаїв", як сторона роботодавця, не перебуває у сфері дії сторін, які підписали галузеву угоду на 2013 - 2015 роки між Міністерством інфраструктури, Фондом державного майна України, Федерацією роботодавців транспорту України та професійними спілками працівників цивільної авіації України.

4. Відділу правового забезпечення Національної служби посередництва і примирення внести відповідні записи в Книгу реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів).

5. Відділенню Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області забезпечити сприяння вирішенню зазначеного колективного трудового спору (конфлікту) в межах повноважень, визначених Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98, із змінами.

6. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому представляти інтереси найманих працівників комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Миколаїв" села Баловне Новоодеського району Миколаївської області, комунальному підприємству "Міжнародний аеропорт Миколаїв" села Баловне Новоодеського району Миколаївської області, Баловненській сільській раді Новоодеського району Миколаївської області, Новоодеській районній державній адміністрації Миколаївської області, Миколаївській обласній державній адміністрації, відділенню Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області.

Голова

О. Окіс

{Текст взято з сайту НСПП http://www.nspp.gov.ua/}вгору